Chinese and English | Vietnamese

 

Phật Giáo và Dự Luật H: Ngăn Cấm Trồng và Nuôi Dưỡng Các Loại Sinh Thể Bị Biến Đổi Di Truyền tại Quận Hạt Mendocino

Bài nói chuyện của Giáo Sư Ron Epstein tại Vạn Phật Thánh Thành vào ngày 14 tháng 2, 2004. Đăng trên nguyệt san Vajra Bodhi Sea, số tháng 4 năm 2004. Trang 39 - 43.

 

 

 

Tôi xin cảm ơn Tăng Đoàn đã mời tôi đến nói chuyện với quý vị tối hôm nay. Một số trong quý vị có thể thắc mắc Dự Luật H liên hệ như thế nào đến Phật Pháp và tại sao chúng ta lại dành thì giờ trong giờ giảng kinh để thảo luận vấn đề này. Tôi nghĩ điều quan trọng cần nhớ là tất cả pháp đều là Phật Pháp, và Hòa Thượng Tuyên Hoá đã dạy rằng chúng ta có trách nhiệm đối với quốc gia chúng ta đang sinh sống. Quốc gia này là một trong ít nơi trên thế giới chúng ta có thể tự do thực hành Đạo Phật mà không bị chính phủ can thiệp hay đàn áp. Đây là một quốc gia dân chủ mà nguyên tắc tự do tôn giáo được thực thi. Để bảo vệ tự do tôn giáo và duy trì dân chủ tại quốc gia nầy, tất cả mọi người trong quốc gia, bao gồm cả chúng ta - Phật tử tại gia và Tu Sĩ Phật Giáo - cần hành động một cách có trách nhiệm. Nếu quý vị là công dân, quý vị có trách nhiệm bỏ phiếu một cách thông minh. Nếu quý vị là nhà giáo, quý vị có trách nhiệm dạy dỗ học sinh làm sao trở thành những công dân có kiến thức và trách nhiệm. Nếu quý vị là sinh viên, quý vị cần học ý nghĩa để thành người công dân có trách nhiệm. Và nếu quý vì không thuộc những thành phần nói trên, quý vị vẫn còn có trách nhiệm làm tất cả những gì có thể làm được để làm vơi đi sự đau khổ của các chúng sanh trong quốc gia này. Đó là lý do quan trọng quý vị cần hiểu về Dự Luật H và quan hệ của dự luật này đối với Phật Pháp.

Tại đất nước Hoa Kỳ này, đây thật sự là lần đầu tiên Phật Giáo hiện hữu trong một quốc gia thật sự dân chủ. Trong suốt phần lớn lịch sử Phật Giáo, loại trách nhiệm này không phải là vấn đề. Và do đó mối quan hệ của Tăng Đoàn và cư sĩ Phật Giáo đối với chính phủ dân chủ - bỏ phiếu, bảo đảm chúng ta có những đại diện tốt trong chính quyền, bảo đảm chúng ta có những luật lệ tốt đẹp, và chúng ta hiểu chúng ta đang bỏ phiếu về vấn đề gì - tất cả những việc nầy tương đối mới mẻ trong Phật Giáo. Hòa Thượng Tuyên Hoá thường nói rằng ngài rất biết ơn quốc gia này và muốn làm tất cả những gì có thể làm được để giúp quốc gia này, và ngài luôn khuyến khích những người trong chúng ta đã là công dân Hoa Kỳ cần phải bỏ phiếu và chọn lựa những người tốt vào chức vụ công quyền. Trong lần bỏ phiếu ngày 2 tháng Ba sắp đến, có hai việc quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến Vạn Phật Thánh Thành và Đaị Học Phật Giáo Pháp Giới. Một việc là bỏ phiếu chọn Giám Sát Viên Quận Hạt cho khu vực của chúng ta và việc kia là bỏ phiếu về Dự Luật H. Nếu được chấp thuận, Dự Luật H sẽ ngăn cấm việc trồng trọt và nuôi dưỡng các Sinh Thể Bị Biến Đổi Di Truyền (Genetic Modified Organism - GMO) trong Quận Hạt Mendocino. Tôi nghe rằng nhiều người tại Vạn Phật Thánh Thành đã ghi danh đi bỏ phiếu và nhận được một số thư vận động mơ hồ về Dự Luật đặc biệt này và họ không biết nên bỏ phiếu thuận hay chống dự luật này, do đó tôi đến đây để thảo luận dự luật này với quý vị.

