English|Vietnamese

 

Chiều Thứ Sáu.ngày 23 Tháng Mười Một, năm 1973

158  Về Tầm Quan Trọng Của Kinh Pháp Hoa

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

(Chú thích: Vào tháng mười một năm 1973, phẩm một của bản phiên dịch Anh ngữ của Kinh Pháp Hoa đã được xuất bản. Người dịch là Tỳ-kheo Hằng Khiêm). 

 

Hòa Thượng:  Kinh Pháp Hoa bao gồm những đạo lý kỳ diệu và thâm sâu. Nó được công nhận là quyển Kinh miêu tả cách thành Phật. Cho nên chỉ khi người nào nghiên cứu Phật Pháp đã thấu hiếu bộ Kinh này thì kẻ ấy mới được xem là người biết đạo Phật. Vì vậy, nếu quý vị thật tình muốn nghiên cứu Phật Pháp hay muốn trở thành một vị Phật trong tương lai, quý vị nên có một bộ Kinh này. Khi bản thân quý vị không tụng đọc, quý vị có thể tặng cho bạn bè hay người thân của quý vị. Đây là một món quà quý giá nhất, một cơ hội không ai nên bỏ qua.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings"  trang 391.