English|Vietnamese

 

Ngày 21 tháng 11, năm 1973 | Tối  thứ Tư

Về Tần Số Và Nhịp Độ Của Các Bài Giảng Kinh

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Ngày mai là một ngày lễ [Lễ Tạ Ơn]. Kể từ bây giờ, khi nào đến ngày lễ thì chúng ta sẽ thêm phần giảng kinh sau buổi ăn trưa bởi vì vào những ngày lễ thì tất cả mọi người đều có thể tham dự. Ngày mai (thứ Năm) buổi giảng kinh sẽ vào khoảng thời gian như thường lệ (giờ giảng cuối tuần): 12:30 trưa đến 2:30 chiều. Chúng ta sẽ có thêm buổi giảng kinh này vào mỗi ngày lễ bởi vì Kinh Hoa Nghiêm rất dài, nếu chúng ta không tăng thêm những buổi giảng thì rất là khó có thể nói được là cần bao nhiêu năm để hoàn thành loạt bài giảng này. Đó là lý do tại sao mà vị Pháp Sư đến thăm đã lo lắng cho chúng ta và nói, "Mỗi bài chỉ giảng một bài kệ bốn câu kệ tụng. Với tốc độ như vậy thì sau bao nhiêu năm mới giảng xong?" Vì lý do đó và cũng vì chúng ta trong thời đại khoa học, tôi sẽ gia tăng tốc độ một chút. Tối nay chúng ta vừa giảng xong về ba vị thần nước (1), ngày mai chúng ta sẽ giảng thêm ba vị nữa, và tăng thêm từng chút, từng chút một cho đến khi chúng ta giảng hoàn tất. Nếu tôi có nói sai trong khi giảng kinh thì quý vị có thể đi nghiên cứu các chú giải. Những chú giải này sẽ chỉ dẫn cho quý vị rõ ràng hơn; chắc chắn những chú giải đó có trí huệ hơn những lời chú giải của tôi. Bởi vậy những quý vị "Pháp Sư Chú Giải” phải rất cẩn thận để không đi xa lạc trong những chú giải của mình!

 

Timely Teachings, trang 353.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn Hoa ngữ: 水神 - Thủy thần http://www.drbachinese.org/vbs/publish/328/vbs328p002.htm