English | Vietnamese

 

4.8. Về Việc Đừng Là Trùng Ký Sinh Ăn Thịt Chủ

(Tối thứ bảy, 24 tháng 9, 1974)

 Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Điều quan trọng là tất cả chúng ta ủng hộ và bảo vệ tu viện Kim Sơn thay vì tìm cách phá hoại nó. Đừng nên là “trùng sống ký sinh trên cơ thể sư tử ăn thịt sư tử” *. Quý vị không muốn ỷ lại vào Đức Phật để có thức ăn, áo mặc, và rồi phóng uế vào y bát của Phật. Bất kỳ ai làm vậy chắc chắn sẽ bị đọa vào địa ngục. Tu viện Kim Sơn là mẹ của Phật giáo phương Tây. Nếu quý vị không muốn giữ đạo làm con đối với Mẹ thì ít nhất cũng đừng giết Mẹ. Tất cả Phật tử đều phải bảo vệ tu viện Kim Sơn. Đừng như một số cư sĩ và tu sĩ, có ý phá hoại tu viện Kim Sơn. Khi chúng ta giảng kinh tại đây, họ mang loa ra đường và bảo mọi người đừng có đến. Họ nói rằng những buổi giảng kinh luôn bị các trẻ em nhỏ ồn ào quấy rầy. Nhưng không phải ngày nào các em nhỏ cũng có mặt ở đây. Khi có các trẻ em nhỏ, họ bảo mọi người đừng đến. Nhưng ngay cả khi không có các em nhỏ thì chính họ cũng đâu có đến. Chẳng phải lạ lắm sao?

 

Timely Teachings

Ghi chú: 

* : Câu Đức Phật nói: "Sư tử trùng thực sư tử nhục" - trùng trong thân sư tử ăn thịt sư từ, ám chỉ những kẻ có thể hủy hoại Phât Giáo xuất phát từ bên trong Phật Giáo.