Chinese and English | Vietnamese

宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Pháp Vũ Tâm Đăng Chiếu Cổ Kim

法雨心燈照古今

Mưa Pháp Đèn Tâm Chiếu Cổ Kim

(phần 28)

Bài nói chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào tháng 12, 1974 tại tại Sài Gòn, Việt Nam nhân chuyến viếng thăm châu Á từ mùa đông 1974 đến mùa xuân 1975

Trích dịch từ Nguyệt San Vajra Bodhi Sea, số tháng 10, 2007, trang 22-27

(Sa Di Ni Cận Kinh dịch sang Anh ngữ)

Hoằng Pháp Tại Việt Nam

Mỗi người trong quý vị đây đều có đầy đủ trí huệ và đều có Phật tánh

 

 

Hỏi: Pháp sư khuyến khích tất cả chúng con đọc và nghiên cứu kinh Lăng Nghiêm. Tuy nhiên, cô này nói thứ nhất là cô không biết làm sao để nghiên cứu kinh này, thứ hai là kinh này giải thích điều gì?

Hòa Thượng: Nếu quý vị muốn biết nguyên lý kinh sách này diễn giải thế nào thì quý vị nên nghiên cứu nó. Nếu quý vị không muốn biết thì không cần phải hỏi gì cả.

Hỏi: Con có vài câu hỏi mà có thể không thích hợp lắm. Con thấy phần giới thiệu kinh Lăng Nghiêm của Pháp Sư thật là một cách rất hay để giới thiệu kinh. Tuy nhiên,con phân vân muốn biết tại sao Hoà Thượng không giới thiệu kinh Kim Cang hay Lục Tổ Pháp Bảo Đàn Kinh mà chỉ giới thiệu kinh Lăng Nghiêm?

Hòa Thượng: Chúng ta đã nói về kinh Lăng Nghiêm tối hôm qua. Khi Phật pháp sắp diệt vong thì kinh Lăng Nghiêm sẽ là kinh đầu tiên bị biến mất. Khi kinh này biến mất thì tất cả ma quỷ và yêu quái sẽ xuất hiện trên thế giới. Trong kinh Lăng Nghiêm có thần chú Lăng Nghiêm trong đó có năm bộ cai quản năm đại ma quân trên thế giới. Ngay khi thần chú được đọc tụng, năm đại ma quân sẽ thuần phục. Nếu không ai trì tụng chú Lăng Nghiêm, thế giới sẽ bị diệt vong và hậu quả thì không thể tưởng tượng được - tất cả yêu ma quỷ quái đều xuất hiện trên thế gian. Hiện tại, người ta không nhìn thấy, không nghe thấy chúng và chúng không dám xuất hiện chính là do sự tồn tại của thần chú Lăng Nghiêm trên thế giới. Bất cứ nơi nào có chú Lăng Nghiêm và trì tụng chú Lăng Nghiêm thì ở đó không có quỷ và yêu quái nào dám lộ diện.

Hỏi: Câu hỏi thứ hai là Đức Phật dạy chúng ta diệt bỏ tất cả Tham, Sân, Si bởi vì đó là tam độc. Thế mà chính Đức Phật cũng tham lam. Tại sao như vậy? Ngài đã thành Phật vì lòng tham.

Hòa Thượng: Tại sao ông lại nói Đức Phật tham lam?

Hỏi: Vì khi Đức Phật nói: “Nếu chúng sanh chưa thành Phật, tôi sẽ không thành Phật.” Đó là một loại lòng tham.

Hòa Thượng : Mỗi quý vị ở đây nghĩ gì về ý kiến của ông ấy? Quý vị cũng có thể bắt chước loại tham lam này.

Hỏi: Cảm ơn Pháp Sư. Tuy nhiên, con nghĩ tham lam thì hơi nguy hiểm. Một người nào đó có thể nói: “Tôi vì lợi ích mọi người, không phải vì bản thân tôi. Tôi làm điều đó vì dân tộc tôi.”, như Hitler và một số người nổi tiếng khác trên thế giới nói.

Hòa Thượng: Điều đó phụ thuộc vào việc quý vị có Trạch Pháp Nhãn hay không. Nếu quý vị có con mắt lựa chọn Phật pháp, quý vị sẽ tự nhiên biết điều gì đúng và điều gì sai. Nếu quý vị không có con mắt lựa chọn Phật pháp, quý vị tất nhiên sẽ có sự lẫn lộn giữa Thiện và Ác.

