English|Vietnamese

 

Giảng vào Chủ nhật, 22 tháng 9, 1974

Về Quy Định Trong Thời Gian Nhịn Ăn (Tuyệt Thực)

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Tại đây có bốn người đang nhịn ăn (tuyệt thực). Có thể vì họ biết Chùa Kim Sơn không có nhiều rau gạo nên muốn tiết kiệm thức ăn. Bất luận là lý do gì, khi những người đang nhịn ăn ra ngoài, họ phải đi hai người hoặc theo nhóm 3, 4, 5 người, thậm chí nhiều hơn. Ít nhất cũng phải có một người không tuyệt thực đi cùng họ vì người đó có đủ sức để giúp những người kia.  

Có một vài nguyên nhân lý giải tại sao những người đang nhịn ăn không thể đi một mình. Trước hết, mọi người ở đây có thể nghi ngờ và phỏng đoán quý vị sẽ lén mua bánh táo để ăn. Trong việc tu hành, chúng ta càng chân thật càng tốt và nên tránh nghi ngờ. Hơn nữa, nếu các vị bị xỉu và chóng mặt do nhịn ăn, lại nhìn mọi vật không được rõ thì có thể sẽ bị xe đụng. Người tu hành không sợ chết, song chúng ta không nên cố tình để bị xe cán. Chúng ta phải luôn cẩn thận, không được phép lơ là. Đây là lời khuyên tôi dành cho các vị. Nghe hay không, tin hay không là tùy ở quý vị. Tôi không biết ai trong bốn người quý vị là người sẽ ra quyết định.

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 153)

 

Ghi Chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

Nhịn ăn là một pháp môn tu, một hạnh môn tu hành. Pháp tu "nhịn ăn (tuyệt thực)" là uống rất ít nước và chuyên trì Chú. Quý Thầy Cô, đặc biệt là lúc Hòa Thượng còn sống, hay thực hành pháp tu nay, từ khoảng 3 ngày đến 1 tuần, có lúc 18 ngày, 36 ngày ... Trong thời gian nhịn ăn thì quý Thầy Cô uống nước rất ít và chuyên trì Chú, đồng thời vẫn làm việc hay sinh hoạt bình thường như hằng ngày. Hòa Thượng cũng hay nhìn ăn như lúc vụ khủng hoảng chính trị vùng Vịnh Cuba năm 1962 (hỏa tiễn Sô Viết đặt từ Cuba nhằm vào Hoa Kỳ) ngài đã nhìn ăn 35 ngày (xem phụ lục), hoặc lúc Đài Loan bị đe dọa do Trung Quốc chuẩn bị đánh chiếm năm 1989, hoặc lúc đến Á Căn Đình (Argentina) ở Nam Mỹ, ngài nhìn ăn 2 tuần, chuyên trì Chú Lăng Nghiêm và Đại Bi, sau đó về lại Vạn Phật Thánh Thành. Có lẽ đó nhân duyên ấy mà sau này có quý Cô từ Á Căn Đình đến xuất gia cũng như Ban Phiên Dịch BTTS ở Á Căn Đình được ra đời.

Có thể tham khảo thêm: On Fasting

Hòa Thượng chụp hình cùng 3 đệ tử đã nhịn ăn 35 ngày vào tháng 11 năm 1975 để cầu nguyện Hòa Bình Thế Giới. Đứng: Thầy Hằng Không (bên trái), Thầy Hằng Quán (bên phài), ngồi phía trước là cư sĩ Quả Hồi, sau đó cư sĩ Quả Hồi xuất gia và thọ giới Tỳ Kheo vào tháng 8 năm 1976 với Pháp hiệu Hằng Lai. (Trích báo Vajra Bodhi Sea số tháng 4, 2010).