English|Vietnamese

 

Tối Chủ Nhật Ngày 16 tháng chín năm 1973

Về bài Kệ Tiếng Chuông (Chung Thanh Kệ)

Ḥa Thượng Tuyên Hóa

 

Chúng ta luôn tụng bài Kệ Tiếng Chuông (1) trước buổi giảng kinh. Khi quư vị tụng, các nốt nhạc nên được ngân nga càng dài càng tốt, và hay nhất là tụng với âm vang tṛn đầy rơ ràng. Và cũng không tụng kệ Thỉnh Pháp quá nhanh. Thực ra quư vị nên tụng chậm răi thay v́ chỉ đọc, không giống như tiếng súng đại liên nổ như thể quư vị muốn đọc cho xong sm. Nhịp điệu và lời kinh phải mang lai sự thư thái cho tâm hồn mọi người, giống như âm nhạc đẩy lùi vọng tưởng của mọi người để chuẩn bị nghe giảng kinh. Điều đó nên là như thế.

 

Dịch từ sách "Timely Teachings" trang 359.

 

Ghi chú:

(1) Kệ Tiếng Chuông (鐘聲偈 Chung Thanh Kệ)

鐘聲偈 

 

鐘聲傳三千界內,

佛法揚萬億國中。

功勳祈世界和平,

利益報檀那厚德。


 

Chung thanh kệ

 

Chung thanh truyền tam thiên giới nội

Phật pháp dương vạn ức quốc trung.

Công huân kỳ thế giới ḥa b́nh,

Lợi ích báo đàn na hậu đức.


 

Kệ tiếng chuông

 

Tiếng chuông truyền khắp ba ngàn cơi,

Phật pháp hưng thịnh vạn ức nước

Lập công cầu hoà b́nh thế giới,

Lợi ích báo đức dày thí chủ.