Một Pháp Sư khác hỏi: Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ rằng người hỏi câu này đã không hiểu rõ khái niệm về Lòng tham và Lời nguyện. Chúng là hai vấn đề khác nhau. Quý vị không thể đặt “ lời nguyện" bên cạnh “lòng tham” và so sánh chúng một cách tùy tiện. Trước hết quý vị phải hiểu thuật ngữ cho rõ ràng. Nếu quý vị vẫn còn thắc mắc thì cứ việc hỏi. Nếu không, quý vị sẽ lãng phí thời gian vì chúng tôi vẫn còn nhiều câu hỏi từ những người khác. Một điều quý vị đề cập đến là Lời nguyện và điều khác là Tham lam. Đừng trộn lẫn cả hai với nhau.

Hoà Thượng: Quý vị phải giải quyết vấn đề của mình bằng cách đi thẳng vào nguyên nhân và gốc rễ của nó. Các ngôn từ và cụm từ không giải thích được điều này. Cuối cùng rồi quý vị cũng sẽ hiểu nó trong tương lai.

Hỏi: Thưa Pháp sư, một sinh viên ở đây hỏi rằng liệu “Cổ (蠱 – loại chất độc côn trùng có nguồn gốc từ những con côn trùng sống sót sau khi chiến đấu với các loài côn trùng khác và được sử dụng để luyện bùa ) có thực sự tồn tại trên thế giới hay không. Tại sao lại có rất nhiều người chính họ đã kinh nghiệm về điều này? Quan điểm của Phật giáo như thế nào về những bùa thuật từ chất độc côn trùng này? Tại sao chúng ta lại để cho việc xấu xa này tồn tại?

Hoà Thượng: Trên thế giới này, có muôn vàn sự việc và con người kỳ lạ. Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra và mọi thứ đều hiện hữu. "Trời đất bao la, bốn biển rộng lớn, không chuyện kỳ lạ nào mà không có” (1). Nói chung, chúng ta phải có chánh tâm. "Chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (2) (giữ tâm chánh trực, tu dưỡng đạo đức bản thân, điều hành gia đình êm đẹp, cai quản làm quốc gia an bình, thì thế giới sẽ yên bình.) Khi tâm chúng ta ngay thẳng và chính trực, các bè phái xấu ác ngoại đạo (bàng môn ngoại đạo) sẽ không thể quấy rầy chúng ta. Nếu một bùa ngải nào đó được sử dụng nhắm vào quý vị mà có hiệu lực, đó là do tâm của quý vị không chính trực nên quý vị có thể bị ảnh hưởng bởi tà thuật. Nếu tâm quý vị ngay thẳng thì sẽ không có bùa ngải nào có hiệu quả bởi vì Tà không thể thắng Chánh được. Đặc biệt, tôi vừa đề nghị quý vị nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm và trì tụng chú Lăng Nghiêm. Nếu quý vị có thể trì tụng chú Lăng Nghiêm, thì không có bùa ngải nào có hiệu quả; bùa ngải trở thành vô dụng. Thần chú Lăng Nghiêm có thể phá bỏ các loại bùa chú của bàng môn ngoại đạo. Sức mạnh của thần chú chú Lăng Nghiêm này là không thể nghĩ bàn. Nếu quý vị không muốn gặp rắc rối bởi bùa ngãi chú trùng độc, quý vị nên trì tụng chú Lăng Nghiêm. Chẳng phải tôi vừa nói với quý vị rằng nếu quý vị thành tâm niệm chú Lăng Nghiêm thì có 84.000 vị Bồ tát Kim Cang Tạng sẽ đến bảo vệ quý vị hay sao?

Và nên thường niệm danh hiệu của Bồ tát Quán Thế Âm. Phẩm Phổ Môn có nói:

"Nếu có chúng sinh nào nhiều lòng dâm dục, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được ly dục.

Nếu người nhiều giận hờn, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa lòng giận.

Nếu người nhiều ngu si, thường cung kính niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được lìa ngu si." (3)

Cư sĩ họ Hoàng đã nói rằng tất cả mọi thứ đều là một hình thức của tham lam. Bất kể có tham lam hay không, nếu quý vị có thể thường xuyên trì niệm Quán Thế Âm Bồ tát, thì dù là vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết.

Hỏi: Pháp sư vừa nói đến tụng chú Lăng Nghiêm. Thế thì chúng con nên tụng niệm chú Lăng Nghiêm khi nào?

