English|Vietnamese

 

Tối thứ Ba, Tháng Mười ngày 24, năm 1972)

Về Hợp Tác và Tinh Tấn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Ngày mai là ngày kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia. Phật tử sẽ đến tu viện để mừng dịp này. Vì vậy, Tu Viện Kim Sơn sẽ tổ chức Khóa tu Đại Bi Sám sẽ lễ lạy Đại Bi Sám hai lần vào buổi sáng và ba lần vào buổi chiều - tổng cộng năm lần.

Ngày mai, một nhóm Kim Sơn Thiền Tự sẽ đến Carmel viếng thăm họa sĩ nổi tiếng thế giới Trương Đại-Thiên, là một Phật tử. Những người trong chuyến viếng thăm này sẽ làm việc chăm chỉ; những người còn lại ở tu viện cũng làm việc chăm chỉ.

Hôm nay, Quả Tu hỏi tôi nếu cô có thể miễn tham gia chuyến viếng thăm. Các người khác cũng xin được miễn. Tôi lập lại lần nữa, Những người tham gia chuyến viếng thăm sẽ làm việc chăm chỉ; những người còn lại ở tu viện cũng sẽ làm việc chăm chỉ. Nói chung, ngày mai là một ngày mà tất cả mọi người sẽ  mệt nhọc. Mặc dù quý vị lẫn tránh thế nào đi nữa, quý vị không thể tránh công việc dụng công khó nhọc. Cho dù có tránh bao nhiêu, quý vị vẫn phải mệt nhọc. Tại sao chúng ta phải khó nhọc? 

Thọ khổ thì hết khổ.

Huởng phước thì hết phước.

Đó là tại sao. Chuyến đi có thể mang đến khó nhọc, nhưng chúng ta đang làm cái gì đó đầy ý nghĩa bằng cách cố gắng đi. Chúng ta sẽ đi thăm Trương Đại-Thiên không phải chỉ cho vui. Chúng ta làm như thế với hy vọng làm cho Phật giáo phồn thịnh và làm cho thêm nhiều người tin vào Phật giáo ở đất nước này.

Lễ Đại Bi Sám tại tu viện quan trọng không kém. Là Phật tử, chúng ta nên bày tỏ sự thành tâm của mình với Bồ Tát. Ngày kỷ niệm Quán Thế Âm Bồ Tát xuất gia, chúng ta chắc chắn muốn cùng nhau tu hành mà không để thời gian trôi qua một cách vô ích. Vì vậy, hai sự việc ngày mai đồng là nỗ lực giá trị đáng thực hiện vì lợi ích cho Phật giáo.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings")