English | Vietnamese

 

Tối ngày 27 tháng 1, 1974

181. Về Việc Chuyển Tâm Chuyển Thế Giới

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

!P483-Three Steps One bow.jpg (105527 bytes)

Hai tu sĩ của tu viện Kim Sơn đang hành Tam bộ nhất bái, hướng về Seattle (Tây Nhã Đồ), tới một trong số những ngọn núi cao nhất ở đó, nơi chư Phật và Bồ Tát tụ hội.  

Có phải họ chỉ lạy Phật và Bồ Tát? Không. Họ đang nguyện cầu cho hòa bình thế giới. Họ đang cầu nguyện cho tâm bất thiện của mọi người sẽ chyển hóa thành tâm thiện. Theo cách đó, một thế giới đầy tai ương, hiểm họa và khổ đau có thể biến thành một thế giới hòa bình, ngập tràn những con người yêu hòa bình. 

Timely Teachings