English|Vietnamese

Tối thứ năm, ngày 3 tháng 11,  năm 1972

18.1     Về Giảo Hoạt

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

Với việc ba người này sẽ đến Hương Cảng, Phật Giáo sẽ có khả năng hưng thịnh tại đó. Khi trên đường trở về Hoa Kỳ vào năm sau, Đài Loan sẽ là nơi dừng chân đầu tiên của họ và họ sẽ giảng Pháp ở nhiều nơi khác nhau. Có thể họ sẽ giúp những người giảo hoạt, dối trá (1) học cách để không còn như vậy nữa. Hôm nay khi ở trong xe tôi  đã chỉ dạy cho quý vị  tất cả: ” Tôi sẽ không cho phép quý vị giảo hoạt như thế.  Quý vị có nghe không?” Khi quý vị đến Đài Loan giảng pháp, câu đầu tiên mà quý vị cần nên nói đó là “Sư Phụ của chúng tôi không dạy chúng tôi giáo pháp gì khác, mà chỉ dạy chúng tôi đừng nên dối trá (hoạt đầu) đây là cách thứ nhất. Cách thứ hai ngài dạy chúng tôi có thể nhanh chân một chút (hoạt túc). Chữ hoạt túc ở đây có nghĩa là khéo chạy (biết cách chạy). Bởi nếu quý vị không hàng phục ma nổi thì quý vị có thể bỏ chạy.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" Chương 1 phần 1, trang 113, đoạn 2.

 

Chú Thích của ban Phiên Dịch Việt Ngữ:

Phần cuối trong nguyên bản Hoa ngữ: 你們到臺灣講法的時候,第一句就要說這個,說我們師父沒有旁的法教我們,就是教我們不要滑頭,這是第一個法。第二個法,教我們可以滑足。滑足就是會跑,你們若降不了魔,就可以跑。

(1) Chữ "hoạt đầu" - 滑頭 , có nghĩa dối trá khéo léo, giảo hoạt cố ý làm người khác tưởng những điều dối trá đó là thật. 

Theo http://www.answers.com/topic/slicker : someone who leads you to believe something that is not true. Synonyms: deceiver, cheat, cheater, trickster, beguiler

(2) Nguyên bản Hoa ngữ dùng chữ "hoạt túc" - 滑足 để đi cặp với chữ hoạt đầu ở trên.