English|Vietnamese

 

Ngày 7 Tháng 10 năm 1973, Trưa chủ nhật, tại Tu Viện Kim Sơn Thánh Tự

Về Việc Dùng Trẻ Em Để Viện Lý Do Vắng Mặt

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Thần Chủ Đêm không giống như một số cư sĩ cảm thấy bực bội khi thấy trẻ em đến tham dự các buổi giảng. Một số cư sĩ này nói rằng họ không tham dự các buổi giảng kinh vì những đứa trẻ đó. Không chỉ bản thân họ không tham dự các buổi giảng kinh, họ còn nói với những người khác không nên đến. Họ nói rằng họ không thích những đứa trẻ.

Trên thực tế, ngay cả khi không có trẻ em tham gia, họ cũng không đến nghe giảng kinh hay đến để nghiên cứu Phật Pháp. Thay vào đó họ dành nhiều thời gian và năng lượng của họ nghiên cứu những thứ khác, như là xem phim, đi khiêu vũ, và nghe nhạc. Họ
dành thời gian của họ vào những việc đó. Họ thích vui chơi giải trí; đó mới thật là những gì họ tham gia vào.

Nhiều đệ tử và cư sĩ chính bản thân họ không đến để nghe giảng kinh hay nghiên cứu Phật Pháp lại ghanh tị với những người khác tới nghe giảng. Vì thế, họ bảo với những người khác cũng không nên tới nghe. Một số người nghe họ nói lại không hiểu biết gì hơn là nghe theo lời khuyên của họ. Họ nghe những người đó nói, "Những đứa trẻ đến đó khóc, la hét và cãi nhau. Cho nên quý vị không thể nghe rõ lời giảng của Hòa Thượng được." Trên thực tế, đó chỉ là một cái cớ. Họ dùng trẻ em để viện cớ vắng mặt, một lý do để họ không tham gia. Thực ra, điều đó hoàn toàn mâu thuẫn: Họ không muốn học nhưng họ lại ghanh tị khi những người khác muốn học.

Họ đang dẫn những người khác vào con đường sai lầm. Vì vậy, tất cả quý vị nên cảnh giác với những người tìm cách để làm quý vị thối chuyển đạo tâm.

Nếu họ là những người chân thành cầu Phật pháp, thì họ vẫn nghiên cứu Phật pháp dù có những con cọp ăn thịt người ở đây, huống gì là có trẻ em. Quý vị thấy đó, mặc dù chúng ta có rất nhiều con cọp ở đây, nhưng có rất nhiều người đến; và họ vẫn không bị cọp ăn thịt. "

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 58 - 59.