Chinese | Vietnamese PDF | speak.gif (24422 bytes)Ngữ Lục (Audio)

Ngữ Lục


Ḥa Thượng Tuyên Hóa

Ban Phiên Dịch Việt Ngữ

Trường Đại Học Pháp Giới

Vạn Phật Thánh Thành

Talmage, California

 

Ḥa Thượng khai thị cho tứ chúng tại chánh điện Vạn Phật Thánh Thành

 

Ḥa Thượng dạy lớp Đối Liễn tại Diệu Ngữ Đường, Vạn Phật Thánh Thành

語 錄

Ngữ Lục
Ḥa Thượng Tuyên Hóa


Xuất Bản
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
Vạn Phật Thánh Thành
Mỹ Quốc, California, 2007

Nguyên Bản: 世紀末警鐘 宣公上人語錄
Thế Kỷ Mạt Cảnh Chung - Tuyên Công Thượng Nhân Ngữ Lục

(Tiếng Chuông Cảnh Tỉnh Cuối Thế Kỷ - Tuyên Công Thượng Nhân Ngữ Lục)

Phiên Dịch và Xuất Bản:
Buddhist Text Translation Society
Vạn Phật Thánh Thành
1777 Murchison Drive
Burlingame, CA 94010-4504
©2007 Ban Phiên Dịch Kinh Điển
Tổng Hội Phật Giáo Pháp Giới
Vạn Phật Thánh Thành
Việt Ngữ – In lần thứ nhất 2007
Ngữ Lục
Ḥa Thượng Tuyên Hóa
13 12 11 10 09 08 07 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
ISBN 978-0-88139-812-0
In tại Đài Loan

 

 

Tám Quy Luật

của Viện Phiên Dịch Kinh Điển

 

1.   Người dịch phải tự thoát ḿnh ra khỏi động cơ truy t́m danh lợi.

2.   Người dịch phải tu dưỡng thân tâm, dứt bỏ thói cao ngạo.

3.   Người dịch phải tự chế, không được tự khen ngợi ḿnh, chê bai người khác.

4.   Người dịch không được tự cho ḿnh là tiêu chuẩn, là thước đo, rồi hạ thấp người khác bằng cách t́m lỗi nơi tác phẩm của họ.

5.   Người dịch phải lấy tâm Phật làm tâm ḿnh.

6.   Người dịch phải dùng Trạch Pháp Nhăn để phán xét đâu là chân lư.

7.   Người dịch phải cung kính cầu thỉnh Cao Tăng Đại Đức mười phương chứng minh cho bản dịch.

8.   Người dịch phải hoan hỷ truyền bá giáo nghĩa Phật học bằng cách in Kinh, Luật, Luận khi việc phiên dịch của ḿnh được công nhận là chính xác.

 

Ḥa Thượng Tuyên Hóa

Ḥa Thượng Tuyên Hóa
(Ảnh chụp tại Đông Bắc, Trung Hoa)

Vạn Phật Thánh Thành - Vô Ngôn Đường, nơi thờ phượng Xá Lợi Phật, Tổ và Xá Lợi của Ḥa Thượng Tuyên Hóa.

 

 

Lời Tựa

Ngữ Lục là sự trích dịch kết tập những phần tinh hoa rất cô động về những lời răn dạy của các bậc đạo cao đức trọng và được xem như những bài học vô cùng quư giá. Không ngoài ư trên, nội dung quyển Ngữ Lục này cũng bao gồm một số lời dạy nêu cao tinh thần luân lư đạo đức, thấm nhuần đạo hạnh của HT Tuyên Hóa, vị sáng lập chùa Vạn Phật Thành. Ḥa Thượng vốn rất chú trọng đến nhân cách, đạo lư, nhất là về việc tu sửa ḿnh và giác tỉnh nhân tâm. V́ vậy trong suốt quá tŕnh hành đạo, Ḥa Thượng luôn nhắc nhở và chỉ dẫn nhiều bí quyết tu hành cho tất cả chúng ta, những người chưa, hoặc đă và đang phát tâm muốn học hỏi để trở thành một phần tử thiện hảo, ngơ hầu sống một cuộc đời an vui, tự tại hơn.

Căn tánh chúng sanh vốn bất đồng, không ai giống ai. Cho nên, Ḥa Thượng thường đánh thức những người có tâm hồn mê muội bằng câu nói như: “Ba thứ độc: tham, sân, si so với bạch phiến, rượu say hoặc với các chất độc dược cực độc c̣n nguy hại hơn gấp bội. V́ những thứ thuốc ghiền, rươu say hay độc dược là những độc tố hữu h́nh chỉ có hại cho thân thể con người, nhưng tham, sân, si th́ sẽ hại cho pháp thân huệ mạng của chúng ta. Bởi vậy, chúng mới chính là thứ tối chướng ngại của sự tu hành.” Ngoài ra, Ngài cũng thường khuyên nhắc mọi người nên biết cách đối xử với nhau trong cuộc sống hằng ngày như: “Học Phật th́ chúng ta cần phải học ḷng từ bi, đạo đức và biết tha thứ cho kẻ khác. Chớ ḿnh không nên có tâm so sánh hơn thua và cũng chẳng nên cùng người tranh chấp, căi vă.”

Mặc dù Ḥa Thượng nói những lời ngắn gọn, thẳng thắn, lắm lúc như quá khắt khe, nhưng đó lại bao hàm nghĩa cử của một người cha, lúc nào cũng quan tâm và muốn cho đàn con dại tự biết sửa đổi những thói hư tật xấu của ḿnh, và biết nhận thức đâu là chân lư để có thể tiến bước vững vàng trên con đường giải thoát. Quyển Ngữ Lục này ví như kim chỉ nam hướng đường dẫn lối, nên sẽ mang lại rất nhiều ích lợi cho những ai thật ḷng muốn tiến tu và chịu thực hành theo. Cũng như Ḥa Thượng đă từng nhấn mạnh rằng: “Sư Phụ chỉ dẫn dắt đệ tử tới cửa đạo, c̣n tu hay không là do tự ở mỗi người.”

Ban Việt Ngữ

 


 

V́ sao con người ai cũng ở trong trạng thái mê mờ? Đó là do họ không hiểu được ḿnh từ đâu tới, chết đi về đâu. Mỗi ngày bóng dáng bạn thấy khi tự soi gương nào phải là bạn. Nếu bạn muốn biết bản lai diện mục (chân tâm) th́ phải quay mặt soi ḷng, t́m nơi tự tâm. Người đời th́ bị ngũ dục làm mê mờ, ngày ngày bị tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ kềm tỏa đến ngột ngạt khó thở, song họ vẫn cứ muốn cam tâm t́nh nguyện làm nô lệ cho những thứ ấy.

Ḷng tham của ta th́ cao hơn trời, dầy hơn đất. Nó như cái thùng không đáy, đồ bỏ vào bao nhiêu cũng chẳng đầy.

Con người không có đạo đức mới thật là nghèo cùng.

Phải t́m đâu ra ngọc ngà châu báu mà ḿnh sẵn có? Hăy t́m ở Kinh Hoa Nghiêm. Có câu rằng: Không đọc Kinh Hoa Nghiêm, không biết được sự giàu có của chư Phật. Kinh Hoa Nghiêm là vua của tất cả các vị vua kinh điển (tức là kinh đứng hàng đầu của những bộ kinh tuyệt diệu nhất mà Phật đă thuyết).

Nếu dùng tham sân si để xử lư mọi việc th́ kết quả là trời đất sẽ u ám, sinh đủ tai nạn. Nếu dùng giới định huệ để giải quyết vấn đề th́ trời đất trong sáng, mọi sự kiết tường. Nên nói: Nơi nào nhiều kẻ ác, nơi ấy nhiều tai nạn; chốn nào nhiều người thiện, chốn ấy thường an vui. Tai nạn hay an b́nh đều do người mà ra cả.

Người ta không thành Phật là bởi v́ cứ dụng công nơi ngoài miệng (nói mà không tu, không thực hành).

Mọi sự, việc ǵ cũng là Phật pháp, cũng đều là thứ không thể chấp trước, không thể nắm bắt. Trên đời vạn sự, vạn vật, chuyện ǵ xảy ra cũng chính là thuyết pháp (hiển bày chân lư), chính là giảng kinh. Chúng ta mỗi người ai cũng nên đem bộ kinh của đời ḿnh ra đọc cho kỷ, học cho thuộc, chớ làm việc sai lầm với đạo lư nhân quả. Đời ta mới chính là bộ kinh điển chân chính nhất.

Nếu bạn cứ nh́n thấy lỗi lầm của kẻ khác hoài th́ bạn vẫn c̣n khổ. Nếu bạn đă hết khổ th́ bạn nh́n ai cũng thấy họ là Phật. Nh́n người nào, bạn cũng thấy họ hệt như Phật. Thật là đơn giản, thật là cạn cợt: Vậy mà bạn làm không xong!

Con người ta không phải sống để mà ăn. Sống: là ta phải lập công với đời, phải có đức với người, phải làm lợi cho thiên hạ. Ḿnh phải: Từ bi thay trời dạy dỗ; trung hiếu v́ nước cứu dân.

Một ngày chẳng sửa lỗi lầm là một ngày chẳng tạo công đức.

Phiền năo tức bồ đề: Nghiă là, ngay lúc có phiền năo mà ḿnh có thể chẳng sinh phiền năo, ḿnh có thể nhận biết được nó, th́ ngay lúc đó gọi là bồ đề. Chẳng phải rằng: vất bỏ phiền năo đó đi rồi, sau đó t́m một cái bồ đề nào khác.

Bịnh AIDS là một bịnh làm diệt chủng, làm mất nước. Tôi hy vọng người Trung hoa không muốn mất nước, không nên học hành động của người tây phương.

Người học Phật pháp, cần phải tiết dục, giữ ḷng trong sạch, ít ham muốn. Chớ nên có nhiều dục vọng. Đó là điều quan trọng, v́ nó là gốc rễ của vấn đề sức khỏe.

Các bạn có thể ngày nay quy y Tam Bảo là v́ các bạn đă trồng căn lành to lớn trong quá khứ. Ngày nay khi họp mặt với nhau, đại chúng nên phát ḷng bồ đề, cầu đạo vô thượng. Không nên làm loài sâu bọ trong Phật giáo, không nên làm kẻ hư đốn bại hoại. Hễ bạn thấy ai hủy báng Phật giáo, bạn chớ cùng họ tranh biện. Bạn hăy tu hành với hành động chắc thật . Dùng sự tu hành để hiển minh lời Phật dạy. Đừng nên dùng lời nói ngoài miệng (khẩu đầu thiền) để làm họ tin ḿnh. Phải chân thật tu hành.

Chiến tranh ở trên thế giới đều bắt đầu từ những chiến tranh nho nhỏ trong tâm ḿnh phát khởi. Cổ nhân nói: Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách (Sự thạnh suy của một nước, ngay kẻ tầm thường cũng phải có trách nhiệm). Chẳng nên nghĩ rằng: Đó là chuyện của người khác, chẳng phải chuyện của ḿnh. Nếu mỗi người ai cũng chẳng có chiến tranh, th́ chiến tranh thế giới sẽ chấm dứt.

Đừng nên đem ánh sáng chiếu rọi bên ngoài. Lúc nào cũng phải biết xoay ánh sáng lại rọi ḷng ḿnh. Chiếu soi xem ḿnh là súc vật? là quỷ? là ǵ?

Thế nào là đạo đức? Tức là lấy sự lợi lạc của chúng sinh làm chủ, lấy sự không cản trở người khác làm tông chỉ. Đạo đức cũng có nghĩa là trong ḷng ḿnh tràn ngập ḷng nhân từ, nghĩa khí, lễ độ, trí huệ và thành tín.

V́ sao ḿnh không tương ưng với đạo? V́ tâm cuồng chưa ngừng. (tâm cuồng là tâm đầy vọng tưởng).

Việc tốt là do tâm khởi đầu. Việc xấu cũng từ tâm khởi đầu.

Ba thứ độc tham sân si so với nha phiến, rượu mạnh hay với độc dược cực độc, th́ nó lợi hại hơn gấp bội. Những thứ thuốc, rượu, độc dược chỉ là độc tố hữu h́nh, hại thân thể người. C̣n tham sân si th́ hại pháp thân huệ mạng của ta, đó mới là thứ tối chướng ngại tu đạo.

Tu hành pháp Phật tức là: Đừng làm việc ác, làm toàn việc thiện.

Nh́n xuyên thủng th́ ḿnh sáng tỏ; hễ buông bỏ th́ ḿnh giải thoát. Giải thoát là tự tại. Khi tự ḿnh không tại (không ở đây) th́ giặc cướp sẽ xâm phạm, ḿnh sẽ bị cảnh giới lay chuyển.

Người tu nếu không có tiền bạc ǵ cả th́ mới tu hành được. Một khi có tiền th́ tuyệt đối chẳng thể tu hành đặng. Đó là điều tôi dám bảo chứng.

Sự khoái lạc chân chính th́ chẳng có ǵ mong cầu. Khi tới chỗ không c̣n mong cầu th́ ta sẽ chẳng có âu lo. Khi bạn chẳng mong cầu điều ǵ th́ đó mới là sự vui sướng chân chính, cũng là sự an vui yên ổn thật sự của tự tánh.

Cái tật xấu lớn nhất của chúng sinh là ḷng si ái (yêu đương si mê). Ngày đêm ở trong ṿng si ái mà chẳng phút nào buông bỏ cho đặng. Nếu ḿnh có thể đem ḷng háo sắc biến thành ḷng ham học Phật, giờ phút nào cũng chẳng quên học phật, th́ rất mau có thể thành Phật.

Hăy đem sự thông minh, trí huệ nhỏ bé để qua một bên. Đừng nên nghĩ rằng chuyện ǵ ḿnh cũng biết, cũng hiểu. Nếu bạn nghĩ rằng việc ǵ ḿnh cũng biết th́ bạn không phải là người chân chính hiểu Phật pháp.

Vạn Phật Thánh Thành, không ai được phép nịnh hót, nói những lời dua nịnh, vuốt ve kẻ khác.

Trong chùa, nơi đạo tràng, việc xấu xa nhứt là ta chẳng chịu tu hành. Ai chẳng tu hành th́ tương lai đều phải đọa lạc.

Tu hành cần ta phải dưỡng nục, nghĩa làm ra vẻ khù khờ. Càng ngu ngơ khù khờ càng tốt. Khù khờ đến chỗ rằng một vọng tưởng cũng chẳng c̣n.

Người tu hành đừng nên có cái TA. Vất cái ngă vô thùng rác. Đến đâu cũng v́ người khác, v́ việc công mà phục vụ. Phải biết ḥa quang (ḥa đồng với mọi người), dùng sự nhượng bộ làm bước tiến. Việc ǵ cũng giữ ǵn, chẳng đua đ̣i tranh giành, chơi nổi. Một khi chơi nổi th́ bạn sẽ gặp rắc rối ngay.

(Nói với người xuất gia:) Nếu đồ ăn thức uống không thanh đạm th́ đừng ăn. Trách nhiệm của người tu là hoằng pháp chớ không phải đi tiếp đăi người ta. (Đây là ư nói về chuyện người xuất gia hay đi ra tiệm ăn uống để tiếp đăi, hoặc bàn bạc chuyện đời, chuyện danh lợi, chuyện riêng tư.)

Có người cư ngụ tại Vạn Phật Thánh Thành, nhưng chờ Sư Phụ tới mới chịu đi nghe giảng, c̣n b́nh thường th́ chẳng chịu tham gia hai thời công phu sáng và chiều. Nghe giảng lại chẳng chịu tùy hỉ. Đó thật là ích kỷ. Họ chỉ muốn tới lấy mà chẳng phải tới cho, đi ngược lại với tinh thần căn bản của chùa Vạn Phật. Đại chúng th́ là một thể, bạn không thể làm việc riêng tư ích kỷ, chẳng đếm xỉa ǵ tới toàn thể đại chúng.

Ai là kẻ thù của người tu? Chẳng phải ma vương đâu, chính là ḷng ích kỷ. Làm việc với ḷng ích kỷ th́ vạn sự chẳng thành; dẫu có thành công cũng chỉ là hư vọng.

Người dụng công tu đạo th́ một tích tắc cũng không thể khởi vọng tưởng. Rằng: Đại sự chưa xong, khổ như có tang. Việc sinh tử đại sự chưa giải quyết xong th́ cũng bi ai đau khổ hệt như người con có cha mẹ mới chết vậy.

Phật pháp sâu rộng như biển lớn: Phải dũng mănh tinh tấn, siêng năng tu tập th́ mới có thể thành tựu được.

Người tu đạo cần phải có sự hiểu biết đúng đắn và cái nh́n đúng đắn (chính tri chính kiến). Không nên điên đảo thị phi. Trắng đen phải phân cho rơ, chẳng thể lầm mắt cá là hạt ngọc. Chẳng thể làm qua loa, làm cho có. Nếu làm vậy th́ bạn sẽ có sự hiểu biết và cái nh́n lệch lạc (tà tri tà kiến) vĩnh viễn chẳng thể thành Phật đặng.

Suy nghĩ vẩn vơ: Nếu bạn biết chắc chuyện đó chẳng thể làm được th́ sao cứ cố ư nghĩ đến nó hoài? Nếu biết đó là vọng tưởng, suy nghĩ vẩn vơ, th́ sao bạn không dẹp nó qua một bên? Đây là thói quen xấu của nhiều người: Biết là sai mà cứ cố ư làm. Nói trắng ra th́ đó là bạn không nh́n thủng, chẳng buông bỏ (chấp trước). Bạn không chấp trước bên này th́ cũng chấp bên nọ; không trước món này lại trước món khác; không chấp đàn ông th́ cũng trước đàn bà. Thế là bạn lăng phí hết thời gian quư báu.

Ḷng từ bi bắt nguồn nơi tự tánh. Nó chẳng cần bất kỳ sự tạo tác ǵ mới có. Ḿnh không cần phải nịnh hót (mới có ḷng từ bi); nịnh hót là việc giả dối. Người ta từ từ trưởng thành, thế nào họ cũng sẽ hiểu đạo lư này. Khi ấy tâm họ sẽ tự nhiên phát sinh ḷng từ bi, mà không cần phải cố ư làm bất kỳ việc ǵ. Cố ư là ra vẻ từ bi th́ bạn sẽ rơi vào chỗ yếu mềm, nịnh bợ. Cố ư làm vẻ không từ bi, th́ bạn sẽ trở nên rất lạnh lùng, xa cách. Làm quá mức th́ cũng chẳng khác làm chưa đủ. Chuyện ǵ cũng phải giữ trung đạo, tức là vô tâm , vô niệm.

Là đệ tử của Phật, ḿnh phải cẩn thận chuyện nhân quả. Chớ tùy tiện hủy báng, chửi rủa người khác.

Khi một niệm chẳng sinh, quỷ ǵ cũng chẳng có. Tới lúc chẳng c̣n thứ ǵ (hết tham sân si, vọng tưởng phiền năo) th́ lúc ấy, cái ǵ cũng có: Phật Bồ Tát đều tới. V́ sao? V́ rằng bạn chẳng có ǵ cả th́ Phật mới tới. Nếu bạn c̣n có một thứ ǵ (phiền năo, chấp trước), th́ Phật sẽ chẳng đến. Lúc tới cảnh không th́ bạn phải hết tuyệt tánh (phiền năo, chấp trước) của ḿnh, cũng tới tận cùng lư tánh của con người, lư tánh của vạn vật, lư tánh của trời đất. Chư phật chính là bạn, mà bạn cũng là chư Phật. Khi bốn tướng chấp trước đều hết th́ c̣n ǵ để phiền năo?

Nếu bạn hiểu (giác ngộ) th́ chuyện ǵ cũng là ư của tổ sư. Nếu bạn không hiểu th́ chuyện ǵ cũng tức tối, nóng giận.

Một niệm lành, trời đất kiết tường. Một niệm ác, trời đất cuồng phong băo táp. Do đó nước nào dân chúng lương thiện, biết giữ ngũ giới, tu thập thiện, th́ nước ấy chẳng có việc ǵ (hung hiểm).

Nếu có người chân chính tu hành th́ Phật giáo mới hưng thạnh. Nếu chẳng có ai th́ Phật giáo sẽ bị hủy diệt.

Lúc tu hành, bạn đừng sợ khó, đừng sợ khổ, đừng sợ chẳng có tiền, cũng đừng sợ không có cơm ăn. Nếu có ḷng sợ hăi th́ bạn chẳng thể tu hành đặng. Người tu đạo th́ tương phản với kẻ thế tục: Người đời cầu ngũ dục (tiền tài, sắc dục, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ hưởng thụ), chẳng thể nào buông bỏ chúng.

Nếu bạn có thể nhẫn dục (nhẫn nhịn không khởi dục vọng): Đó tức là tŕ giới. Chẳng thể nhẫn dục th́ chẳng phải tŕ giới.

Trong sinh hoạt của tùng lâm th́ giữ quy củ là việc trước tiên. Lên điện theo công khoá, lễ lạy, cúng ngọ, là việc nhất định bạn phải làm. Việc này quan trọng hơn tất cả việc khác. Bạn phải tùy chúng (làm theo mọi người) không được biệt chúng (làm khác hẳn đại chúng). Nếu không th́ bạn không được ở chung với đại chúng.

Khi tu hành nếu bạn không hiểu đạo, th́ một mặt tu, một mặt tiêu (mất công đức). Ví như nói bạn đừng nổi ḷng tham dục, bạn lại nổi tham dục nhiều hơn. Từ sáng đến chiều cứ nghĩ yêu người này, thèm khát người kia. Toàn là ư nghĩ không thanh tịnh. Trong tâm bạn nước trí huệ sẽ vẫn đục, bạn sẽ chẳng c̣n trí huệ nào nữa, v́ sự ô trược bị quấy lên rồi. Do v́ bạn chẳng hiểu đạo nên cứ tu măi mà chẳng chứng quả, chẳng thấy đạo. Đó là v́ sao? Bởi v́ bạn có ḷng ái dục. Nếu không có ḷng ái dục th́ rất mau bạn sẽ thấy đạo.

Khi bạn không dụng công, không tu hành th́ bạn cũng giống như cục đá mài dao. Tuy không thấy cục đá bị hư hao ǵ, nhưng để lâu ngày, mới hay là đá ngày càng nhỏ lại.

Vô minh là một cái pḥng tối đen. Nếu có trí huệ th́ pḥng tối sẽ biến thành sáng sủa. Trên đời này, chữ TÀI và chữ SẮC đă hại không biết bao nhiêu người tu đạo. Người tu nếu không buông bỏ được tiền tài th́ sẽ sinh ḷng tham tiền tài, của cải; không buông bỏ được sắc đẹp th́ sẽ háo sắc, tham dâm. Đạo nghiệp tuyệt đối chẳng thể nào thành tựu.

Nếu tinh đầy đủ, bạn chẳng cảm thấy lạnh; nếu khí đầy đủ, bạn chẳng thấy đói; nếu thần đầy đủ, bạn chẳng buồn ngủ. Tinh, khí, thần (theo Đạo giáo) gọi là Tam Bảo. Lư này cũng tương tợ như Phật Pháp Tăng của nhà Phật.

Sai một ly, đi một dặm, khi tu đạo ḿnh không được bê bối tùy tiện. Nếu bạn khởi vọng tưởng, không tu luật nghi, không nghiêm chỉnh học đạo, th́ có thể bạn sẽ lập tức chiêu cảm quả báo hay sự trừng phạt vô cùng nghiêm trọng.

Xuất gia là v́ muốn tu hạnh thanh tịnh. Nếu sau khi xuất gia rồi, lại chẳng muốn xuất trần, tới đâu cũng giao tế, đăi đằng, thù tạc th́ làm sao gọi là người xuất gia?

