English | Vietnamese

 

Ngày tám tháng mười, năm 1973. Chiều Thứ Hai tại chùa đường Washington.

Về Những Vị Muốn Làm Tổ Sư

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Ngày mai các buổi thuyết pháp (vào buổi trưa và buổi chiều) sẽ là ở chùa Kim Sơn Thánh Tự và sẽ tiếp tục tại chùa Kim Sơn Thánh Tự cho tới sau buổi lễ Khai Quang. Nếu không thì sẽ không có đủ chỗ ngồi cho mọi người. Có một số người muốn ngồi trên chân Phật. Đệ tử của Phật thì đáng ra nên đảnh lễ dưới đất và dùng tay nắm lấy chân Phật. Nhưng e rằng sẽ có một số người muốn lễ Phật bằng cách ngồi trên chân Phật. Một số khác lại muốn ngồi trên đầu Phật. Vì nơi này quá chật hẹp, chúng ta sẽ về chùa Kim Sơn Thánh Tự nơi đó rộng rãi hơn. Một số người đang nghĩ cách dời tượng Đức Phật sang một bên để mình ngồi vào chỗ của Ngài. Thật là ý kiến quá tuyệt! Một khi làm xong chuyện đó, họ sẽ sẽ bắt đầu nảy ra ý trở thành Tổ. Họ nghĩ làm tổ sư là tốt hơn làm một nhà sư bình thường. Vì những lý do này, các buổi thuyết pháp (trưa và chiêu) sẽ được tổ chức tại Chùa Kim Sơn Thánh Tự bắt đầu ngày mai.

Sách Timely Teachings, trang 246.