Hoà Thượng: Không phải khi nào lễ bái trước chư Phật thì mới tụng được chú Lăng Nghiêm. Trong những lúc bình thường như khi đi, đứng, nằm, ngồi, đều luôn có thể trì tụng thần chú Lăng Nghiêm này. Khi trì tụng chú Lăng Nghiêm, quý vị sẽ không có những tạp niệm trong đầu. Khi quý vị niệm danh hiệu Bồ tát Quán Thế Âm, quý vị cũng sẽ không còn những tạp niệm nữa. Trì niệm chú Lăng Nghiêm sẽ giúp quý vị đạt được Tam Muội, Tam Muội chính là Chánh Định, Chánh Thọ, chính là làm cho quý vị tâm không tán loạn, những tạp niệm không còn nữa.

Hỏi: Con không hiểu hoặc không biết cách trì tụng chú Lăng Nghiêm. Tuy nhiên, thần chú Đại Bi và Mười Tiểu Chú cũng có trong thần chú Lăng Nghiêm, vậy thì chúng con có thể tụng những chú này thay cho thần chú Lăng Nghiêm được không?

Hoà Thượng: Thần chú Đại Bi và Thập Tiểu Chú không phải thuộc về chú Lăng Nghiêm. Nhưng mà các chú này là một phần của việc trì tụng hàng ngày vào buổi sáng. Các chú này không thuộc về thần chú Lăng Nghiêm. Trong Thần chú Lăng Nghiêm có năm hội. Năm hội tương ứng với năm bộ : Phật Bộ, Liên Hoa bộ , Bảo Sanh Bộ, Kim Cang Bộ, Yết Ma Bộ. Năm bộ này cai quản năm phương. Quý vị vừa mới đề cập rằng mình không biết làm thế nào để tụng niệm chú này. Thế thì quý vị có thể dành thời gian để học. Lúc đầu thì không ai biết làm thế nào để tụng niệm. Chẳng ai sinh ra đã biết niệm thần chú Lăng Nghiêm này. Nếu ai đó có thể tụng niệm chú này từ khi sinh ra, người đó ắt phải là một vị Bồ tát. Nếu quý vị không biết, quý vị nên học. Không thể nói là nếu không biết thì không học. Người ta đi học chính là vì người ta chưa tốt nghiệp. Nếu như nói tôi không học nhưng tôi muốn tốt nghiệp, là chuyện không thể có được.

Hỏi: Có phương pháp nào dễ dàng mà Ngài có thể dạy chúng con loại bỏ tham, sân, si không? Xin Ngài hãy chỉ bảo và hướng dẫn chúng con để chúng con có thể dễ dàng loại bỏ Tham, Sân, Si.

Hoà Thượng: Chỉ cần siêng năng tu Giới, Định, Huệ. Nếu quý vị siêng tu Giới, Định, Huệ, chính là đối trị Tham, Sân, Si. Không cần phải tìm kiếm các pháp môn khác. Trì giới tinh nghiêm, tu Định, tu Huệ, đây chính là phương pháp diệt trừ tham, sân và si. Quý vị siêng tu Giới, Định, Huệ chính là diệt trừ Tham, Sân, Si, không cần phải tìm kiếm phương cách khác. Nếu tìm phương pháp từ bên ngoài, thì giống như quý vị đang có đầu lại thêm một cái đầu lên trên đầu nữa. Giới, Định và Huệ chính là phương thuốc chữa trị Tham, Sân, Si.

Hỏi: Thưa Pháp sư, một sinh viên hỏi là nếu như một người xuất gia còn nổi nóng thì có được không?

Hoà Thượng: Một người xuất gia vẫn còn là phàm phu. Người ấy chưa phải là Phật, Phật thì không có tánh nóng. Đối với những người xuất gia chưa chứng quả, tánh nóng càng lớn thì càng tốt (4). Tại sao quý vị lại nghĩ rằng một người xuất gia không nên nóng tánh?

Hỏi: Con xin lỗi Pháp sư. Có lẽ Ngài nghĩ con đã hỏi câu này.

Hoà Thượng: Câu hỏi này không phải từ người khác. Tôi tin là của ông. Nhưng để tôi nói cho ông nghe. Người xuất gia cũng là con người. Vì họ chỉ là phàm phu và chưa chứng quả nên dĩ nhiên là họ vẫn còn nóng giận. Thậm chí ngay cả các Đẳng Giác Bồ Tát vẫn còn một phần sanh tướng vô minh chưa phá được, vẫn còn một phần nhưng rất nhỏ. Họ không nổi nóng nhiều nhưng vẫn còn một chút. Ngoài ra, quý vị cư sĩ nên tôn kính Tam Bảo và không soi mói những lỗi lầm của Tam Bảo. Quý vị nên hồi quang phản chiếu bản thân mình và nghĩ rằng lý do Phật giáo không được hưng thịnh cũng là trách nhiệm của mình.

