English | Vietnamese

 

Ngày 14 tháng 10 năm 1973, tối Chủ Nhật tại đường Washington

Về việc hăng hái cùng làm khi có việc cần làm

 Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

[Sau đây là phần bàn luận về Lễ Khai Quang tại đường Washington đã như thế nào. Một đệ tử ghi nhận: Thực sự, toàn bộ khu hậu trường dùng làm nơi nghênh tiếp được quét dọn và sắp xếp, và mọi thứ phải hoàn tất ngay trước khi buổi lễ bắt đầu]

 

Sáng nay tôi khá đau lòng bởi vì các cư sĩ từ tu viện của chúng ta đều đến rất trễ. Nhiều người khác đã đến, trong khi một số người thường lui tới tu viện chúng ta lại đến trễ. Mỗi khi có sinh hoạt tại Bồ đề đạo tràng, mỗi cư sĩ hộ Pháp nên cố gắng là người đến sớm nhất. Mỗi khi quý vị thấy có việc cần làm tại Bồ đề đạo tràng, quý vị cần đến và tham gia.

Sáng nay tôi đến khoảng lúc 5 giờ 45 sáng và chúng ta đã làm xong được rất nhiều việc. Chúng ta di chuyển tượng đức Phật và hoàn tất những việc còn dang dở hôm qua. Mọi người thậm chí còn rửa sạch nhà xe (garage) vào sáng nay.

Những người phụ trách thùng công đức thì lúc đó không có ở đây, và nhiều khách tham quan đã có mặt, nhưng không ai coi sóc quyển sách để khách ký vào. Và không phải chỉ những việc đó là chưa được làm chu đáo.

Tôi nói cho quý vị nghe sự thật này. Sau một ngày hoạt động và di chuyển tới lui, tôi gần như hết sức để bước đi được nữa. Đôi chân tôi không còn nghe lời tôi nữa. Tất cả quý vị là đệ tử của tôi, mà quý vị lại hành xử như thể việc của tu viện không phải là việc của mình vậy. Quý vị đã lơ đãng trách nhiệm của mình trong vai trò Hộ Pháp. Tại sao các con lại không lưu tâm khi có những vấn đề cần quan tâm tại Bồ đề đạo tràng này? Quý vị hành xử giống như những công việc tại Bồ đề đạo tràng không lien quan gì với quý vị. Điều này làm cho tôi rất đau lòng.

Tất cả quý vị hãy suy nghĩ lại xem. Khi có việc cần phải làm, nếu các vị Hộ Pháp của chúng ta không tham gia và giúp vào, như vậy điều đó có phải là quý vị chưa hoàn thành trách nhiệm Hộ Pháp của mình? 

 

Timely Teachings