English|Vietnamese

 

Ngày 26 tháng Một năm 1974, tối thứ Bảy

Về Việc "Chỉ Là Cách Này"

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Tôi sẽ nói vài điều mà không ai trong quý vị muốn nghe. Trước tiên để tôi nói rõ một chút: nếu ai muốn chống lại thầy của mình thì người đó rất được hoan nghênh làm việc đó. Tôi cũng không quan tâm nhiều hơn với những người không chống lại tôi. Tôi cũng không nhất thiết coi những người làm theo chỉ dạy của tôi là đệ tử ngoan ngoãn hoặc coi những ai không nghe lời tôi nhất thiết là người xấu.

Tôi không sợ những người chống đối tôi. Tại sao? Bởi vì tôi không có chút nào cái bản ngã. Quý vị phản đối hay nghe lời thì tôi cũng vẫn là tôi. Những gì quý vị làm là chuyện của quý vị, không phải của tôi. Tại sao?  Điều này đã được Đại Sư Vĩnh Gia nói rất hợp lý , ngài nói:

Mc ai biếm, mặc ai dèm,

Châm lửa đốt trời nhọc xác thêm,

Ta nghe như uống cam lồ vậy,

Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn".  (1)

(Chứng Đạo Ca)

 

Nếu quý vị hủy báng tôi, điều đó không sao cả. Nếu quý vị chỉ trích tôi, cũng được thôi. Nếu quý vị giương cao cây đuốc tìm cách đốt trời cao, thì quý vị sẽ chỉ tốn sức mà thôi vì trời cao ngoài tầm tay của quý vị. Khi người khác hủy báng hay sỉ nhục tôi, lời nói của họ như nước cam lồ. "Tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn."  Người thật sự có thái độ này sẽ nếm được mùi vị chân thật của Đạo. (2)

 

Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 36.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa Ngữ:

從他謗 任他非 

把火燒天徒自疲

我聞恰似飲甘露

銷融頓入不思議

Tòng tha báng, nhiệm tha phi,

Bả hỏa thiêu thiên đồ tự bị.

Ngã văn cáp tự ẩm cam lồ,

Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị.

http://www.dharmasite.net/ChungDaoCa.htm

 

(2) Bài này là một phần trong bài thuyết giảng Kinh Hoa Nghiêm của Hòa Thượng, Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm http://www.drbachinese.org/vbs/publish/379/vbs379p002.htm