English|Vietnamese

 

Ngày 29 tháng 9 năm 1974, chiều Chủ nhật

Về việc đề cập những chỉ trích không nói ra của các đệ tử

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Một số người nghĩ: "Ồ, Sư Phụ lại đọc sai nữa rồi. Ngài đọc shi xian thành xi xian." (1) Cách đây vài đêm khi tôi đề cập Đề Bà Đạt Đa là Bồ Đề Đạt Đa, nhiều người đã nghĩ : "Có thể nào Sư Phụ quên tên của Đề Bà Đạt Đa và nhầm lẫn thành Bồ Đề Đạt Đa? Sư phụ nói Sư Phụ có trí nhớ rất tốt, nhưng thỉnh thoảng nó lại tệ hơn trí nhớ của bất kỳ ai, thậm chí tệ hơn cả của tôi. Ngay cả tôi còn nhớ tên của Đề Bà Đạt Đa."

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 41.

 

Ghi chú:

(1) shi xian 示現 - thị hiện ; xi xian 悉現 - tất hiện