Quý vị không nên luôn nhìn vào những sai lầm của người xuất gia. Không phải tôi đã nói rồi sao? Quý vị đang hành động như một cái gương soi chiếu người khác. Việc quý vị liên tục chỉ trích người khác mà không nghĩ chính mình là sai. Mọi người nên hồi quang phản chiếu bản thân mình. Đừng bận tâm đến công việc và các vấn đề của người xuất gia. Các vấn đề của người xuất gia sẽ do người xuất gia quản lý. Nếu những người xuất gia không quản lý các vấn đề của họ, đó là do việc quản lý của họ không hoàn hảo. Quý vị không thể nói đó là lỗi của những người xuất gia.

Hỏi: Trong Tam Bảo gồm có Phật, Pháp và Tăng, những người xuất gia là một viên ngọc đại biểu cho Phật giáo. Tuy nhiên, nếu viên ngọc này không biểu hiện được chất lượng quý giá của mình thì nó chỉ giống như một đồ vật bình thường.

Hoà Thượng: Quý vị không nên không nhìn thấy những ưu điểm của người xuất gia và thường xuyên nhìn vào lỗi lầm của họ.

Hỏi: Thưa Pháp sư, con người trên thế gian thật kỳ lạ...

Hoà Thượng: Tôi biết ông đồng ý với những gì tôi đã nói. Vì vậy, tôi không lập lại nữa.

Đạo Phật mang lại lợi ích cho tất cả nhân loại trên thế giới. Tại sao? Từ vô lượng kiếp cho đến nay, một thời gian rất lâu dài, Đức Phật đã vì chúng sanh mà xả bỏ sanh mạng của mình, Ngài vì cứu độ chúng sanh mà không tiếc thân tâm tánh mạng của mình. Vì vậy, không có một nơi nào dù nhỏ bé như một hạt bụi nhỏ trên thế gian này mà chư Phật trong quá khứ đã không từng xả bỏ thân mạng của họ để cứu độ chúng sanh. Tại thế giới Ta Bà này, trước khi Đức Phật ra đời thỉ giống như đêm đen không một chút ánh sáng. Tại sao nói không có ánh sáng? Đó là do con người điên đảo, không nhận thức chân lý. Không có người nào giác ngộ chân chánh để cho chúng ta biết chân lý này. Khi Đức Phật đản sinh, Ngài vốn là một hoàng tử, là người thừa kế chính thức ngôi vua, là người phú quý tột cùng. Tuy nhiên, Ngài đã không hưởng thọ phú quý này; Ngài đi đến núi Tuyết Sơn và tu Đạo.

Người ta thường nói: “Phú quý khó tu đạo, bần cùng khó bố thí " (5). Khi người ta rơi vào cảnh nghèo túng, muốn bố thí một chút cũng không dễ dàng gì. Còn đối với người phú quý thì bố thí là việc dễ dàng, nhưng bảo họ tu hành thì không dễ dàng. Quý vị bảo họ ăn chay hoặc trì niệm danh hiệu Phật, hoặc lạy Phật, thì họ không thích những việc này. Tại sao? Bởi vì người này cho rằng mình không thiếu thứ gì, và khi chẳng thiếu thứ gì thì không cần thiết phải tu hành. Tại sao người này lại phú quý trong đời này? Tại sao người này không thiếu thứ gì cả? Đó là do đã tu trong các kiếp trước. Do đời trước có tu hành nên đòi nay được phú quý.

Trong Kinh Tam Thế Nhân Quả (Kinh Nhân Quả Ba Đời) có nói: “Đời nay phú quý do nhân gì?” Vì sao sanh ra kiếp này được phú quý? “Do kiếp trước cúng trai tăng và giúp đỡ người nghèo khổ.” Kiếp trước cúng dường trai tăng, cứu giúp kẻ nghèo, nên kiếp này được vinh hoa phú quý. “Đời nay nghèo hèn do nhân gì?” Vì sao lại nghèo hèn trong kiếp này? Do nhân gì? Bởi vì "Kiếp trước không giúp đỡ những người nghèo khổ."

