English|Vietnamese

Tối thứ Hai, ngày 2 tháng chín, 1974

4.2 Về Lời Khuyên Cho Những Người Phỉ Báng Tu Viện

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Người tu hành giáo pháp của Phật chỉ nên sợ rằng mình không chân chánh tu hành. Nếu quý vị chân chánh tu hành thì dù người ta có phỉ báng hay tìm cách phá hoại sự tu hành của quý vị cũng không thể được. Đó là lý do tại sao việc người khác nói gì về tu viện cũng không thành vấn đề. Họ sẽ không có cách nào phá hủy tu viện được vì nó do kim cang tạo thành. Mặc dù có nhiều người ca ngợi tu viện nhưng cũng có nhiều người phê bình. Bên ngoài tu viện, thậm chí ngay cả bên trong, có những con quỷ giải đãi và trùng giải đãi, những con quỷ tham ăn và trùng tham ăn. Những người này nói rằng tu viện không hay ho gì bởi vì có quá nhiều việc phải làm, không có đủ thời giờ để ngủ và trò chuyện.  Cho nên, những kẻ biếng nhác này không thể nhập “định ngủ” được. Song, đó chỉ là vấn đề của họ mà thôi.

Nếu xem xét kỹ lưỡng, quý vị sẽ không tìm thấy bất cứ đâu trên thế giới một nơi mà mọi người tinh tấn tu hành như ở đây. Cho nên, mỗi người hãy nên cẩn trọng, chớ làm điều gì để bị đọa vào Địa ngục kéo lưỡi. Bất kể quý vị là ai, quý vị cũng không thphá hoại tu viện vì nó được làm bằng kim cang. Nếu phỉ báng tu viện, quý vị sẽ bị đọa Địa ngục kéo lưỡi. Thế nào là phỉ báng tu viện? Giả dụ quý vị đi ngồi lê đôi mách làm người khác mê lầm, nói rằng “Những người ở đây không tu hành đâu, những pháp sư ở đây không biết mình đang làm gì”. Lý do quý vị không biết họ đang làm gì là vì quý vị chỉ là người bình thường.  Nếu là bậc thánh đã giác ngộ, lập tức quý vị sẽ tới đây và sẽ lạy Phật từ sáng tới khuya.  Người có quan điểm bất chánh, nói lời không hay về những người ở tu viện tuyệt đối sẽ bị đọa Địa ngục kéo lưỡi. Không ai bắt quý vị đọa địa ngục cả, đó là do tự quý vị chuẩn bị lao vào mà thôi. Cho nên bất luận quý vị là ai, cứ  tiến tới và phá hoại tu viện này đi nếu không sợ bị câm.  Tuy nhiên, quý vị cũng không có cách nào phá hoại tu viện và tăng đoàn được. Tại sao không phá hoại được ? Tại vì những người trong tăng đoàn không mong cầu điều gì cả. Đối với họ thì “Mọi chuyện sao cũng được” (everything is okay). Làm sao quý vị có thể phá họ được? Việc đó không thể được bởi vì họ không hề quan tâm dù có được đối xử tốt hay không.  Việc mọi người có tin họ hay không cũng không có gì quan trọng cả.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")