Chinese and English | Vietnamese

宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Pháp Vũ Tâm Đăng Chiếu Cổ Kim

法雨心燈照古今

Mưa Pháp Đèn Tâm Chiếu Cổ Kim

(phần 27)

Bài nói chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào tháng 12, 1974 tại tại Sài Gòn, Việt Nam nhân chuyến viếng thăm châu Á từ mùa đông 1974 đến mùa xuân 1975

Trích dịch từ Nguyệt San Vajra Bodhi Sea, số tháng 9, 2007, trang 24-27

 

(Sa Di Ni Cận Kinh dịch sang Anh ngữ)

Hoằng Pháp Tại Việt Nam

Đức Phật có khi nào lường gạt quý vị không?

 

 

Nếu quý vị có câu hỏi, hãy nêu ra và chúng ta có thể bàn luận. Hãy viết câu hỏi lên bảng đen.

 

Hỏi: Tại sao càng ngày càng có nhiều người bị bệnh? Có phải là vì nghiệp chướng nặng nề của họ?

Hòa Thượng: Là vì có quá nhiều sát sanh đang xảy ra.

Hỏi: Nhưng dường như hiện nay đâu có sát sanh nhiều lắm đâu?

Hòa Thượng: Ồ, người ta không tạo ra nghiệp sát nữa à? Ai hỏi đó? Có phải là ông không? Có phải ông nói chuyện đó là giả sao?

Hỏi: Con không biết rõ!

Hòa Thượng: Thế là sao? Ý ông nói là Đức Phật không công bằng? Bồ Tát không công bằng? Hay là Diêm Vương không công bằng, không bình đẳng?

Hỏi: Ý của con là nếu như sự đầu thai trong sáu nẻo luân hồi là có thật, những người làm ác chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác. Giờ đây, dân số loài người càng ngày càng tăng, tuy nhiên có rất nhiều người làm điều ác, tại sao loài người vẫn còn đông như vậy? Con vẫn chưa hiểu có bao nhiêu việc ác của những người đọa địa ngục đã làm?

Hòa Thượng: Khoan hỏi về các việc ác người ta đã làm nhiều hay ít. Hãy xem lại những niệm của quý vị. Quý vị khởi vọng tưởng, trong số các vọng tưởng đó thì vọng tưởng thiện nhiều hay vọng tưởng ác nhiều? Hãy tự mình tính sổ với sự luân hồi sanh tử trong sáu đường của chính mình như thế nào?

Người hỏi: Không giống nhau.

Hòa Thượng: Tôi đã nói cho quý vị nghe nhiều lần là con người như là quái vật vậy. Họ rất là kỳ quặc. Nếu quý vị bảo người ấy làm việc thiện, anh ta sẽ không nghe lời. Nhưng không ai dạy làm điều ác, mà anh ấy vẫn cứ làm. Xem người Mỹ chẳng hạn. Khi quý vị dạy họ Phật pháp, thì khó còn hơn lên trời. Còn hút ma túy, quý vị không cần dạy họ mà ai cũng biết cả. Đây là một ví dụ.

Luân hồi trong sáu đường sanh tử là có thật, không sai. Số người làm việc ác càng ngày càng tăng. Khi họ đọa vào ba đường ác, họ sẽ không gởi điện tín cho quý vị nói rằng: "Bạn cư sĩ chí thân ơi, tôi đã rơi vào ba đường ác rồi!", quý vị thấy có đúng không? Tại vì người này không còn quyền tự do để đánh điện tín, gọi điện thoại hay viết thư. Cho nên ngay cả lúc người đó đọa vào ba đường ác, quý vị sẽ không biết gì cả.

Làm thiện quả báo thiện, làm ác quả báo ác (1), chúng ta gặt hái những gì chúng ta gieo trồng. Luật nhân quả không hề sai một ly. Quý vị tuyệt đối không được nghi ngờ về luân hồi sanh tử, nếu còn nghi thì quý vị không cần học Phật pháp. Nếu quý vị tin vào Đức Phật, Phật dạy về sáu nẻo luân hồi. Đức Phật có khi nào lường gạt quý vị không? Ngài có cần chế ra những danh từ giả mạo để dối gạt quý vị không? Không. Chỉ do quý vị với con mắt của người trần (phàm phu nhục nhãn) không thể thấy được. Không có con mắt Pháp để thấy được.

