English|Vietnamese

Chiều thứ bảy, ngày 23 tháng 6 năm 1974

203.1  Về Giá Trị Của Thời Gian

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Mỗi người tham dự trong khóa tu mùa hạ nên lưu tâm về thời gian. Đừng để thời gian trôi đi một cách uổng phí. Điều quan trọng là không được lãng phí thời gian quý báu. Quý vị phải học vài đạo lý chân thật.

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings" )