Bạn chớ nên quá chấp trước, cứ đeo trên người mấy thứ gồng gánh măi. Gồng gánh ǵ? Tức là những thứ thói hư tật xấu. Nếu bạn có những thứ luộm thuộm đó th́ chẳng thể nào rút chân ra khỏi bùn lầy, chẳng thể nào tới đặng bờ bên kia.

Người tu đạo chân thật th́ đi tới đâu cũng chẳng mong người ta cúng đồ ăn ngon, có nhà ở tốt. Ḿnh chẳng nên có tư tưởng như thế v́ nó là hạt giống làm ta đọa lạc. Tới đâu, hễ có đồ vật b́nh thường là đủ rồi, chớ nên tham cầu hưởng thụ. Chớ nên có thái độ vui vẻ với người đối xử tốt với ḿnh, c̣n đối với kẻ đối xử không tốt với ḿnh th́ chẳng vui ḷng chút nào.

Hễ ai không nổi nóng tức giận th́ người ấy sẽ tương ưng với đạo lư Phật dạy, và sẽ thành Phật rất dễ dàng.

Con người ḿnh ai cũng bỏ gốc theo ngọn: Đem việc tu hành sắp tại hạng nh́, c̣n việc kiếm tiền th́ nâng lên hạng nhất, quên mất đạo lư căn bản làm người, chỉ dụng công nơi cái ngọn. Lo làm ăn kiếm tiền th́ chỉ duy tŕ sinh hoạt cuộc sống. C̣n học tập Phật pháp th́ nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng, tăng trưởng trí huệ của ḿnh. Ḿnh nên chọn một bộ kinh thích hợp với ḿnh nhất để học hỏi, chớ nên ngày ngày chỉ chuyên tâm làm tiền.

Học tŕ chú, trước hết phải cần tâm ngay thẳng, ḷng chân thành. Nếu tâm không ngay thẳng th́ học chú ǵ, ḿnh cũng biến thành tà. Khi tâm ngay thẳng, học tŕ chú mới có cảm ứng.

Trong tự tánh quang minh của ḿnh, chẳng hề có chút tham lam. Mà trong sự linh cảm, trong trí huệ cũng không hề tồn tại mảy may tham lam. Do đó khi ḿnh nổi ḷng tham th́ cũng như nơi mặt gương bỗng hiện lên một lớp bụi. V́ vậy chúng ta những kẻ dụng công tu hành phải luôn ghi nhớ: Chớ tham nhiều, chớ tham mau, chớ tham tiện nghi, dễ chịu.

Nếu trong tâm người ta có quỷ th́ người mới sợ quỷ. Nếu trong tâm người ta không có quỷ th́ quỷ sẽ sợ người.

Bây giờ ḿnh đắc được thân người, nếu không mượn nó để tu hành th́ ḿnh chờ tới lúc nào? Chờ tới lúc thân này mất rồi, lúc ấy muốn tu th́ đă quá trễ.

Các bạn chẳng nên t́m cầu ở chỗ xa xôi, chẳng cần phải t́m pháp môn cao thâm làm ǵ. Khi bạn nghe đọc tới câu Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp th́ bạn nghĩ phải t́m pháp môn vi diệu thậm thâm vô thượng. Sự thật th́ pháp cao sâu vô thượng cách bạn quá xa, mà bước đầu tiên bạn chưa bước ǵ cả. V́ sao ḿnh phải bỏ cái gần, chạy theo cái xa xôi? V́ sao bỏ gốc, theo ngọn? Tại sao ḿnh không dụng công tu hành ở nơi chỗ gần kề nơi thân, chỗ ḿnh sinh hoạt hằng ngày. V́ sao cứ chạy theo truy t́m thứ quá xa xăm diệu vợi? Người xưa nói: Đạo ở cạnh bên nhưng cứ cầu ngoài xa; việc vốn dễ nhưng cứ t́m cái khó.

Nếu bạn thật sự không nói dối trá th́ bạn gọi trời, trời liền đáp; bạn gọi đất, đất trả lời.

Không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối: Đây là phương pháp tu hành hữu hiệu nhất.

Một khi phạm giới dâm, bạn sẽ rất dễ phạm giới sát, cũng dễ dàng phạm giới trộm cắp, và vọng ngữ. Bởi vậy, phạm giới dâm th́ các giới sát sinh, trộm cắp, dối trá đều bao hàm trong đó.

V́ sao bạn khởi phiền năo? Bởi v́ ḷng tham lam của bạn chưa ngừng. Bạn chưa buông xả. Rằng: Chốn nào cũng gai góc, nơi nào cũng đụng tường. (Gai góc là ví dụ cho phiền năo. Có phiền năo th́ có chướng ngại, giống như ta đi đụng vào tường vậy). Khi bạn không c̣n bốn tướng (bốn sự chấp trước vào quan niệm về cái tôi, về người khác, về chúng sinh và về thọ mạng) th́ ai chịu đau khổ? Nếu người đau khổ chẳng tồn tại th́ phiền năo từ đâu mà sinh ra chứ?

Bạn nên làm long tượng (đại nhân tài) trong pháp môn; chớ nên làm chuột nhắt trong đạo pháp.

Trên trời có tám vạn bốn ngàn ngôi sao, người ta th́ có tám vạn bốn ngàn sợi lông. Con người và thế giới đều có điểm tương thông. Nguyên do thế giới hủy diệt là v́ con người có vô minh. Không khí trong trời đất và không khí nơi mỗi người cũng tương thông, bởi v́ hai thứ không khí ấy không thể nào tách rời. Không khí của mỗi cá nhân đều có nguồn gốc của nó. Khi người ta ḷng giữ niệm thiện th́ nó sẽ giúp vào cái chính khí của trời đất. Khi một người nổi nóng tức giận, sinh ra một niệm phiền năo, th́ làm tăng thêm khí ô trược trong vũ trụ. Nếu cứ toàn dùng ḷng tham lam, sân giận, ngu si để hành sự th́ trong trời đất sẽ có rất nhiều tai nạn. Một người là thế, mà nhiều người cũng vậy. Nơi nào kẻ ác tụ tập th́ nơi ấy tai ương hoạn nạn nhiều một chút. Do đó trong thế giới chỗ này tốt, chỗ kia xấu không thể tách rời với t́nh trạng của mỗi người chúng ta đặng.

Niềm vui ở trên đời th́ ngắn ngủi, khoái lạc cứu cánh th́ mới vĩnh cửu: V́ thế nên ta phải tu đạo.

Học Phật th́ cần phải học ḷng từ bi, đạo đức, biết tha thứ cho kẻ khác. Chẳng nên sinh ḷng so sánh, hơn thua, chẳng nên cùng người tranh chấp cải vă.

Ḷng cung kính sẽ biến tánh cang cường, ngang ngạnh thành tánh ôn ḥa, nhũn nhặn. Lạy Phật là lạy Phật trong tự tánh. Thành Phật cũng là thành Phật của tự tánh.

Người xưa nói: Bậc quân tử có năng lực cải tạo vận mạng. Người có đạo đức, bậc chính nhân quân tử th́ có thể sửa đổi cuộc đời của họ, nhảy ra khỏi ṿng số mạng. V́ sao có chuyện bất hạnh, chẳng lành? Là v́ trong tâm ḿnh có ư nghĩ xấu ác, chẳng lành. Một khi đă gieo xuống hạt giống xấu ác, th́ đương nhiên sẽ gặt quả báo xấu ác. Nếu ḿnh biết sửa lỗi, làm lành th́ sẽ gặp chuyện tốt, tránh hẳn việc xấu.

V́ sao người ta gặp phải ma nghiệp? Bởi v́ khi xưa họ không chịu nghe lời dạy bảo của bậc thiện tri thức, không chịu tiếp thu lời dạy dỗ của bậc thiện tri thức. Họ cứ mặc sức dấy khởi vọng tưởng, tạo đủ ác nghiệp. Do vậy giờ đây họ thường thọ ma nghiệp quấy rối triền nhiễu. Chuyện ǵ làm ra cũng không được toại tâm măn nguyện.

Tôi muốn xin bạn một cái duyên lớn: Hăy bố thí cho tôi ḷng nóng giận, cũng như ḷng vô minh mê muội, phiền năo, bực dọc của các bạn.

Vạn Phật Thành là thành phố đại bi, là thành Lăng Nghiêm, là thành có Vạn Phật, là thành kiên cố, là thành Thủ Nhăn, là thành mà chánh pháp cửu trụ, là thành phố châu báu. Nó cũng là thành phố của kẻ muốn tu hành, cầu phước cầu huệ, là nơi mà mười phương chư Phật tới tụ hội.

Khi dụng công tu hành, nếu mệt mỏi tới đâu ḿnh cũng chịu đựng, nhẫn nại được hết th́ đó là một thứ thành tâm.

Khi tu hành, ḿnh không nên lăng phí tiền tài của thí chủ, phải tận lực tiết kiệm. Nếu ḿnh lăng phí vật chất, tham lam hưởng thụ th́ ḿnh vĩnh viễn chẳng bao giờ thành tựu. Bởi v́ ḿnh chẳng chịu tu phước tu huệ.

Thế nào là trí? Là không ích kỷ. Thế nào là vọng tưởng? Chính là ḷng ích kỷ. Hễ ích kỷ th́ vọng tưởng sẽ dấy khởi.

Bản thân ḿnh trong tận hư không biến pháp giới là cái thứ ǵ? Nó vốn chẳng có xưa có nay, chẳng có trên có dưới, chẳng có ḿnh, chẳng có người, chẳng có chúng sinh, chẳng có thọ giả. Con người ta vốn từ trong tạng đại quang minh biến hiện mà ra.

Muốn Phật giáo rạng rỡ, ḿnh phải cần nh́n xa nh́n rộng. Phải làm sao truyền bá phật giáo tới mỗi quốc gia, tới mỗi thôn xóm, thậm chí tới cả mỗi hạt bụi. Ở nơi ấy ḿnh chuyển đại pháp luân, giáo hóa chúng sinh, khiến cho mỗi chúng sinh ai nấy đều được rời khổ, vui sướng, thoát ṿng sinh tử.

Tu hành là tu cái ǵ? Là tu sao cho hết vọng tưởng. Hết dục vọng. Đó chính là công phu đấy.

V́ sao con người có âu lo, buồn bă hay sợ hăi? Là v́ người ta c̣n có ái dục. Khi ái dục đoạn dứt th́ chẳng c̣n âu lo buồn bă, sợ hăi nữa.

Trai gái yêu nhau, ráo ráo có ư nghĩa ǵ? Tướng mạo dù có đẹp bao nhiêu cũng chỉ là da bọc đồ thối: Trong ấy nào là phân, nước tiểu... Chín lỗ trong thân thường lưu những thứ bất tịnh: Mắt th́ có ghèn, tai th́ có ráy tai, mũi th́ có dăi mũi, miệng th́ có nước miếng, thêm đại tiểu. Bạn nghĩ rằng cứu cánh thân này có sạch sẽ chăng?

Nếu như bạn chẳng tu hành th́ dù đức Thích Ca Mâu Ni Phật có làm Sư phụ của bạn th́ cũng chẳng có ích lợi ǵ.

Khi ḿnh niệm danh hiệu đức Quán Âm Bồ Tát, chớ nên thấy ai ḿnh cũng nh́n lỗi lầm của họ. Nếu ḿnh cứ chuyên môn t́m chuyện xấu của người th́ cái khổ của ḿnh chưa trừ hết. Gốc khổ chưa dứt tận.

Ḷng ham tiền làm người ta điên đảo. Ḷng háo sắc cũng làm người điên đảo. Tham danh cũng làm họ điêu đứng. Tham ăn càng làm người ta đảo điên. Mà tham ngủ nghỉ hưởng thụ cũng làm người ta quay cuồng. Tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống, ngủ nghỉ hưởng thụ là năm cái gốc của địa ngục. Song le chúng ta ai ai cũng chôn cái gốc ấy sâu trong ḷng. Gốc lành th́ ḿnh chẳng trồng nó cho sâu trong khi lại trồng thật sâu năm thứ dục vọng. A! Nghĩ rằng nó chưa đủ sâu, ḿnh cứ tiếp tục chôn nó sâu thêm!

V́ sao thế giới sẽ có ngày bị hủy diệt? V́ người ta có tâm niệm thiện th́ ít, mà tâm niệm ác th́ nhiều. Sinh một ư niệm tốt th́ trời đất sinh thêm chính khí. Khởi một niệm ác th́ trời đất tăng thêm độc khí. Ḿnh phải biến khí xấu thành khí tốt lành.

Tu hành th́ nơi nào ḿnh cũng phải có đạo đức. Lấy sự không ngăn ngại đạo đức là căn bản của việc tŕ giới.

Những ai đối với ḿnh không có thái độ từ bi, hoặc không nói chuyện đàng hoàng, đều là thiện tri thức của ḿnh. Nếu bạn có gặp điều nghịch ư mà vẫn nhẫn chịu, tức là gặp chuyện trái ư khó chịu vô cùng mà bạn vẫn có thể an nhiên xử lư th́ mới thấy được công phu nhẫn nhục của bạn. Đừng nên v́ một lời nói mà tâm ḿnh liền bị dao động. Nếu bạn tu tới chỗ chẳng bị dao động, rằng có thể nhẫn nại điều người khác khó nhẫn nại, th́ đó mới chính thật là công phu chân chính. Nếu chẳng được như vậy, bạn phải làm lại từ đầu.

Người tu đạo th́ giống như nước, lúc nào cũng có ḷng khiêm tốn hạ ḿnh, chẳng tranh công, chẳng tham đức. Chuyện ǵ tốt th́ nhường người khác, việc ǵ xấu th́ ḿnh nhận hết.

V́ sao người ta sinh làm người? Bởi v́ có ái (ḷng yêu đương) nên mới đầu thai vào thế giới năm trược này. Nếu ḷng yêu đương ấy mà giảm thiểu th́ ḿnh mới sinh tới nơi khác được, ví như cơi Cực Lạc, cơi Lưu Ly hay thế giới khác. Người xưa nói rằng: Ái không nặng, không sinh Ta Bà; Nghiệp chẳng hết, chẳng sinh Tịnh Độ.

Tinh tấn là thân tinh tấn và tâm tinh tấn. Thân tinh tấn th́ phải tụng kinh, lễ lạy, tọa thiền, tŕ chú, nghĩa là cần phải dùng thân thể để tu hành. Tâm tinh tấn th́ trong mọi nơi mọi lúc, bạn phải siêng tu giới định huệ, ngừng bặt tham sân si. Ngày cũng tinh tấn mà đêm cũng tinh tấn, lúc nào cũng nhắm về phía trước mà tiến bước, chẳng hề lười biếng. Đối với người tu, tinh tấn là yếu tố vô cùng quan trọng. Ḿnh chẳng thể nào không tinh tấn, v́ không tinh tấn th́ chẳng thể thành Phật. Muốn thành Phật th́ phải tinh tấn.

Thân thể của mỗi người chúng ta là một địa ngục, chẳng qua ḿnh không biết đó thôi.

Quán Thế Âm Bồ Tát th́ nh́n vào trong, c̣n ḿnh th́ nh́n ra ngoài. Quán Thế Âm Bồ Tát th́ nh́n vào tự tánh; tự tánh của ngài và của mỗi chúng sinh th́ như có nối giây điện: Chúng sinh nào khởi vọng tưởng ǵ, ngài đều biết cả.

Người tŕ giới th́ làm tự tánh thanh tịnh: Quét sạch mọi thứ đen đủi xấu xa trong tự tánh đi.

Khi dụng công, ḿnh đừng sợ khổ, sợ khó, sợ mệt mỏi, th́ mới thành công đặng.

Bà mẹ đẻ ra bom nguyên tử, bom khinh khí, tia laser là ai? Chính là tham sân si. Do vậy nếu ḿnh diệt trừ tham sân si th́ bom nguyên tử sẽ không nổ, bom khinh khí cũng chẳng bạo phát, mà tia laser cũng chẳng c̣n dùng được.

Tu hành th́ hằng ngày phải giữ trạng thái quân bằng như cái cân vậy. Làm thế nào để quân bằng? Tức là lúc nào cũng giữ thái độ điềm đạm, yên tĩnh, chẳng một chút gợn sóng xao động trong tự tánh. Đây chính là phiền năo tức bồ đề, sinh tử là Niết bàn.

Người tu đạo th́ càng tu càng giảm thiểu, giảm tới chỗ chẳng c̣n ǵ cả. Chớ nên theo thói người đời, cái ǵ cũng muốn cho nhiều.

Muốn dứt sinh tử th́ phải đem hai chữ sinh tử mà treo nơi lông mày. Mở mắt nh́n th́ thấy vấn đề sinh tử, mà nhắm mắt nh́n cũng thấy vấn đề sinh tử. Lúc nào nơi nào cũng dụng công tu hành th́ mới cắt đứt được sinh tử.

Việc đầu tiên người học Phật phải làm là trừ bỏ tánh nóng giận. Tánh nóng giận không ngừng th́ học bao nhiêu Phật pháp cũng chỉ là trồng nhân A Tu La, sau này quả báo là làm A Tu La.

Kẻ tu hành chẳng nên khi thấy kẻ khác th́ làm ra vẻ trơ trơ chẳng thèm chú ư tới họ. Làm vậy là thiếu lễ độ. Người xuất gia và tại gia đều phải lịch sự trong cách đối xử. Thiếu lễ mạo tức là chẳng có văn hoá. Ḿnh phải văn chất bân bân (khí chất nho nhă, ôn ḥa, lịch sự), chẳng nên thô lỗ, man dă.

Nếu bạn chẳng khởi vọng tưởng dù chỉ trong một thoáng chốc, khiến tâm thanh tịnh th́ trải qua một thời gian lâu, tâm của bạn sẽ trở nên trạm nhiên, thường yên lặng.

Đạo đức th́ cũng như mặt trời mặt trăng, hay trời đất vậy. Nó cũng là tánh mạng của một người. Không đức th́ người ấy cũng giống như chẳng có tánh mạng, chẳng có nhật nguyệt thiên địa vậy.

Tham thiền hay niệm Phật đều tốt cả. Chỉ cần ḿnh chân thật tu hành th́ có thể vượt qua được cửa sinh tử. Đến khi lâm chung sẽ chẳng có thống khổ, ḷng không tham luyến, như nhập thiền định, tươi cười mà văng sinh.

Người tu đạo cần phải làm việc vô sự: Nghĩa là tích công lũy đức nhưng chẳng được chấp trước vào nó.

Lúc các bạn quy y Tam Bảo, tức là quy y Phật, Pháp và Tăng, nhưng phải quy y thêm giới. Sau khi quy y rồi, bạn phải tin sâu vào Tam Bảo. Trong phạm vi giáo lư của Phật bạn phải làm những việc cho có ư nghĩa. Không nên v́ ḷng tham lam mà tin tưởng vào Phật pháp.

Khi học Phật pháp, việc chủ yếu là phải có con mắt thấy được chân lư (trạch pháp nhăn). Nếu bạn cứ tin chuyện này, tin chuyện kia, (mà không quan sát để thấy chân tướng việc ấy) th́ kết quả là bạn sẽ không làm thành chuyện ǵ cả.

Thanh tịnh tức là không tham tiền, cũng chẳng cần sắc.

Khi có ai dạy thứ pháp làm phát tài th́ bạn hăy quan sát xem y đă phát tài chưa? Nếu y có tiền, hẳn là do bạn cho y v́ bạn muốn học pháp phát tài. Cũng như mua stock, bạn phải mua bao nhiêu cổ phần th́ mới hy vọng có lời. Bạn phải trả tiền, cúng dường cho anh kia trước, có thể là một ngàn, mười ngàn, trăm ngàn, khiến anh ta do vậy mà có đầy tiền. Rồi y nói nào là phóng hào quang màu đỏ, màu vàng, màu đen, màu tím...? Đó toàn là chuyện lừa bịp. Chính bởi v́ tôi không biết làm sao truyền pháp phát tài nên tôi phải nói toạc ra cái bí mật của pháp này.

Thiên tai không có nghĩa là tai ương của trời v́ trời không có tai ương mà chính là loài người chúng ta chịu tai ương. Nhân họa là việc ḿnh tự làm tự thọ.

Khi tu hành không nên đi t́m đạo ở Nam Sơn, Bắc Hải hoặc ở Tây Thiên, ở Đông Độ. Đạo th́ ở ngay nơi thân ḿnh, do vậy chẳng nên hướng ngoại t́m cầu. Song le con người th́ lúc nào cũng thích t́m kiếm nơi chốn xa xăm, cao siêu.

Tánh t́nh người ta th́ ích kỷ lắm. Biết rằng chuyện này không đúng, nhưng có lợi cho ḿnh th́ cứ cắm đầu mà làm. Do đó:

Khuyến quân vi thiện, viết vô tiền: hữu dă vô.

Họa đáo lâm đầu, dụng vạn thiên: vô dă hữu.

Nhược yếu dữ quân đàm thiện sự: khứ dă mang.

Nhất triều mệnh tận, tán hoàng tuyền: mang dă khứ.

Nghĩa là:

Khuyên ngài làm lành, (ngài nói rằng:) chẳng có tiền: có tiền cũng nói không.

Họa rớt xuống đầu, dùng trăm ngàn: không tiền cũng phải có.

Nếu muốn cùng ngài bàn việc lành: đi cũng mắc bận.

Ngày kia mạng hết xuống hoàng tuyền: bận rộn cũng phải đi.

 

Người học Phật nên trước tiên học chịu bị thua thiệt, không tham chiếm tiện nghi. Chuyện ǵ cũng phải biết buông xả. Có buông bỏ mới có chứng đắc.

Mọi pháp đều là Phật pháp, đều không thể nắm bắt. Nhưng ta cũng có thể nói rằng mọi pháp đều chẳng phải là Phật pháp. Nói tóm: Khi học Phật, ta cần buông xả tất cả mọi chấp trước. Quét sạch hết mọi pháp, rời bỏ mọi h́nh tướng. Cái ǵ có h́nh tướng, đều là hư vọng, chẳng thể nắm bắt. Nếu thấy mọi sắc tướng là không có tướng, th́ tức là thấy đặng Như Lai. 

Điều tối kỵ của người học Phật là có chấp trước. Khi chưa học Phật th́ chẳng có mấy chấp trước; sau khi học Phật rồi lại có nhiều chấp trước hơn! Thật ra vạn sự vạn vật lúc nào cũng diễn bày chân lư. Nếu bạn giác ngộ th́ tự nhiên quán thông mọi sự. Nếu bạn chẳng giác ngộ th́ càng chấp trước th́ càng lún sâu, càng mê muội.

Mỗi người tín đồ Phật giáo đều phải gánh trách nhiệm làm Phật giáo hưng thạnh.

Nghiệp lực mạnh nhất trong thế giới là nghiệp sát sinh. Quả báo của nghiệp sát sinh th́ nặng hơn các nghiệp khác. Chúng sinh cứ hỗ tương tàn sát lẫn nhau, hỗ tương báo thù nhau, thật là việc tối bi thảm trong thế giới này vậy.

Người tu phải luyện công phu nhẫn nhục. Nhẫn lạnh, nhẫn nóng, nhẫn gió, nhẫn mưa, nhịn đói, nhịn khát, chịu chửi, chịu đánh. Ḿnh nên học tinh thần của Bồ Tát Thường Bất Khinh: Bất luận ai đối với tôi không tốt, tôi cũng chẳng sinh ḷng giận dữ, tôi chỉ đem tâm thành đối xử với họ, khiến họ tự nhiên cảm hóa, biến vũ khí thành lụa là.

V́ sao cần tu hành? V́ ta ngu si, chỉ làm toàn chuyện điên đảo, chịu khổ trong luân hồi, không được tự tại.