Không cần nói xa vời, cách đây 500 năm nếu quý vị nói với người nào đó rằng có một nước Mỹ rất giàu có, có đầy vàng, có núi vàng, đất đai vô cùng phì nhiêu màu mở, không có người sống ở đó, thì sẽ không ai tin quý vị. Tuy nhiên, Ông Columbus đã khám phá ra lục địa mới này, mới biết có nước Mỹ này. Trước khi đó, chúng ta không biết có nước Mỹ, không phải là nước Mỹ không có tồn tại. Chỉ là chúng ta chưa nhìn thấy nó, cho nên chúng ta nghĩ là nó không có. Tuy nhiên đâu phải sau khi ông Columbus khám phá ra Tân lục địa thì mới có nước Mỹ. Tại sao chúng ta hiện tại nói là có nước Mỹ? Là tại vì chúng ta có thể nhìn thấy nó bằng chính mắt của mình. Nguyên tắc này cũng có thể áp dụng với Lục Đạo? Tại vì quý vị chưa có Ngũ nhãn và Lục thông, quý vị mới không tin là có Lục đạo. Nếu quý vị có được thần thông thì Lục đạo có thật rất rõ ràng trước mắt quý vị. Quý vị hoàn toàn sẽ không bị lừa. Tuy vậy, do quý vị không có các loại thần lực này, không có ngũ nhãn lục thông nên quý vị nhìn mà vẫn không thể thấy điều này được. Quý vị không thể nói là Lục đạo không có chỉ vì mình không nhìn thấy, giống như là không thể nói nước Mỹ là không có vì chưa có ai tìm thấy nó. Ông nghĩ thế nào?

Hỏi: Con muốn hỏi là nếu luân hồi sanh tử trong Lục đạo là thật thì khi người ta làm việc ác, họ chắc chắn rơi xuống ba đường ác (Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh) và dân số loài người phải giảm đi. Có nhiều người làm ác mà sao loài người trên thế giới vẫn còn đông đúc như vậy?

Hòa Thượng: Tôi sẽ chưa trả lời câu hỏi của ông liền mà để tôi trước tiên hỏi ông một câu đã. Con người nguyên thủy là từ đâu đến? Loài người đã có trên thế gian này ngay từ ban đầu? Nếu vậy thì họ từ đâu ra? Nếu như không có người sinh sống trên trái đất thì con người đến từ đâu? Hiện giờ có rất nhiều người nhưng khoan nói về vấn đề này đã. Ngược lại hãy nói về lúc mà loài người chỉ có rất ít. Nếu quý vị nói khi ban sơ loài người chưa có tại đây, thì tại sao họ lại xuất hiện sau này? Còn nếu quý vị nói loài người có mặt ngay từ ban đầu, vậy họ từ đâu đến?

Người ta hay hỏi "Con gà có trước hay là trứng gà có trước"? Nếu quý vị cho là trứng gà có trước, vậy không có gà trước thì làm thế nào có trứng gà đó được ? Nếu quý vị nói con gà có trước, rồi sau mới có trứng gà. Nhưng gà là phải từ trong trứng mà ra, nếu không có trứng thì làm sao có gà ? Nếu quý vị nói "Còn loài người thì sao"? Tôi sẽ hỏi lần nữa, "Tất cả người nam trên thế giới này là do phụ nữ sanh ra. Nếu không có đàn ông thì làm sao phụ nữ có thể có con?

Quý vị hãy tự hỏi! Lúc đó, nếu người nam có trước thì họ làm sao được sanh ra? Về việc dân số loài người quá đông đúc như ông nói, chúng ta hãy tạm không bàn tới. Hãy tìm hiểu về xuất xứ của loài người vào thuở ban sơ. Nếu quý vị biết loài người làm sao có lúc ban đầu, và con gà từ đâu đến thì vần đề ông nêu ra sẽ được giải quyết.

