English|Vietnamese

 

Tối chủ Nhật, ngày 4 tháng 11 năm 1973

Về Trả Lời Những Câu Hỏi

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Bắt đầu từ bây giờ, tất cả quý vị nên trả lời trong thời gian đặt câu hỏi và giải đáp những thắc mắc. Nếu có ai đó hỏi, đừng chờ đợi tôi trả lời. Sự thật là câu hỏi của mọi người là hướng vào tôi, nhưng dù như vậy, tôi sẽ chờ để xem ai đó trong quý vị có thể trả lời đầu tiên. Tôi không muốn đẩy quý vị ra ngoài việc hỏi đáp, cũng không tự cho mình là sư phụ để kiềm chế qúy vị, ngăn cản quý vị phát triển trí tuệ và biện tài. Quý vị có đồng ý với phương pháp mới này không?

Hiện tại, tất cả quý vị đều vốn
có trí tuệ, biện
tài và có thể giải đáp những câu hỏi của đại chúng. Tôi đang ở đây, vì vậy nếu quý vị trả lời không chính xác hoặc nếu người hỏi không đồng ý những gì quý vị nói, thì người hỏi có thể đưa ra lại vấn đề để tìm hiểu bằng cách nói , "Điều đó không đúng ", hoặc "Tôi không hài lòng với câu trả lời đó . " Chúng ta nên sử dụng việc người hỏi có thỏa mãn với câu trả lời hay không làm tiêu chuẩn cho việc trả lời. Nếu

Người hỏi không hài lòng với câu trả lời của quý vị, thì chúng ta sẽ tìm một người trả lòi khác. Nếu câu giải đáp khác đó vẫn chưa thỏa mãn thì chúng ta lại tìm người trả lời khác nữa, Nếu không ai trả lời được thì tôi sẽ nói vào lúc  cuối,

Chúng ta hãy xem diễn biến sẽ ra sao nếu quý vị trả lời câu hỏi; như vậy tôi không cần động não và có thể ngủ một chút.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 33.