English|Vietnamese

 

Ngày 14 Tháng 11, Năm 1973 Tối Thứ Tư

Về Bốc Thăm Tên Trong Phật Giáo Dân Chủ

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Hòa Thuợng: Mọi người có ý kiến gì về bốn câu kệ giảng ngày hôm nay? Bây giờ là lúc để tự diễn bày. Dùng trí huệ vốn có của mình để tìm ý nghĩa của bài kệ này. Nếu quý vị có tầm nhìn đặc biệt và một điểm thật sự để bàn, quý vị có thể đưa ra để đại chúng xem xét.  Nếu có một chữ hoặc một câu không hiểu, quý vị có thể yêu cầu đưa chữ hay câu đó ra để nghiên cứu. Mặt khác, nếu quý vị hiểu tất cả và không có ý kiến gì, chúng ta có thể tiếp tục qua đoạn kế tiếp.

Cách giảng kinh của chúng ta thì dân chủ. Mọi người đều có quyền chia sẻ, và mỗi người đều có cơ hội để giảng kinh. Không phải là một người tuyên bố độc đoán không cơ sở rồi tất cả mọi người khác chấp nhận một cách vô căn cứ.

         Hồ đồ dạy hồ đồ,

        Đôi bên đều chẳng hiểu,

        Sư phụ đọa địa ngục,

        Đệ tử cũng xuống theo. (*)

Quý vị đừng theo một vị thầy đang đi vào địa ngục, và đọa theo ông ta. Bây giờ tôi đã giải thích quý vị hiểu hết rồi phải không? Nhưng quý vị không nói cũng không được. Quý vị nhất định phải giảng giải nó. Vì vậy bây giờ các vị đệ tử có thể giảng giải bốn câu kệ. Hãy xem ai có thể giảng giải hay hơn?

Tất cả quý vị thiện tri thức nên phấn trấn tinh thần lên. Đừng ngủ gục. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu tám câu kệ này, cùng nhau xem câu nào đã được giảng giải đúng và câu nào giảng sai. Chúng ta cần phải tìm ra điều này. Đừng cứng đơ lưỡi hoặc vẫn cứ im lặng. Chúng ta sẽ xem xét tám câu kệ một. Tôi có thể biết những ai muốn hoặc không muốn chia sẻ và những ai ngủ gục ngay bây giờ - quý vị có tin hay không?

Đệ tử: Con tin!

Hòa Thuợng: Tất cả quý vị hãy nói lên. Mọi người cùng nói. Tôi có thể phân biệt từng người nói gì. [Ghi chú của Ban Biên Tập: không ai nói điều gì.] Vì không có ai nói, tôi sẽ rút tên. [Ghi chú của Ban Biên Tập: tại Pháp tòa của Hòa Thuợng có một hộp đựng những cây gỗ ghi tên từng đệ tử. Ngài rút tên trong số đó.] Ra đi! Ra đi! Quý vị không thể trốn! Nói bất cứ điều gì quý vị có thể nói. Quan điểm của quý vị về tám câu kệ là gì? Đưa ra ý kiến của quý vị. Phần nào chưa được giải đầy đủ thì còn lại cho quý vị để hoàn tất. Nếu tất cả mọi điều đã được giải thích, quý vị có thể giải thích kỹ càng một chút. Đừng nghĩ rằng, chỉ nói một cách thật nhanh.  Một khi quý vị bắt đầu nghĩ, đó là đệ nhị nghĩa; nó không còn là đệ nhất nghĩa. Tôi không thể tin rằng quý vị vừa lòng với mọi điều họ nói, hoặc họ giảng giải mỗi câu một cách hoàn hảo. Tôi cũng không tin rằng họ hoàn toàn đưa ra hết ý nghĩa của mỗi câu. Đó cũng là sự thật về những gì tôi nói. Tất cả chúng ta nên xem xét điều này cùng nhau để đạo lý chân thật phơi bày ra.

Chúng ta không muốn theo tập quán của Phật giáo Trung Hoa xưa kia, khăng khăng độc tài cho rằng, "Những gì tôi nói là đúng, và bất cứ điều gì quý vị nói là sai." Là sư phụ của quý vị, tôi sẽ hoàn toàn chấp nhận quý vị vạch ra lỗi lầm của tôi. Ở đất nước dân chủ này, tôi quyết định thực hành Phật giáo dân chủ.

Tôi không sợ bị phản đối. Bất kỳ đệ tử nào phản đối tôi đều là đệ tử tốt của tôi. Những người không phản đối tôi là đệ tử xấu của tôi. [Ghi chú của Ban Biên Tập: Hòa Thượng hỏi vị khách Pháp Sư là ông đã từng nghe ai nói như vậy trước kia chưa thì vị Pháp Sư trả lời rằng chưa từng nghe.] Tôi không sợ người ta phản đối tôi, phá hoại tôi, chửi mắng hoặc phỉ báng tôi. Tôi hoan nghênh bất kỳ quý vị nào có khả năng la mắng sư phụ của mình. Hãy nói bằng tiếng Trung Hoa trước, sau đó bằng tiếng Anh. Tôi không thể cho quý vị nói tiếng Anh trước, vì văn bản kinh thì bằng tiếng Trung Hoa. [Ghi chú của Ban Biên Tập: một số đệ tử giảng giải các câu kệ.]

 

(Dịch từ sách "Timely Teachings", trang 82 - 84)

 

Ghi chú:

Bài khai thị này được nói ra lúc Hòa Thượng đang giảng Kinh Hoa Nghiêm  http://www.drbachinese.org/vbs/publish/321/vbs321p002.htm

(*) Nguyên văn Hoa ngữ:

懵懂傳懵懂,

是一傳兩不懂,

師父墮地獄,

徒弟往裏虹。

Mộng đổng truyền mộng đổng,

Thị nhất truyền lưỡng bất đổng,

Sư phụ đọa địa ngục,

Đồ đệ vãng lý hồng。