English|Vietnamese

 

Chiều chủ nhật, 16 tháng 12 ,1973 

176. Về vấn đề nhân duyên ảnh hưởng đến sự quyết định 

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Ngày mai một người nào đó sẽ đến  mượn băng Bát Nhã Tâm Kinh và  Kinh Kim Cang để sao lại. Người phụ trách về băng nên sẵn sàng đưa cho ông ta.  Ông ta là tín đồ phái Mormon nhưng rất quan tâm đến việc nghiên cứu Phật học. Mẹ ông ta là Phật tử và hy vọng rằng con trai của bà ta, một sinh viên đại học, cũng sẽ tin đạo Phật. Người mẹ nghĩ rằng nếu con trai bà ta nghe những đoạn băng này, có lẽ sẽ chuyển hóa theo đạo Phật. Đó chỉ là vọng tưởng mà thôi. Liệu điều đó có thể trở nên đúng hay không phụ thuộc vào nhân duyên của người đó.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần 4, trang 218, theo đoạn 1.)