Mệnh vận của nhân sinh là do nghiệp lực chiêu cảm mà ra. Chúng ta không nên để bẩm chất, thói quen dắt dẫn ḿnh, cũng đừng để dục vọng, vật chất làm mê mờ. Ḿnh cần phải sáng tạo vận mệnh, lèo lái vận mạng. Muốn sửa đổi vận mạng th́ phải làm cho nhiều việc công đức. Lúc ấy, khi bạn gặp nạn tự nhiên điều lành sẽ tới. Điều dữ sẽ biến thành điều kiết tường. Rằng: Hăy làm việc tốt, chớ hỏi sẽ được kết quả ǵ trong tương lai.

Ai ai cũng biết nhẫn nhục th́ đưa ḿnh tới bờ giải thoát. Nhưng khi gặp phải cảnh giới (chuyện nghịch với ḷng ḿnh) th́ không thể nhẫn nhịn nổi. Lửa vô minh cao ba thước chỉ trong thoáng chốc đốt sạch hết mọi công đức tích lũy trong bao năm tháng.

Hễ quán sát mà được tự tại th́ thành Bồ Tát. Quán sát mà không được tự tại th́ là phàm phu.

Phải đối xử tốt với mọi người: Dùng ḷng từ bi hỉ xả mà đối đăi họ. Với ai ḿnh cũng phải có ḷng từ bi. Dù cho y là kẻ xấu xa nhất đi nữa, ḿnh cũng phải tỏ ḷng từ bi, để cảm hóa họ. Nếu lần này cảm hóa chẳng đặng th́ chờ lần sau sẽ cảm hóa nữa. Đời này chẳng thể cảm hóa th́ ḿnh phát nguyện đời sau nhất định ḿnh sẽ cảm hóa được y, khiến y sửa ác, làm lành. trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát v́ muốn độ một chúng sinh mà đi theo kẻ ấy không biết mấy đại kiếp. Bất kể là gian nan khốn khổ, nghịch cảnh ǵ ngài cũng chẳng thối tâm, một ḷng mong muốn cảm hóa kẻ kia mà thôi.

Muốn thành Phật ḿnh nhất định phải đoạn trừ dục vọng , cắt đứt ái t́nh, thanh tâm, ít dục th́ mới khai đại trí huệ được.

Tu hành là tu cái ǵ? Chính là tu cái tâm. Tâm phải ra sao? Phải chuyên nhất. Rằng: Được MỘT, vạn sự đều xong. Phải chuyên nhất ư chí tu hành. Ư niệm chuyên nhất rồi th́ trí huệ mới khai mở. Ư niệm không chuyên nhất th́ tâm sẽ hướng ngoại truy đuổi.

Người tu đạo cần phải đừng nổi nóng. Ai chẳng có tánh nóng nảy th́ hợp nhất với đạo, hợp nhất với pháp. Khi bạn không nóng nảy th́ ḷng sân hận sẽ chẳng có; khi ḷng sân hận chẳng có th́ bạn chẳng c̣n ngu si nữa. V́ sao ḿnh ngu si? Bởi v́ ḷng sân hận của ḿnh quá lớn. Một khi nổi nóng th́ chuyện ǵ cũng không sợ cả: chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Lúc ấy ḿnh bài bác lư nhân quả, điên đảo chuyện trắng đen, làm việc ǵ cũng không hợp với giới luật, không hợp với pháp luật, không hợp với nhân t́nh đạo lư.

Người học Phật chúng ta trước hết siêng năng tu giới định huệ, trừ diệt tham sân si. Đây là việc mỗi người cá nhân ḿnh phải thực hành, áp dụng nơi thể xác này, thật sự dụng công. Không phải rằng ḿnh kêu kẻ khác siêng năng tu giới định huệ, trừ diệt tham sân si, mà là phải tự ḿnh chân thật tu hành.

Không nên có tâm cuồng vọng, dă tâm, ngu si vọng tưởng nhiều như vậy. Cứ suy nghĩ loạn xạ là việc chẳng giúp ích ǵ trong chuyện tu hành.

Muốn hiểu thấu cái mê muội của chính ḿnh th́ phải biết phản văn, văn tự tánh - xoay cái nghe lại để lắng nghe tự tánh.

Tu th́ phải biết từ tâm hạ khí. Từ tâm nghĩa là đối với ai ḿnh cũng hiền từ, từ bi. Hạ khí nghĩa là không có cống cao ngă mạn, không có chấp trước vào bốn tướng. Phá trừ hết tất cả chấp trước đó th́ mới tu Bồ Tát đạo được.

Bạn hăy đọc kinh Không Nổi Nóng, đọc kinh Không Chửi Bới, đọc kinh Không Sân Giận. Đọc được ba bộ kinh này rồi th́ rất mau sẽ thành Phật.

Người chân chính tu đạo th́: Cử động hành vi tự kiểm thúc, đi đứng nằm ngồi chẳng rời nhà. Đừng nên làm cái gương, chỉ chuyên môn phản chiếu ảnh người ta (hiện lên trên gương) nhưng không tự phản chiếu chính ḿnh.

Người tu tập thiền định th́ nơi nào lúc nào cũng phải tu tập thiền định. Nghĩa là cần phải thu nhiếp thân tâm, không buông lung, không tán loạn.

Người xuất gia là gương tốt cho kẻ tại gia. Nếu bạn không làm gương tốt th́ người tại gia sẽ không tin tưởng. Lúc ấy sức ảnh hưởng của bạn sẽ chẳng c̣n. Do đó người xuất gia cần phải làm gương tốt cho người tại gia.

Người tu chúng ta nên ăn đồ đạm bạc, chẳng có mùi vị ǵ cả. Vậy th́ mới phá được chấp trước, trừ được tật xấu của ḿnh.

Nếu ḿnh không hao tán tinh khí thần th́ có hay không có ăn uống không thành vấn đề nữa. Chính bởi v́ ḿnh ngày ngày cứ xoay chuyển trong cảnh giới hữu lậu nên mới cần phải ăn uống.

Bạn nên thâm nhập tu tŕ một pháp môn: Người tọa thiền th́ phải chuyên tâm tŕ chí học thiền tông. Người học giáo th́ phải chuyên tâm tŕ chí học Giáo tông. Người học luật th́ phải chuyên môn học Luật tông. Người tu tŕ chú th́ phải chuyên tâm học Mật tông. Người tu niệm phật th́ cũng phải chuyên tâm niệm Phật. Khi niệm tới chỗ nhất tâm không tạp loạn th́ tuyệt đối bạn sẽ văng sinh thế giới Cực Lạc. Bạn chớ nên vừa học thiền, lại muốn học giáo, lại muốn học luật, lại muốn học mật, lại muốn học tịnh. Khi bạn tham nhiều món th́ khó mà nhai cho kỹ. Ḿnh phải chuyên nhất tâm chí, dụng công tu hành th́ mới thành tựu. Giống như bạn chỉ có một cái miệng, ngậm đầy mồm thức ăn, th́ không làm sao nhai cho nát được. Miệng quá đầy, muốn ăn cơm cũng nuốt không vô. Học Phật cũng vậy: Bạn phải từ từ từng bước từng bước tuần tự, chầm chậm tiến lên. Đừng ham mau ham lẹ. Rằng: Dục tốc, bất đạt - Muốn mau th́ chẳng tới nơi.

Chân chính nhẫn nại là sao? Đối với những người không như bạn, địa vị của họ thấp hơn bạn, trí huệ của họ cũng kém bạn, học vấn cũng chẳng bằng: Thứ ǵ họ cũng thua bạn. Khi họ chẳng lịch sự, nhă nhặn tử tế đối xử với bạn, bạn có thể nhẫn nại th́ đó chính là sự nhẫn nhục chân chính. Sự nhẫn nhục này không phải là sự nhẫn nhục đối với kẻ địa vị cao hơn bạn. Đối với kẻ địa vị cao hơn: Bạn gọi là bị khuất phục, không phải nhẫn nại.

Nổi nóng là ác. Không nổi nóng là thiện.

Người học Phật không nên hướng ngoại: Đông tây nam bắc, chỗ nào cũng đi đây đi đó, lăng phí hết thời gian.

V́ sao người ta có bịnh? V́ lúc b́nh thường không chú trọng đến sức khỏe. Người tại gia nên bớt làm việc dâm dục, tăng cường việc thể dục, vận động. Đó là căn bản của sức khỏe. Nếu bạn cứ suốt ngày hành dâm, không giữ phép tắc quy củ th́ thân thể vĩnh viễn không thể khỏe khoắn được.

Vật cực tất phản, bỉ cực thái lai - việc phát triển tới cực điểm th́ sẽ quay ngược hướng, bế tắc đến cực điểm th́ sẽ hanh thông. Phản giả: Đạo chi động, nhược giả đạo chi dụng - Có việc tương phản th́ (đạo) mới có chuyển động, cái hữu dụng (của đạo) nằm trong sự mềm yếu. Nếu bạn có thể nh́n bề trái của mọi chuyện để t́m điều hay điều tốt th́ mọi sự sẽ OK, không có ǵ rắc rối.

Lúc ăn uống, bất luận là đồ chín đồ sượng, đồ ngon đồ dở, không nên chấp trước vào mùi vị của nó.

Người tu đạo ở nơi nào cũng phải biết tiết kiệm giữ phước, không nên lăng phí tiền bạc của cải. Làm như vậy lâu ngày chày tháng th́ sẽ tích lũy đức hạnh cho chính ḿnh. Do hạt giống tiết kiệm như vậy, sẽ sinh ra cây lá sum sê, quả trái cũng tràn đầy. Nếu không phân bón, tưới nước chăm sóc th́ cây lá rất dễ khô héo rồi chết mất. Do đó người tu đạo phải chú trọng đến đức hạnh, là giới điều căn bản đệ nhất.

đời này, kẻ muốn cái giả th́ vất bỏ cái thật đi. Bạn muốn t́m cái thật th́ phải buông bỏ cái giả. Chẳng thể muốn tu pháp xuất thế mà chẳng buông bỏ pháp thế gian.

Phật pháp là tôn giáo đề xướng lư vô ngă, không tán thành việc xem tướng, coi tử vi, bói toán, càng không tin vào phong thủy. Bởi v́ những thứ ấy đi ngược lại với Phật pháp, ngược với đạo. Do đó mới cấm chỉ không phổ biến trong đạo. Khi ḿnh tin vào những thứ ấy th́ sẽ tồn tại cái ngă. Từ đó tất mọi chuyện đều từ cái ngă này có, đều v́ cái ngă này mà tính toán. Có ngă, không có người, là lư chẳng phù hợp với Phật pháp.

Pháp mà tôi thuyết th́ giản dị nông cạn lắm. Pháp ǵ? Là pháp ăn uống, mặc áo quần, ngủ nghỉ. Do đó có người tới cầu pháp, tôi liền dạy họ nên ăn ít một chút, mặc ít một chút, ngủ ít một chút. Bởi v́: Bớt mặc th́ tăng phước, bớt ăn th́ tăng thọ, bớt ngủ th́ tăng lộc. Nếu ba ngôi sao này (phước lộc thọ) cùng chiếu vào, chẳng phải đó cũng là Phật pháp sao?

Trong gan nếu không lửa, (không nổi giận)

Bịnh ǵ cũng tránh thoát.

Đây là thuốc nhiệm mầu,

Lại bị cất một xó. (không chịu dùng)

Ta bà ha!

Chấp trước nghĩa là ǵ? Khi không tin vào nhân quả bạn sẽ sinh ḷng chấp trước sâu dày. Thứ chấp trước này đưa tới việc hủy báng, cho rằng chẳng có lư nhân quả. Do vậy người Phật tử phải nhận diện rơ lư nhân quả. V́ sao cần tin sâu nhân quả? Không tin nhân quả, bạn khó làm người Phật tử. Không đọc tụng đại thừa kinh điển, th́ sẽ không khai trí huệ.

Thế nào là vọng tưởng? Tức là dục vọng tràn ngập.

Siêng năng tŕ giới cần thực hành ở chỗ người ta không thể thấy. Không phải là siêng năng trước mặt kẻ khác, giữ giới trước mặt người ta. Phải tại nơi một ḿnh bạn đơn độc, mà siêng năng tŕ giới.

Hôm nay tu, nghĩ rằng mai thành Phật! Vừa cuốc đất đă tưởng đào xong giếng! Không có việc đó đâu! Tu hành th́ như mài sắt thành kim, công phu đầy đủ th́ tự nhiên thành tựu.

Tôi sửa chữ Phật giáo thành Tâm giáo v́ rằng ai ai cũng có tâm. Tu hành là bỏ vọng tâm, tồn chân tâm. C̣n vọng tâm th́ c̣n là phàm phu, có chân tâm th́ là Phật.

Khi tham thiền tới chỗ chín mùi th́ chẳng những không c̣n vọng tượng mà tánh nóng cũng tiêu tan, phiền năo giảm bớt, nhân phẩm sẽ cao vút, khí độ cũng thêm vĩ đại.

Tông chỉ của Phật giáo là ai cũng có thể thành Phật. Những chúng sinh trong hiện tại là cha mẹ của ḿnh trong quá khứ, đồng thời cũng là chư Phật trong tương lai. Nếu ḿnh sinh ḷng sân hận với chúng sinh th́ cũng chính là sinh ḷng sân hận cha mẹ và chư Phật vậy. Ḿnh sẽ trở thành kẻ đại bất hiếu.

Khi ḿnh đang ở trong thời tai nạn bịnh hoạn nhiễu nhương, ḿnh nên chân thật, thành khẩn dụng công tu hành th́ mới biến khí xấu xa thành kiết tường, tai kiếp hóa ra b́nh an.

Khi ở trong ṿng sinh tử, ḿnh muốn thoát sinh tử th́ phải bỏ ra chút sức lực. Chẳng dễ dàng thoát sinh tử đâu. Dùng sức lực nghĩa là sao? Tức là làm bất kỳ chuyện ǵ ḿnh phải chân thật làm nó. Gặp phải nghịch cảnh, càng khó khăn trắc trở, càng phải không động tâm, không nổi giận nóng nảy. Đó tức là chăm sóc miếng đất trong tâm ḿnh, hàm dưỡng bầu trời của tự tánh. Làm như vậy th́ ḿnh thêm vào chính khí giữa trời đất. Ḿnh mới đúng là người chân chính tu đạo, thật sự tin Phật.

Nh́n thủng tức là hiểu suốt; buông xả tức là giải thoát. Có giải thoát th́ bạn mới tự tại. Không thể giải thoát th́ bạn không thể tự tại. Tự chẳng tại là vậy.

Tu hành chẳng phải chuyện ǵ khác đâu: Ngay nơi thân tâm tính mạng này mà dụng công phu.

Pháp này là trừ tham sân si, tu giới định huệ. Bạn muốn đi t́m thứ huyền diệu, th́ chỉ đi ngược lại với đạo. Đạo này là: Tâm b́nh thường là đạo, tâm chính trực là đạo tràng.

Người tu phải nhớ: Chẳng nên có nhân duyên quan hệ ô nhiễm với kẻ khác. V́ như vậy sẽ sinh triền nhiễm, trói buộc, rối bù, rốt cuộc sẽ làm bạn đọa lạc.

Tôi chỉ hóa duyên lớn, không hóa duyên nhỏ (hóa duyên tức là đi xin). Thế nào là hóa duyên lớn? Tức là tôi muốn xin vô minh, sân giận, phiền năo của các bạn. Khi các bạn không có ba thứ vô minh, sân giận, phiền năo th́ sẽ hưởng kiết tường như ư. Nếu có ba thứ ấy th́ có hung thần, việc xấu. Do vậy các bạn à! Hăy buông xả chuyện bạn chẳng thể buông xả, việc bạn vất bỏ được càng nên vất bỏ gấp! Vất bỏ vô minh, nóng giận, phiền năo th́ bạn sẽ tốt thôi.

Mục đích chủ yếu của tu hành là để liễu thoát sinh tử, không phải v́ cầu cảm ứng.

Người tham thiền cần nhận thức vấn đề căn bản. Đó là ǵ? Tức là thói quen tật xấu. Khi ḿnh đả thất, tức là đả (nghĩa là đánh) bẹp thói hư tật xấu.

Bất kỳ việc ǵ nếu bạn xem nó thật b́nh thường, chẳng có ǵ quan trọng lắm th́ bạn sẽ chẳng có ǵ rắc rối. Khi bạn cho chuyện này việc nọ là trọng yếu, là quan trọng lắm th́ nó sẽ rắc rối.

Tu đạo th́ phải tu đạo đức chân chính, không trở ngại kẻ khác, cũng chẳng lo sợ kẻ khác trở ngại ḿnh.

Việc khó khăn nhất trong lúc tu là chặt đứt phiền năo. Chặt đứt có nghĩa là biến, biến phiền năo thành bồ đề.

Xem nhẹ tài sắc danh thực thùy, coi nó chẳng có ǵ, quên nó đi, đó mới chính thật là người tu hành.

Thế giới Cực Lạc là do tâm hiện ra. Tự tánh của ta là Tịnh Độ, tự tánh của ta là đức A Di Đà. Khi không có vọng tưởng, th́ tâm đó chính là Tịnh Độ. Khi không có phiền năo, th́ tâm ấy chính là A Di Đà.

Đạo quư tại tâm chuyên nhất. Cũng như dụng binh quư ở tinh luyện, không phải ở số đông. Mỗi cử chỉ hành vi của ḿnh không được rời xa tự tánh. Khi ở trong đại chúng th́ phải giữ ǵn lời lẽ, đề pḥng sáu tên giặc (tai, mắt, mũi, lưỡi, thân, ư). Đừng để sáu tên giặc lôi đi.

Tin Phật th́ ḿnh chớ chia rẽ, coi (tôn giáo ḿnh) là hơn hết, cho rằng ḿnh đúng (kẻ khác sai), ḿnh th́ hay ghê lắm, đặc biệt lắm. Khi có một ư niệm như vậy th́ ḿnh chẳng kham việc tạo dựng. Mỗi người con Phật, ḿnh cần nên có ḷng rộng răi bao dung mọi sự, đùm bọc mọi loài. Trong phạm vi của đạo Phật, ḿnh không có kẻ thù.

Khi niệm danh hiệu đức Quan Thế Âm Bồ Tát, ḿnh (chỉ mấy người tu ngụ trong chùa) không nên ngày đêm cứ khởi vọng tưởng, rằng: Sáng ra chưa ăn ǵ cả, tối lại cũng chẳng có trà uống, khổ quá, chịu hết được rồi. Phải chạy đi thôi!

Thiếu nhẫn nại th́ pháp ǵ tu cũng không thành. Không có ḷng nhẫn nại th́ thường cảm thấy việc này không đúng, chuyện kia không tốt. Việc ǵ cũng trái ư ḿnh. vậy th́ bạn có thể tu ǵ được? Đạo th́ chẳng có ngă kiến, cũng chẳng có ngă chấp.

Người tu hành phải tu vô ngă tướng. Nếu không có ngă tướng, th́ có thể chịu đựng mọi chuyện; mọi cảnh giới tới, ḿnh không động tâm, v́ ḿnh xem ḿnh như là hư không. Cảnh giới tới cũng phải tu hành, nghịch cảnh tới, cũng phải tu hành. Thuận cảnh tới, không sinh vui mừng, nghịch cảnh lại, chẳng sinh lo buồn. Cảnh nghịch hay thuận ḿnh phải biết rơ ràng. Nếu có thể như như bất động th́ ḿnh không bị cảnh giới nào lay chuyển. Nếu ḿnh liễu liễu thường minh th́ mới chuyển xoay cảnh giới.

Người tu không đắp y th́ cũng như đă hoàn tục, chẳng khác ǵ người phàm tục. Cũng không phải mặc áo tràng, đeo ... th́ chứng minh rằng ḿnh là kẻ xuất gia. Ngay như dù có đắp y, mà ngày ngày cứ phạm giới, hoàn toàn chẳng chân thật tu hành, th́ cũng không đáng gọi là xuất gia. Hà huống nếu bạn không đắp y, th́ đă không có tướng Tỳ kheo rồi.

Ma là thứ giúp đỡ ḿnh tu đạo. Ma giúp ḿnh ở mặt trái, xem ḿnh có chí nguyện kiên cố hay chăng. Nếu bạn thật kiên cố th́ dù có ngàn con ma hại, bạn cũng không thay đổi, vạn con ma phá, bạn cũng không thối sụt. Cái ǵ bạn cũng không sợ, v́ bạn không có ǵ mong cầu.

Muốn dưỡng khí, bạn không nên nói chuyện nhiều quá. Người tu nếu không biết ít lời th́ sẽ chẳng thể tu đặng. Không nuôi dưỡng cái khí lực th́ chẳng có pháp. Cứ nói chuyện hoài th́ pháp sẽ mất hết. Bấy giờ xem bạn c̣n tu đạo ǵ nữa?

Kỳ thật vạn sự vạn vật đều thuyết pháp. Cái bàn nói cái pháp của cái bàn. Cái ghế nói pháp của cái ghế. Việc ǵ chuyện ǵ cũng chuyển pháp luân. Người chuyển pháp luân của người. Con mèo chuyển pháp luân của con mèo. Nếu bạn hiểu rơ, th́ bạn sẽ nghe được cái pháp hiểu rơ. Nếu bạn không hiểu rơ th́ bạn chỉ nghe cái pháp ngu si.

Đừng để danh lợi làm đầu óc mê muội. Tới chết th́ vẫn hai tay trắng. Rằng: Đừng để tới già mới học đạo, mộ phần đầy dẫy đám thiếu niên.

Tật xấu của tín đồ Phật giáo là ai cũng cho ḿnh đúng, chẳng quan tâm đến ai khác; không có người nào tự nhận ḿnh là sai lầm, ngược lại, bài xích lẫn nhau, dèm pha nói xấu lẫn nhau.

Trong quá tŕnh tu hành không có lúc nào ḿnh được lười biếng. Tu đạo th́ phải kiên tŕ hoài hoài, không để gián đoạn. Nếu không th́ tu hằng hà sa số kiếp mà cũng như nấu cát mà đ̣i có cơm. Chẳng thể có chuyện đó.

Có chân chính biện tài vô ngại th́ không cần nói lời chải chuốt. Bởi v́ lời lẽ phát xuất từ tự tánh quang minh, trong kho tàng trí huệ của Như Lai. Dùng lời chọn lọc, chải chuốt, lại có phản tác dụng, biến tốt thành xấu. Người xưa nói:

Thông minh là do làm âm đức. (Âm đức là việc tốt ḿnh làm trong im lặng, không cho ai biết)

 

Âm đức dẫn vào đường thông minh.

Không làm âm đức để thông minh.

Thông minh sẽ bị thông minh lừa.

Thương thân: đừng để thân ḿnh phạm pháp.

Thương nhà: đừng để gia đ́nh bị tan nát.

Thương nước: hăy hy sinh cho đất nước.

Không phải rằng ăn chay là giữ giới sát đâu. Cũng chớ nói rằng: Tôi không có chính tay giết chúng sinh nào, rồi cho rằng không phạm giới sát. Giới sát cần phải trong tâm ḿnh không khởi ḷng sân hận đối với chúng sinh.

Khi bạn có ḷng lo sợ th́ dù bạn không muốn ma lại, ma cũng sẽ tới. Bạn không có tâm lo sợ, th́ dù ma muốn tới cũng không thể nào tới. Đây là bí quyết quan trọng nhất: đừng có sợ hăi. Khi bạn không sợ hăi th́ tâm sẽ chính. Chính th́ có thể hàng phục mọi thứ, bởi v́ tà bất thắng chính. V́ thế ma sợ nhất chính là bốn chữ: Chính đại quang minh.

Người minh tâm th́ không ngu si. Kẻ kiến tánh th́ không âu sầu. Tâm như gương sáng, lại cũng như nước lặng.

Các bạn nên: Tùy duyên để tiêu nghiệp cũ, chớ tạo thêm tội mới.

Kẻ tự măn, (kiêu ngạo, cho ḿnh quá tốt quá giỏi quá đủ) th́ tuyệt đối chẳng thành tựu được ǵ cả. Ḿnh phải học: Có mà dường như không, thật mà dường như giả. Có đạo đức cao thượng th́ dường như chẳng có vẻ ǵ cả. Kẻ chân chính có tài hoa, th́ y có vẻ như chẳng có tài ǵ cả.