Còn về luân hồi sanh tử trong lục đạo, lý thuyết này rất d không khó cả. Lục đạo là sáu pháp giới phàm phu trong số mười pháp giới mà Đức Phật đã nói ra, và bốn pháp giới kia là của bậc Thánh. Sáu pháp giới đó là nơi phàm phu chúng ta đầu thai. Ông hỏi là tại sao vẫn có quá nhiều người trên thế gian này? Là vì con số loài người không cố định, cho nên mới gọi là chúng "sanh". Con số đó có thể tăng hay giảm. Khi người này ra khỏi đây đi đầu thai nơi khác thì cũng có người từ chỗ khác về đây đầu thai. Bây giớ tôi sẽ trả lời câu hỏi của ông. Thí dụ -như ông nói- là rất nhiều người rơi vào ba đường ác. Nhưng ông cũng phải biết là có những người trước kia rơi vào ba đường ác, nhưng họ không ở đó vĩnh viễn. Có những người đọa vào ba ác đạo nhưng cũng có những chúng sanh có cơ hội thoát ra được các ác đạo. Số người đọa vào ba đường ác khá lớn nhưng số người thoát ra các ác đạo cũng không nhỏ. Vì vậy con số nhân loại trên thế giới càng ngày càng tăng. Ông hỏi loài người đến từ đâu, họ đến từ nhiều nơi. Quý vị thấy người Trung Hoa có nhiều sắc tộc và người ngoại quốc cũng có nhiều sắc tộc vậy. Thí dụ nếu có 10.000 người rơi vào ba đường ác, làm sao quý vị biết được là có bao nhiêu người đang ở trong ba đường ác trả xong nghiệp báo của họ? Khi trả xong nghiệp báo, có thể là 20.000 người được thoát ra nơi đó. Với đà này tất nhiên dân số sẽ gia tăng ngày này qua ngày khác. Đây là ý kiến của tôi, còn quý vị nghĩ sao? Ông đã hiểu chưa? Hiểu rồi? Vậy thì vấn đề của ông đã được giải quyết.

Hỏi: Thưa Hòa Thượng, ở đây có một cô sinh viên hơi nhút nhát. Cô muốn hỏi là chúng ta làm sao có thể giúp người không tin Phật giáo thành tâm tin vào Phật giáo? Chúng ta cần làm cách nào cho đúng?

Hòa Thượng: Quý vị phải tự mình làm gương mẫu. Quý vị phải hành xử tốt và có một tư cách đạo đức, tự nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến người khác, khiến họ sanh tín tâm.

Hỏi: Bản thân con tin vào đạo Phật, tuy nhiên, con làm cách nào khiến cho họ cũng có niềm tin vào Phật pháp giống như con?

Hòa Thượng: Chính là biểu hiện qua lời nói phải trung tín, hành vi phải cung kính (2). Khi quý vị nói, thì không nói dối, như vậy là biểu hiện ra. Quý vị không sát sanh, như là người ăn chay không ăn thịt cá cũng là một cách biểu hiện. Không trộm cắp, không lấy những đồ vật của người khác nếu không được cho phép, đó cũng là một cách biểu hiện. Không tà dâm là điều tối quan trọng. Nếu quý vị có thể giữ các quy củ này, tự nhiên người ta sẽ có ấn tượng tốt đối với quý vị. Không nói dối, không lường gạt kẻ khác, không uống rượu, không hút thuốc và không xài các loại ma tuý, thuốc phiện. Tất cả đều là những biểu hiện tốt này sẽ ảnh hưởng người khác khiến họ sanh lòng tin.

Hỏi: Theo lời dạy của Hoà Thượng, chúng con nên tự mình tu hành. Tuy nhiên, người ta hay chỉ trích con là khác với họ, là bất bình thường. Con phải làm sao với chuyện này? Không những họ không tin mà lại còn phỉ báng nữa.

Hoà Thượng: Không cần tranh cải lý luận với họ. Chỉ cần kiên trì giữ ý chí làm những gì mình cần làm thì sau một thời gian họ tự nhiên phải chịu thua.

Hỏi: Xin đa tạ Hòa Thượng !

 


Ghi chú:

Nguyên văn Hoa ngữ:

(1) 善有善報,惡有惡 報

Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo.

 

(2) 言必忠信,行必篤敬

Ngôn tất trung tínhành tất đốc kính.

 

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa cùng Thầy Hằng Cụ và Hằng Do viếng thăm Viện Hóa Đạo tại Sài Gòn (tháng 11 năm 1974)

 Sài Gòn, Việt Nam, tháng 11 năm 1974