English|Vietnamese

 

Tháng 6, ngày 23, năm 1974, tối Chủ Nhật

Về Kỳ Vọng Của Hòa Thuợng Đối Với Tất Cả Chúng Sanh

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Tu viện Kim Sơn và Hội Phật Giáo Trung-Mỹ trước đây vốn được gọi là Phật giáo Giảng Đường. Tại thời điểm đó, Phật giáo Giảng Đường là một nơi nhỏ trên tầng thứ tư của một tòa nhà và được mở ra vào đầu khóa học mùa hè năm 1968.

Nhiều người đã đến từ Seattle để tham dự khóa học mùa hè kéo dài 96 ngày. Chúng tôi duy trì một lịch trình bận rộn, không có thời gian để nghỉ ngơi trong ngày. Chỉ có vào ngày thứ bảy mới có được nữa ngày nghỉ để cho mọi người giặt quần áo hoặc lo việc cá nhân. 

Lúc đầu mỗi ngày có một buổi thuyết giảng về Kinh Lăng Nghiêm. Sau một khoảng thời gian, khi nghĩ rằng sẽ không có đủ thời gian, chúng tôi sắp lịch trình thành hai buổi giảng hằng ngày. Vẫn cho rằng không đủ, chúng tôi bắt đầu giảng ba buổi giảng mỗi ngày. Cuối cùng, khi gần kết thúc, chúng tôi đã có bốn buổi giảng mỗi ngày, và chúng tôi đã sắp xếp để hoàn thành việc giảng Kinh Lăng Nghiêm trong 96 ngày.

Vào thời điểm đó, năm người đã ngỏ lời xin xuất gia. Ba người trở thành Tỳ Kheo, và hai người trở thành Tỳ Kheo Ni.

Đây là những người Mỹ đầu tiên chính thức đi vào đời sống xuất gia và thọ cụ túc giới. Các khóa tu học đã được tổ chức mỗi mùa hè sau đó, và mọi người đến để học hỏi.

Số lượng sinh viên tham dự không quá nhiều, cũng không quá ít. Tại sao tôi nói là không quá nhiều? Không bao giờ có thể có đủ người ở đất nước này thực sự nghiên cứu Phật giáo. Tại sao tôi nói rằng không quá ít? Tu viện Kim Sơn trân quý chất lượng hơn số lượng. Miễn là những người tham dự chân thật nghiên cứu Phật Pháp và thiết tha phát tâm tu hành, thì ngay cả một vẫn là nhiều, huống gì là nhiều hơn một.

Tu viện Kim Sơn xuất bản hàng tháng một nguyệt san Phật giáo gọi là Kim Cang Bồ Đề Hải. Tại Tu viện Kim Sơn chúng tôi đang đãi cát tìm vàng. Một số người đến tu viện cảm thấy giống như họ trở về nhà. Họ nghĩ rằng tất cả mọi thứ thật hoàn hảo tại đây. Mặc dù có một chút lạnh, họ cảm thấy cái giá lạnh ấy tươi mát. Mặc dù ít có trò chuyện, họ thấy được dễ dàng đọc sách mà không bị gián đoạn. Người ta có thể nghiên cứu Phật Pháp hàng ngày.

Với dân số đông đúc của Hoa Kỳ, những người thực sự nghiên cứu Phật Pháp lại rất ít. Con người thành Phật từng người một, không phải hàng loạt. Trên thế giới, bất cứ điều gì hiếm thì lại có giá trị. Vì vậy, một số quí vị đến để học Phật Pháp tại tu viện Kim Sơn cũng trở thành vô giá. Từng người trong quý vị, một khi giỏi Phật Pháp, sẽ có thể truyền bá Phật Pháp đến tất cả mọi nơi, giáo hóa chúng sanh, và nhanh chóng đưa họ đến quả vị Phật . Đây là kỳ vọng của tôi đối với tất cả quý vị.

Mỗi người tham dự trong khóa tu học mùa hè này nên nhớ đến thời gian. Đừng để thời gian trôi qua vô ích. Điều quan trọng là đừng phí thời gian quý giá. Quý vị phải học một số đạo lý chân thật.

 


Dịch từ sách "Timely Teachings" - trang 38 - 39.