Các sinh thể bị biến đổi di truyền là những sinh vật (thảo mộc, động vật, vi khuẩn, siêu vi khuẩn, cây cối, côn trùng, các hình thức hữu tình) được tạo ra hoặc biến đổi qua kỹ thuật di truyền, việc nầy liên hệ việc di chuyển nhân tạo DNA (cấu tử di truyền căn bản) từ một loài này sang loài khác. Ví dụ, bằng cách dùng kỹ thuật di truyền quý vị có thể đưa DNA của thực vật vào động vật, hoặc DNA động vật vào thực vật, hoặc DNA của con người vào rau cải hoặc trái cây quý vị ăn. Những điều trên là những ví dụ về kỹ thuật di truyền tạo nên sinh thể bị biến đổi di truyền [genetically modified organisms (GMOs). Những Sinh Thể Bị Biến Đổi Di Truyền này khác hẳn các hình thức xảy ra tự nhiên hoặc phát triển qua nhân giống hay lai tạo. Những Sinh Thể Bị Biến Đổi Di Truyền này có những thay đổi căn bản trong DNA, là những chương trình di truyền đặc biệt để quyết định một sinh thể sẽ phát triển như thế nào. DNA chứa đựng những gen di truyền, từ đó tạo nên RNA, rồi từ đó tạo nên các nucleic acids, rồi từ đó tạo nên proteins. Proteins là những viên gạch căn bản của tất cả sự sống. Nói một cách khác, kỹ thuật di truyền thay đổi DNA căn bản của tất cả sinh vật bằng cách rất trái nghịch với tự nhiên và vượt qua ranh giới chủng loại. Rất có thể rằng trong tương lai, các nhà khoa học sẽ, có thể không do cố ý, thay đổi DNA của con người, làm cho hệ thống giúp cho tiến trình tự tu hành đến giác ngộ trong cơ thể bị hư hại

Bây giờ tôi muốn kể với quý vị một chút về sự kiện do đâu mà tôi trở nên tác giả Dự Luật H. Vào đầu thập niên 1990, tôi đọc được rằng các khoa học gia đang đưa những gen di truyền của côn trùng và động vật vào trong thực vật. Là một người ăn chay, tôi rất quan tâm, bởi vì tôi không muốn ăn những rau cải có gen di truyền của côn trùng và động vật trong đó. Tôi cảm thấy rằng đó là sự vi phạm các nguyên tắc Phật Giáo về thức ăn chay thanh tịnh, do đó tôi bắt đầu nghiên cứu về vấn đề này. Không những tôi tìm thấy rất nhiều rau cải như vậy đã được làm ra, mà tôi còn tìm ra rằng một số khoa học gia đang đưa những gen di truyền của con người vào trong rau cải. Bởi vì không có những luật lệ yêu cầu ghi rõ trên nhãn hiệu cho các rau cải là Sinh Thể Bị Biến Đổi Di Truyền, do đó không có cách nào để biết được là quý vị đang ăn rau cải thuần khiết hay rau cải với những gen di truyền kỳ lạ trong đó. Vào năm 1993, tôi viết một bài ngắn cho Nguyệt San Kim Cang Bồ Đề Hải (Varja Bodhi Sea) về sự nguy hiểm của kỹ thuật di truyền đối với người ăn chay, bởi vì tôi muốn tất cả thành viên của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (DRBA) đều biết về vấn đề này. Ban Biên Tập của Kim Cang Bồ Đề Hải cuối cùng đã đưa bài này đến Hòa Thượng, ngài nói rằng bài này rất là quan trọng, nên in bài này ngay và cần gây sự lưu tâm của mọi người. Không lâu sau Hòa Thượng hỏi tôi tại sao tôi viết bài đó, tôi nói , “Con nghĩ rằng sự phát triển này trong khoa học và kỹ thuật thật nguy hiểm. Nó đi ngược lại các đạo lý Phật Giáo, và sẽ không tốt cho môi sinh.” Hòa Thượng sau đó nói với tôi rằng thật là điều tốt khi tôi viết bài đó, ngài nói tôi hoàn toàn đúng, và nếu chúng ta không làm gì cả, kỹ thuật di truyền sẽ gây những tai hại khủng khiếp cho thế giới. Sau đó ngài mạnh mẽ khuyến khích tôi tiếp tục viết về những nguy hại của kỹ thuật di truyền.

