English|Vietnamese

 

Ngày 5 tháng Mưới năm 1973, tối thứ Sáu, đường Washington.

Về Sự Linh Nghiệm của Chú Lăng Nghiêm

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Bây giờ tượng Bồ Tát Quan Âm đã đến đạo tràng của chúng ta, nơi này càng trở nên an toàn và bình yên. Chúng ta đã ấn định Lễ Khai Nhãn tượng Bồ Tát Quan Âm là ngày 14. Mọi người có thể đưa gia đình và bạn bè của mình đến đây để mừng lễ và để được tắm trong phật quang. Lễ Khai Quang và Khai Nhãn của đạo tràng chúng ta sẽ khác hơn những nơi khác; trong đó sẽ bao gồm việc tụng niệm một đoạn chú Thủ Lăng Nghiêm. Sau buổi lễ, tôi sẽ giải thích về thần lực của đọan chú này cho quý vị. Khi chúng ta tụng chú Lăng Nghiêm, một lọng báu (bảo cái) và lọng mây (vân cái) sẽ xuất hiện bên trên đầu; đó là một cảnh giới không thể nghĩ bàn.


Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 366.