English|Vietnamese

 

Ngày 24 tháng 10 năm 1973, chiều thứ tư

131. Về Việc Chấp Nhận Sửa Sai

   Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

[Ghi chú: Có người sửa sai] Đúng vậy, tôi nên trích dẫn nguyên văn “Chúng sanh nghe rồi phiền não tiêu tan ”. Nếu quý vị không lên tiếng thì tôi đã tiếp tục bài giảng.  Các vị sữa sai cho tôi là đúng. Bây giờ chúng ta nên tự hỏi mình có là chúng sanh hay không. Nếu có thì hãy làm theo đoạn kinh văn dưới đây.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")