English | Vietnamese

 

Tối Thứ Bảy, 27 Tháng 10, năm 1973

138. Về Làm Điều Mà Ta Nên Làm

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Quý vị nên biết rằng sự đe dọa hiện nay là hàng tỷ lần lớn hơn là nổ bom nguyên tử hay bom hạt nhân (*). Thiên tai sắp đến thì vô cùng ghê gớm. Hãy chờ xem hai vị Tu Sĩ của chúng ta có thể thay đổi vấn đề này được không. Đó là lý do tại sao tôi nói trước khi họ ra đi. "Nếu các con không thành tâm, thì đừng trở về gặp ta."

Đó là phương pháp tiêu chuẩn của tôi . Khi quý vị đến Đài Loan,tôi đã nói với quý vị là nếu không giữ các luật lệ của tôi, quý vị không nên trở về gặp tôi. Còn Hằng Khiêm nếu không dịch Kinh Diệu Pháp Liên Hoa trong khi ở Hồng Kông, thì cũng đừng trở về gặp tôi nữa. Cuối cùng thì gặp tôi có ích lợi gì? Chỉ vô ích . Tuy nhiên, tôi vẫn ngăn chặn mọi người gặp tôi. Ai có ý kiến gì không?

 

Timely Teachings

 

Ghi chú của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT:

(*) Là đe dọa của sao chổi Kohoutek. Sao chổi Kahoutek được nhà thiên văn Luboš Kohoutek tìm thấy vào tháng 3 năm 1973 lúc đang hướng về Thái Dương Hê và có thể va chạm vào địa cầu. http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Kohoutek

 

Trong quyển "Open Your Eyes - Take A Look At The World" ghi chép về chuyến thăm viếng Mã Lai của phái đoàn Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới vào năm 1978, Thầy Hằng Thật có đề cập về sao chổi Kohoutek này ở trang 146: http://www.dharmasite.net/HayMoMatNhinTheGioi.htm#48

Tin tức lớn liên quan tới sao chổi Kohoutek.  Khi nó xuất hiện ở một góc của bầu trời khoảng 5 năm trước đây, hầu hết các nhà khoa học không thận trọng đã cho rằng đó là một dấu hiệu cát tường.  Đúng ra là ngược lại.  Bất cứ khi nào sao chổi loại này xuất hiện thì nó biểu hiện các thiên tai sắp xảy ra; nó phát sinh là do tổng số các ác nghiệp đã tạo ra bởi nhân loại.  Hàng triệu người sẽ bị giết hại nếu sao chổi này va chạm với trái đất hoặc bị hút vào bởi sức hút của trái đất.  Hòa Thượng công bố với Pháp hội vào thời điểm đó, "Cách duy nhất để tránh thảm họa này là có ai đó vì lợi ích của toàn thế giới mà thành tâm phát tâm bồ đề làm chuyển đổi thiên tai xảy ra."  Vài tháng sau đó có một vị Tỳ Kheo phát tâm bắt đầu một cuộc hành trình ba bước một lạy từ San Francisco đến Seattle, cuộc hành trình hơn một nghìn dặm.  Một vị Tỳ kheo khác phát nguyện sẽ làm hộ Pháp cho vị kia.  Trong khi họ lễ lạy, từng ngày sao chổi đã tiến gần đến quỹ đạo của trái đất.  Một mặt, các nhà khoa học đã một cách tự tin tiên đoán sự đến gần của sao chổi, mặt khác, hai vị tăng sĩ được sự hỗ trợ bởi một cộng đồng đã hết sức thành tâm cố gắng để chuyển sao chổi đi nơi khác.

Khoảng một tháng trước khi sao chổi thực sự rút lui, một tối nọ Hòa Thượng đã tuyên bố với đại chúng,"Tôi có một chút tin vui cho quý vị.  Sao chổi sẽ rút lui." Đúng như vậy, một tháng sau đó, vừa tới lúc nó đến gần trái đất, sao chổi Kohoutek đột nhiên rút đi, biến mất một cách bí ẩn như lúc nó đến.

Chỉ đến khi hai Tăng sĩ đã thành công hoàn thành chuyến lễ bái của họ, và giữa các buổi lễ tại Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới tại Seattle, Hòa Thượng đã công khai thông báo lý do về sự rút lui đột ngột của sao chổi.  Đó là sự thành tâm của hai Tăng sĩ lễ bái, cùng với sự tu hành của toàn bộ cộng đồng, đã giải đi mối nguy hiểm sắp xảy ra cho tất cả nhân loại.