English | Vietnamese

 

Tối thứ ba, ngày 16 tháng 7 năm 1974

Về Việc Giữ Gìn Mục Tiêu Trong Tâm
 

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Hôm nay
Quả Đạo gọi điện và nói là họ đang ở tại công viên và mọi chuyện đều tốt đẹp, và hai thầy thực hiện chuyến hành hương Ba Bước Một Lạy từ San Francisco đã gần tới thành phố Seattle. Họ đã giữ chỗ trước một giảng đường tại trường Đại Học ở đó, và chúng ta sẽ giảng Pháp tại đó vào các tối thứ sáu và thứ bảy lúc 7 giờ tối, và có lẽ cũng giảng vào ngày Chủ nhật.

Trên đường đi đến Seattle, lúc nào chúng ta cần phải chân thành nhớ rằng mục đích của chúng ta là cầu nguyện cho hòa bình thế giới, và chúng ta không phải đến đó chỉ để vui chơi hoặc đi cắm trại. Thế giới đang trong tình trạng nguy hiểm. Thế giới vẫn đang hiện hữu ngày hôm nay, nhưng nếu không có hòa bình trên thế giới thì thế giới có thể bị hủy diệt vào ngày mai. Nhân loại có thể bị diệt vong. Nếu chúng ta thành tâm cầu nguyện chư Phật và Bồ Tát để cứu giúp thế giới, thì nhân loại sẽ không bị hủy diệt quá sớm.

Những người lái xe cho chuyến đi này đặc biệt nên thận trọng và cảnh giác. Khi chúng ta đi cắm trại, tất cả mọi người nên mặc ấm để tránh bị lạnh cóng. đang ở bất cứ nơi nào, chúng ta nên cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Chúng ta không thể lơ là dù trong một khoảnh khắc. Chúng ta không thể hành động giống như một con chim bay một cách điên dại sau khi được thả ra khỏi lồng. Khi đi ra ngoài, chúng ta nên ở trong nhóm. Đừng đi lang thang một mình. Chúng ta phải nhớ mục tiêu của chúng ta là tìm kiếm hòa bình thế giới và tránh làm những việc mà không góp sức cho hòa bình.

 

Timely Teachings