English | Vietnamese

 

Tối thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 1972

Về Bảy Ngày Tái Tạo Sinh Lực

Hòa Thượng Tuyên Hóa  

 

Tại sao chúng ta niệm Phật trong bảy ngày? Khí huyết trong cơ thể chúng ta đi theo một chu kỳ, hoàn thành trong vòng bảy ngày. Vào ngày đầu tiên, khí huyết của chúng ta bắt đầu quá trình chuyển hóa. Quá trình đó tiếp tục diễn ra trong ngày thứ hai và ngày thứ ba, cho đến ngày thứ bảy. Lúc  này khí huyết của chúng ta hoàn toàn được làm mới, điều đó giúp khai mở đại trí huệ. Làm mới có nghĩa là xua tan bóng tối. Chúng ta không còn vọng tưởng nữa, do đó có thể nhất tâm niệm Phật. 

Chúng ta có thể thỉnh cầu " Nam Mô A Di Đà Phật, xin xoa đảnh con.” Hoặc có thể sẽ thấy hào quang, hoa, hoặc những tướng hảo của đức Phật. Chúng ta có thể nhận được cảm ứng ít hoặc nhiều hơn. Tuy không thể cho rằng những cảnh giới này là  tốt hoàn toàn nhưng chúng cho thấy một vài mức độ cảm ứng niệm Phật. Do vậy, khi sinh lực được tái tạo và tràn đầy khí huyết, chúng ta không còn vọng tưởng nữa, có thể khai mở đại trí huệ, gieo trồng thiện căn sâu dày, đó là hạt giống bồ đề. 

Cơ hội để tham gia khóa niệm Phật là khó vô cùng. Mỗi năm chúng ta chỉ có một khóa niệm Phật.  Ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày Phật A Di Đà đản sanh. Thật phù hợp, chúng ta sẽ tổ chức khóa niệm Phật ngay trước ngày Phật A Di Đà đản sanh. Tất cả tu viện trước đây tôi từng đến đều tổ chức khóa niệm Phật gần với ngày Phật A Di Đà đản sanh.

Tất cả quý vị, là cư sĩ hay tu sĩ, đều nên tham gia khóa niệm Phật này. Giờ quý vị có được cơ hội như vậy thì đừng nên bỏ lỡ. Đây là bồ đề đạo tràng để thành Phật. Đây là cơ hội để quý vị thành Phật.

 

Timely Teachings, 264