English|Vietnamese

 

Chiều thứ sáu, ngày 2 tháng 11 năm 1973

143.4. Về Việc Giống Như NướcĐừng  NNước Đá

   Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Khi nghe người khác nói về điều gì, tốt nhất là không nên nổi sân. Quý vị chưa có ai đạt tới trình độ đó cả, nhưng quý vị có thể học dần dần. Mỗi người nên thực tập an lạc và hòa hợp – nghĩa là không sân hận. Trong khi cư xử với người khác, dù họ là ai, hãy giống như nước chứ đừng giống như nước đá. Nước không hại người. Đương nhiên, đôi khi quá nhiều nước có thể khiến người ta chết đuối. Nhưng việc đó rất hy hữu. Tuy nhiên, từ quan điểm của con người, nước đá thì rất cứng, và quý vị cảm thấy rất lạnh khi chạm vào. Ngược lại, quý vị lại cảm thấy rất dễ chịu khi thấy nước, và nước có thể làm thỏa mãn cơn khát của quý vị. Quý vị hãy nên luôn hoan hỷ, giống như chư Bồ Tát vậy. Đừng giống quỷ đói, lúc nào cũng sân hận. Ngay khi quý vị sân hận, quý vị đã biến thành quỷ đói rồi. Nếu quý vị hoan hỷ thì quý vị là Bồ Tát.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần III, trang 360, đoạn 2 sau đây)