English | Vietnamese

 

Ngày 30 tháng 10 năm 1972 | Tối thứ Hai

Về Cúng Dường Tăng Đoàn

Hòa Thượng Tuyên Hóa

 

Quả Thông (Thông suốt) và Quả Đồng (Hợp tác) là hai người đệ tử đã kết hôn tại tu viện Kim Sơn. Hôm qua họ đến đây với mong muốn  được cúng đường Tam Bảo trong ngày Lễ tạ ơn. Thông thường chúng ta từ chối những lời mời cúng dường bên ngoài tu viện, nhưng thấy họ thành tâm nên tôi đã quyết định chúng ta có thể thưởng thức một ít món ngon. Do vậy tôi đã nhận lời. Tôi không biết liệu những người khác có muốn đi cùng hay không? Mỗi người đều có thể có quyết định của riêng mình. Các vị có thể nói “Có thể sư phụ tôi thích ăn ngon còn tôi thì không”. Vậy cũng được. Từ giờ trở đi mọi người tự do ra ngoài như vầy hay không nếu muốn. Các vị không cần phải viện lý do nếu không đi.

 

Timely Teachings, trang 171