Vào năm 1996 Ban Quản Trị của Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới (THPGPG) thông qua một quyết định chính thức về sinh thể bị biến đổi di truyền, trong đó nêu ra: “Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới tin rằng kỹ thuật di truyền thực phẩm là không phù hợp với giáo pháp của Phật Giáo. Phật Giáo xem kỹ thuật di truyền thực phẩm là sự can thiệp không có gì bảo đảm đối với các mô hình tự nhiên của thế giới chúng ta ở các mức độ căn bản và nguy hiểm nhất. THPGPG tin rằng sự thiếu liệt kê trên nhãn hiệu về thực phẩm bị biến đổi di truyền là một sự vi phạm rõ ràng về tự do tôn giáo. Không có liệt kê trên nhãn, Phật tử không có cách nào tránh khỏi mua những thực phẩm vi phạm niềm tin và đạo lý tôn giáo căn bản. Và những Phật tử ăn chay không có cách nào để tránh mua những thực phẩm có chứa những gen di truyền từ những loại không phải là thực vật. THPGPG khẩn thiết yêu cầu tất cả các quốc gia đều đòi hỏi liệt kê trên nhãn tất cả các thực phẩm bị biến đổi di truyền.”

Do đó, nếu quý vị thọ Bồ Tát Giới cần ăn thức ăn chay thanh tịnh, hoặc nếu quý vị chưa thọ Bồ tát Giới và muốn ăn thức ăn chay thanh tịnh, đây là một vấn để làm quý vị quan tâm. Người ta phỏng đoán rằng có khoảng 70 đến 80% các thực phẩm đóng gói tại Hoa Kỳ đã có chứa sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO) bên trong, mặc dầu không có ghi trên nhãn. Cách gần nhất quý vị có thể dùng để tránh sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO) trong thực phẩm của quý vị, ngoài việc tự trồng lấy thức ăn từ các hạt giống hữu cơ, là mua các thực phẩm hữu cơ (organic food), bởi vì theo Tiêu Chuẩn Hữu Cơ Quốc Gia (National Organic Standard), bất cứ thực phẩm nào có nhãn hiệu chính thức chứng nhận hữu cơ thì không thể có nhiều hơn một lượng rất nhỏ sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO) trong đó. Trong các trường hợp khác, quý vị không biết là quý vị có ăn phải những sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO) hay không.

Một số trong quý vị có thể nghĩ rằng: "Ồ! Nếu mà sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO) có vấn đề, thi Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Thuốc Men của Chính Phủ hoặc Bộ Nông Nghiệp hay Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh sẽ biết, sẽ làm những thử nghiệm cẩn thận, và sau đó sẽ ra những điều lệ và có nhãn ghi rõ, như vậy chúng ta có thể biết được thứ nào là an toàn và thứ nào không an toàn." Trong một nền dân chủ lý tưởng, thì đáng lẽ là như vậy. Tại Liên Âu (European Union) người ta nhạy cảm hơn về nguy hiểm của sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO), hầu hết các thực phẩm này không nhập cảng vào Liên Âu, và nếu nhập cảng vào thì phải có nhãn ghi rõ. Nhưng tại Hoa Kỳ thì không như vậy. Tại sao? Vì tại Hoa Kỳ đã có những hư hại trầm trọng về tiến trình dân chủ trên bình diện quốc gia. Cách đơn giản nhất để giải thích hư hại đó là điều được gọi là "cửa quay” giữa kỹ nghệ và chính phủ. Nói một cách khác, bắt đầu từ chính quyền Clinton và đến bây giờ là chính quyền Tổng Thống Bush, các đại công ty đa quốc gia làm ra các sản phẩm sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO) đã đóng góp những số tiền khổng lồ cho cả Tổng Thống Clinton, Tổng Thống Bush và nhiều nghị sĩ, dân biểu. Bởi vì họ có ảnh hưởng to lớn đối với chính phủ, cả Tổng Thống Clinton và Tổng Thống Bush đã bổ nhiệm người từ các kỹ nghệ này làm về việc điều hành các kỹ nghệ này, và cho phép các kỹ nghệ này nói với chính phủ là những sản phẩm của họ có an toàn hay không, mà chính phủ không có làm thử nghiệm độc lập nào cả. Điều này có nghĩa rằng, trên bình diện quốc gia, không có sự giám sát hữu hiệu về sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO) và không có chương trình thử nghiệm khách quan để xem những thực phẩm này có an toàn cho con người và môi sinh hay không.

