English|Vietnamese

 

Thứ Ba ngày 11 tháng chín, năm 1973

96. Về Sự Chân Thành Nhận Thức Tầm Quan Trọng Của Phật Pháp

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

 
Hôm nay Quả Dương và Quả Yao đã thành hôn tại Kim Sơn Tự. Sự thành tâm của họ đối với Phật Pháp rất rõ ràng vì họ đã đến đây để nghe giảng Kinh chiều hôm nay. Họ đã không vội đi về miền núi hay vùng biển để nghỉ mát. Ngược lại, tối nay họ đã trở lại đây để nghe Pháp.

Tôi đã làm lễ thành hôn cho nhiều vị đê tử khác tại chùa Kim Sơn nhưng những người đó đã không màng để tâm trở lại nghe thuyết pháp. Cho nên nếu so sánh thì hai vị đệ tử được tôi thành hôn hôm nay khá khác biệt.

Tại sao tôi lại nhắc đến chuyện này? Điều tôi muốn nói đến là Phật Pháp rất quan trọng, đáng làm kim chỉ nam cho chúng sanh. Sự việc hai vị đệ tử này vẫn đến đây để nghe pháp trong ngày đám cưới của họ cho thấy họ trân quý Phật Pháp như thế nào. Điều này làm tôi rất vui mừng.

Chúng ta đến đây để cùng nhau học Phật Pháp nhưng trong khi có một số người quý trọng Pháp thì cũng có một số lại không. Họ để thế gian pháp che khuất đi Phật Pháp. Họ đã không thể quán chiếu để thấy được “ngũ uẩn” là không. Quý vị nên xem lại điểm này. Nếu quý vị là một trong những người đó thì hãy ghi nhớ: Nếu quý vị có thể thành thật và nghiêm chỉnh học Phật Pháp bằng sự nhiệt thành và tinh tấn như khi học thế gian pháp thì quý vị sẽ có phần thành tựu.

Hôm nay là ngày rằm tháng tám âm lịch. Khi đi về nhà, quý vị hãy niệm Đại Bi Chú thêm một vài lần và uống nuớc cam-lồ nhiều hơn một chút nữa.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 184.)