Nói đến đây làm tôi nhớ đến một câu chuyện này. Có một người chết đến gặp vua Diêm Vương . Vua Diêm Vương hỏi: " Ông muốn trở thành gì trong kiếp tới của mình?" Ông ta trả lời: "Tôi muốn được tái sinh làm người một lần nữa." “ Ông vẫn muốn trở thành một con người à? Và ông muốn ăn thức ăn của riêng mình hay ăn đồ của người khác? " Người này suy nghĩ: “Tự túc với thức ăn của mình không phải rẻ tiền đâu. Dùng thức ăn của người khác thì tốt hơn nhiều. Người đó bèn trả lời: "Tôi muốn ăn đồ của người khác.” Vua Diêm Vương liền nói, “Được rồi! Nếu ông muốn ăn thức ăn của người khác thì ông sẽ đi tái sinh ở Ấn Độ thành một người ăn xin.” Ấn Độ bây giờ có rất nhiều người ăn xin vì những người đó đều muốn ăn thức ăn của người khác. Với loại người nà, quý vị dạy họ bố thí thật không phải dễ dàng. Và có một người khác, Vua Diêm Vương cũng hỏi: " Ông muốn ăn thức ăn của ai trên thế giới?" Ông ta nghĩ rằng ăn uống đồ của người khác là không công bằng, mình nên tự mình kiếm ăn. Ông ấy bèn trả lời: "Tôi muốn tự kiếm thức ăn cho mình." Vì vậy, ông ta được tái sinh xuống thế giới làm người, tự lực cung cấp cho mình, tự lo không ngừng nghỉ mà không cần phải ỷ lại vào người khác. Mặc dù câu chuyện này nghe như chuyện đùa vui, nhưng lại hàm ý những chân lý trong đó. Phú quý và bần cùng đều có nhân duyên.

Khi Đức Phật đến thế gian này, thì cũng giống như trái đất bây giờ có mặt trời. Vì vậy, chúng ta gọi là Phật Nhật - Mặt trời Đức Phật. Mặt trời mang lại lợi ích cho tất cả loài người. Tất cả sinh hoạt của mọi người đều phụ thuộc vào ánh sáng mặt trời. Vì vậy, Đức Phật được ví như ánh sáng của mặt trời chiếu rọi mọi vật và soi sáng mọi bóng tối. Nhân loại chúng ta không còn bóng tối, đó chính là được ánh sáng mặt trời đích thực. Đó là “Phật Quang phổ chiếu” (5) - Ánh sáng của Phật soi chiếu khắp nơi. Mỗi người trong quý vị đây đều có đầy đủ trí huệ và đều có Phật tánh. Mỗi cá nhân chúng ta và Đức Phật đều giống nhau, đều có Phật tánh cùng khắp trong tất cả chúng ta. Những lợi ích mà nhân loại chúng ta nhận được từ chư Phật thật quá nhiều, nhưng chúng ta không có đủ trí tuệ nên không biết chư Phật đã làm lợi ích cho chúng ta như thế nào. Nếu Đức Phật không thị hiện trên thế gian này, thế giới cũng như toàn thể nhân loại có thể đã diệt vong từ lâu. Có Đức Phật xuất thế thì trong tương lai nhân loại cũng sẽ bị hủy diệt, nhưng sẽ trễ hơn.


 

Ghi chú:

Nguyên văn Hoa ngữ:

(1) 天地之大 四海廣無 奇不有

Thiên địa chi đại, tứ hải chi quảng, vô kỳ bất hữu.

(2) Khổng Tử: 正心、修身、齊家、治國、平天下

Chánh tâm, tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.

(3) 若有眾生多於婬欲,常念恭敬觀世音菩薩,便得離欲;若多瞋恚,常念恭敬觀世音菩薩,便得離瞋;若多愚癡,常念恭敬觀世音菩薩,便得離癡。 

Nhược hữu chúng sanh đa ư dâm dục ,thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát,tiện đắc ly dục ;nhược đa sân khuể ,thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát ,tiện đắc ly sân ;nhược đa ngu si ,thường niệm cung kính Quán Thế Âm Bồ Tát,tiện đắc ly si 。http://dharmalib.org/UniversalDoorChapter_Reciting.htm

 

(4) Vì Hòa Thượng là một thiền sư nên có khi dùng uyển ngữ, vượt ra thói suy nghĩ thường để thức tỉnh người hỏi.

 

(45) 富貴修道難, 貧窮布施難.

Phú quý tu đạo nan, bần cùng bố thí nan.

 

(6) 佛光普照 - Phật Quang Phổ Chiếu

 

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa cùng Thầy Hằng Cụ và Hằng Do viếng thăm Viện Hóa Đạo tại Sài Gòn (tháng 11 năm 1974)

 Sài Gòn, Việt Nam, tháng 11 năm 1974