English|Vietnamese

 

Ngày 24 tháng 8,Năm 1973,Tối thứ sáu

79.1  Về Sự Khuyến Khích

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Thật ra, đối với một người mới đây còn không biết gì về Hoa ngữ mà bây giờ có thể đọc và giải thích kinh văn thì như vậy không tệ lắm. Tuy nhiên,thỉnh thoảng cô ấy không nắm bắt được ý nghĩa bởi vì cô ấy chưa thâm nhập đủ sâu giáo lý Phật. 

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần I, trang 122, đoạn 1)