English|Vietnamese

 

Tối Thứ Năm, Ngày 7 tháng 12, năm 1972.

Về Sự Tinh Tấn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Trong thất niệm Phật, mọi người nên phát tâm niệm Phật. Ngay cả những người làm việc ban ngày nên niệm Phật sau khi đi làm về. Tất cả các lớp học ngôn ngữ sẽ được ngưng lại trong khóa thất. Chúng ta sẽ chỉ đơn giản niệm Phật. Các bài giảng kinh sẽ được thay thế bằng các pháp thoại trong khóa thất. Chúng ta sẽ thảo luận về thực hành niệm Phật.  Sự thật, tôi không muốn ngưng các bài giảng kinh [Ghi chú của Ban Biên Tập: Về Kinh Hoa Nghiêm], vì kinh này rất dài và mỗi lần dừng lại chúng ta sẽ bỏ lỡ cơ hội để giảng một phần lớn của Kinh.  Tuy nhiên, hiện nay chúng ta phải chú trọng về khóa thất niệm Phật. Ngay cả những người có việc làm cũng nên tham gia khóa thất niệm Phật khi trở về từ sở làm và đừng bỏ lỡ cơ hội. Đừng đơn giản nghỉ ngơi sau khi quý vị đi làm về. Đừng lười biếng. Bởi vì chúng ta đã giải đãi từ vô số kiếp nên cho đến nay, chúng ta vẫn còn là phàm phu và đã chưa thành tựu được gì cả. Vì vậy, chúng ta không thể giải đãi nữa. Khi quý vị không đi làm, thì đều nên đến để niệm Phật.

Thời tiết lạnh, do đó quý vị nên mặc thêm áo. Và nếu vẫn còn lạnh, quý vị nên niệm Phật lớn tiếng. Niệm cho đến khi ra mồ hôi, thì sau đó quý vị sẽ không lạnh nữa. Giống như giảng kinh: khi quý vị tận sức mình, quý vị liền đổ mồ hôi. Nếu uống thêm vào một tách nước ấm, quý vị cũng sẽ đổ mồ hôi. Chúng ta nên dụng công vào việc niệm Phật để có thể chấm dứt sinh tử và sau đó độ chúng sanh giống như Đức Phật.  Đừng tùy tiện chuyện trò hay thị phi với nhau. Các tu sĩ và cư sĩ ở trong tu viện nên niệm Phật bất cứ khi nào có thời gian. Các cư sĩ không thường trú tại tu viện cũng không nên quên đến đây để niệm Phật.  Chúng ta nên có một cuộc thi đua niệm Phật và xem người nào đầu tiên đạt được Niệm Phật Tam Muội. Đó là trò chơi chúng ta sẽ tham dự. Quý vị có thể hiển lộ thần thông.  Hãy xem ai có thần thông vĩ đại nhất và là người đầu tiên đạt được Niệm Phật Tam Muội. Đừng lãng phí thời gian.  Những người đi làm nên đến vào cuối tuần để niệm Phật thay vì giải đãi. Tôi không thích gì hơn là nhìn thấy mọi người niệm Phật. Bất cứ ai niệm Phật đều là đệ tử tốt của tôi, và ai không niệm thì không phải (là đệ tử tốt của tôi).

Trong quá khứ, khi chúng ta có Phật thất, tôi đã không yêu cầu quý vị đến để niệm Phật và kết quả là nhiều người đã giải đãi. Nhiều người lấy ngày nghỉ lễ để đi nghỉ mát, đi chơi bằng du thuyền hoặc bằng xe của họ, chạy đi khắp mọi nơi và lãng phí thời gian.  Năm nay, tôi quyết định rằng nếu tôi không yêu cầu quý vị đến thì không được. Vì vậy, nếu quý vị muốn đến thì có thể đến, và nếu quý vị không muốn đến, quý vị vẫn phải đến. Nếu quý vị không đến, tôi sẽ không quan tâm nếu quý vị gặp rắc rối trong tương lai. Giờ đây tôi nói rõ ràng cho quý vị. Hiện giờ nếu quý vị đến, tôi sẽ có thể giúp nếu quý vị gặp rắc rối. Tôi không có nhiều sức để giúp người khác, vì tôi thậm chí không thể giúp chính mình. Tuy nhiên, có lúc tôi có thể giúp chút đỉnh. Tôi có thể giúp bằng cách nào? Tôi không biết. Khi thời gian đến, chúng ta có thể bàn thảo về điều này.

 

Sách “Timely Teachings”, Trang 267.

.