English | Vietnamese

 

Tối thứ Sáu, 24 tháng 8, 1973

 

Về Phản Ứng Theo Hoàn Cảnh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 


Con người hay bị tác động bởi hoàn cảnh. Khi người ta thấy người khác xuất gia thì họ cũng phát tâm gia nhập đời sống tu sĩ. Khi họ thấy người khác kết hôn, họ nghĩ mình cũng nên tìm một người bạn đời để kết hôn. Chùa Kim Sơn Thánh Tự không lâu nữa sẽ chứng kiến lễ thành hôn của Quả Yao; khi đó một vài người thấy vậy thì có thể sẽ đổi ý. Rồi sau đó chùa Kim Sơn sẽ làm lễ xuất gia và truyền giới cho một số người. Tôi tin điều này sẽ khiến cho một số người lại thay đổi ý.


Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 183.