English | Vietnamese

 

Tối chủ nhật Ngày 28 tháng 7 năm 1974

Về Tác Hại Của Thần Thông Nhân Tạo

Hòa Thượng Tuyên Hóa

Vào thời nay, các quỷ pháp rất mạnh. Tôi muốn nói đến sức mạnh phi thường của các tiến bộ khoa học. Chúng không phải là chánh thần thông. Khoa học sẽ đạt nhiều tiến bộ hơn nữa trong vòng năm trăm năm nữa kể từ bây giờ. Nhưng đó chỉ là tiến bộ thế gian chứ không phải là pháp xuất thế gian. Dù khoa học có phát triển đến đâu thì nó cũng không thể chấm dứt sinh tử cho chúng ta được. Những sức mạnh phi thường mà tôi nói ở đây là những thứ như tivi và điện thoại. Đó là những thứ “thần thông” nhân tạo. Không thể có chuyện Pháp trở nên hưng thịnh vào thời Mạt pháp được. Nếu không thì tại sao Phật pháp lại diệt tận? Chúng ta phải xoá bỏ những yếu tố nhân tạo để tìm ra những điều chân thực. Tôi nói điều này không phải là đang cố làm các vị sợ đâu.

 

Timely Teachings