English|Vietnamese

 

Tối Thứ Năm,Ngày 2 tháng 11,Năm 1972

17. Về Sự Truyền Bá Phật Pháp

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Ngày mai, ngày 3 tháng 11, ba người - Hằng Khiêm, Hằng Tĩnh, và Hằng Thọ sẽ từ Kim Sơn Tự đi đến Hồng Kông. Bởi vì ở đó rất động đúc, và Hồng Kông ngày nay tràn ngập trong mùi hôi thối, nên thật là không dễ dàng để đi đến đó dạy dỗ chúng sinh. Tuy nhiên, sau khi vượt qua những khó khăn đó thì sẽ không còn là khó khăn nữa. Và nếu như quý vị không vượt qua một số khó khăn đó thì quý vị sẽ không hiểu thế giới này thật sự như thế nào và quý vị sẽ nghĩ rằng đây là một nơi rất hạnh phúc. Sau khi vượt qua một số khó khăn, thì quý vị sẽ biết rằng thế giới này đầy sự đau khổ. Vì thế giới đầy đau khổ, mục tiêu của chúng ta là biến nó thành Cõi Cực Lạc. Vì vậy, chúng ta phải đi đến nhiều nơi để truyền bá Phật Pháp. Phật Pháp cần con người truyền bá vì nó không thể tự truyền bá cho người. Đó là lý do tại sao trong tinh thần truyền bá Phật Pháp, chúng ta nên đi ra ngoài để thực hành Sáu Pháp Ba La Mật và Vạn Hạnh.


(Dịch từ sách "Timely Teachings" - Chương 1 Phần I, trang 111)