Sau đây là Sáu cái đừng:

Khi ngồi đừng đu đưa chân, rung đầu gối.

Khi đứng, đừng rung quần.

Khi đi đừng ngoái đầu.

Khi nói đừng lộ lưỡi.

Khi cười đừng cười lớn tiếng.

Khi nóng giận đừng la hét.

Phải tập: Suy nghĩ chín chắn rồi hăy nói, ḷng vui rồi mới cười, thấy việc ấy có nghĩa mới làm.

Tất cả pháp hữu vi ở cơi đời này, thật sự là hết sức mỏng manh, không chắc chắn ǵ hết. Chẳng có chuyện ǵ vĩnh viễn không biến hoại. Tất cả mọi sự mọi vật không thứ ǵ kiên cố cả.

Chúng ta ai mà thường thường cứ nổi nóng tức giận, nổi lửa vô minh, th́ chính là đang ở trong lưới của ma. Làm sao thoát lưới ma? Rất dễ dàng: Đừng nóng giận. Không nổi dóa, không có lửa vô minh, không sân giận th́ sẽ thoát lưới ma ngay.

Thân thể của ḿnh là giả, thế sao ḿnh cứ chấp trước nó hoài vậy? V́ sao mà cứ v́ nó mà tạo tội nghiệp, chẳng thể buông bỏ.

Người tu đạo phải tu hạnh viễn ly: Viễn ly tài sắc danh thực thùy, viễn ly mọi thứ xấu ác. Gần gũi mọi thứ thiện.

Ai có thể hàng phục sáu căn, sáu trần, sáu thức khiến chúng nghe lời, không tạo phản, kẻ ấy là Bồ Tát.

Ai có thể quét sạch t́nh cảm, ḷng không c̣n rác rưởi dơ bẩn, kẻ ấy là Bồ Tát.

Các vị phải thức tỉnh, giác ngộ đời người là vô thường. Con quỷ vô thường không biết lúc nào sẽ t́m ḿnh. Lúc ấy: Ngàn thứ chẳng đem theo đặng, chỉ có nghiệp theo thân. Nếu bây giờ không dụng công th́ đợi đến lúc nào, đến kiếp nào mới tu đây?

Bạn nên biết rằng hai chữ danhlợi làm hại tất cả người đời.

Không có ḷng tham dục th́ phiền năo ǵ cũng chẳng có. Một khi có ḷng tham dục th́ chuyện ǵ cũng xảy ra. Thế giới, vạn sự vạn vật vạn loài, thứ ǵ cũng do ḷng tham dục sinh ra cả.

Thật ra những thứ sơn yêu, thủy quái, tinh mỵ v.v... không phải là chuyện phiếm đâu. Song nếu lật ngược vấn đề lại nh́n th́ nếu ḿnh giữ ḷng ḿnh cho thanh tịnh, không có tà niệm, th́ lúc nào cũng có thiên long bảo vệ ḿnh. Hăy kiên cố giữ tâm đừng để sơ hỡ, th́ ma chướng từ đâu mà lọt vào chớ.

Kẻ có trí huệ th́ không có phiền năo.

Dựa vào chân mà có vọng. Khi vọng hết th́ chân hiện bày. Vọng chưa dứt th́ chân không hiện.

Người học Phật chớ nên hễ nghe người ta khen là vui vẻ cao hứng lắm. Nghe một câu không vừa ư th́ phiền năo vô cùng. Đó là biểu hiện chẳng có định lực. Có định lực th́ bạn không bị cảnh giới của tám gió làm lay chuyển.

Lúc nào các bạn cũng phải tu hành, lúc nào cũng siêng năng cầu thoát ra khỏi cơi đời trần thế này.

Sinh tử nguy hiểm như vậy mà ḿnh c̣n dám lười biếng sao! Lại c̣n ra vẻ như chẳng có chuyện ǵ, tựa như rằng ḿnh có định lực ghê lắm. Chẳng phải đó là lăng phí thời gian sao?

Bậc đạo đức cao tăng xưa kia, thường thường tới một cách vô h́nh mà ra đi cũng không dấu tích. Tới th́ phiêu phiêu, đi th́ hốt hốt. Tới như gió thoảng, đi cũng như gió thoảng. (Tuy rằng đạo phong của các ngài truyền lưu muôn thuở). Tới th́ vô quái vô ngại, đi cũng vô quái vô ngại.

Siêng tu giới định huệ tức là người quân tử th́ hướng về phía trước mà tiến. Khi trừ diệt tham sân si th́ ḿnh không cần phải hướng xuống nữa.

Ma vô cùng thông minh. Nó ŕnh biết người kia có ḷng tham muốn thứ ǵ th́ nó sẽ dùng phương pháp thích hợp để dụ hoặc người đó. Do đó người tu hành chúng ta không cần thiết phải niệm chú ǵ đặc biệt, cũng không dùng pháp môn ǵ. Chỉ cần ḿnh chân thật, không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, cứ chăm chỉ khổ tu, th́ không có ma ǵ phá hại được bạn. Chỉ cần bạn có ḷng tham, có ḷng kiêu hănh, muốn chiếm tiện nghi, muốn t́m đường tu tắt, th́ sẽ dễ dàng bị dính vào ma sự.

Khi sinh tâm ô nhiễm , th́ đó là thế giới Ta Bà.

Khi sinh tâm thanh tịnh, th́ đó là thế giới Cực Lạc. Thế giới Lưu Ly và Cực Lạc không có ǵ khác biệt đâu.

Xây chùa không bằng xây người. Xây người không bằng xây Phật.

Bạn phải đang cơ (ngay lúc chuyện xảy ra) mà quyết định (phải làm ǵ). Không nên ủy mỵ, trù trừ chẳng quyết, rồi cứ dây dưa măi, khiến mất đi thời cơ quư báu. Chớ nên lết chân chẳng quyết, phải mau chặt đứt phiền năo, liễu thoát sinh tử.

Trời đất không thể một ngày không ḥa khí, ḷng người không thể một ngày thiếu hỉ thần (niềm vui). Ngày ngày ḿnh phải mời hỉ thần tới tâm, làm bạn với hỉ thần. Vậy th́ ḿnh sẽ không có phiền năo. Điều này đối với người tu cũng quan trọng lắm.

Ḿnh phải dập tắt chiến tranh thế giới, không phải là phản đối chiến tranh. Khi bạn có tâm phản chiến th́ chiến tranh nơi thân bạn đă phát sinh rồi. Khi bạn phản đối kẻ khác, hay phản kháng chiến tranh, th́ chiến tranh trong tâm bạn đă khởi dậy rồi.

Bạn không tin nhân quả báo ứng? Chờ tới khi nó đổ xuống đầu bạn, lúc ấy muốn trốn cũng trốn không kịp.

Ngồi kiết già là để dễ dàng nhập định. Nếu bạn có thể nhập định lúc đi, th́ ngồi hay không ngồi đều như nhau. Cảnh giới nhập định th́ hoàn toàn vắng lặng vọng tưởng, trong tâm không sinh một niệm, không nhiễm bụi trần. Nếu bạn có thể trong lúc đi đứng nằm ngồi không sinh ư niệm nào cũng chẳng nhiễm bụi trần ǵ th́ đó chính là chỗ bạn dụng công. Không phải rằng ngồi xuống mới gọi là dụng công.

Đừng nên bị những tướng hư giả làm điên đảo.

Không thể nhầm lẫn trong lư nhân quả, không thể đ́nh trệ trong việc tu hành.

Người tu hành th́ lánh xa danh lợi. Họ xem phú quư như những giọt sương giữa khóm hoa. Họ xem công danh như hơi nước trên mái ngói, trong khoảnh khắc sẽ tan biến mất dấu tích. Nếu bạn muốn trắc nghiệm xem người nào đó có tu hành hay không th́ hăy xem việc làm, hành động của người đó có nhắm về danh với lợi chăng.

Không khóc không cười, đó gọi là định lực. Không có định lực th́ mới hay khóc hay cười.

Nếu thường tinh tấn th́ đó tức là ở trong định. Nếu bạn có thể tùy thuận theo duyên bên ngoài mà không biến đổi, không thay đổi chí hướng nhưng có thể thích ứng với hoàn cảnh, th́ đó gọi là Kim Cang Định. Kim Cang Định không phải là thứ có h́nh tướng, nó chỉ là tâm bồ đề không biến hoại mà thôi.

Nếu ḿnh thấu suốt được thất t́nh: Vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, ham muốn - th́ có thể hàng phục nó. Đừng để chúng nổi sóng, nổi gió th́ tức là hàng phục tâm ḿnh.

Hiện tại chuyện tối quan trọng là thế giới quá đầy bọn tiểu quỷ, không biết bao nhiêu mà kể. V́ sao tụi tiểu quỷ nhiều như vậy? Bởi v́ người ta phá thai nhiều quá. Thai nhi chưa thành h́nh mà đă bị giết rồi, nên khi làm quỷ chúng có tâm báo thù rất nặng nề. Do đó giới sát, phóng sinh, ăn chay th́ bao quát không được phá thai. Những tiểu quỷ thật không dễ độ thoát chúng đâu, rằng: Diêm Vương dễ gặp, tiểu quỷ khó độ.

Người thiếu đức hạnh th́ có tánh nóng rất lớn, vô minh ngu si cũng sâu dày. Người có đức hạnh th́ chẳng có nóng nảy ǵ cả, vô minh cũng đă hóa trừ thành trí huệ. Do đó người tu hành phải tài bồi đức hạnh là vậy.

Người thường tự so sánh, cho rằng ḿnh hơn kẻ khác. Kỳ thật, khi thân tâm chưa đạt đến cảnh không th́ họ đều chấp trước vào ngă tướng mà thôi. Kẻ tham thiền phải trừ bỏ cái ngă. Chẳng những không có tướng hay quan niệm về cái tôi, mà cần phải không có cái tâm, không có cái thân. Khi thân tâm đều không, bạn sẽ làm vô tâm đạo nhân.

Khi chân chính chẳng có vọng tưởng th́ bạn sẽ văng sinh thế giới Cực Lạc. Khi không có vọng tưởng th́ sẽ không có phiền năo, không có thống khổ. Đó chính là thế giới Cực Lạc.

Nên biết thiểu dục tri túc (bớt tham muốn, biết ḿnh đủ). Khi biết ḿnh ǵ cũng đầy đủ th́ sẽ không có ǵ rắc rối.

Mỗi người chúng ta không nên tụng suông Kinh Kim Cang, Kinh A Di Đà, Kinh Pháp Hoa, Kinh Lăng Nghiêm. Ḿnh phải tụng cho rơ ràng bộ kinh trong tâm th́ mới tốt. Bạn tụng bộ kinh chân thật tức là khi tâm chẳng có đố kỵ, chẳng cống cao ngă mạn, chẳng chấp trước vào cái ngă một cách nặng nề, chẳng chấp cứng vào kiến giải của ḿnh thật sâu. Nếu bạn có những tật xấu trên th́ tuy bạn có tụng kinh nhưng bạn không biết tụng.

Người có tánh nóng nảy th́ khổ. Người không có tánh nóng nảy th́ sướng. Người hay nổi giận th́ có phiền năo; kẻ không nóng giận th́ thường thường vui vẻ. Tánh nóng giận là kẻ thù lớn nhất của ḿnh. V́ sao người ta sinh bịnh? Bởi v́ có nóng giận. V́ sao mọi chuyện không xảy ra thuận lợi? Cũng bởi v́ có sự nóng giận. Nếu người ta ở trong mọi thời điểm, lúc nào cũng không nóng nảy giận dữ th́ y lúc nào cũng vui sướng khoái lạc, b́nh an.

Muốn tu đạo th́ phải nuôi dưỡng đạo đức. Không có đức hạnh th́ chẳng thể tu đặng.

Tu đạo cần ḿnh phải thật thà. Nó cũng giống như xe tơ, cần phải từng sợi từng sợi kéo ra th́ mới không rối loạn.

Đừng nên t́m phương pháp khoa học để đạt tới giác ngộ. Đừng nên làm cách thông minh.

Trên thân thể của mỗi người, ai cũng có vô lượng vô biên chúng sinh. Nếu bạn có ḷng tham th́ những chúng sinh ấy cũng có tâm tham, nếu bạn có ḷng tức giận th́ mỗi chúng sinh ấy cũng bắt chước nổi ḷng tức giận. Tánh tham sân si của ḿnh có thể ảnh hưởng đến những chúng sinh ấy. Những chúng sinh nhỏ ấy lại biến thành rất nhiều con, những con lớn lại càng biến lớn hơn. Đó chính trăm ngàn ức hóa thân của bạn! Do vậy người tu đạo, cử tâm động niệm phải sửa đổi thói xấu, tu thành thói tốt.

Ngũ ấm là xiềng xích cột người ta. V́ bị tứ đại, ngũ ấm che phủ nên ḿnh mới không thể giải thoát.

Nếu không biết ḥa nhă, khiêm cung th́ làm sao cứu người. Có lẽ tự ḿnh cũng chẳng cứu được nữa là.

Các bạn làm những người đồng tu , đạo hữu th́ nên khuyến khích lẫn nhau, cùng đi trên đường bồ đề. Không tổn hại lẫn nhau. Lúc nào ḿnh cũng nên nói pháp cho nhau nghe. Miệng không nói lời phi lễ, thân không làm chuyện phi lễ.

Tu hành cần ḿnh phải hồi quang phản chiếu (thâu hồi ánh sáng, chiếu ngược vào tâm). Không phải là phóng quang ra ngoài để kêu người khác nhận thức về ḿnh.

Tu mà không tranh th́ chẳng có ma. Tranh là ma tới liền.

Khi chọn bạn, ḿnh phải chọn bạn tốt, bạn có ích lợi. Không nên chọn bạn xấu rồi cùng nhau làm việc tệ hại, rồi sau này đôi bên đều cùng phải đọa lạc.

Chưa tu thành th́ hào quang c̣n non lắm. Hào quang như vậy th́ c̣n yếu ớt, chẳng thể kháng cự lại sóng gió băo táp. Khi hào quang viên măn, không thiếu không dư, th́ lúc đó mới phóng quang. Hiện tại là giai đoạn tu hành, bạn chớ phóng quang.

Lúc đang làm người không chịu tu cho tốt. Đến lúc làm trâu dê heo ngựa th́ có muốn tu cũng chẳng c̣n cơ hội. Lúc ấy bạn quỳ tại cửa chàng đồ tể khóc lóc năn nỉ: Xin ngài từ bi, đừng giết mạng con! Chàng đồ tể vẫn cứ giết chẳng tha. Do đó chỉ cần ḿnh nghe tiếng rên siết thê thảm ở nhà đồ tể là sẽ hiểu nguyên nhân của tai kiếp, chiến tranh từ đâu mà ra.

Khi tu th́ không nên tùy tiện nói bậy. Nếu không th́ sẽ bị quả báo câm ngọng.

Địa chấn (động đất) có thể gọi là nhân chấn (động người) v́ đất và người th́ thông nhau. Khi nhân chấn th́ địa chấn. Nếu nhân không chấn th́ địa cũng không chấn. Bạn vui vẻ th́ địa chấn, bạn nổi giận th́ địa cũng chấn. Bạn có bi ai, buồn lo, sợ hăi, yêu ghét, th́ đều sinh địa chấn. Khi có dục vọng, t́nh ái th́ địa chấn càng lớn. Bên trong động nên bên ngoài mới động. Có địa chấn bên trong th́ mới có địa chấn bên ngoài. Chúng có quan hệ liên đới. Bạn trồng nhân gây động đất bên trong nên mới có động đất bên ngoài. Khi trồng nhân th́ ḿnh không sợ, lúc nó kết thành quả th́ ḿnh mới sợ chết luôn.

Tu hành phải cần chăm chỉ cần khổ.

Phương pháp dụng công là phải niệm niệm hồi quang phản chiếu. Không phải là niệm chú ǵ đâu, chỉ cần ḿnh đi đứng nằm ngồi không rời nhà, không chạy ra ngoài truy đuổi. Cũng không phải t́m kiếm nơi sách vở. Cần chú ư tới cái không. Nếu bạn chân chính thể hội th́ chuyện ǵ bạn cũng không tham lam. Bởi v́ tự bạn xưa nay vốn đầy đủ. Cái không này tức là chân không. Từ trong nó phát sinh ra diệu hữu. V́ thế: Không làm các việc ác (là chân không), làm hết các việc thiện (là diệu hữu). Giới luật là khuôn phép để người tu nương theo mà tu hành. Khi đạt tới "không" th́ tất cả nghiệp chướng đều không, cũng chẳng có tội, chẳng có phước.

Ma từ bốn phương tám hướng lại thử thách người tu. Nếu ai cứ luẩn quẩn trong ṿng thị phi, nhân ngă, vui buồn, yêu ghét mà dụng công th́ ma sẽ thừa cơ, nương chỗ sơ hở đó mà chui vào.

Muốn sinh Cực Lạc th́ phải thu nhiếp quét sạch mọi t́nh cảm.

V́ sao thế giới có chiến tranh? Khi người ta bắt đầu ăn thịt th́ chiến tranh cũng bắt đầu. Ăn thịt cũng chính là ăn người.

Kẻ thấy lỗi lầm của ta, kẻ ấy là thầy ta. Những ai có thể nói ra thói hư tật xấu của bạn, người ấy là vị thiện tri thức. Bạn nên cám ơn người ấy, đừng nên nh́n họ như thù địch.

Người mê th́ tin phong thủy, người trí tin tâm thủy. Tất cả đều do tâm tạo thành.

Người đời cho rằng học th́ ở nơi chỗ rộng (như núi), nào hay rằng học ở ngay chỗ nhỏ xíu (tâm ḿnh) này đây. Nếu ai có đức hạnh th́ phong thủy tự nhiên tốt bởi v́ tâm họ tốt.

Người trí th́ nh́n suốt tới cái lư của sự việc, không bị ngăn trệ bởi bề ngoài của sự việc. Người ngu chỉ nh́n thấy tướng trạng bên ngoài của sự việc, chẳng thấy suốt được chân lư bên trong của mọi chuyện.

Nếu ai muốn biết chư Phật trong ba đời, hăy quán bản tánh của pháp giới: Tất cả đều do tâm tạo.

Muốn có trí huệ, trước hết đừng chửi bới người ta, cũng đừng đánh đập, giết chóc, tổn hại kẻ khác.

Ḿnh phải lập công với đời, làm lợi cho người. Nếu chỉ toàn là tính toán lợi ích cho ḿnh, lo cho ḿnh được sung sướng, th́ đó nào phải là ư nghĩa của việc làm người.

Tôi biết được điều ǵ? Tôi biết thế nào là chịu thua thiệt, không chiếm tiện nghi. Nếu bạn thật sự hiểu rơ th́ bạn sẽ biết rằng: Chịu thua thiệt chính là được tiện nghi (thắng thế), mà chiếm tiện nghi (giành hơn, giành thắng) chính là bị thua thiệt.

Không phải dễ sửa những lỗi lầm tật xấu nho nhỏ đâu. Nếu bạn sửa đổi được chúng th́ bạn sẽ có định lực.

Người đời xem chuyện phát tài là vui sướng nhất. Có tiền rồi lại phải dùng óc năo tính toán làm sao giữ ǵn nó để nó không mất, không hết. Cứ cho rằng tiền là thật của ḿnh, nên ngày ngày lo lắng. Song le, bất luận tiền nhiều hay ít, chết rồi chẳng đem được một xu. Thế rồi lại hai tay trắng! Bạn xem nó có vui sướng ǵ?

Chúng ta ai cũng bị nghiệp dắt dẫn, rằng: Thân không tự chủ. Ḿnh sinh vào đời này chính là để trả nợ. Bởi v́ xưa kia tạo nghiệp không giống nhau, nên đời này chịu quả báo khác nhau. Đó là: Lưới nghiệp đan kết.

Làm việc quỷ th́ tức là quỷ. Làm việc người th́ là người. Làm việc Phật th́ là Phật.

Bây giờ ḿnh được nghe mấy chữ chú Đại Bi th́ nên sinh ḷng hoan hỉ, rằng thật may mắn, thật hân hạnh, thật khó gặp được chú Đại Bi. Thật vậy, rất khó mà bạn có thể gặp được chú Đại Bi. Nay gặp được chú rồi, bạn nên nhớ, đừng coi thường nó rồi vất qua một bên.

Người học Phật phải bỏ ít thời gian ra học tập Phật pháp, không nên hiểu mường tượng chẳng rơ ràng, tợ hồ biết nhưng lại không biết. Có người nghĩ rằng: Tôi đă không biết, do đó tôi không cần muốn biết. Tôi đă không thông đạt, do đó cứ không thông đạt luôn. Đó là thái độ tự ḿnh đầu hàng, không chịu bước chân tới trước, tự vất bỏ tiền đồ của chính ḿnh.

Người mới phát tâm tu hành, cái chướng ngại lớn nhất cho việc dụng công là: Tâm dâm dục, con trai tham luyến con gái, con gái tham luyến con trai. Đây là vấn đề căn bản nhất.

Giảng kinh là tu huệ; tọa thiền là tu định; Không mở miệng nói lăng nhăng là tu giới.

Làm người trên đời ḿnh phải hành thiện cho đúng lúc, cho kịp thời. C̣n một chút hơi thở, một chút sức lực, ḿnh phải hành thiện, tích đức, không nên phung phí căn lành ḿnh đă trồng trong kiếp trước, bằng cách đời này cứ việc hưởng thụ cho hết những phước báo ấy.

Người tu mà sợ cô độc th́ chẳng thể tu.

Trong tâm ta, tuyệt đối không được có quỷ. Cũng đừng có sân hận, oán ghét, buồn bực, khó chịu. Khi có những thứ ấy th́ không xong, bởi v́ có chúng tức là quỷ vào nhà rồi vậy.

Làm bậc thiện tri thức, bạn không được nịnh hót người ta, không được t́m cách làm vui ḷng người ta, khiến người bạn của ḿnh mê mờ chân lư mà cũng chẳng hay biết.

Quỷ vương chuyên môn nóng giận, không giữ quy củ. Quan Âm Bồ Tát chuyên môn chịu bị hà hiếp, luôn giữ quy củ.

Bạn suy nghĩ những việc không có giá trị, th́ tương lai sẽ gặt những quả báo không có giá trị. Mọi thứ ẩm thực đều chỉ có một mùi vị. Cứ nghĩ về chuyện ăn uống th́ tâm sẽ buông lung, không thể kiềm thúc được sáu căn.

Nếu vũ trụ đầy tràn khí kiết tường th́ địa cầu sẽ không vỡ tung.

Các bạn chú ư: Phàm là cảnh giới từ bên ngoài tới, ḿnh đừng chú ư vào nó, đừng can thiệp tới nó, cứ để tự nhiên, nhưng đừng để nó lay động tâm ḿnh. Trong Kinh Lăng Nghiêm có giảng rất rơ ràng, hy vọng các bạn tham thiền nghiên cứu tường tận phần giảng về 50 Ấm Ma.

Buồn một chút: Là ḿnh dạo chơi địa ngục. Cười một cái: Là già biến thành trẻ. Khóc một hơi: Th́ địa ngục có một pḥng nhỏ thật đen thui.

Việc quan trọng đối với người tu là đừng sinh phiền năo, ở bất kỳ t́nh huống nào cũng vậy. Ngồi cũng không sinh phiền năo; nằm cũng không sinh phiền năo. Cốt yếu là phải đoạn phiền năo. Rằng: Phiền năo vô tận, thề nguyện biến; biến phiền năo thành bồ đề. Phiền năo tức là không giác ngộ. Bồ đề tức là giác ngộ.

