English|Vietnamese

 

Ngày 26 tháng Tám năm 1973 | Tối Chủ Nhật,

Về Pháp Làm Chúng Sanh Vui

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Chữ “tất cả” theo tiếng Trung Hoa xian (1), tiếng Tây Ban Nha là todo, tiếng Bồ Đào Nha là tudo [Ghi chú của Chủ bút: Hòa Thượng vừa đi đến Nam Mỹ vào mùa xuân năm 1973]. Khi nghe tôi nói ít tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, quý vị thấy vui vì nghĩ “Thầy này cũng không tệ lắm”. Việc diễn dịch bằng nhiều ngôn ngữ của tôi không làm cho ai phải chảy nước mắt cả; nó làm cho họ thấy vui hơn. Ngay cả đứa trẻ đi chập chững cũng còn mong được thưởng ít kẹo ngọt là vậy.

 

Timely Teachings, trang 327.

 

Ghi chú:

(1) Nguyên văn tiếng Trung Hoa là 咸 (hàm có nghĩa là đều, hết thẩy, tất cả) phiên âm theo pinyin là xián.