English|Vietnamese

 

Ngày 12 tháng Tám, năm 1973 | Trưa Chủ Nhật,

Về Tuổi Trẻ Là Niềm Hy Vọng Của Tương Lai

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

   

Có một số em bé mà tôi rất thích đã thuờng đến đây như mấy em nhỏ Quả Phưong, Quả Chi (Guo Zhi) và một vài em khác. Những em nhỏ này sẽ có một tương lai rạng rở. Một vài nguời trong quý vị không thích trẻ em nhưng điều này là một sai lầm lớn. Các em trẻ sẽ gánh vác trọng trách của Phật giáo, còn những nguời già thì vô dụng. Cho nên quý vị cần nên chỉ dạy, huấn luyện tuổi trẻ là thế hệ kế tiếp. Đạo Phật cần những giòng máu mới mà tất cả quý vị già cả yếu đuối đều không giúp gì được. Tôi hy vọng các em trẻ sẽ mau đắc thần thông, lúc đó các vị lớn tuổi sẽ không còn khinh thuờng các em thanh thiếu niên.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 182)