Chú Đại Bi tức là đại chú của tâm đại bi. Nó có thể thông thiên triệt địa. Nếu bạn có thể mỗi ngày tŕ tụng 108 biến, liên tục trong suốt ba năm, th́ sau đó bạn có thể dùng chú Đại Bi để trị bịnh. Lúc ấy, tay tới là bịnh trừ. Tôi biết nói về công hiệu của chú Đại Bi. Hy vọng các bạn mỗi người dùng sức mạnh của chú Đại Bi để văng cứu hạo kiếp (tai ương, đại nạn) của thế giới, khiến cho người ta vĩnh viễn không c̣n tai nạn, và chánh pháp vĩnh viễn ở măi trong thế gian.

Thánh nhân ngày xưa th́ luôn tự trách phạt chính ḿnh. Không như người đời nay, chuyện ǵ cũng chẳng bao giờ nhận là ḿnh sai, cứ luôn t́m lỗi lầm của kẻ khác.

Chúng ta mỗi ngày phải bớt nói một chút, để niệm Phật nhiều hơn một chút. Đánh chết ư niệm trong tâm th́ Pháp thân mới sống đặng. Bớt nói chuyện, niệm Phật nhiều: chuyện thật dễ như trở bàn tay.

Người tu th́ phải làm ngược trở lại. Đó là nghĩa làm sao? Tức là: Chuyện tốt th́ nhường kẻ khác, chuyện xấu th́ gánh vào ḿnh. Xả bỏ cái ngă nhỏ bé để hoàn thành cái ngă (Phật tánh) vĩ đại.

Muốn học tốt th́ oan nghiệt t́m; muốn thành Phật th́ phải gặp ma. Nếu không muốn học đạo giỏi, th́ oan nghiệt không tới t́m bạn đâu. Càng muốn học giỏi th́ oan nghiệt càng tới t́m bạn, v́ nó muốn thanh toán hết mấy món nợ cũ.

Năm mới vui vẻ! Chúng ta cần mỗi năm đều vui vẻ, mỗi tháng đều vui vẻ, mỗi ngày đều vui vẻ, mỗi giờ đều vui vẻ. Chớ sinh phiền năo th́ mới là vun bồi miếng đất trong tâm, hàm dưỡng khoảng trời nơi tự tánh.

Các bạn là người tu th́ phải chân thật, bước từng bước chắc thật, niệm niệm không để lăng phí, niệm niệm đều hướng tới đường đạo dấn bước. Làm được như vậy th́ bạn mới chân chính là người học Phật.

Việc tu đạo có thể làm tăng trưởng trí huệ, tăng trưởng tâm bồ đề, tăng trưởng nguyện lực. Mọi thứ, chuyện ǵ cũng tăng trưởng.

Ngày ngày bạn không nên quên lăng con quỷ Vô Thường không biết bao giờ sẽ tới mời bạn đi.

Thời mạt Pháp là thời mà ma mạnh, pháp yếu. Thế lực của ma vương ngày càng lớn mạnh. Thế lực của đức Phật ngày càng thâu nhỏ. Đối với Phật th́ không phải nói về thế lực mà là oai đức mới đúng. Khi chúng sinh có phước báo lớn th́ pháp mạnh, ma yếu. Khi chúng sinh phước báo ít th́ ma mạnh, pháp yếu.

Nếu người xuất gia tham đồ cúng dường, ham ăn ham mặc, th́ c̣n chánh pháp ǵ để nói?

Chuyên nhất th́ linh cảm, phân tâm th́ bế tắc. Làm sao chuyên nhất? Tất định phải đoạn dục, bỏ ái. Nếu không cắt bỏ ái dục th́ người xuất gia tu tám vạn bốn ngàn đại kiếp cũng không thể thành tựu. Do đó điểm này rất trọng yếu.

Bạn không có tâm tham th́ mới buông xả đặng. Có buông xả th́ bạn mới tự tại, rồi sau đó mới có thể giác ngộ, khai đại viên giác.

Người tu đạo chúng ta phải từ có mà hóa ra không, phản bổn hoàn nguyên. Quay về lại với bản hữu Phật tánh của ḿnh.

Giải thoát tức là bạn tốt nghiệp nơi ṿng giới luật. Cũng là tốt nghiệp trong ṿng quy củ. Cũng là tốt nghiệp khỏi ṿng phiền năo. Cũng là tốt nghiệp khỏi ṿng vô minh.

Bản thể của Pháp là không, do đó bạn không nên chấp trước vào pháp. Nên nếu bạn đối với pháp mà không thể nh́n suốt, rồi buông bỏ th́ bạn vẫn chưa được tự tại.

Người có ḷng thù hằn, th́ sẽ có con quỷ mặt đỏ.

Người có ḷng oán ghét, th́ sẽ có con quỷ mặt vàng.

Người có ḷng áo năo, th́ sẽ có con quỷ mặt trắng.

Người có ḷng sân nộ, th́ sẽ có con quỷ mặt xanh.

Người có ḷng phiền toái, th́ sẽ có con quỷ mặt đen.

Người thù hằn th́ hại tim. Người oán ghét th́ hại tỳ. Người áo năo th́ hại phổi. Người sân nộ th́ hại gan. Người phiền muộn th́ hại thận.

Con trẻ, khi sinh lư chưa trưởng thành, mà đă đi t́m đối tượng yêu đương th́ (thân thể và tinh thần) sẽ bị tổn thương, lại bị thiệt tḥi nữa.

Tu hành không cần t́m kiếm chỗ cao, chỗ xa xăm. Đạo th́ tại trước mắt ḿnh, tức là trong tâm ḿnh. Vọng tâm th́ ư ngựa, tâm khỉ vượn. Ư th́ lăng xăng như con ngựa, tâm th́ nhảy nhót như con khỉ. Nếu bạn có thể nhận thức tâm này th́ tu hành nhất định mới có cảm ứng.

Có người hỏi tôi: Khi tới Tây phương, thầy làm sao hoằng dương Phật pháp? Tôi xin đáp rằng: Tôi hoàn toàn dựa vào Quán Thế Âm Bồ Tát, chú Đại Bi và chú Lăng Nghiêm.

Chùa là chốn nuôi dưỡng người tu hành không phải nuôi dưỡng kẻ làm biếng.

Chúng ta phải tranh nhau học Phật pháp. Học Phật pháp so với việc kiếm tiền c̣n quan trọng hơn nhiều. Nếu bạn tu dưỡng Pháp thân huệ mạng cho khỏe mạnh, cho cường tráng th́ c̣n tốt hơn đi kiếm tiền trăm ngàn vạn lần nữa.

Phước không thể hưởng hết. Hưởng hết th́ không c̣n phước nữa. Khổ th́ có thể chịu hết. Chịu hết th́ hết khổ để chịu.

Suy gẫm về cái khổ của bịnh tật, th́ mạnh khỏe là phước.

Suy gẫm về cái khổ của tai nạn, th́ b́nh an là phước.

Suy gẫm về cái khổ khi có tiền, th́ không tiền là phước.

Suy gẫm về cái khổ của giàu sang, th́ nghèo cùng là phước.

Từ vô lượng kiếp tới nay, ḿnh bị thứ hư vọng lừa đảo. Nên đời đời kiếp kiếp ḿnh phải ở trong ṿng sinh tử luân hồi. Cũng như cá trong lưới, bơi ra bơi vô, vĩnh viễn không thoát khỏi lưới. Đó cũng là do ḿnh không chịu phát tâm bồ đề, không chịu bị thua thiệt, nên vẫn phải ở măi trong ṿng sinh tử, kẹt trong bánh xe luân hồi xoay vần sáu nẻo.

Kẻ chân chính có trí huệ th́ không bao giờ tự khen, chê người. Ai mà tự khen th́ người đó không có tiền đồ ǵ nữa. Tuy rằng vẫn c̣n sống nhưng đă như chết rồi.

Đời này người ta cứ t́m thứ giả, c̣n thứ thật th́ bỏ đi.

Toàn thế giới tràn ngập khí hắc ám. Ở đâu có người chân chính tu hành, ở đó tai nạn ít bớt, và nhỏ hơn. Nếu nhiều người cùng tu ở tại một chỗ th́ sức mạnh tập thể của họ có thể biến khí hắc ám thành khí kiết tường.

Người thuyết pháp bất luận rằng y có thần thông quảng đại tới đâu, bạn cũng phải quan sát hắn ta. Nếu y có ḷng tham lam, tới đâu cũng kiếm tiền; hoặc có ḷng dâm dục, th́ y không phải thứ thiệt, mà là thứ giả. Nếu y không có ḷng tham, ḷng dâm dục, không có mưu đồ, th́ y mới là thứ thiệt.

Tu hành không là chuyện một ngày một đêm mà thành. Nó đ̣i hỏi, ngày cũng như vậy mà đêm cũng như vậy: Tâm lúc nào cũng tu tŕ, kiên định không biến đổi. Sau một thời gian lâu dài th́ sẽ phát triển thành trí huệ bát nhă. Nếu bạn một ngày tu, mười ngày nghỉ th́ vĩnh viễn không thể thành tựu.

Trong chùa, bạn không nên nói chuyện bừa băi. Không thể tùy tiện cẩu thả. Quy củ là giới luật. Giữ giới luật th́ mới thanh tịnh. Có thanh tịnh th́ mới gần gũi chư Phật.

Thân thể của ta cũng giống như một xưởng hóa học, thiên biến vạn hóa. Có lúc nó biến ḿnh thành con trùng, có khi con chim, con quỷ đói, hay nếu phản ứng hóa học thành công th́ biến ḿnh thành Phật. Nó có thể biến có thành không, biến không thành có; hóa ra vô số sinh mạng khác nhau. Do đó ḿnh phải cẩn thận đừng để nó biến ḿnh thành quỷ đói hay thú vật. Tại xưởng hóa học này ḿnh phải hun đúc, tôi luyện thành Phật, Bồ Tát, Thanh văn, Duyên giác. Biến hóa sai một chút th́ kết quả sẽ sai khác xa lắc, muốn trở lại th́ cũng chẳng phải dễ đâu.

Không tu hành mà muốn thành Phật: Chẳng có chuyện đó.

Vô minh tức là không hiểu biết. Căn bản của vô minh là ái dục.

Bạn chớ nghĩ rằng ḿnh có cảnh giới rồi cho rằng đó là tốt. Có cảnh giới nhưng bạn không nhận biết nó rơ ràng th́ sẽ rước ma.

Bất luận là bạn thấy việc ǵ, đừng nên bị cảnh ấy lay chuyển, đừng nên chạy theo cảnh giới ấy. Phải làm sao? Phải xem nó như không có. Gặp cảnh giới và không gặp cảnh giới, tâm bạn phải như nhau. Không sinh tâm vui mừng, cũng không sinh tâm ghét bỏ.

Rất nhiều người đời chỉ ăn rồi chờ chết, lăng phí thời giờ. Ai cũng vậy: Sáng sớm ngủ dậy, là bận rộn này nọ cho tới tối về lên giường ngủ. Cũng chỉ v́ ba miếng cơm mà bôn ba. Sống như cục thịt biết đi, chẳng có chút giá trị, ư nghĩa ǵ cả, th́ sống và chết có ǵ bất đồng?

Bởi do con ngựi có tâm sân nên mới có hỏa tai (nạn cháy). Có tâm tham nên mới có thủy tai (nạn lụt lội). Có tâm si nên mới có phong tai (nạn gió băo). Ba tai nạn vốn do ba độc tham sân si mà ra. Chúng ta ai ai cũng có đủ ba độc trong tâm. Nếu tâm ấy một ngày một lớn mạnh th́ tới một lúc nào đó, nó sẽ tạo thành đại tai nạn.

Bên ngoài có máy vi tính (computer), bên trong tự tánh chúng ta cũng có máy vi tính, gọi là thần năo, thánh năo hay Phật năo. Cũng tức là đại trí huệ. Tuy khoa học tiến bộ, song phương hướng của nó hướng ngoại, nên càng truy t́m chân lư th́ càng rời xa chân lư. Các vị khoa học gia chỉ dụng công nơi ngoài da, do vậy dường như có điều sở đắc, nhưng kỳ thật th́ đă quên mất trí huệ bổn hữu. Đó gọi là bỏ gốc, theo ngọn.

Lúc tu đạo không cần ḿnh phải dùng sức mạnh để đối phó với chướng ngại. Nếu bạn chân thành th́ tự nhiên mọi chuyện sẽ giải quyết êm đẹp.

Không thể muốn tu pháp xuất thế, đồng thời chẳng chịu buông bỏ pháp thế gian. Hai chân đạp lên hai chiếc thuyền: Một thuyền đi Giang Bắc, một thuyền đi Giang Nam. Đó là chuyện không thể làm đặng.

Nếu muốn cái độc trong thế giới tiêu trừ th́ mọi người phải ăn chay, không ăn thịt.

Ai mà không chấp trước? Chớ nghĩ rằng, lúc tôi không có việc ǵ làm, tức là tôi không chấp trước. Xem thử lúc có việc, cảnh giới tới, th́ bạn sẽ ra sao. Lúc không có việc ǵ, bạn không có phiền năo, th́ đó chưa phải là thiệt. Phải chờ lúc cảnh giới tới, nếu bạn nhận thức được nó, th́ đó mới đáng kể.

Người học Phật chúng ta cần thiết phải thâm nhập kinh tạng, th́ mới có trí huệ rộng lớn như biển. Không thâm nhập kinh tạng th́ trí huệ không sao rộng sâu như biển. Không thâm nhập kinh tạng th́ cái ǵ sẽ như biển? Phiền năo của bạn sẽ rộng như biển. Chấp trước của bạn cũng sẽ sâu như biển. Tà kiến của bạn cũng đầy như biển. Do đó việc đọc tụng kinh điển đại thừa thật vô cùng trọng yếu.

Người xưa nói: Vạn ác, dâm đứng đầu. Đó là đường chết, không thể đi. Bạn cứ làm chuyện dâm dục th́ cũng như đi vào đường chết.

Đừng cho việc thiện quá nhỏ nên không làm, đừng cho việc ác nhỏ quá nên làm luôn. Việc tốt dù nhỏ đến đâu, ḿnh cũng phải làm. Việc xấu tuy là nhỏ song ḿnh chớ làm.

Tu hành th́ phải nhịn khổ.

Không tranh, không tham, không truy cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối: Đó là việc vốn rất dễ làm, chẳng ai cưỡng bách bạn làm cả. Nhưng bởi v́ bạn không chịu làm nên nghịch cảnh mới tới. Nghịch cảnh đó là việc tranh giành, việc tham lam, truy cầu, ích kỷ, tự lợi, dối trá. Từ đó mới có nạn hoạnh nghịch. Khi gặp nghịch cảnh th́ bạn chịu không nổi. Vậy th́ khi bạn nói dối trá, sao chẳng cảm giác là chịu không nổi chớ?

Giới tức là cử tâm động niệm, bạn không được sinh tất cả thứ ǵ xấu ác.

Định tức là thành tích của tu giới. Nếu bạn tŕ giới cho lâu th́ sẽ có định lực. Định lực tiếng Phạn gọi là samadhi hay tam muội, nghĩa là chính định hay chính thọ. Chính định th́ khác với tà định. Chính thọ th́ cũng khác với tà thọ. Chính định chính thọ th́ mới hợp với chánh pháp. C̣n tà định và tà thọ th́ không phù hợp với pháp.

Do định phát huệ. Có trí huệ ḿnh mới nhận thức được Phật pháp. Nhận thức được Phật pháp rồi th́ mới có thể thành Phật. Do vậy tu giới định huệ là điều kiện tối căn bản để thành Phật.

V́ sao thế giới càng ngày càng tệ? Bởi v́ người ta ai cũng tranh: Bao gồm tranh danh, tranh lợi, tranh quyền hành, tranh địa vị. Nghiêm trọng nhất là tranh sắc.

Các bạn xem: Chư đại đức cao tăng từ ngàn xưa đều từ trong khổ hạnh mà tu hành đắc đạo. Không có một vị nào do hưởng thọ mà khai ngộ. Các bạn đọc hết Đại Tạng Kinh, cũng t́m không ra một vị.

Nếu bạn có thể làm ba nghiệp thân khẩu ư thanh tịnh, th́ niệm Phật giống như bỏ viên ngọc (làm lắng bùn) vào trong nước đục vậy. Nước đục không thể nào chẳng lắng trong. Khi tiếng niệm Phật vào tâm loạn, th́ tâm ấy vốn đầy dẫy vọng niệm, cũng sẽ từ từ theo tiếng niệm Phật mà hóa mất, thành duy nhất một tiếng niệm Phật.

Đối với ma, bạn không nên có tâm xem nó là thù địch, mà phải xem nó là vị thiện tri thức giúp bạn tu hành.

Học Phật th́ phải đem chân tâm ra học. Nhất cử nhất động, mỗi lời mỗi việc, phải hướng về điều chân thật mà làm.

Nhiều đời nhiều kiếp ḿnh tạo nghiệp khác nhau, nên vọng tưởng cũng không giống nhau. Nghiệp nặng th́ vọng tưởng nhiều, nghiệp nhẹ th́ vọng tưởng ít. Đó là tỷ lệ giữa nghiệp và vọng tưởng.

Trong chùa, ḿnh phải tiết kiệm tất cả mọi thứ, v́ rằng: Thương tiếc vật của thường trụ (chùa), như bảo vệ con mắt ḿnh.

Không yêu không ghét là trung đạo. Tu đạo là tu cái ǵ? Chính là tu trung đạo. Đối với ai ḿnh cũng đối xử b́nh đẳng, từ bi quan hoài. Song le bạn phải cẩn thận trong hành động, không để lọt vào lưới t́nh, rọ ái.

Tâm của ḿnh th́ kẻ khác (tha) ở (tại). Không phải là ḿnh (tự) ở (tại). V́ kẻ khác ở nên dù ḿnh có đó nhưng tâm ḿnh không ở đó.

Người tu phải làm sao khôi phục trở lại cái không. Nghĩa là ḿnh phải phản bổn, hoàn nguyên để viên măn bản tánh là tạng đại quang minh, là trí huệ tṛn đầy như kính (đại viên kính trí), không có ǵ thiếu sót.

Thế nào là động đất? Tức là khi ḷng dục vọng động. Không động đất tức là Niết Bàn.

Có người nói: Tâm tôi già rồi. Tâm này là tâm sinh ra do sự tương giao của căn (giác quan) với trần (cảnh bên ngoài), không phải là cái chân tâm thường trụ, viên minh tịch chiếu. Nếu bạn thật sự thương yêu chúng sinh, bỏ ḿnh giúp người, th́ dù có tuổi tác cao niên tới đâu , cũng biến thành thanh xuân hạnh phúc.

bất kỳ trường hợp nào người tu cũng phải biết dấu đi ánh sáng (che đi trí huệ, tài năng), không thể chơi nổi, làm vẻ ta đây hay giỏi để người ta thấy.

Có chấp trước th́ đó là nhân tâm. Không chấp trước th́ mới là đạo tâm.

Mắt quán tưởng đức Quan Âm Bồ Tát ở trước mặt, ngàn mắt nh́n ḿnh, ngàn tay bảo vệ. Tai nghe danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát đưa vào trong tâm. Miệng niệm tên ngài rơ ràng từng chữ. Nhớ ngài cũng rơ ràng. Nơi sáu căn, tai mắt mũi lưỡi thân ư, bạn đều phải niệm đức Quan Thế Âm.

Không có công đức th́ khi chết sẽ rất đau khổ.

Tu th́ không được đeo mặt nạ, treo đầu dê nhưng bán thịt heo, làm những chuyện không chân thật, không đúng đạo lư. Tu th́ phải chân thật, bước cho chắc chắn, thật sự dụng công tu tŕ.

Chú Đại Bi và Quán Thế Âm Bồ Tát là hai mà không phải hai. Không hai mà là hai. Không thể tách rời hai thứ ấy được. Tôi hy vọng các vị thiện tri thức có thể thành tâm tụng tŕ chú Đại Bi, để tiêu tai trừ nạn.

Tu th́ không được rao bán việc tu của ḿnh, cũng không được quảng cáo ḿnh. Khi rao bán việc tu hành th́ ḿnh sẽ bị ma chướng.

Phật và ma th́ chỉ cách nhau một niệm. Phật có ḷng từ bi, c̣n ma th́ có ḷng hiếu thắng hơn thua.

Thiên địa sinh ra từ trung đạo. Chư Phật, Bồ Tát, La hán cũng sinh ra từ trung đạo. Trung đạo là mẹ chung cho Phật và chư Thánh hiền. Không nghiêng về không, không nghiêng về có, cứ miên mật như vậy mà tu pháp trung đạo. Tham thiền, ngồi lắng ḷng đều là tu pháp trung đạo. Nếu luận h́nh tướng th́ trung đạo là số một; nếu luận về vô h́nh tướng th́ trung đạo là số không. Không là nghĩa rốt ráo của trung đạo.

Tu hành th́ phải trầm lặng, yên tĩnh. Không phiền năo, không cống cao ngă mạn.

Người học Phật phải làm cho Phật giáo ngày một thêm sáng lạn rạng rỡ. Làm sao? Đầu tiên phải có phẩm hạnh đạo đức, tâm chí rộng trùm thái hư, ḷng dạ bao la như pháp giới.

V́ sao nói nếu tâm bạn không có quỷ th́ con quỷ bên ngoài chẳng thể hại bạn? Con quỷ bên ngoài có là do tâm bạn có quỷ. Trong tâm bạn không có quỷ th́ con quỷ bên ngoài sẽ không tới. Con quỷ bên trong gồm có năm loại: tham lam, sân giận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ. Cũng là năm thứ: thù hằn, oán ghét, áo năo, tức giận, phiền muộn.

Ḿnh không chịu phát khởi trí huệ. Ngày ngày cứ dùng sức mạnh của vô minh phiền năo. Đụng một chút là nổi lửa giận lên rồi. Rằng: Lửa vô minh, ông thần cọp! Nóng giận là do gốc của tội nghiệp kiếp trước. Không có tội nghiệp th́ sẽ không có lửa vô minh. Lửa vô minh mà bộc phát th́ tham sân si đều tới đủ. Các bạn thử hồi quang tự chiếu, xem có đúng như vậy không.

Vô minh có hai kẻ đồng lơa giúp sức, kết thành một băng đảng. Cứu cánh chúng là ai? Một ăn uống, hai là dâm sắc. Một cái tham ăn, ham uống. Một cái háo sắc, tham dâm. Hai cái này giúp cho vô minh làm đủ mọi chuyện xấu.

Tới chỗ chẳng cầu, sẽ hết lo. Biết chuyện càng ít, bớt phiền năo.

Vô luận đối diện với bất kỳ cảnh giới nào, bạn cũng phải có thái độ: Có cũng như không, thật cũng như giả. Phải nhớ đừng nên được chút ít rồi cho là đủ, nhận cái giả cho là thiệt.

Ăn uống giúp tăng dục vọng. Dục vọng giúp thêm vô minh.

Bồ Tát sợ nhân không sợ quả, phàm phu sợ quả không sợ nhân. Khi Bồ Tát c̣n trong lúc trồng nhân th́ ngài vô cùng cẩn thận, một chút cũng chẳng làm càn. Đến lúc quả báo tới th́ ngài không sợ hăi. Nhưng kẻ phàm phu th́ b́nh thường lúc gieo nhân chẳng sợ ǵ cả. Sát sinh, trộm cắp, dâm loạn, dối trá, rượu chè, cờ bạc, hút sách ma túy. Những thứ ấy bạn dám nghĩ dám làm, đến lúc thọ quả báo th́ mới than khổ không thôi.

Trên đời bất luận là ăn cơm, mặc áo, ngủ nghỉ, ḿnh đều ở trong phạm vi của Phật pháp. Tiếc là chúng ta không biết thể hội Phật pháp trong sinh hoạt hằng ngày, cứ hướng ngoại t́m kiếm. Thế nào là kẻ ngoại đạo? Chính là kẻ t́m cầu pháp ở ngoài tâm.

