English|Vietnamese

 

Ngày 23 tháng Một năm 1974. Tối thứ Tư.

Về Nghi Thức Phát Nguyện

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

[Chú thích: Vào một số dịp đặc biệt (ngày này trùng vào ngày Tết của Trung Hoa), (Sư phụ) Hòa Thượng khuyến khích các đệ tử của Ngài, bất luận là tu sĩ hay cư sĩ, hãy phát nguyện công khai. Lần này thực hiện sau buổi giảng kinh tối đó].

Mọi người nên tham gia phát nguyện. Nếu quý vị muốn phát nguyện hãy tiến lên phía trước, đảnh lễ Đức Phật ba lạy, sau đó thì phát lời thệ nguyện cúa quý vị. Trước hết hãy nhớ xưng tên của mình.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" , trang 370