English|Vietnamese

 

Tháng 11, Năm 1973, Trưa Chủ Nhật

Về Làm Những Việc Cho Tốt Đẹp

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Các vị thiện tri thức! Hiện nay ở Hoa Kỳ, Phật giáo có một cơ hội tuyệt diệu. Hiện tại đánh dấu sự khởi đầu của Phật giáo được chân thật truyền từ Châu Á đến Hoa Kỳ. Ban đầu, điều chủ yếu là cần bảo đảm các nền tảng được thiết lập tốt đẹp. Nền tảng phải được vững mạnh để nó chịu được bất luận gió mưa lay chuyển nào.

Nền tảng của Phật giáo là gì? Nó là sự hiểu biết của mọi người về các quy củ. Các quy củ của Phật giáo là giới điều, Giới luật. Giới luật của Phật giáo được tìm thấy trong Lễ. Khổng Giáo cho rằng có, "ba ngàn oai nghi và tám muôn tế hạnh. Ba ngàn oai nghi liên quan đến sự phòng giữ nghiêm mật hành vi của mình lúc đi, đứng, nằm, ngồi. Phòng giữ nghiêm mật oai nghi là tuân thủ kỹ càng các giới luật. Tám muôn tế hạnh liên quan đến các chi tiết vi tế của hành vi, có quá nhiều đến nỗi không thể nêu ra ở đây.

Bắt đầu từ buổi đầu như chúng ta đây, chúng ta phải duy trì một số lễ đối với các vị thiện tri thức của chúng ta. Hôm nay chúng ta chào đón bốn vị lãnh đạo và các thiện tri thức của Phật giáo đương thời từ Đài Loan và Hồng Kông.

Bốn Đại Lão Hòa Thuợng này là các vị lãnh đạo và thiện tri thức trong thời Phật giáo đương thời. Bốn vị đã đem lòng đại bi và tới Hoa Kỳ để tạo nhân duyên Phật pháp với các chúng sanh khổ đau của tu viện Kim Sơn và thiện nam thiện nữ ở San Francisco.

Đây là một cơ hội rất tốt. Khi một cơ hội tốt đẹp như thế để thân cận các vị thiện tri thức, chúng ta chắc chắn không nên bỏ lỡ cơ hội. Nhân cơ hội tốt này, chúng ta muốn thực hành Chánh Pháp. Chúng ta nên dùng sự thành tâm tột cùng của mình để tỏ lòng tôn kính và quy mạng đến bốn vị thiện tri thức này. Chúng ta nên xem bốn vị này như các vị thiện tri thức hiếm có nhất trên đời. Chúng ta nên gần gũi, cúng dường và bái lạy họ càng nhiều càng tốt, để chúng ta có thể gieo trồng phước điền. Và vì vậy lần này chúng ta sẽ sửa soạn kỹ lưỡng tối đa những nghi lễ Phật giáo để chào đón bốn vị này. Chúng ta sẽ long trọng cung kính và trang nghiêm trong tư cách của chúng ta như những người công giáo khi họ chào đón Đức Giáo Hoàng. Do đó, mỗi người chúng ta nên đem tâm thành thật, chân thành và nghiêm túc nhất để chào đón bốn vị thiện tri thức này! Tất cả quý vị nên lưu ý đặc biệt về điều này.

Chúng ta đã dành riêng một phòng tiếp tân tại sân bay, và sẽ mời bốn vị tới đó để họ có thể nghỉ ngơi một lát. Chúng ta sẽ sắp xếp trước với hãng máy bay để khi máy bay đến, bốn vị đó là những người đầu tiên xuống máy bay. Chúng ta gởi hai đại diện chờ ở lối vào của sân bay để chào mừng bốn vị thiện tri thức. Loại nghi thức và nghi lễ này hẳn nhiên là chưa từng có trong việc chào đón các tăng sĩ Phật giáo đến Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ viết lên một trang mới của lịch sử. Tất cả quý vị phải là những Phật tử chân thật, mới mẻ! Trong tương lai tất cả quý vị có thể trở thành các thiện tri thức mới mẻ là những người có thể huớng dẫn các Phật tử người Mỹ. Tôi nói "mới," bởi vì chưa có ai giống quý vị trước đây. Chẳng những quý vị có thể trở thành các thiện tri thức mới, mà quý vị cũng có thể thực hành con đường Bồ tát đạo và rồi có thể một ngày nào đó thành Phật. Những chuyện đó còn nằm trong tương lai, nhưng đó là hy vọng của tôi về tất cả quý vị.

Nếu chúng ta tiến hành pháp hội ngày hôm nay thật tốt đẹp, sẽ chứng tỏ rằng người Mỹ rất có khả năng và chú trọng đến sự hoàn hảo vào những việc quý vị làm.

Đã có Quả Ninh đến Los Angeles để chào đón họ, Quả Chiêm và Quả Hộ cũng đã làm xong phần của họ. Chúng ta có thể nói rằng pháp hội ngày hôm nay sẽ làm vô số chúng sanh phát Bồ đề tâm. Nếu làm tốt đẹp, sẽ có một ấn tượng rất tốt. Bằng cách xúc tiến và làm những gì chúng ta nói là chúng ta sẽ làm, điều đó sẽ làm các Phật tử Trung Hoa và những người không phải là Phật tử xúc động bởi những gì họ trông thấy.

Tại thời điểm này khi Phật giáo chỉ mới bắt đầu, chúng ta cần phải sắp xếp và thực hiện qua các pháp hội như thế này với cách tốt đẹp nhất có thể thực hiện được. Quả Chiêm đã vô cùng bận rộn trong những ngày vừa qua, và dường như có một số thành công để chứng minh điều đó.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 79 - 81