English | Vietnamese

 

Tối Thứ Sáu, Tháng 2, Năm 1973

Về Việc Duy Trì Lịch Trình Tu Viện Trong Mọi Hoàn Cảnh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

 
Thông thường, trong thời gian Năm Mới Âm Lịch, chúng ta thành tâm lạy mỗi ngày từ mùng một tới mùng mười âm lịch. Nhưng năm nay có nhiều hoàn cảnh đặc biệt. Ngày thứ hai, mùng 5, bảy người chúng ta sẽ đi New York. Từ New York, hai người sẽ đi Canada vào mùng 7, và trở về New York ngày mùng 8. Chúng ta được mời tham dự hội nghị phiên dịch kinh điển. Bảy người sẽ tham dự hội nghị đó.

Tu Viện Kim Sơn vẫn còn ba tu sĩ và một cư sĩ để lo mọi việc ở đây. Các buổi giảng Kinh vẫn tiếp tục mỗi tối như thường lệ. Các tu sĩ có thể làm việc khó nhọc hơn một chút để giảng dạy. Các lớp học ngôn ngữ cũng tiếp tục như thường lệ. Một vị tăng hoặc ni có thể dạy tiếng Hoa; vị khác có thể dạy tiếng Phạn hoặc tiếng Đức. Nếu quý vị không biết các ngôn ngữ đó thì có thể dạy tiếng Anh. Các giáo viên dạy các lớp tiếng Pháp và Nhật vẫn đến đây như bình thường.

Đừng thay đổi lịch trình. Các buổi giảng buổi chiều hằng ngày từ 1:30 tới 3:30 vẫn nên tiếp tục. Thậm chí có thể có hai buổi giảng ban ngày. Đừng nghỉ ngơi. Ba vị tu sĩ quý vị có thể giảng về bất cứ gì mình thích. Nếu không ai đến nghe, quý vị có thể giảng cho nhau nghe. Chúng ta không muốn ngưng nghỉ các buổi giảng. Nếu không, khi người ta đến mong dược nghe giảng, mới hay rằng lịch trình đã thay đổi và không có buổi giảng. Như thế thì không đúng. Các bài giảng nên tiếp tục như bình thường.

Đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ nhàn rỗi trong khi ở New York. Chúng ta sẽ giảng Pháp và họp hành — ngay cả trên máy bay. Khi đến đó, chúng ta sẽ tiếp tục giảng Pháp hoặc giảng kinh mỗi tối như thường. Chúng ta cũng giữ lịch trình của mình. Cho dù ở trong hoặc ngoài tu viện, chúng ta không thể giãi đãi. Chỉ có tinh tấn như vậy mới có thể truyền bá Phật giáo và làm Phật giáo hưng thịnh. Đừng nghĩ rằng chuyến đi này đến New York sẽ được thư thả. Quý vị nên biết rằng những người đi cùng với tôi không được thư thả! Tôi biết là trong quá khứ, khi năm người quý vị tự mình đi New York, quý vị không phải bận tâm lắm. Nhưng để cảnh báo trước, nếu quý vị đi theo tôi, quý vị chắc chắn có việc để làm!