Chinese and English | Vietnamese

 

Trì Tụng Chú Lăng Nghiêm Ngăn Chận Sự Suy Tàn Của Phật Pháp

 

Giới thiệu Cư sĩ Dương Quả Cường

 

Dịch từ Nguyệt san Vajra Bodhi Sea số 369 tháng 2, 2001. Trang 42.

 

 

 

Cư sĩ Dương Quả Cường là người Đài Loan. Cha ông là một người điềm tĩnh, không bao giờ tức giận và luôn chịu nhận phần thiệt thòi.  Sau khi cha ông đột ngột qua đời năm 1987, cư sĩ Dương bắt đầu nghiên cưú Phật Pháp với hy vọng noi gương tinh thần của phụ thân.

 

Vào năm 1989, cư sĩ Dương vẫn còn là sinh viên, do việc học hành nên phải thuê một căn phòng trọ ở trên tầng lầu của một thư cục Phật giáo. Thời gian đó người chủ nhà đã mời một vị cư sĩ từ Mỹ về để dạy Phật pháp và cư sĩ Dương cũng được mời tham dự. Có hai mươi mấy người tham gia học và đã tường thuật về những điều kỳ diệu như là một số người tự nhiên nổi lên nhảy múa hoặc đánh quyền, một sồ khác lại bảo họ đã được khai “Thiên nhãn”. Riêng cư sĩ Dương là người duy nhất không có cảm ứng gì cả,đó là vì mỗi ngày ông ấy đều trì tụng Chú Lăng Nghiêm. Rồi ông cư sĩ từ Mỹ đó lại nói rằng tu hành không nhất định là phải ăn chay. Ông ta còn nói riêng với môt số người rằng Ta có Tịnh độ như thế này, như thế kia ở trên cõi Trời; quý vị là thê thiếp, hộ pháp của ta. Ta đến đây để độ quý vị trở về Trời lại đấy!

 

Cư sĩ Dương cảm thấy những điều đó rất kỳ quặc và không hiểu tại sao lại có chuyện như thế. Ông bèn cầu nguyện với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho ông trí huệ để phân biệt chánh tà. Và rồi ông ấy xuống lầu đi tìm đáp án trong cả ngàn quyển sách Phật giáo ở thư cục dưới lầu. Quyển sách đầu tiên ông lật ra đọc là quyển sách của Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích về hiện tượng “Năm mươi Ấm Ma" (1) trong Kinh Lăng Nghiêm. Tập kinh vạch rõ tường tận những hành động của các loài ma quỷ. Và lời diễn giải trong Kinh về “Bốn Điều Răn Dạy Minh Bạch Về Tánh Thanh Tịnh” (Tứ Chủng Thanh Tịnh Minh Hối( (2) khiến cho những luận điệu của ông thầy tà đạo đó không còn chỗ đứng. 

Cư sĩ Dương nhận thấy chính con người đã tự gây ra những hiện tượng kỳ quái hỗn loạn trong Phật Pháp. Tuy nhiên ở phía bên kia của địa cầu vẫn còn một vị Lão Hòa Thượng đang nỗ lực hết sức mình nhằm kéo dài Chánh Pháp của Phật Đà. Cư sĩ Dương đã tìm được vị thiên tri thức ở Hòa Thượng Tuyên Hóa với tông chỉ “Lạnh chết không phan duyên, Đói chết không hóa duyên, Nghèo chết không cầu duyên” và mười tám đại nguyện cho tất cả chúng sanh trong Pháp Giới. Vì thế, lúc Hòa Thượng về Đài Loan hoằng pháp vào năm 1990, cư sĩ Dương đã xin được Quy Y và Thọ Ngũ giới với Hòa Thượng.

Trong thời mạt pháp này, ngày ngày càng phát sanh thêm nhiều sự loạn lạc của Phật Pháp thì càng chứng minh sự nhấn mạnh của Hoà Thượng Tuyên Hoá về tầm quan trọng của Kinh Lăng Nghiêm. Do hành trì đúng theo đạo Pháp nên cư sĩ Dương không những có thể phân biệt được chánh tà mà còn góp phần giúp cho chánh pháp được trường tồn trên thế gian này.

 

 

  Xin xem thêm bài viết của Cư Sĩ Dương Quả Cường Xa Lìa Tà Pháp Nên Tụng Chú Lăng Nghiêm

 

 

Ghi chú:

 

(1) Kinh Lăng Nghiêm - Năm Mươi Ấm Ma

http://www.dharmasite.net/KinhLangNghiem_NamMuoiAmMa_SacAm.htm

http://www.dharmasite.net/KinhLangNghiem_NamMuoiAmMa_ThoAm.htm

 

(2) Kinh Lăng Nghiêm - Bốn Điều Răn Dạy Minh Bạch Về Tánh Thanh Tịnh http://www.dharmasite.net/KinhLangNghiem_TuChungThanhTinhMinhHoi.htm