Mọi người không nên coi thường chính ḿnh, vất bỏ ḿnh đi, tự cam chịu đọa lạc.

Vô luận là ḿnh phạm giới ở nơi thân như giới sát, đạo, dâm; hoặc phạm giới nơi lời nói: Nói dối, nói hai lưỡi, nói thêu dệt, nói thô ác; hoặc là phạm giới nơi tâm: Khởi tham sân si, ḿnh phải thành tâm sám hối. Nếu không th́ ḿnh sẽ đọa vào bùn lầy, càng lún càng sâu, tội nghiệp càng làm càng thêm nghiêm trọng. Ḿnh sẽ bị đè đến nghẹt thở, chẳng sao trốn thoát.

Các bạn nên biết, ḿnh sống trên đời, chẳng khác ǵ cá nằm trong vũng nước cạn. Chẳng bao lâu th́ ô hô ai tai, nước sẽ cạn khô. Từ vô lượng kiếp tới ngày nay, ḿnh không biết tu hành: Sinh ra rồi chết, chết rồi lại sinh. Thật đau ḷng thay. Tại sao cho đến ngày nay ḿnh c̣n trù trừ chờ đợi, chưa chịu tu hành?

Ái dục chính là sinh tử. Sinh tử chính là ḷng ái dục. Ái dục là gốc của sinh tử. Nếu không trừ bỏ ḷng ái dục vô minh th́ rốt ráo không thể nào thoát khỏi biển ái sinh tử.

V́ sao có việc không kiết tường? V́ trong tâm không kiết tường. Một khi bạn trồng nhân xấu th́ sẽ gặt quả báo xấu. Nếu ḿnh có thể sửa lỗi làm lành th́ có thể biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Do đó mà thấy, vận mạng có thể đổi thay, nó hoàn toàn nằm trong tay ḿnh. Nên nói: Đại thiện, đại ác th́ siêu xuất khỏi số mạng.

Không thể có chuyện là chẳng đoạn trừ ḷng dâm mà có thể thành Phật. Trong thiên hạ không có chuyện đó. Đời nay đa số người ta thích mau chóng, thích có kết quả ngay, nên khi họ nghe nói có pháp huyền diệu th́ liền bị mê hoặc rồi rơi vào lưới ma. Đến lúc chết mà vẫn cho là có pháp bí mật, hay mật pháp! Bí mật? Bí mật! Bí mật đến độ phải vào địa ngục luôn!

Tu th́ phải tu với cái tâm như em bé sơ sinh: Trong ḷng chẳng vương vấn một chuyện ǵ. Phải giống như trẻ thơ, ḿnh phải phản lăo hoàn đồng. Nhưng không phải phản lăo hoàn đồng là bắt bạn phải uống sữa như con nít, mà là muốn bạn phải hết sạch tham sân si mạn nghi. Đó gọi là phản bổn hoàn nguyên, nghĩa là tâm trí bạn tựa hồ trẻ thơ, thiên chân hoạt bát, không chút lười biếng, giải đăi, không chút ư tứ muốn tranh giành háo thắng, cũng chẳng có quan niệm về ḿnh về người. Cũng như là: Xưa nay không một vật ở đó, th́ bụi trần dựa vào đâu mà dính vào.

Người ta nói bạn một câu mà bạn khó chịu, không vui. Đụng một sợi lông là bạn đau đớn tới tim can. Thậm chí nói bạn nhổ một sợi lông để lợi thiên hạ, bạn không chịu đâu. Có tâm ích kỷ như thế th́ không thể tu hành ǵ được. Người tu đạo th́ đừng nên có quan niệm về cái tôi, về người khác, đừng có ư niệm về chúng sinh hay về thọ mạng.

Cái lậu (chỗ lũng) lớn nhất là dục lậu - ḷng dâm dục. Khi có ư dâm dục th́ cũng như bị giặc cướp tới cắp, cũm hết tài sản bảo vật. Cũng giống như gỗ bị mối ăn th́ gỗ thành vô dụng. Lại cũng như món ăn ngon mà bỏ chút phân vào th́ chẳng ai dám ăn. Ba ngày nôn mửa là khác!

Người xuất gia phải đau ḷng nhớ nghĩ tới vấn đề sinh tử để phát tâm bồ đề. Không thể ăn no rồi chờ chết. Rằng: Một ngày c̣n làm sư, một ngày c̣n phải gơ chuông. Làm sư mà có tư tưởng như vậy th́ đối với chuyện sinh tử của ḿnh hoàn toàn không thể tự chủ.

Chúng ta phải quyết định mănh liệt, nhất định rửa ḷng đổi dạ, phá trừ sắc thái mê tín, tiêu diệt thái độ ích kỷ, tự lợi.

Tôi xin đem Vạn Phật Thành cống hiến cho toàn nhân loại và tất cả tín đồ Phật giáo ở toàn thế giới.

Các bạn chớ nên suốt ngày sầu muộn, chẳng thể dương mày. Việc ǵ cũng phải nh́n nó một cách nhẹ nhàng, xem như mộng như huyễn. Hăy thảnh thơi, điềm đạm xử lư mọi sự. Trên đời mọi sự đều là hư vọng, chỉ cần bạn hết ḷng tận lực làm tṛn bổn phận là đủ. Ai sinh ra đời cũng chỉ là để trả nợ mà thôi.

Hồi quang phản chiếu, t́m đáp án nơi bản thân. Hăy xem ḿnh đă sinh ra bao nhiêu niệm lành, bao nhiêu niệm ác, khởi bao nhiêu vọng tưởng. Niệm lành chưa sinh, hăy làm nó sinh ra. Niệm lành đă sinh ra th́ làm nó tăng trưởng. Chưa sinh niệm ác th́ đừng sinh nó. Đă sinh niệm ác th́ diệt nó đi. Không tùy tiện, bừa băi, khiến lăng phí thời gian, mạng sống. Vọng tưởng nào có giá trị nhưng không thể thực hiện được th́ đừng nghĩ ngợi lăng xăng. Vọng tưởng nào chẳng chút giá trị, đương nhiên càng không nghĩ tới. Người chân chính biết dụng công th́ lúc nào cũng kiểm thúc chính ḿnh. Đi đứng nằm ngồi chẳng hề tách rời nhà (chân tâm hay bồ đề tâm).

đời, nếu bạn không vất bỏ được cái giả th́ không thể thành tựu được cái chân thật. Không xả bỏ đặng cái chết (vọng tưởng, chấp trước), th́ không đổi được cái sống (trí huệ, tự tại). Nếu muốn ḿnh không chết, th́ phải làm người chết giả. Nghĩa là nếu bạn tuy sống nhưng xem ḿnh hệt như người chết (không c̣n tranh giành, tham lam...) th́ bạn sẽ chân chính hiểu rơ:

Tất cả pháp hữu vi,

như mộng, huyễn, bọt, bóng;

như sương, như điện chớp,

phải quan sát như vậy.

Tham sân si của ḿnh rất khó dập tắt, khó diệt trừ, do đó ḿnh càng phải dập tắt và diệt trừ. Nếu trừ nó quá dễ th́ ḿnh đâu có phải mất sức phí lực.

Bố thí th́ phải bố thí Tam Bảo. Không phải là để Tam bảo bố thí cho ḿnh.

Vọng tưởng là cục đá buộc chân người tu hành, chướng ngại sự thành tựu đạo nghiệp.

Tiền bạc, bất quá chỉ là một tờ giấy, trên đó in h́nh ảnh màu mè. Thế mà tờ giấy màu ấy làm mê hoặc người ta khiến họ quên mất nhân nghĩa đạo đức. Đó cũng chỉ v́ tham mấy tấm giấy này cho rằng nó là chân thật. Bạn ngu si hay không?

Sân là nóng giận, cũng là phiền năo. Khi có ḷng sân giận th́ bạn thấy ai cũng không tốt. Nếu có một người làm lỗi với tôi th́ tôi nổi giận đối với tất cả mọi người. Thật là giống như xem phiền năo là cơm. Ăn một chén rồi lại ăn tiếp một chén. Ăn xong lại ăn tiếp chén nữa. Vĩnh viễn không bao giờ ăn thấy no.

Si là tâm ngu dốt, vọng tưởng, ngu si. Không được lấy mà cứ lấy, đó là ngu si. Không được ăn mà cứ ăn, đó là ngu si. Không được có mà cứ muốn có, đó là ngu si. Không được làm mà cứ làm, đó là ngu si.

Người có đẹp lộng lẫy đến đâu, cũng chỉ là bọc da thối. Người xấu xí tới đâu cũng chỉ là bọc da thối. Bên ngoài tuy không giống nhau nhưng bên trong th́ một thứ, chẳng ǵ đẹp đẽ hay xấu xí. Nếu càng t́m bên trong càng thấy toàn là máu, mủ, đờm, dăi, nhớp nhúa. Xét đến năm tạng, th́ toàn là phân và nước tiểu. Bên ngoài đẹp đẽ, bên trong thối không thể chịu được, có ǵ khác đâu? Cần ǵ ḿnh phải chấp trước vào cái thân này chớ! Người ngu si th́ chú ư vẻ đẹp bên ngoài, chấp trước vào cái tướng đẹp đẽ mỹ miều, rồi ghét bỏ cái tướng xấu xí. Đây chẳng phải là ngu si sao?

Người tu phải nhớ đừng ham ăn uống đồ ngon, ham hưởng thụ. Lúc nào ḿnh cũng phải lấy đạo hạnh của đức Thích Ca Mâu Ni làm gương để tự khuyến khích, tự cảnh giác. Bất kỳ lúc nào cũng không được buông lung.

Nam hay nữ, khi tu th́ phải dứt sạch thất t́nh. Thất t́nh là ǵ? Là vui, giận, buồn, sợ, yêu, ghét, dục vọng. Bị bảy thứ này khống chế th́ định lực của bạn sẽ tiêu tan mất. Khi bị gió của cảnh thổi đến, tâm bạn dao động, không thể tự chủ, như nhà không chủ, lúc ấy th́ là điên đảo.

trên đời nếu ḿnh làm ǵ không đúng th́ cũng giống như sống trong địa ngục vậy. Làm chuyện ǵ không đúng đạo lư, có ḷng ích kỷ tự lợi th́ là ở tại địa ngục rồi. Cứ vui việc này việc kia, giận chuyện này chuyện nọ, cứ dùng t́nh cảm giải quyết vấn đề, th́ cũng như là ở trong địa ngục vậy.

Thế nào là điên đảo? Tức là cho khổ là sướng, cho đúng là sai, trắng đen chẳng phân, chân giả không rơ, cho vô thường là hằng thường.

Người tu phải thành thật với nhau, khuyến khích lẫn nhau, dạy nhau tiến tới chỗ quang minh. Không thể đồng lơa làm xấu, che chở chuyện xấu, hoặc giả nịnh hót người, vuốt ve người, làm tôi tớ cho người.

Biển khổ mênh mông, quay đầu là bến. Chớ nên tại trong biển khổ ch́m xuống nổi lên trôi dạt măi măi. Thế th́ chẳng có ngày giải thoát xuất ly.

Thân của ḿnh ô uế vô cùng. Nhưng người ta cứ xem nó như bảo bối, đeo vào nó nào là hột xoàn, châu báu lại xức dầu thơm, đánh son phấn. Chẳng phải đó là đem bảo vật, hương hoa tới trang điểm cái cầu tiêu sao?

Người tu đạo nhất định phải trừ sạch những vọng tưởng về thất t́nh, lục dục. Quét cho thật sạch sẽ.

Tại sao nói không thể nắm bắt được ba tâm? Không thể nắm bắt được tâm quá khứ; không thể nắm bắt được tâm hiện tại; không thể nắm bắt được tâm vị lai. Quá khứ th́ đă qua rồi, qua rồi th́ c̣n ǵ nữa đâu. Không có quá khứ th́ ta nghĩ về nó cũng không thể có. Hiện tại th́ không dừng trụ, niệm niệm trôi qua, niệm niệm di động, niệm niệm chẳng hề ngừng nghỉ đi qua, do đó tâm hiện tại cũng chẳng thể nắm bắt. Vị lai th́ chưa tới, th́ ḿnh làm được ǵ nó? Do đó tâm vị lai cũng không thể nắm bắt. Nếu bạn có thể không nắm bắt ba tâm, chẳng sinh bốn tướng chấp trước (vào cái ngă, vào người, vào chúng sinh, vào thọ mạng), th́ có thể hợp nhất với tự tánh, viên măn bồ đề, về chỗ không sở đắc.

Khi tu hành, bạn có tư tưởng ư niệm ǵ th́ sẽ có thứ quỷ tương ứng. Quỷ là một thứ âm khí. Khi bạn có tư tưởng tốt lành th́ âm khí tiêu mất. Nếu bạn sửa đổi nề nếp suy nghĩ, để cho ánh sáng chiếu rọi th́ sẽ có trí huệ.

Tuy rằng chúng sinh ai cũng miệng nói là t́m cầu an lạc, nhưng bất hạnh thay, càng t́m càng đau khổ.

Con người sửa ác làm lành th́ thế giới không c̣n tam tai bát nạn. Người hiền lành thân mến đối xử với nhau, không tranh không tham th́ thế giới sẽ biến thành thế giới đại đồng.

Người học Phật tu đạo không nên tính toán nhiều quá. Ai đó chửi tôi, nhưng tôi là ai? Ai đó đánh tôi, nhưng tôi là ai? Tự hỏi xem, bạn sẽ chẳng t́m thấy một cái tôi nào đâu. Như vậy th́ tại sao không buông bỏ nó chớ.

Tu th́ phải xoay trí huệ tự chiếu ḷng ḿnh, tự hỏi ḿnh có ḷng tham chăng? Có th́ chẳng phải là tu. Không có th́ tức là tu. Tự hỏi ḿnh có ḷng sân hận không? Có th́ chẳng phải là tu. Không có th́ chứng minh rằng cái ngă đă bớt một chút. Bị đánh th́ bạn coi như không thấy biết; bị chửi th́ bạn dùng đạo lư để thấu triệt. Nếu trong ḷng sinh phiền năo, nổi sân giận th́ sẽ chẳng thể tu hành được. Tự hỏi ḿnh có ngu si không? Phải chăng ḿnh thông đạt một thứ th́ thông đạt mọi thứ, chẳng hề chướng ngại? Rằng: chân không th́ chẳng có nhân ngă; đại đạo th́ chẳng h́nh tướng.

Kẻ thiện căn sâu dày th́ nghe lời thiện. Kẻ tội nghiệp nặng nề th́ nghe lời phỉ báng.

Nếu không vất bỏ thứ hư vọng, th́ thứ chân thật vĩnh viễn không thể đạt được. V́ sao? Bởi v́ ḿnh cứ chạy theo sau đuôi cái hư vọng th́ làm sao nhận thức được diện mục của cái chân thật.

Có phiền năo th́ có nóng bức. Không phiền năo th́ sẽ mát dịu. Ai bảo bạn sinh phiền năo?

Buông bỏ thân tâm th́ Phật tự thành.

Phải phát tâm bồ đề, phải lợi ích chúng sinh. Không nên học tác phong nhỏ hẹp của hàng nhị thừa, chỉ tự lo thân ḿnh một cách ích kỷ, không chịu độ kẻ khác.

Nhẫn là vật vô giá, nhưng người dùng không tốt. Nếu biết dùng ḷng nhẫn, chuyện ǵ cũng tốt đẹp.

Nếu bạn không chấp trước, việc tới th́ ứng phó, việc đi rồi th́ an tĩnh. Giống như mặt gương: Vật để trước gương th́ hiện bóng, vật đi th́ bóng lặng, ánh sáng vẫn phản chiếu. Nếu được như vậy th́ bạn sẽ vô tư vô lự, không hay không biết, cũng không phiền năo, cũng không rắc rối.

Năm mới tới, ḿnh hăy tiếp đón thần tài, thần hỉ, thần quư. Sao gọi là thần tài? Nếu bạn đừng đem tinh khí vất đi th́ đó là thần tài. Sao gọi là thần quư? Nếu một năm bạn không nổi nóng, đó là thần quư. Nếu bạn phát tâm, rằng: Sang năm mới tôi không nổi giận nữa, tôi phải sửa đổi tính t́nh của tôi, th́ đó là thần quư. Nếu bạn lúc nào cũng vui vẻ, th́ đó là bạn tiếp đón thần hỉ rồi. Ba vị thần này đều tại nơi ta. Bất quá bạn không biết nó, nên phải chạy đi cầu thần ở bên ngoài.

Nếu bạn làm một con gịi lười biếng không chịu tu hành th́ tôi sẽ không chờ bạn đâu.

Trên đời đầy dẫy chuyện hư vọng không thật. Mỗi người đều có tri kiến nhân ngă bất đồng. Do vậy hoặc là họ tranh ngoài mặt hoặc dấu sau lưng; mỗi người mỗi dạng ích kỷ. Mây đen tham sân si của họ trùm phủ bầu trời khiến người ta không c̣n thấy ánh sáng, không c̣n được tưới mát nữa. Chỉ có Bồ Tát là vất bỏ sạch hết hư danh, giả lợi, vất bỏ ṿng sinh tử hư ngụy, buông xả ngũ dục cột trói. V́ thế nên trí huệ chân thật của ngài mới hiện ra.

Có người nói: Bây giờ ḷ sát sinh khác hơn khi xưa lắm. Họ dùng súng bắn hoặc điện giựt cho chết. Do đó, ḅ dê chết nhưng không có cảm giác ǵ. Bạn cho rằng như vậy là đúng sao? Vậy th́ sao bạn không chết như thế đi? Sự thật th́ phương pháp này c̣n tàn nhẫn hơn trước kia, ḷng oán hận của con thú vẫn nghiễm nhiên tồn tại. Có lẽ hận thù c̣n sâu hơn xưa. Hễ sát sinh là tội nghiệp rồi.

Cái lưỡi có công đức thuyết pháp, mà cũng có tội nghiệp nói thị phi. Nếu nó không thuyết pháp th́ nó sẽ nói thị phi, hoặc lời tà vạy, vô nghĩa. Tức là một vạn hai ngàn thứ tội.

Giới là thước đo cho người xuất gia.

Không nên t́m chuyện rắc rối vào thân, cũng đừng sợ việc rắc rối.

Muốn thành Phật th́ người học Phật phải tham thiền tỉnh tọa. Mỗi ngày đều phải ngồi thiền, đừng sợ chân đau, gối mỏi, lưng nhức th́ mới thành tựu được. Người xưa nói: Không qua một lần lạnh thấu xương, làm sao hoa nở thơm ngát hương?

Trên đời chẳng có thứ ǵ đáng gọi là báu quư, chẳng có thứ ǵ là khó t́m khó gặp. Chỉ có kẻ biết thuyết giảng chánh pháp là khó t́m khó gặp.

Ḿnh có chuyện đau khổ là v́ chấp trước chưa phá trừ. Chấp trước một khi xả bỏ th́ không c̣n ǵ khổ đau nữa. Cũng chẳng c̣n ǵ gọi là khoái lạc.

Trong đời Mạt Pháp, tất cả thiên ma ngoại đạo, ly mỵ vọng lượng, sơn yêu thủy quái đều sợ nhất là chú Lăng Nghiêm. Bởi v́ chú Lăng Nghiêm là chú phá tà, hiển chánh.

Tu là hàng phục thân tâm, rèn luyện thân thể cho thành chất kim cang. Lúc bạn mệt mỏi cũng phải hướng về phía trước tiếp tục tu tŕ, đoạn trừ tất cả vọng tưởng.

Tâm tánh của chúng sinh vốn là quang minh lỗi lạc. Chẳng qua nó bị vô số tội chướng, vọng niệm che phủ mà thôi.

Niệm danh hiệu đức Bồ Tát có thể làm ta minh tâm kiến tánh.

Bạn hăy xem ngày bạn quy y như là ngày sinh nhật của ḿnh. Xem quăng đời tu hành của ḿnh bắt đầu từ ngày này.

Kinh Lăng Nghiêm là cốt tủy của đạo Phật. Người không có xương cốt th́ hẳn phải chết. Đạo Phật mà thiếu Kinh Lăng Nghiêm th́ có thể nói rằng không có Phật pháp.

Bạn ăn chúng sinh nào nhiều th́ bạn có nhiều chủng tử của chúng sinh đó trong người ḿnh. Tức là bạn thành bà con với chúng. Khi nhân duyên với chúng quá sâu th́ sự gắn bó sẽ không thể nào tách rời được.

Ăn thịt heo nhiều th́ bạn có cơ hội rất lớn sẽ làm heo. Ăn thịt ḅ nhiều th́ bạn cũng sẽ có nhiều cơ hội làm ḅ. Ăn nhiều cơm, phải chăng biến thành gạo? Gạo là loài vô t́nh, c̣n chúng sinh là loài hữu t́nh. Nếu ăn chúng sinh hữu t́nh th́ ḿnh sẽ sinh làm loài chúng sinh hữu t́nh ấy. Ăn thứ vô t́nh, chẳng những ḿnh không biến thành gạo, thành rau, thành cỏ, mà thật sự nuôi dưỡng pháp thân huệ mạng đúng đắn nhất.

Kinh Lăng Nghiêm là bảo giám của người tham thiền. Ai tu đạo cũng nên nghiên cứu sâu xa kinh này.

Không nên xía vào chuyện người khác. Cứ nói: Cô ta không tốt, anh ta ác lắm! Đừng t́m lỗi lầm của người khác, mà nên trừ vọng tưởng thành kiến trong đầu ḿnh. Dù là chuyện xứng tâm duyệt ư đi nữa, nó cũng chỉ là một vọng tưởng vui sướng trong đầu. Do đó phải nh́n cho thủng, buông xả nó, để chứng đắc trung đạo liễu nghĩa.

Đời mạt Pháp, căn tánh của chúng sinh rất thấp kém, không thích hợp với nhiều pháp môn. Chỉ có pháp Niệm Phật là thích hợp với hết thảy căn cơ. Ba hạng căn cơ (cao, vừa, thấp) đều hợp, kẻ ngu người trí đều được.

Đôi khi chúng ta cho ḿnh là làm việc tốt, nhưng kỳ thật th́ không phải như vậy. Đó là v́ sao? V́ chủng tử (của việc ḿnh làm) là bất tịnh.

V́ sao có sinh tử? V́ có vọng tưởng.

Khi bạn lạy đức Quan Âm, Niệm danh đức Quan Âm, bạn hăy phản tỉnh xem ḿnh có tánh nóng giận không? Phải chăng thói hư tật xấu của ḿnh chưa trừ? Nếu như vậy th́ dù ḿnh lạy tới kiếp vị lai, niệm danh hiệu đến hết kiếp th́ cũng không sao gặp đức Quan Âm đâu.

Nếu bạn hiểu giới luật th́ sẽ thâm nhập vào mọi pháp Phật. Nếu bạn không hiểu giới luật th́ bạn cũng giống như mây phiêu dạt trên trời, chẳng chút nền tảng cơ bản ǵ hết.

V́ sao bây giờ thế giới vấn đề của em trẻ rắc rối tràn lan như vậy? V́ cha mẹ sinh con mà không biết dạy con.

Nếu bạn có đầy ḷng nhân, nghĩa, lễ, trí th́ mặt bạn sẽ hiện ra một thứ đức tướng, một thứ công đức.

Trí huệ bát nhă của người ngu và kẻ trí th́ chẳng khác nhau. Cái khác là một người th́ biết dùng, một người th́ chẳng biết dùng (trí bát nhă).

Nếu bạn thường hồi quang phản chiếu, thấy tự tánh, thường sinh trí bát nhă th́ đó là công. Bạn dùng trí bát nhă ấy ứng dụng khắp nơi, biến hóa vô cùng, nhưng không bị nhiễm trước, không làm việc bất tịnh, th́ đó là đức.