Do thất bại này của chính phủ, chúng ta là những vật thí nghiệm bất đắc dĩ và thiếu thông tin trong một thí nghiệm về sức khoẻ và sự lành mạnh của con người có lẽ là lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Không những chỉ như vậy, một khi những sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO) được thả vào môi trường, chúng không bao giờ bị thâu hồi trở lại. Chúng sẽ gây ô nhiễm vĩnh viễn về mặt di truyền cho con người, thú vật, thực vật với những kết hợp lạ lùng của DNA. Giả sử hãng General Motors (một hãng xe hơi lớn của Hoa Kỳ) phải báo cho những người mới mua xe của họ: "Chúng tôi đã không biết xe hiện có khuyết điểm, xin quý vị mang xe trở lại để chúng tôi sửa hoặc chúng tôi sẽ tặng quý vị chiếc xe mới.” . Nhưng nếu chúng ta tìm ra là có những nguy hiểm hay khiếm khuyết trong sản phẩm sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO), những sản phẩm này không thể bị thâu hồi trở lại. Chúng đã trở thành một phần trong thể tánh vật lý của chúng ta, và một phần của thể tánh môi trường trong thời gian rất lâu xa mà chúng ta có thể tưởng tượng đến.

Bởi vì chính phủ liên bang không làm công việc của họ, tôi và một số công dân có cùng quan tâm ngồi lại với nhau và đưa Dự Luật H ra để bỏ phiếu. Phương tiện đưa ra bỏ phiếu này bị giới hạn, bởi vì chúng ta chỉ có thể điều hành những sự việc chưa bị chi phối bởi luật liên bang. Ví dụ, chúng ta không thể làm ra luật trên bình diện quận hạt về bất cứ điều gì có liên quan đến thương mại giữa các tiểu bang. Và như vậy Dự Luật H là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta có thể làm trong hiện tại để bảo vệ con người và môi sinh trong Quận Hạt Mendocino. Bởi vì dự luật này dùng phương pháp mới là ngăn cấm trồng trọt hay nuôi dưỡng các sinh thể bị sửa đổi di truyền, các công ty kỹ thuật sinh học quốc tế rất quan tâm về việc này và đang làm những gì có thể làm được để ngăn chặn dự luật. Họ đang đổ rất nhiều tiền vào Quận Hạt để đưa cho mọi người những dữ kiện sai lầm giả tạo về dự luật này. Họ nói rằng dự luật dựa vào khoa học xấu xa, rằng dự luật sẽ rất tốn kém, sẽ lảm tăng thuế, sẽ can thiệp vào sự riêng tư của mọi người. Không có điều nào trong những điều đó là đúng sự thật, nhưng không có cách nào ngăn chặn họ phổ biến những thông tin sai trái nầy. Họ rất mạnh, và có nhiều tiền bạc.

Một phần của việc thực hành Phật Giáo Đại thừa là nhận trách nhiệm về sự an sinh của tất cả chúng sanh, và điều đó có nghĩa rằng chúng ta có những trách nhiệm đặc biệt, không những đối với chính mình và an sinh của chúng ta, mà còn đối với những người láng giềng ở Ukiah và Quận Hạt Mendocino. Điều đó có nghĩa rằng chúng ta phải biết những gì đang xảy ra chung quanh chúng ta. Những quý vị muốn biết thêm về Phật Giáo và Kỹ Thuật Di truyền có thể xem các bài viết của tôi trên nguyệt san Vajra Bodhi Sea (Kim cang Bồ Đề Hải) và tập san Religion East and West (Tôn Giáo Đông Tây). Quý vị cũng có thể xem trang website của tôi "Genetic Engineering and Its Dangers." (Kỹ Thuật Di Truyền và Sự Nguy Hiểm Của Nó http://online.sfsu.edu/~rone/GEessays/gedanger.htm ). Xin cảm ơn quý vị đã mời tôi đến đây và thảo luận Dự Luật H với quý vị.Ghi chú của Chủ Bút: Dự Luật H đã được những người đi bầu chấp thuận và bây giờ trở thành luật. Quận Hạt Mendocico, là nơi Vạn Phật Thánh Thành tọa lạc, là quận hạt đầu tiên tại Hoa Kỳ ngăn cấm trồng hay nuôi dưỡng những sinh thể bị biến đổi di truyền (GMO)