English|Vietnamese

 

Chiều chủ nhật ngày 5 tháng 11 năm 1972

20.1  Về tầm quan trọng của một niệm

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Người đệ tử xuất gia của tôi, thầy Hằng Định, điện cho tôi từ Hồng Kông. Cách đây không lâu, thầy nói với tôi rằng thầy chỉ còn một tháng nữa là giác ngộ. Vấn đề là ngay khi thầy khởi tâm niệm đó, ma cảnh đã đến với thầy. Sau đó, có 3 con quỷ cứ quấy rầy thầy và khiến thầy hoàn toàn mê lầm. Thầy gọi điện về đây và còn viết cả thư xin giúp đỡ nữa.

Sau này, những con quỷ ấy điều phục và thầy Hằng Định qua khỏi ma bệnh. Tôi bảo 3 tu sĩ đi Hồng Kông tới thăm thầy Hằng Định, và họ có báo lại rằng thầy đã bình phục. Mắt thầy không còn ánh lên tia nhìn của quỷ nữa. [Ghi chú: Người đệ tử này đã qua đời vào năm 2003. Người này đã cùng đi với Hòa Thượng vào thập niên 1940 khi rời Trung Hoa tới Hồng Kông] 

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần I, trang 122, đoạn 1 sau đây)

Ghi chú của ban Phiên Dịch Viện Ngữ:

Ở đây Hòa Thượng không nói rõ nhưng chúng ta có thể suy ra là Hòa Thượng đã giúp Thầy Hằng Định. Khi tu hành, chỉ khởi một niệm sai lầm là tạo khe hở để ma quỷ vào ngay. Vì vậy Hòa Thượng thường nhắc nhở là giới luật và việc đừng khời tâm tham cầu rất quan trọng. Xin xem thêm câu chuyện về Thầy Hằng Định do bà Madalena Tam viết lại http://www.dharmasite.net/DharmaMasterHengDing_v.htm