Phải nhận biết cảnh giới, chớ chấp trước vào cảnh giới. Vô luận là cảnh thiệt hay giả, bạn không thể chấp trước. Nếu bạn chấp trước th́ cảnh thiệt cũng biến thành giả. Nếu không chấp trước, cảnh giả cũng biến thành thiệt.

Chú Lăng Nghiêm là vua của các chú, cũng là chú dài nhất. Chú này có quan hệ đến sự hưng suy của Phật giáo. Trên thế giới nếu c̣n có người tŕ tụng chú Lăng Nghiêm th́ c̣n tồn tại chánh pháp. Không ai tŕ tụng chú Lăng Nghiêm th́ chánh pháp diệt mất. Chú Lăng Nghiêm là do hóa Phật trong quang minh phóng ra từ đỉnh đầu của đức Thích Ca. Do đó chú này kỳ diệu không thể tả xiết. Mỗi chữ mỗi chữ đều áo diệu khôn lường.

Tham cầu danh th́ bị lửa đốt chết. Tham cầu lợi th́ bị nước d́m chết. Tham cầu vinh hoa phú quư th́ bị gió thổi chết.

Bất luận là sám hối với ai, bạn cũng phải nói cho rơ ràng, không được nói mơ hồ, khiến người nghe diễn dịch đàng nào cũng được.

Không ai tránh đặng sinh, lăo, bịnh, tử. Sinh là do đâu? Từ trời sinh ra? Đất sinh ra? Người sinh ra? Tự nhiên sinh ra? Sinh ra rồi th́ ta là ǵ? Trách nhiệm của ta là ǵ? Nghĩa vụ ta phải làm là ǵ? Thiên chức của ta là ǵ? Những việc trên ḿnh phải nghĩ cho rơ, đừng uổng phí kiếp làm người.

Bạn phải nhất định học thuộc chú Lăng Nghiêm. Không những bạn có thể liễu thoát sinh tử, mà c̣n tránh được ma nạn, tai họa và cứu độ chúng sinh.

Đồng tính luyến ái là yêu nghiệt, đi ngược lại với thiên tánh, ngược lại luân lư, ngược lại sinh lư.

Muốn thành Phật th́ phải học Phật pháp.

Thứ ḿnh xứng đáng có, th́ ḿnh sẽ được nó. Thứ mà ḿnh không xứng đáng có th́ ḿnh chớ vọng tham cầu. Ḿnh phải giữ khoảng cách, trách nhiệm. Không nên ích kỷ, không nên tự lợi hay nói dối. Làm vậy th́ thế giới mới ḥa b́nh. Bạn không muốn nó thái b́nh, nó cũng thái b́nh. Không muốn nó b́nh an, nó cũng b́nh an. V́ sao bây giờ không b́nh an? V́ ai cũng hướng ngoại truy cầu, không biết hồi quang phản chiếu, t́m đáp án nơi chính ḿnh.

Lúc nào ḿnh cũng phải có tâm trong sạch như trẻ thơ. Giữ như em trẻ, lúc nào cũng không già, th́ ḿnh sẽ không bao giờ chết. Do vậy muốn mạnh khỏe, trường thọ, th́ chỉ cần bạn buông bỏ tài sắc danh thực thùy, th́ cái chân thật sẽ hiện bày ngay.

Bất luận là tiểu thừa, đại thừa hay Phật thừa, thừa nào cũng dạy ḿnh đầu tiên phải trừ bỏ thói hư tật xấu, vô minh phiền năo, tham sân si. Nếu bạn bỏ những thứ thói xấu ấy đi th́ tự nhiên sẽ tương ưng với ư nghĩa trong kinh. Nếu tật xấu không trừ th́ sẽ không hiểu được nghĩa kinh đâu.

Bạn nh́n xem: Bạn là bậc nhất rồi đó, nhưng có làm sao đâu? Bạn phát tài rồi đấy, nhưng có ích ǵ?

Khi quan sát người tu đạo, bạn nh́n chỗ nào? Bạn xem y có giữ giới luật hay không. Nếu y không giữ giới luật, y nhất định là ma. Nếu y giữ giới, đặc biệt nghiêm minh, th́ y đúng là tín đồ của Phật.

Rắc rối ở trên đời do đâu mà ra? Do người ta ai cũng ích kỷ. Ích kỷ bắt nguồn từ đâu? Bắt đầu từ nơi dục Niệm.

Tu đạo, bất kỳ thứ ǵ cũng đừng tham. Tốt không tham, xấu càng không tham. Lấy tâm b́nh thường làm đạo tràng. Lúc nào cũng b́nh thường, chẳng tham muốn ǵ cả. Hễ tham là sai lầm.

Nếu nhận thức của bạn về nóng và lạnh không khác biệt th́ nóng lạnh không tồn tại. Nếu nóng lạnh không tồn tại th́ có ai đó để cảm giác về nó? Các cặp đối tượng khác th́ đạo lư cũng như vậy. Nếu ḿnh chẳng khởi tâm phân biệt sự vật th́ sự an tĩnh vốn có của tự tâm sẽ không bị quấy nhiễu.

Hậu quả của nghiệp sát nặng nề là sẽ h́nh thành thiên tai nhân họa. Hoặc là động đất, hoặc là sóng thần, hoặc là thời tiết thất thường, quá nóng, quá lạnh, cho tới mưa gió bất định, đủ hiện tượng mà đất nước, nhân dân không chút thanh b́nh an lạc.

Trẻ em th́ giống như cây non lớn lên. Cành nhánh mọc lộn xộn th́ phải tém cho gọn để nó có thể mọc cao lớn, sau này gỗ có thể dùng làm rường cột.

Con người nằm mộng th́ không biết ḿnh đang mộng. Tỉnh dậy mới biết là mộng. Lúc nào th́ tỉnh mộng? Khi khai ngộ. Tu làm sao? Th́ tu học Phật pháp. Phật pháp là ǵ? Nói gọn là cái ch́a khóa. Ngày ngày ḿnh chạy đi t́m cái ch́a khóa này. Ch́a khóa này là ǵ? Là trí huệ bát nhă. T́m ra ch́a khóa trí huệ th́ ḿnh có thể mở tung ổ khóa vô minh. Lúc ấy ḿnh sẽ giải thoát, tức là tỉnh dậy từ cơn mộng giả huyễn.

Đồ c̣n dùng được mà ḿnh vất đi th́ tức là lăng phí vật chất. Trên thế giới này vật chất dùng đă hao tổn gần hết. Nếu ḿnh không biết tiết kiệm th́ tương lai thật nguy hiểm.

đời bất luận là việc tốt hay xấu đều dạy ḿnh giác ngộ. Việc tốt th́ dạy ḿnh chuyện tốt. Việc xấu th́ dạy ḿnh chỗ sai lầm của nó.

Hăy đặc biệt chú ư đến mỗi câu chú Lăng Nghiêm. Đừng khinh thường nó. Đây là diệu pháp tất khó gặp trong trăm ngàn vạn ức kiếp đó. Các bạn cho rằng trên thế giới có rất nhiều người thuyết giảng về chú Lăng Nghiêm ư? Chẳng có ai.

Vọng niệm là ư tưởng không chân thật, hư vọng không tự tánh. Kẻ điên đảo th́ biết việc này không đúng mà cứ cố ư làm, lại c̣n biện hộ, nói việc này là đúng.

Người đời ai cũng bận rộn, lăng xăng hoài. Xuất phát điểm của họ không ngoài ḷng ích kỷ, rằng phải bảo vệ sinh mạng và tài sản của ḿnh. Phật pháp th́ đại công, không riêng tư, chỉ nhắm vào lợi ích kẻ khác thôi.

Nghe giảng kinh th́ bạn sẽ có cái kính chiếu yêu. Yêu ma quỷ quái hiện h́nh là bạn biết ngay.

Người tu phải phát nguyện cho chân chánh. Phát nguyện từ ḷng thành, rồi theo nguyện ấy mà nỗ lực thật hành.

Nếu bạn chỉ c̣n một tâm thái đại công vô tư, không ham mau, không muốn hơn kẻ khác, chỉ chuyên tâm nhất chí, th́ ma ǵ cũng không thể hại bạn.

Người tu phải thanh tịnh như tṛng mắt của ḿnh, không thể để dính bụi. Nếu mắt có bụi th́ chắc hẳn sẽ khó chịu, phải t́m cách rửa cho sạch. Nếu không th́ thâm tâm không an. Tu đạo th́ cũng tương tợ. Bụi là ǵ? Là ḷng tham. Có ḷng tham th́ mọi chuyện sẽ dấy khởi biến động. Ḿnh vốn thanh tịnh, nhưng v́ ư niệm tham lam, nên phản ứng hóa học phát sinh, khiến nước trong biến đục, tâm thanh thành trược. Lúc ấy ḿnh chẳng thể giúp ai, mà ngược lại c̣n tự hại. Mục đích chủ yếu của người tu là liễu sinh thoát tử, không phải v́ cầu có cảm ứng mới tu hành. Bạn nên nhớ: Chẳng thể có mưu đồ lúc tu hành. V́ mong cầu thành tựu, mong cầu cảm ứng mà tu: Đó là sai lầm to lớn lắm.

Nếu có trí th́ bạn như mặt trời. Có huệ th́ bạn như mặt trăng.

Nếu nói động vật là để người ta ăn. Vậy loài người th́ để loài ǵ ăn?

Mỗi lời nói mỗi hành động của chúng sinh trong cơi Ta Bà này đều là tham, sân si. Trong phạm vi pháp thế gian, họ dùng tham sân si mà hành sự. Đến khi tu pháp xuất thế gian, họ cũng dựa vào tham sân si mà tu hành. Nào là họ tham khai ngộ; ngồi thiền hai ngày rưỡi là đă muốn khai ngộ. Tu chút xíu là muốn thần thông. Niệm Phật mới mấy ngày là muốn đắc niệm Phật tam muội. Bạn xem tâm tham lam lớn như vậy, đều là do con quỷ tham lam biểu hiện đó.

Tu th́ như trèo cây sào trăm trượng: Tuột xuống th́ dễ, trèo lên th́ khó như lên trời. Bất luận gặp cảnh giới ǵ, nếu bạn không xuyên thủng được nó th́ rất dễ gặp ma chướng. Sơ hở chỉ tại một niệm mà thôi. Một niệm sai là một niệm tà, thiên ma ngoại đạo liền vào tâm phủ của bạn. Nếu có chánh niệm th́ Phật sẽ hợp nhất với bạn. Lục Tổ Đàn kinh dạy: Lúc chánh niệm th́ Phật trong pḥng; Lúc tà niệm th́ ma tại nhà. Chính là đạo lư như thế.

Thích ăn ngon cũng là do có một cái oan nghiệp dắt dẫn. Nó khiến bạn vui thích hy sinh tánh mạng của vật khác để bồi bổ cho tánh mạng của chính ḿnh.

Địa ngục không phải tự nhiên có sẵn, chuẩn bị sẵn sàng để ḿnh rớt xuống đó đâu. Làm sao có nó? Do nghiệp của ḿnh hiện ra. Nếu bạn tạo nghiệp địa ngục th́ có địa ngục hiện ra.

Nếu bạn chân thành đọc tụng kinh điển th́ thường có chư thiên tán hoa, mùi hương thơm lạ tỏa khắp, quỷ thần cung kính cúng dường.

Bạn muốn biết cảnh giới ấy thật hay giả, người đó là Bồ Tát hay là ma. Bạn có thể từ chỗ này mà nh́n: Thứ nhất, y có ḷng dâm dục hay không? Thứ hai y có ḷng tham lam hay không? Tham lam tức là tham tài, tham sắc. Nếu có y chẳng phải là của thật.

Tết năm nay tôi cho các bạn thấy tờ giấy lau miệng của tôi đă dùng bốn lần rồi mà vẫn c̣n xài. Bạn nghĩ xem trên đời c̣n ai hà tiện như tôi chăng? Không phải chỉ có giấy, bất kỳ thứ ǵ tôi cũng không lăng phí. Tuy việc này nhỏ, song hy vọng các bạn chú ư, đừng nên lăng phí tài nguyên của thế giới.

Chữ nhục gồm có h́nh một người bị ăn và một người ăn thịt. Người ăn thịt th́ ở bên ngoài, và vẫn c̣n là người. Người bị ăn th́ ở bên trong, nhưng đă biến thành con vật. Người ăn thịt và kẻ bị ăn th́ có một mối quan hệ mật thiết, một mối oan kết không thể giải trừ, ràng buộc lẫn nhau.

Trí huệ và ngu si không phải là hai thứ. Chúng như hai mặt của bàn tay. Lật bên này: Trí huệ; trở qua bên kia: Ngu si.

Mê tín phật pháp th́ tuy là mê tín, không hiểu biết ǵ, nhưng ít ra vẫn c̣n có ḷng tin. Nếu bạn tin mê th́ tuy có ḷng tin nhưng bạn tin vào thứ tà đạo, thứ đạo mê hoặc ḷng người, thứ đạo không chân chính. Ḷng tin ấy mới là nguy tai.

Nhà cần nhỏ một chút, tiền cần ít một chút, người cần tốt một chút, nghiệp cần sạch một chút.

Kinh Hoa Nghiêm là kinh của Pháp Giới, của hư không. Tận cùng hư không trùm phủ khắp pháp giới, không chỗ nào mà chẳng có Kinh Hoa Nghiêm. Kinh này ở đâu th́ Phật ở đó, pháp cũng ở đó và chư Thánh hiền tăng cũng ở đó.

Nếu trên thế giới c̣n một người niệm chú Lăng Nghiêm th́ thế giới sẽ không bị hủy diệt. Pháp cũng không bị hủy diệt. Chừng nào trên đời chẳng c̣n ai tŕ tụng chú Lăng Nghiêm nữa th́ khi đó Phật pháp sẽ phải tận diệt.

Tôi thường nói với các bạn: Chết cho mau! Ư là nói bạn phải làm chết vọng tưởng đi, chớ nên ngày ngày khởi vọng tưởng. Khởi vọng tưởng th́ làm sao tu hành? Tâm vọng tưởng chết rồi th́ tâm từ bi sẽ lớn mạnh, trí huệ và nguyện lực cũng lớn mạnh.

Tu th́ cũng như bơi lội. Nếu bạn có sức lực, kỷ thuật bơi giỏi, th́ có thể bơi ngược gịng, tới bờ bên kia an toàn. Nếu bạn sức yếu, bơi không giỏi, th́ sẽ bị gịng nước nghịch đẩy lùi. Chẳng những không tới được bờ, có khi c̣n chết ch́m.

Người tốt th́ không oán ghét ai. Kẻ xấu mới oán ghét người khác.

Nghe giảng kinh th́ phải kiên nhẫn. Dù hiểu hay không cũng phải kiên nhẫn ngồi nghe. Bạn ở trong pháp hội, sáng tối nghe giảng th́ tựa như sáng tối được huân hương, chân lư huân tập vào tâm thức. Kết cuộc sẽ có ngày bạn sẽ khai trí huệ hiểu thấu mọi pháp.

Thế giới là do tâm người tạo thành. Tâm người háo sát th́ tạo thành thế giới chiến tranh. Nếu tâm người háo sinh th́ thế giới sẽ ḥa b́nh. Tôi hy vọng trong tương lai người phương Đông và phương Tây đều sửa đổi hiếu chiến thành tâm từ bi.

Làm thiện mà mong người ta biết th́ không phải là chân thiện.

Làm ác mà sợ người ta hay mới là đại ác.

Bởi v́ có ḷng yêu đương nên cái khổ lớn nhất của con người là cái khổ sinh ly tử biệt (sống th́ phải xa nhau, chết th́ vĩnh viễn chia tay). Yêu đương, t́nh ái là cái nguồn cội tạo nghiệp. Nếu đoạn được ḷng dục vọng, trừ sạch ḷng yêu đương th́ nghiệp sẽ nhẹ. Khi t́nh yêu sâu đậm, nghiệp cũng rất nặng. Nên có câu: Nghiệp hết, t́nh không là chân Phật. Nghiệp nặng, t́nh mê là phàm phu.

Tất cả mọi sự mọi vật trên đời đều thuyết pháp. Người thiện nói pháp lành. Người ác nói pháp xấu. Ngựa nói pháp làm ngựa. Ḅ nói pháp làm ḅ. Chúng khiến ḿnh hiểu nhân duyên chúng làm ngựa làm ḅ.

Ḷng người có thể thiện, có thể ác. Nó có thể bao trùm thái hư, rộng bằng vũ trụ. Nó cũng có thể làm ta đắp lông đội sừng, nó cũng có thể khiến ta thành Phật, làm Tổ.

Điều tôi nói với các bạn là những đạo lư rất thông thường. Hệt như nước trắng rau luộc, thật rất lạt lẽo vô vị. Tuy chẳng có mùi vị ǵ, nhưng các bạn ăn những thứ cơm lạt canh lạt ấy bạn có thể trừ khử được rất nhiều độc khí.

Bởi v́ có ḷng dâm dục nên mới phát sinh ra những chuyện ác trên đời. Nếu bạn có thể làm những việc lành, tự ḿnh thanh tịnh, không có hành vi dâm loạn th́ đó tức là chúng thiện phụng hành.

Phật là chính khí của thế giới. Ma là tà khí, làm không khí ô nhiễm. Chính khí là bầu trời trong sáng, ngàn dặm xanh thẳm, chẳng chút mây mờ. Bị ma trước th́ bầu trời u ám liền. Có phiền năo bầu trời cũng tối sầm lại. Khi không dính vào ma, không sinh phiền năo th́ bầu trời trong xanh. Mọi vật trên đời đều có ư nghĩa tượng trưng.

Phần lớn nền giáo dục bây giờ tuy dạy học tṛ, nhưng thật ra lại chú trọng đến việc bán sách (thâu học phí) kiếm lời. Họ dạy làm sao để kiếm được chức vị cho cao, kiếm thật nhiều tiền, thành bậc danh nhân hay bậc nhất trên thế giới. Đó là họ đă chẳng dạy con em căn bản đạo đức làm người. Mà cứ dạy con em tranh danh đoạt lợi. Đó chính là bỏ gốc theo ngọn, đi ngược lại với đạo. Làm việc ngược lại với đạo th́ thật là sai lầm lớn lao vô cùng.

Làm việc ǵ th́ cũng chỉ một tâm, một ḷng. Làm xong rồi liền buông tay. Việc tới, th́ ứng biến. Việc qua rồi, ḷng lại yên tĩnh.

Không nên tham tiền tài vật chất. Hợp với đạo nghĩa th́ mới lấy. Rằng: Tiền tài phải hợp với đạo th́ người quân tử mới nhận.

Chú Lăng Nghiêm th́ mầu nhiệm không thể tả. Ai niệm th́ người đó có cảm ứng. Ai tŕ tụng th́ người đó có Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo vệ. Do đó tu hành chú này đ̣i hỏi bạn phải hiểu thấu đáo chân lư, thành khẩn, chính ḷng tu thân. Vậy th́ bạn mới có cảm ứng lớn lao.

Có vọng tưởng th́ sẽ không tự tại.

Sống trên đời, bạn nên cẩn thận trong mỗi hành vi cử chỉ. Bạn hăy giữ quy củ. Một khi trồng nhân sai lầm, (sai nhân quả), bạn sẽ hối hận vô cùng.

Lúc tu, điều tối trọng yếu là đừng tranh. Nghĩa là không cùng người khác tranh chấp đúng hay sai, thật hay giả, phải hay trái.

Muốn tu cho có thiên thủ thiên nhăn th́ không phải một ngày một đêm mà thành. Tu pháp này, bạn phải ngày ngày dụng công không gián đoạn. Ngày ngày y pháp tu hành th́ mới có thể thành tựu diệu dụng bất khả tư ngh́. Nếu hôm nay tu, ngày mai nghỉ th́ chẳng có ích ǵ đâu.

Nếu người xuất gia không tinh tấn tu thiền, tập định, tŕ chú, tụng kinh, nghiêm thủ giới luật mà lại dựa vào Phật để kiếm ăn, bám vào Phật để có áo mặc th́ chắc chắn sẽ đọa vào ba đường ác.

Bạn tới chỗ nào, phải xem chỗ đó là trường học. Không có chỗ nào chẳng phải là chỗ để học tập. Không có lúc nào chẳng phải là lúc tu học.

Phật pháp có tám vạn bốn ngàn pháp môn. Môn nào cũng là số một. Pháp nào tương ưng với bạn th́ pháp ấy là nhất. Pháp chẳng hợp với bạn th́ nó không là đệ nhất. Phải thâm nhập vào một pháp môn th́ mới đạt tới quả vị Phật.

Nếu người ta biết hiếu thảo với cha mẹ th́ chính khí mới tồn tại. Không hiếu thảo th́ tà khí tràn ngập thế gian. Hiếu thảo th́ phải thành khẩn, lúc nào cũng chuyên tâm, cung kính. Con cái nên tôn kính cha mẹ hệt như tôn kính Phật sống trong nhà vậy. Do đó con cái biết cúng dường cha mẹ là một việc hết sức cát tường.

Người tin Phật hay không tin Phật đều sẽ thành Phật.

C̣n tâm tham là c̣n khổ. Tới khi nào không c̣n ǵ mong cầu th́ lúc đó sẽ hết âu lo.

Nhà có máy truyền h́nh (Ti Vi) cũng giống như nhà có yêu quái vô h́nh. Nó dạy con trẻ hư hỏng, hút mất hết tinh thần sinh lực của chúng. V́ vậy học tṛ không có bao nhiêu thời gian học hành. Không có ảnh hưởng ǵ hư hoại thâm sâu bằng ảnh hưởng của truyền h́nh.

Phàm sự không có ǵ là nhất định, sai biệt chỉ ở một niệm. Khởi một niệm thiện có thể chuyển việc xấu thành kiết tường. Lăo Quân có câu rằng: Hồi tâm hướng thiện, thiện tuy chưa làm mà thiện thần đă tùy thân. Chuyển tâm hướng ác, việc ác chưa làm, mà ác thần đă theo sát.

Đừng v́ túi thịt thối này mà lo lắng! Mỗi một tâm niệm muốn ăn cắp đồ cho nó ăn. Mỗi một tâm niệm muốn làm đẹp túi thịt thối này. Mỗi một tâm niệm cứ muốn túi thịt thối này hưởng thụ, được chút khoái lạc. Thật là điên đảo.

Tu đạo không nên hưởng phước.

Phải dùng ḷng chân thật để học Phật pháp. Mỗi một cử chỉ hành động, phải hướng về điều chân thật. Không nên như người đời: Nửa thật nửa giả; có lúc nói thật, có lúc nói láo. Người tu đạo th́ lúc nào cũng phải nói thật, làm việc chân thật, không nói dối.

Ḿnh không phải là khổ tu mà là lạc tu. Ai tu hành chịu khổ cũng là cam tâm t́nh nguyện, không phải miễn cưỡng. Ḿnh hết sức mong muốn buông bỏ điều giả, chỉ lấy điều thật.

Một ngày không nóng giận là một ngày bạn đă tu hành. Mười ngày không nổi giận là mười ngày tu hành. Hễ bạn nóng giận tức là không có tu hành.

Học chú Lăng Nghiêm tức là có hóa thân của Phật. Không những là hóa thân, mà c̣n là hóa Phật trên đỉnh đầu của Phật, hóa thân trong hóa thân của Phật. Do đó đây là chỗ mầu nhiệm không thể nghĩ bàn của chú Lăng Nghiêm. Nếu có người có thể tŕ tụng chú Lăng Nghiêm th́ trong phạm vi 40 dặm sẽ chẳng có tai nạn, nguy hiểm sẽ biến thành an ổn.

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học kỷ thuật sẽ đưa người ta tới tử vong ngày càng nhiều. Thậm chí toàn thể nhân loại có thể bị hủy diệt. Nếu nhân loại hủy diệt hết th́ khoa học, triết học có ích ǵ?

