English|Vietnamese

 

Ngày 27 tháng mười, năm 1973. Chiều thứ bảy.

137. Về Cường Độ của Một Thiên Tai

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Cơn họa thiên tai tiềm tàng này (Ghi chú: Sao chổi Kahoutek đang hướng về địa cầu) không những liên quan đến một quốc gia mà còn ảnh hưởng đến toàn thế giới. Nhưng hiện nay có hai vị sư phát tâm thực hành một cuộc hành trình lễ bái, cầu nguyện cho hòa bình thế giới. Họ có thể bị nhiều người khác xem là ngu xuẩn và sự bái lạy là một hành động ngốc nghếch, nhưng trên thực tế, bằng phương pháp ngốc nghếch và lạc hậu đó, họ đã có th giúp tránh được sự va chạm với sao chổi, một sự va chạm có thể đưa đến sự hủy diệt địa cầu.     

(Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 208)

 

Chú Thích của Ban Phiên Dịch Việt Ngữ VPTT: 

(*) Sao chổi Kahoutek được nhà thiên văn Luboš Kohoutek tìm thấy vào tháng 3 năm 1973 lúc đang hướng về Thái Dương Hê và có thể va chạm vào địa cầu. http://en.wikipedia.org/wiki/Comet_Kohoutek

 

Trong quyển "Open Your Eyes - Take A Look At The World" ghi chép về chuyến thăm viếng Mã Lai của phái đoàn Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới vào năm 1978, Thầy Hằng Thật có đề cập về sao chổi Kohoutek này ở trang 146: http://www.dharmasite.net/HayMoMatNhinTheGioi.htm#48

Tin tức lớn liên quan tới sao chổi Kohoutek.  Khi nó xuất hiện ở một góc của bầu trời khoảng 5 năm trước đây, hầu hết các nhà khoa học không thận trọng đã cho rằng đó là một dấu hiệu cát tường.  Đúng ra là ngược lại.  Bất cứ khi nào sao chổi loại này xuất hiện thì nó biểu hiện các thiên tai sắp xảy ra; nó phát sinh là do tổng số các ác nghiệp đã tạo ra bởi nhân loại.  Hàng triệu người sẽ bị giết hại nếu sao chổi này va chạm với trái đất hoặc bị hút vào bởi sức hút của trái đất.  Hòa Thượng công bố với Pháp hội vào thời điểm đó, "Cách duy nhất để tránh thảm họa này là có ai đó vì lợi ích của toàn thế giới mà thành tâm phát tâm bồ đề làm chuyển đổi thiên tai xảy ra."  Vài tháng sau đó có một vị Tỳ Kheo phát tâm bắt đầu một cuộc hành trình ba bước một lạy từ San Francisco đến Seattle, cuộc hành trình hơn một nghìn dặm.  Một vị Tỳ kheo khác phát nguyện sẽ làm hộ Pháp cho vị kia.  Trong khi họ lễ lạy, từng ngày sao chổi đã tiến gần đến quỹ đạo của trái đất.  Một mặt, các nhà khoa học đã một cách tự tin tiên đoán sự đến gần của sao chổi, mặt khác, hai vị tăng sĩ được sự hỗ trợ bởi một cộng đồng đã hết sức thành tâm cố gắng để chuyển sao chổi đi nơi khác.

Khoảng một tháng trước khi sao chổi thực sự rút lui, một tối nọ Hòa Thượng đã tuyên bố với đại chúng,"Tôi có một chút tin vui cho quý vị.  Sao chổi sẽ rút lui." Đúng như vậy, một tháng sau đó, vừa tới lúc nó đến gần trái đất, sao chổi Kohoutek đột nhiên rút đi, biến mất một cách bí ẩn như lúc nó đến.

Chỉ đến khi hai Tăng sĩ đã thành công hoàn thành chuyến lễ bái của họ, và giữa các buổi lễ tại Hội Nghị Hòa Bình Thế Giới tại Seattle, Hòa Thượng đã công khai thông báo lý do về sự rút lui đột ngột của sao chổi.  Đó là sự thành tâm của hai Tăng sĩ lễ bái, cùng với sự tu hành của toàn bộ cộng đồng, đã giải đi mối nguy hiểm sắp xảy ra cho tất cả nhân loại.