English | Vietnamese

 

Ngày 9 tháng Chín năm 1974 | Tối thứ Hai

Về Nghi Thức Thỉnh Pháp

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Phương pháp chúng ta sử dụng ở đây cho việc thỉnh Pháp là độc nhất. Quý vị sẽ không tìm thấy cách làm này được thực hiện ở bất cứ bồ đề đạo tràng nào khác trên thế giới. Tu Viện Kim Sơn về mặt nào đó thì khác với Phật Giáo ở những nơi khác trên thế giới. Khi Kinh được giảng ở Trung Hoa, Nhật Bản, Thái Lan hoặc Miến Điện, không có ai thỉnh Pháp như chúng ta đang làm ở đây. Ngay cả Lão Pháp Sư đã đến thăm Tu Viện chúng ta trong thời gian gần đây cũng chưa từng thấy qua nghi thức nào giống như nghi thức thỉnh Pháp của chúng ta, và ngài ra về với suy nghĩ rằng chúng ta thật đặc biệt.

Điều này không đặc biệt; đây là phương pháp Đức Phật dùng khi Ngài còn tại thế. Trước khi Đức Phật nói Pháp, sẽ luôn có người thỉnh pháp với Ngài. Thông thường, nếu không ai thỉnh cầu, Phật sẽ không nói. Ngài sẽ im lặng và nhập định. Nếu có ai đó thỉnh pháp, Ngài sẽ nói Pháp.

Để thỉnh Pháp, đầu tiên quý vị phải đi vòng quanh đức Phật ít nhất ba lần về phía bên phải (nhiễu Phật). Đi vòng quanh bốn lần hay hơn cũng đúng, bởi vì quý vị càng tạo ra nhiều công đức và phạm càng ít lỗi lầm thì càng tốt hơn. Và vì thế bây giờ chúng ta đang trở về nghi thức thỉnh Pháp cổ xưa giống như đã được làm khi Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế.

Bất cứ quý vị nào thỉnh Pháp phải nhận trách nhiệm của quý vị thật nghiêm túc và xem đó là một việc làm vô cùng quan trọng. Nếu quý vị làm tốt, thì như là một phần thưởng, trong tương lai quý vị chắc chắn có thể nói Pháp với biện tài vô ngại. Quý vị sẽ giống như ngài Phú Lâu Na Di Đa La Ni Tử (Purnamaitreyaniputra), đệ tử thuyết pháp đệ nhất của Phật, là người có biện tài vô ngại. Không có gì để nghi ngờ là trong quá khứ Ngài luôn thỉnh người khác nói Pháp và sau đó như là một phần thưởng, chính bản thân Ngài được ban cho biện tài trong việc nói Pháp.

Cơ hội để thực hiện nghi thức thỉnh Pháp rất là hiếm có. Người thỉnh Pháp phải hai tay dâng hương ngang trán ở điểm giữa chân mày, và nhiễu Phật với đôi mắt nhìn xuống, nhất tâm cung kính tưởng về các vị Phật ở mọi nơi trong pháp giới đang nhận lời thỉnh Pháp của mình.

Bây giờ tôi đang giảng kinh cho quý vị. Việc tôi nói hay hay không là một chuyện, nhưng điều quan trọng phải nhận ra rằng là tôi đang đại diện cho chư Phật và chư Bồ Tát trong việc giảng dạy và truyền đạt một số kinh điển; Tôi không chỉ nói cho riêng tôi. Khi đến lượt quý vị, quý vị chính là đại diện cho tôi dịch những lời giảng này sang ngôn ngữ Tây phương. Nếu quý vị biết cách lắng nghe dù cho tôi giảng có hay hay không thì cũng là: "Những lời nói chung chung hay là những lời giảng chi tiết đều cùng diễn đạt chân lý tối thượng." Nói theo cách khác là nếu quý vị không biết cách lắng nghe thì cho dù bài giảng có sâu sắc đến đâu, quý vị cũng sẽ không hiểu được. Nếu quý vị biết lắng nghe, thì ngay cả khi bài giảng không thực sự hay, quý vị vẫn có thể đạt được sự hiểu biết trọn vẹn các đạo lý.

 

Sách Timely Teachings, trang 371 - 372.