English | Vietnamese

 

Tối Chủ Nhật, Ngày 2 Tháng 12, Năm 1973

Về Tìm Cách Giúp Phật Giáo Thịnh Vượng

Hòa Thượng Tuyên Hóa    

 

Mỗi thứ sáu chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp để nghiên cứu và thảo luận về đạo lý chân thật. Quý vị đều được hoan nghênh tham gia và đưa ra các nghi vấn để mọi người nghiên cứu. Quý vị không nên coi đây là một sự kiện bình thường. Trong tương lai nếu điều này được thực hiện trên một quy mô lớn, tín đồ của các tôn giáo có thể cùng nhau trao đổi làm thế nào để giúp đỡ thế giới, để truyền bá Phật giáo khắp nơi trên thế giới, và giải quyết các vấn nạn khác.

Vì vậy, từ nay, mỗi thứ sáu chúng ta sẽ tổ chức cuộc họp này từ 12:30-2:30. Trong cuộc họp, quý vị nên bày tỏ ý kiến của mình để chúng ta có thể cùng nhau tìm hiểu. Quý vị không nên chờ đợi một cá nhân nào đó đưa lên những câu hỏi để thảo luận. Quý vị đều có phần ở đây. Đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho quý vị diễn đạt trí tuệ của mình. Mỗi người chúng ta nên phản ánh, "Làm thế nào tôi có thể là một vị Bồ Tát thực sự và là một hành giả tinh tấn?" Chúng ta không nên để thời gian trôi qua vô ích, ăn uống một bữa một ngày, ngủ mỗi đêm, và dịch kinh điển hoặc lắng nghe giảng giải các kinh điển mỗi ngày như một thói quen hàng ngày. Đời sống của chúng ta sẽ không có gì đáng nói khi để nó trôi qua như thế. Chúng ta phải tạo những bước tiến mới.  "Vì tôi là một Phật tử, tôi phải làm một cái gì đó để giúp Phật giáo mở rộng và phát triển. Nếu không, làm thế nào tôi có thể đối mặt với Chư Phật mười phương và trong ba thời?" Chúng ta nên liên tục suy nghĩ về cách nào chúng ta có thể truyền bá Phật giáo và làm cho nó hưng thịnh.

Ngoài ra, chúng ta tất cả nên phát nguyện. Quả Mặc (1) đã phát nguyện tịnh khẩu. Tất cả chúng ta nên phát nguyện không để cho mưa hay tuyết đến trong vòng bán kính 10 dặm của các Tăng Sĩ đang đi Ba Bước Một Lạy. Các vị ấy đi một khoảng cách năm dặm mỗi ngày, do đó, một bán kính 10 dặm là vừa đủ. Quý vị nên phát nguyện này vì đó là cách phải như thế; không thể còn bất kỳ cách nào khác. Tương tự như các trận động đất không được phép xảy ra. Khi chúng ta lạy Phật hoặc niệm Phật, chúng ta có thể hồi hướng công đức để các vị trời, rồng, và tám bộ quỷ và thần sẽ không cho phép mưa hay tuyết đến trong vòng mười dặm của các Tăng Sĩ đang lễ lạy, bởi vì họ đã chịu quá nhiều cực khổ rồi.
 

Timely Teachings, page 392 - 393.

 

Ghi chú:

(1) 果默 Quả Mặc