English | Vietnamese

 

Trưa Chủ Nhật, ngày 29 tháng 10, 1972

Về Thiện Căn và Công Đức

Hòa Thượng Tuyên Hóa

  

Những người đang tu học Phật pháp ở đây đều là người có căn lành với Phật pháp. Quý vị nên nuôi dưỡng và trân quý thiện căn của mình, chớ nên tùy tiện  lạm dụng hay hoang phí. Người tu học Phật pháp phải có công đức bậc nhất. Không chỉ bản thân quý vị phải có công đức mà cha mẹ và tổ tiên quý vị cũng phải vun bồi công đức. Đây là công đức kết hợp giúp quý vị có thể tu học Phật pháp. Nếu không có thiện căn và công đức, quý vị sẽ không thể trụ được trong môi trường tu viện đâu. Tu viện này duy trì những chuẩn mực cao nhất so với các tu viện tại Mỹ, Trung Hoa – trên toàn  thế giới. Quý vị không nên xem nhẹ bản thân và cho rằng mình không có công đức gì. Tất cả quý vị đều có công đức, nhưng vì chưa giác ngộ nên chưa nhận ra đó thôi.

Hôm nay tôi sẽ kể quý vị nghe đôi điều. Chỉ hai tháng nữa là Kim Sơn tự thành lập được 2 năm. Nếu tính từ khi chúng ta còn ở khu Phố Tàu thì là được 4 năm rồi. Trong những năm tháng này, tôi đã quán nhân duyên, và dường như có một, hai hay có thể là ba người có khả năng chứng được sơ quả A La Hán trong vòng ba năm nữa. Nếu quý vị tinh tấn dụng công, có thể quý vị sẽ là một trong số đó. Nếu giải đãi, quý vị sẽ bỏ lỡ cơ hội đó. Tôi nói ra điều này để sách tấn quý vị cố gắng hết mình và để quý vị không rơi trở lại chốn ô uế. Đương nhiên, nếu quý vị thực sự muốn rơi trở lại chỗ đó, thì đó là lựa chọn của quý vị. Nhưng một khi rơi vào đó, quý vị sẽ hối tiếc!.

 

Timely Teachings