Chinese and English | Vietnamese

宣化老和尚 The Venerable Master Hsuan Hua

Pháp Vũ Tâm Đăng Chiếu Cổ Kim

法雨心燈照古今

Mưa Pháp Đèn Tâm Chiếu Cổ Kim

(phần 25)

Bài nói chuyện của Hòa Thượng Tuyên Hóa vào tháng 12, 1974 tại tại Sài Gòn, Việt Nam nhân chuyến viếng thăm châu Á từ mùa đông 1974 đến mùa xuân 1975

Trích dịch từ Nguyệt San Vajra Bodhi Sea, số tháng 7, 2007, trang 18-19

 

(Sa Di Ni Cận Kinh dịch sang Anh ngữ)

Hoằng Pháp Tại Việt Nam

Đừng để thời gian quý giá này trôi đi uổng phí!

 

 

Nam mô Thường trụ thập phương Phật
Nam mô Thường trụ thập phương Pháp
Nam mô Thường trụ thập phương Tăng
Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát
Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát.


Thầy Hằng Cụ đã kể chuyện mình lén lút ăn bánh dâu nướng ra sao. Chuyện đó đã xảy ra vào một tối nọ. Thầy ấy không chỉ làm vậy thôi đâu, mà tôi nghĩ thầy ấy vẫn lén ăn sau lưng chúng ta đấy. Tuy không thực sự bỏ đồ ăn vào miệng nhưng tâm trí thầy ấy thường khởi lên những vọng tưởng này. Điều duy nhất tôi biết về vị đệ tử này, đó là vị ấy có thể ăn - một cách lén lút. Vừa rồi thầy Hằng Do có nói về chuyện thầy Hằng Cụ gặp ma. Thầy ấy không nói nguyên do. Dù nói chuyện với tôi qua điện thoại, nhưng cũng không rõ ràng. Cái đêm mà thầy Hằng Cụ gặp ma, họ không biết phải làm sao. Mãi đến hôm sau, họ mới gọi cho tôi và cho biết trong chuyến Tam Bộ Nhất Bái của họ, thầy Hằng Cụ đã gặp ma và la hét ầm ỷ vào tối hôm trước. Tôi chỉ nói với họ một điều: "Vì sao thầy gặp ma? Là vì những vọng tưởng mà thầy có tối hôm qua!" Cả hai thầy đã khởi tâm gì? Tôi hỏi họ: "Các thầy đã khởi vọng tưởng phải không?" Họ phủ nhận. Tôi nói: "Không ư? Ở đó có nhiều người nữ! Sao các thầy trong tâm không giữ quy củ? Vì các vị trong tâm không không giữ quy củ nên tám vạn bốn ngàn vị kim cang tạng Bồ tát mới không còn bảo hộ các thầy nữa. Thế nên ma quỷ mới nhập vào và quấy rối các thầy!" Các thầy không khởi vọng tưởng thì thứ rắc rối này làm sao có. Khi xảy ra loại chuyện này, tôi chẳng cần hỏi, chẳng cần nhìn hay quan sát, tôi cũng biết nó xuất phát từ vọng tưởng của các vị. Bởi vậy, họ đã không dám khởi loại vọng tưởng đó nữa và kết quả là thứ rắc rối đó biến mất.

Cho nên, chúng ta biết rằng "Niệm động, trăm sự có” (1). Khi một tư tưởng lóe lên trong tâm quý vị thì mọi thứ sẽ kéo đến. "Niệm ngừng, vạn sự không." (2). Khi niệm ngừng, không khởi vọng tưởng,thì chẳng có chuyện gì xảy ra, và quý vị sẽ không có rắc rối hay phiền não. Tôi thường nói rằng quý vị là người tu hành thì “tâm ngừng, niệm hết là phú quý thật." (3). Khi tâm vọng tưởng của quý vị ngừng lại, vọng niệm cũng không còn nữa, thì đây chính là phú quý chân chính. "Tư dục đoạn hết ân phước điền chân chính." (4). Nếu quý vị muốn có được phước điền chân chính thì phải loại bỏ dục bất thiện của mình. Hễ còn dục bất thiện dù chỉ là chút ít, thì sẽ không gọi là phước điền chân chính. Người tu đạo chúng ta nên lưu ý rằng việc tu hành xảy ra chỉ trong một niệm. Trong một niệm chúng ta có thể lên trời, niệm kế tiếp có thể xuống địa ngục. Niệm sau nữa có thể là ngạ quỷ, súc sinh, người, A Tu La, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát hay thậm chí là Phật. Nếu quý vị thành Phật, đó là nhờ một niệm của mình. Hãy quay về gốc trở lại cội nguồn (phản bổn hoàn nguyên) và với một niệm thanh tịnh này tương lai quý vị sẽ thành Phật.

Quý vị trẻ nên biết rằng các vị đang ở trong những năm vàng son của cuộc đời mình, tương lai sẽ rạng rỡ. Đây là giai đoạn rất quý giá. Đừng để thời gian quý giá này trôi đi uổng phí. Thay vào đó, nên dành thời gian để học tập, tu hành Phật Pháp.

Tối qua, ở trường Đại học Vạn Hạnh, tôi đã nói:

"Đừng đợi đến già rồi mới tu,
Mồ hoang lắm kẻ tóc còn xanh." (5)

Trong lứa tuổi nhiều hứa hẹn này, quý vị nên tạo đủ loại công đức để gieo trồng phước huệ. Đừng bỏ lỡ cơ hội này. Ở Việt Nam, quý vị có một cơ hội hiếm có là được Đại sư Siêu Trần thuyết pháp cho quý vị vào các Chủ nhật. Nên chia sẻ cơ hội này với bạn bè để tham gia vào những buổi nghiên cứu Phật Pháp này. Khi bạn của quý vị thành Phật, quý vị chính là người đưa người đó đến với Đạo Phật. Khi có thể giúp người khác thành Phật, thì tự quý vị tương lai cũng sẽ thành Phật.
 

 

Ghi chú:

Nguyên văn Hoa ngữ:

(1) 念動百事有

Niệm động bách sự hữu

 

(2) 念止萬事無

Niệm chỉ vạn sự vô

 

(3) 心止念絕真富貴

Tâm chỉ niệm tuyệt chân phú quý

 

(4) 私欲斷盡真福田
Tư dục đoạn tận chân phúc điền


(5) 莫待老來方學道,孤墳都是少 年人

Mạc đãi lão lai phương học đạo, cô phần đô thị thiểu niên nhân

 

 

Hòa Thượng Tuyên Hóa cùng Thầy Hằng Cụ và Hằng Do viếng thăm Viện Hóa Đạo tại Sài Gòn (tháng 11 năm 1974)

 Sài Gòn, Việt Nam, tháng 11 năm 1974