English|Vietnamese

 

Ngày 7 tháng 10 năm 1973, tối chủ nhật tại đường Washington

Về Việc Cho Người Khác Một Cơ Hội

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Khi tôi tới Los Angeles , một người nhìn thấy tôi và đã không cúi chào, nhưng khi con chó của người đó thấy tôi thì cứ cúi chào, cúi chào. Ai cũng nghĩ điều đó thật buồn cười. Tôi nói, “Con chó này hiểu Phật Pháp. Nhưng tất cả quý vị hẳn là phải hiểu những người không biết làm thế nào để tôn kính Tam Bảo, vì trước đó họ chưa từng thấy Tam Bảo”. 

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" - Chương 1 Phần III, trang 278, đoạn 2)