English | Vietnamese

 

Trưa Chủ Nhật, Ngày 18 Tháng 3, Năm 1973

Về Sự Hướng Dẫn Rõ Ràng và Tinh Tế cho các Đệ Tử

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Tuần tới,không biết ngày nào, tôi sẽ đi Ba Tây. Tuy nhiên, loạt bài giảng sẽ tiếp tục như bình thường. Quả Ninh có thể giảng vào buổi tối; còn các vị xuất gia khác có thể thay phiên nhau giảng vào ban ngày. Dành một buổi tối cho các vị cư sĩ để thay phiên nhau giảng. Có lẽ buổi tối thứ bảy hoặc chủ nhật sẽ là tốt nhất, vì hầu hết các cư sĩ sẽ có thời gian vào những tối đó.

Như vậy sẽ như thế này: Quả Ninh sẽ giảng Kinh Lăng Nghiêm vào buổi tối; các đệ tử khác của tu viện có thể giảng dạy trong ngày. Vì nhiều người chưa được nghe về Kinh Lăng Nghiêm, họ có thể đến và được nghe giảng về Kinh này. Còn Quả Ninh có thể nói pháp vào giữa trưa chủ nhật.

Bất cứ quý vị là ai, quý vị nên lắng nghe sự chỉ dẫn của Quả Ninh và Quả Triêm. Hai vị này không nên ngủ gục cùng một lúc. Nếu một người ngủ, người kia nên tỉnh táo. Quý vị nên sắp xếp làm việc với nhau và thay phiên nhau ngủ. Hãy trông coi tu viện và đừng xao lãng.

Mặc dù tôi sắp đi Ba Tây, hy vọng tôi có thể trở về sớm, vì tôi chưa xong với việc giúp vui quý bạn trẻ người Mỹ.

Do đó, tôi sẽ trở về gấp rút. Cô bé Quả Phương [Ghi chú: một trẻ nhỏ lúc bấy giờ.] đặc biệt là rất vui. Nếu tôi cố gắng để nói lời tạm biệt mà không đưa kẹo cho cô, cô bé nói, " Không, Không. " Tuy nhiên, nếu tôi cho cô ấy một cục kẹo, cô bé sẵn sàng nói, "Tạm biệt - Tạm biệt!"

Bất cứ vấn đề gì xảy ra, hãy làm việc chung với nhau; đừng làm tăng trưởng thái độ lệ thuộc. Quả Ninh rất thông minh. Một ngày kia, anh ấy hỏi tôi về một đạo lý trong Kinh Lăng Nghiêm nhưng tôi đã lờ đi. Tôi chỉ trả lời rằng, "Con hỏi ta khi ta còn ở đây, nhưng con sẽ hỏi ai khi ta không ở quanh đây?" Tất cả quý vị phải học tự lập. Tuy nhiên cũng đừng làm ra vẻ hơn người. Đừng tuyên bố "Thiên Thượng Thiên Hạ Duy Ngã Độc Tôn (Trên trời dưới đất, mình ta tôn quý)". Không ai có thể giám sát tôi.” Nếu mọi người không thể xem chừng quý vị, họ sẽ bỏ mặc và không chú ý đến quý vị. Đó là cách để đối phó với các tăng sĩ ác tính: âm thầm bỏ mặc (mặc tẫn). Vì có hai tăng sĩ ác tính như vậy ở giữa chúng ta, quý vị nên cho họ thấy việc quý vị không chấp thuận họ bằng cách không quan tâm đến họ.

Ban đầu Quả Tốc đã quyết định trở thành một tăng sĩ thật nhanh, nhưng anh ấy đã trở nên điên rồ và bây giờ thì làm những chuyện hồ đồ. Hôm qua, anh đã kết thúc chương trình sớm. Anh đã bắt đầu đúng, nhưng đã không đem chương trình kết thúc hoàn chỉnh. Anh đã làm sai. Cho nên tôi nói với anh ta, "Một tăng sĩ mà lười biếng như con nên nhanh chóng đi tái sinh. Như thế sẽ là tốt nhất, vì con không còn hữu dụng cho thế gian. "

[Ghi chú của Chủ Bút:

Kỷ niệm tiễn đưa Thiền giả Hằng Tĩnh [Quả Ninh] lên đường đi Hoằng Pháp tại Đài Loan và Hương Cảng

 

 

Timely Teachings. Trang 7 - 8.


Ghi Chú:

(1) Nguyên văn thơ Hòa Thượng viết:

送勉恒靜禪人赴臺港弘法紀念。

太空正法應運興,為教爭光莫辭辛

東西不外一元化,南北未出六識分

心佛眾生無差別,性覺含靈有淺深

忍辱精進般若度,尸羅禪定時刻勤

時至今日,交通發達,科學進步,人以為奇怪,吾以為平常,此祇是佛法一部份之表現耳,惜乎人未知其全部妙義,故視為怪,汝今當以難行熊行,難忍能忍,勇猛精進之弘願,為法忘軀,廣度有缘,𡨴共勉乎哉,靜共勉乎哉。
 


 

佛曆二九九八年十二月十二

 

Tống miễn Hằng Tĩnh thiền nhân phó Đài Cảng hoằng pháp kỷ niệm。

Thái không Chánh Pháp ứng vận hưng
Vi giáo tranh quang mạc từ tân
Đông Tây bất ngoại nhất nguyên hóa
Nam Bắc vị xuất lục thức phân
Tâm Phật chúng sanh vô sai biệt
Tính giác hàm linh hữu thiển thâm
Nhẫn nhục tinh tiến bát nhã độ
Thi la thiền định thì khắc cần.

Thì chí kim nhật,giao thông phát đạt,khoa học tiến bộ ,nhân dĩ vi kỳ quái, Ngô dĩ vi bình thường,thử kỳ thị phật pháp nhất bộ phần chi biểu hiện nhĩ,tích hồ nhân vị tri kỳ toàn bộ diệu nghĩa, cố thị vi quái. Nhữ kim đương dĩ nan hành hùng hành,nan nhẫn năng nhẫn,dũng mãnh tinh tiến chi hoằng nguyện,vi pháp vong khu,quảng độ hữu duyên, cộng miễn hồ tai,tĩnh cộng miễn hồ tai。

Phật Lịch Nhị Cửu Cửu Bát Niên Thập Nhị Nguyệt Thập Nhị Nhật