Muốn tiêu trừ tất thảy mọi tai nạn, ḿnh cần phải nghiên cứu chân lư của nhân sinh. Một khi hiểu rơ chân lư trong đời sống hằng ngày rồi th́ ḿnh mới có thể hiểu nguồn gốc của những tai nạn ấy.

Chí công vô tư th́ mới là chánh pháp. Có ḷng ích kỷ tự lợi th́ là tà pháp.

Đừng cần để ư tới cảnh giới là thật hay giả, chỉ có sự dụng công của bạn mới là thật. Nếu bạn chân chính thấu hiểu th́ bạn chẳng chấp trước vào bất kỳ thứ ǵ, cảnh giới ǵ.

Từ kiếp vô thỉ tới nay, trong thức A Lại Gia hay thức thứ tám của ḿnh, chủng tử ǵ cũng có. Khi tâm bạn yên tĩnh th́ chúng hiện ra cho thấy. Ví như nước đục, bạn cứ quấy động nó hoài th́ nó sẽ chẳng lắng trong. Nếu để yên một chỗ không xáo động, bụi bặm cặn bă từ từ lắng xuống, nước sẽ trong.

Trẻ thơ không phải sinh ra là hư xấu đâu. Chỉ bởi v́ chúng không được dạy dỗ mà ra. V́ thế, làm cha mẹ, phải coi việc giáo dục con cái là cấp thiết quan trọng nhất. Cho dù kiếm thật nhiều tiền cũng không có giá trị bằng dạy con cho tốt.

Tham thiền tốt nhất là không có cảnh giới. Không có ǵ hết, chỉ là không. Các bạn lúc ấy chớ có sợ cũng chớ sinh vui mừng. Sợ hay vui đều làm bạn dính vào ma, như đă nói trong phần 50 ấm ma của Kinh Lăng Nghiêm. Do đó bạn cần nên hiểu để không bị cảnh giới làm động tâm. Cần nhất là bạn không được chấp trước.

Muốn phát tâm bồ đề th́ bạn phải nghe giảng kinh cho nhiều. Một khi hiểu Phật pháp th́ tự nhiên bạn sẽ biết cách phát tâm bồ đề.

Ḿnh nên mở rộng tầm nh́n, khoáng đại tâm tư suy nghĩ. Đừng nên chỉ biết có ḿnh, hoặc chỉ biết có gia đ́nh ḿnh, đất nước ḿnh. Phải để tâm lượng rộng mở trùm khắp hư không, biến hết pháp giới. Ḿnh phải suy nghĩ lợi ích cho toàn nhân loại, không nên chỉ tính toán cho riêng cá nhân ḿnh.

Nếu bạn chẳng có tâm đấu tranh th́ sẽ đoạn tuyệt văng lai với loài A Tu La. Nếu bạn không có tâm tham lam th́ sẽ đoạn tuyệt qua lại với loài súc sinh thú vật.

Làm sao để có niềm vui? Nơi tự tánh phải thường cảm thấy đầy đủ. Rằng: Biết đủ th́ thường vui, nhẫn nại th́ an ổn.

Tiền là thứ dơ bẩn nhất. Nếu bạn gần gủi với nó quá nhiều th́ bạn dính bụi trần. Nếu bạn chẳng cần tiền bạc th́ thật trong sạch nhất; bạn có thể nhảy ra khỏi ṿng bụi bặm.

Người công dân chào cờ, là bày tỏ ḷng cung kính đối với đất nước, với tổ quốc. Tượng Phật th́ đại biểu cho đức Phật. Do đó ḿnh lễ lạy tượng Phật để tỏ bày ḷng cung kính với Phật.

Ma mà sở dĩ thành ma là v́ nó có tâm tranh hơn thua, háo thắng. Có thơ rằng: Tranh là tâm háo thắng, ngược lại với đường tu, nó sinh bốn tướng chấp, th́ sao đắc tam muội? Khi ma không tranh được bậc nhất th́ nó sinh ḷng sân hận, tâm đố kỵ, tâm chướng ngại cản trở. Do đó ai có tư tưởng và hành vi như thế đều là ma. Vĩnh viễn không thể thành Phật.

Người tín đồ Phật giáo không nên đi du ngoạn quá nhiều! Dùng thời gian du ngoạn ấy để nghiên cứu Phật lư, bạn xem, không phải là tốt sao? Có thể dùng thời gian ấy tụng kinh, niệm chú, lạy Phật, càng tốt hơn.

Phá thai là việc rất nghiêm trọng. Phá thai là một trong những nhân tố tạo ra nhiều bịnh khó trị, tai nạn khủng khiếp thời nay. Bạn nghĩ xem: Một sinh mạng chưa ra đời đă biến thành oan hồn. Con quỷ nhỏ ấy tới đâu cũng đ̣i mạng, th́ xă hội làm sao an ninh đặng. Những con quỷ nhỏ ấy chỉ có các vị đạo hạnh, không tham tiền tài mới có thể siêu độ chúng.

đây ḿnh niệm Phật th́ điện thoại của đức A Di Đà Phật sẽ reo.

Các em trẻ! Các em biết căn bản của việc làm người là ở đâu chăng? Là ở nơi tám đức hạnh:

 

Không nên chấp lầm rằng thân này thật là thân của ta. Bây giờ đă gặp Phật pháp, được thiện tri thức chỉ điểm cho pháp môn niệm Phật, ḿnh phải dốc ḷng hết dạ niệm Phật, tu hành để được giải thoát.

Tu th́ lúc nào cũng phải chuyên tâm nhiếp niệm. Không thể buông lung, dù trong tích tắc.

Người ngu th́ chẳng biết nhân quả lợi hại ra sao. Cứ tùy tiện làm bậy, cho đến không tin rằng có nhân quả, hủy báng nhân quả. Kẻ có trí huệ th́ biết sự lợi hại của luật nhân quả cho nên sợ làm sai trái trong ṿng nhân quả. Bất luận làm việc ǵ ḿnh cũng nên suy nghĩ ba lần rồi hăy làm.

Người đời nay không biết được tiền nhân hậu quả của việc trước mắt. Hệt như người mù cởi ngựa đui đi trật đường, mà tự ḿnh chẳng hay biết. Gia đ́nh, quyến thuộc (là chỗ ràng buộc) nhưng họ cho rằng đó là chỗ ân ái thân thiết. Do đó họ không thể nh́n thủng, buông xả. Thật ra thế giới này thật là chỗ vô cùng thống khổ.

Do sát sinh nên oán khí kết tụ, tràn đầy vũ trụ, rồi dẫn tới đủ thứ tai nạn. Nếu người ta không sát sinh mà phóng sinh, không ăn thịt bất kỳ chúng sinh nào th́ những tư tưởng bạo lực ác ôn sẽ tiêu trừ. V́ sao có những người hung tợn, bạo động, dữ dằn? Là bởi do họ ăn thịt. Ăn thịt làm tăng thêm dục vọng, tăng thêm tánh nóng nảy, không c̣n chút từ bi.

Giới luật là sinh mạng của người tu hành.

Ḿnh tu th́ phải dốc thân thực hành, dựa vào công phu chân thật. Đừng nên t́m danh, kiếm lợi. Cũng chớ tự ḿnh quảng cáo. Ḿnh phải học tinh thần hộ tŕ đạo tràng, giáo hóa chúng sinh của bốn vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Địa Tạng.

Trong đạo Phật, thường nghe đến câu: Bần tăng! Bần tăng (thầy nghèo)! Chẳng hề có: Phú tăng! Phú tăng (thầy giàu)!

Tại sao có người ngủ gật lúc ngồi thiền? Tại tâm cầu pháp không chân thật. Nếu thật có chân tâm cầu đạo, th́ tuyệt đối bạn không thể ngủ gật.

Nếu bạn có thể sửa đổi thói quen ăn, mặc, ngủ nghỉ, làm việc th́ bạn mới là vô tâm đạo nhân.

Cả nhân loại trên thế giới ai cũng có đau khổ. Nhưng phải cần có một vị đại trí huệ tới thức tỉnh, nhắc nhở mỗi người sự đau khổ ấy. Từ đó mỗi người mới biết t́m cầu sự khoái lạc chân chính.

Người trên đời nhận lầm cái khổ làm niềm vui.

nhà th́ có một chiến tranh nho nhỏ. Trong nước th́ chiến tranh lớn hơn. Trên thế giới th́ là đại chiến. Ḿnh phải dẹp tan tranh chấp nhỏ trước hết. Rồi sau, trừ đi cuộc chiến lớn hơn. Khi đó tự nhiên đại chiến sẽ chẳng phát sinh.

Tất cả chúng sinh là người trong cùng một gia đ́nh với ḿnh. Vũ trụ là thân thể. Hư không là trường đại học. Tên của ta th́ vô h́nh tướng. Công năng của ta là ḷng từ bi hỉ xả.

Phật giáo không hề có pháp làm phát tài.

V́ sao không khí bây giờ bị ô nhiễm? V́ đa số người ta không biết tu hành, không biết cách làm không khí trong sạch nên nó càng ngày càng ô trược.

Người tu có thể dùng phương pháp điện liệu để làm không khí hết độc, hết ô nhiễm. Phương pháp này là ǵ? Là tỉnh tọa. Từ trong tỉnh tọa bạn có thể phóng ra ánh sáng trí huệ. Ánh sáng trí huệ này chính là điện liệu. Nó có công năng tẩy trùng, làm cho không khí hỗn trược trở nên thanh khiết. Đây gọi là điện liệu bịnh độc của thế giới.

V́ sao Phật muốn độ chúng sinh? Bởi v́ ngài thấy: Tất cả người nam là cha của ta, tất cả người nữ là mẹ của ta. Bởi v́ cha mẹ của ngài ở trong lục đạo luân hồi chịu khổ do đó bất luận thế nào ngài cũng phải độ họ, với hy vọng rằng họ sẽ được ly khổ đắc lạc.

Đa số người ta chỉ biết làm ăn nhỏ, chẳng biết làm ăn lớn. V́ sao? Bởi v́ họ không có đủ hai thứ: Một, vốn liếng thiện căn không đủ; hai, kinh nghiệm trí huệ không đủ. Do đó họ không thể làm lớn, phát triển mạnh. Thế nào là chuyện làm ăn lớn? Tức là chuyện lớn xuất ly sinh tử luân hồi trong tam giới.

Vọng tưởng th́ như biển cả, vốn xưa nay gió im sóng lặng. Nhưng một khi gió nổi th́ sóng khởi. Sóng là do gió dấy lên. Nghĩa là khi gió nghiệp dừng thổi th́ biển vọng tưởng sẽ im lặng. Làm sao để gió nghiệp dừng lặng? Đừng tạo nghiệp ác. Rằng: Không làm những chuyện ác, làm toàn những việc thiện.

Nếu bạn c̣n thích đẹp đẻ, xinh xắn, mỹ quan th́ hẳn thói quen (ham sắc) chưa trừ.

Nếu bạn c̣n thích ăn ngon, thích mùi vị th́ thói quen (ham ăn) chưa trừ.

Nếu bạn c̣n thích trú ngụ chỗ sung sướng, ngủ chỗ êm ái, th́ thói (thích hưởng thụ) chưa trừ.

Các bạn nên biết: Chùa chiền nào xây ra, trải qua một thời gian, cũng sẽ hoại diệt. Tháp miếu trải qua nạn lửa rồi cũng bị thiêu hủy. Chỉ có tỉnh tọa (ngồi yên lặng tu hành) - nghĩa là tu hành thành tựu Phật Pháp Tăng, Tam Bảo của tự tánh - tới mức đạt được công đức vô lậu, th́ đó mới là thứ vĩnh viễn thường trụ. Lúc ấy bạn không sợ bị mưa gió, lửa đốt, bảo táp nữa. Do đó công đức vô tướng (do tu hành với định lực mà không chấp ngă) th́ thù thắng hơn công đức hữu tướng (do làm phước với tâm tán loạn, và với sự chấp ngă).

Nổi nóng, bực dọc trong ḷng mà không dám nói ra, đó là một biểu hiện của sự sân giận.

Người tu nên dùng đức hạnh để cảm hóa kẻ khác. Không nên dùng thế lực đàn áp người ta. Đối với ai ḿnh cũng nên nói lời nhă nhặn, đầy đạo lư khiến họ tâm phục, khẩu phục.

Khi quản lư việc ăn uống của đại chúng, người phụ trách phải biết điều ḥa việc ăn uống th́ mới tạo công đức. Nếu không biết điều ḥa cho hợp lư, tùy tiện cẩu thả th́ sẽ tạo tội nghiệp. Hợp với phép tắc th́ có công; không hợp phép tắc th́ có lỗi. Cẩn thận không phí phạm thực phẩm th́ có công. Phung phí thực phẩm th́ có lỗi.

Trung đạo th́ không có vui, buồn, giận, sợ, yêu, ghét, dục vọng. Nếu trong bảy thứ t́nh cảm trên mà chẳng dậy sóng, th́ bên trong ḷng bạn sẽ chẳng có vọng tưởng, bên ngoài cũng chẳng tham cầu truy đuổi. Khi trong ngoài thân tâm đều thanh tịnh th́ đó chính là cảnh giới của tánh định.

Bảy thứ t́nh cảm th́ hệt như sóng cồn trên biển cả. Nếu sóng dậy ba đào th́ thuyền bè ắt lật ch́m. Nếu gió ngừng sóng lặng th́ thuyền sẽ an b́nh cập bến. Bởi vậy người tu phải thấu rơ bảy thứ t́nh cảm ấy. Không phải hiểu ư nghĩa của nó là đủ, mà là phải có năng lực khống chế sự dẫn dụ của nó, điều phục không để chúng tác quái. Nếu không bị bảy thứ t́nh cảm ấy làm ḷng rung động th́ mới gọi là tánh định.

Khi việc tới th́ ḿnh ứng tiếp nó, nhưng không có chút tâm phan duyên mới được. (Tâm phan duyên là tâm leo trèo như khỉ, so đo, tính toán ích kỷ; luôn t́m kiếm lợi lộc, t́m kiếm móc nối, không ngừng suy nghĩ kế sách cho ḿnh, v́ ḿnh). Khi việc xong rồi th́ chẳng lưu dấu tích ǵ trong tâm, để ḷng trong sạch. Ḿnh nên thấu rơ rằng ba tâm thái về quá khứ, hiện tại và tương lai đều không thể giữ được. Sau khi thấu hiểu rồi ḿnh hăy theo đó mà tu tŕ th́ mới thật sự hiểu Phật pháp.

Điều tối kỵ trong lúc tu học là có đầu mà không có đuôi, đi nửa đường rồi bỏ dỡ. Như vậy th́ công phu đă làm sẽ bỏ ngang, không thể tiến bước về phía trước. Rốt cuộc sẽ chẳng cách ǵ tới được kho tàng quư báu.

Bạn nên nhớ: Làm ǵ cũng phải có đầu có đuôi. Không nên bị ngoại cảnh làm động tâm khiến bạn thối thất chí nguyện. Bạn phải lập chí nguyện chắc như đá, vững như đồng, không để nghịch cảnh làm rung động, quên mất tâm bồ đề.

Người học Phật th́ nên tin nhân quả v́ nhân quả th́ không sai một mảy may. Không nên lầm lẫn trong quá tŕnh gieo nhân, gặt quả; cũng không nên hủy báng rằng chẳng có nhân quả. Ḿnh nên hiểu: Nhân quả là định luật ngàn đời bất biến.

Những người cùng trú ngụ trong chùa Vạn Phật th́ phải tôn kính lẫn nhau. Không nên thúc thủ bàng quan thờ ơ với mệnh hệ của kẻ khác. Ḿnh nên học tinh thần của chư Bồ Tát: Khi các ngài thấy chúng sinh thọ khổ trong chốn lửa bỏng, nước d́m, các ngài cảm giác như chính các ngài thọ khổ vậy. Do đó các ngài mới t́m cách để chúng sinh ra khỏi biển khổ.

Ḿnh biết một chút th́ tu một chút. Cứ tích tiểu thành đại, tụ cát thành tháp, khi công phu đủ th́ sẽ thành tựu.

Ḿnh không nên bỏ lỡ thời gian cơ hội quư báu, không nên cô phụ ḷng kỳ vọng của thầy bạn: Hăy dũng mănh tinh tấn tu đạo vô thượng, sớm thành Phật đạo.

Lập công (làm việc có lợi có ích cho chúng sinh trong đường đạo), lập ngôn (viết lách, giáo dục, đóng góp vào sự hiểu biết và phát triển trí huệ của thế hệ mai sau) trong phật giáo th́ mới chân chính là người con Phật.

Từ nơi cảnh mê mà biết trở về, đó là giác ngộ.

Người tu tuyệt đối không được nổi lửa giận trong tim gan. Phải nhẫn nhục; v́ rằng: Lửa vô minh thiêu sạch rừng công đức. Các bạn xin hăy nhớ điểm này.

Chư Phật Bồ Tát có ḷng: Thi ân không cầu đền đáp, bố thí không hề hối hận. Các ngài có ḷng hiền từ đối với kẻ chẳng có duyên, ḷng đại bi xem người như ḿnh. Do sự tu hành như vậy nên các ngài mới hoạch được trí huệ siêu việt, thần thông khó lường.

Ai cũng biết sống trong Tam giới th́ không b́nh an, giống như ở trong ngôi nhà lửa. Nhưng không ai chịu buông bỏ Tam Giới. Biết rơ rằng ngôi nhà lửa Tam Giới th́ đau khổ vạn phần, nhưng vẫn cứ muốn lưu luyến ở măi trong đó, chẳng chút kinh sợ, chẳng chút hốt hoảng. Lại c̣n nhởn nhơ cho rằng vui sướng lắm vậy.

Bất luận là ở nơi nào ḿnh cũng nên cúng dường Tam Bảo. Chẳng nên t́m lỗi của Tam Bảo, với thái độ vạch lông t́m vết. Thái độ t́m kiếm lỗi lầm là thái độ cống cao ngă mạn, không phải là thái độ bảo vệ Tam Bảo.

Suốt ngày sáu căn cứ chạy theo sáu trần, không biết hồi quang chiếu vào bên trong, th́ đó gọi là lậu.

Thế nào là của báu trong nhà? Báu này không phải là châu báu, vàng bạc của thế gian đâu. Tức là chân tâm thường trụ, hay Như Lai Tạng, tánh giác ngộ sáng chói mầu nhiệm.

Người đời th́ cả ngày cạnh tranh phấn đấu không ngoài chuyện làm tiền, kiếm ăn, áo mặc, chỗ ở, t́m danh lợi. Ai cũng bị năm thứ ấy làm cho điên đảo; từ sáng tới tối chẳng có thời gian nghỉ ngơi. Nếu có lúc không lên sở làm việc th́ ở nhà lại coi TV, xem xi nê, chơi máy vi tính, đi du ngoạn. Đủ thứ chuyện để người ta lúc nào cũng bận rộn hoài.

Các bạn nên biết Kinh Lăng Nghiêm là chân thân của Phật, cũng tức là Phật, Pháp, Tăng và giới luật, cũng chính là giới định huệ. Nếu bạn muốn cung kính Phật pháp tăng th́ trước hết hăy cung kính Kinh Lăng Nghiêm.

Trên trần gian này, tam giáo cửu lưu, ngũ phương bát đức, tất cả những loài h́nh hài sắc tướng, có hạnh có nghiệp, ai ai cũng muốn mưu sinh không ai muốn mưu tử. Chẳng ai nghĩ tới tương lai ḿnh sẽ chết làm sao. Sống th́ giờ đây đang sống rồi, nhưng chết th́ sẽ ra sao? Bởi v́ không ai nghĩ tới vấn đề này nên mới nói rằng, chẳng có ai mưu tử.

Làm ǵ cũng có chừng mực, đừng bao giờ quá cực đoan.

Công phu khuya và công phu chiều là việc công, không ai ở trong đạo tràng được trốn tránh. Không tham gia các công khóa ấy là khinh thường đạo tràng, khinh khi chư Phật, phương trượng. Nếu khinh khi phương trượng th́ bạn không thể trú ngụ trong chùa được.

Bí quyết của người tu hành: Ăn ít.

Tu mà không biết sửa đổi lỗi lầm th́ cũng như chẳng tu.

Không thể tùy tiện lấy đồ của chùa đem cho người ngoài. Bạn cho rằng làm như vậy là có công đức, thật sự ra đó chính là ăn cắp đồ vật của tăng-già. Hành vi lấy đồ đạc công cộng, tự ư ḿnh riêng tặng cho người khác v́ muốn giao hảo tốt với họ, là hành vi phá hoại quy củ của đạo tràng.

Phàm lệ, tất cả mọi công đức tạo ra, ḿnh phải nhất định hồi hướng cho chúng sinh trong pháp giới. Nếu không vậy th́ ḿnh sẽ trở thành ích kỷ.

Có Kinh Lăng Nghiêm là có Phật pháp. V́ muốn hộ tŕ Phật pháp, đầu tiên cả ḿnh phải hoằng dương Kinh Lăng Nghiêm. Ḿnh phải học thuộc kinh, biết giảng giải kinh; sau đó theo lư kinh mà tu hành.

Rớt mất chân tâm th́ ḿnh sẽ rơi vào biển khổ, thoát không ra.

Người xuất gia cần biết rằng: Khi đạo nghiệp chưa thành tựu, chớ nên để cho mắc nợ. Nếu bạn bị mắc nợ th́ bạn sẽ bị trói cột, không thể giải thoát. Nhất là những thứ duyên không thanh tịnh, nó sẽ hại bạn khiến bạn rút chân không ra, chẳng thể tự tại được.

Là người, ai cũng phải trải qua sinh lăo bịnh tử, bốn cái khổ lớn. Bất kỳ người nào cũng phải chịu mấy cái khổ này. Trừ phi bạn tu đạo liễu sinh thoát tử mà thôi.

Các bạn thiện tri thức! Hăy nhớ tới cái khổ sinh tử, mà phát tâm bồ đề. Đừng nên trôi nổi trong bể khổ nữa. Phàm, ai không muốn rời bể khổ đều là kẻ ngu muội.

Chuyện ǵ trên đời cũng đều có quan hệ liên đới. Giống như ba tôn giáo Phật, Lăo, Nho th́ quan hệ mật thiết với nhau. Nho giáo ví như bậc tiểu học. Đạo giáo ví như bậc trung học. Phật giáo ví như bậc đại học.

Chúng sinh nghĩa là do chúng duyên ḥa hợp mà sinh ra. Chúng sinh không phải chỉ có loài người mà c̣n bao gồm tất cả loài có sinh mệnh.

Trên đời sự việc thật là kỳ cục. Càng không có th́ người ta càng tham. Càng có th́ lại càng không thể buông bỏ.

Người có ḷng nóng giận là người ngu muội.

Người giàu có là người không thích chiếm tiện nghi. Người chân chính phú quư th́ không thích chiếm thượng phong, lấn át người khác. Kẻ nào thích chiếm thuợng phong th́ kẻ ấy mới thật là nghèo nàn.

Làm người th́ thật là nguy hiểm. Làm Phật mới thật b́nh an. Nếu bạn thích nguy hiểm th́ cứ làm việc nguy hiểm. Nếu bạn muốn b́nh an khoái lạc th́ hăy làm việc b́nh an khoái lạc.

Lúc b́nh thường th́ ḿnh phải biết niệm Phật, tu pháp môn tịnh độ. Tới khi lâm chung th́ ḿnh mới không sinh hoảng hốt, luống cuống, mà sẽ an lạc văng sinh về cơi Cực Lạc.

Tới lúc chết th́ bất luận là ḿnh giàu tới đâu cũng chẳng thể mua được sự bất tử.

Khi người ta thọ ngũ giới, th́ mỗi giới họ giữ có năm vị thần hộ pháp bảo vệ họ. Nếu bạn không giữ giới th́ năm vị thần ấy sẽ chạy mất. Thay vào đó sẽ có năm vị ác thần tới.

Quay lại t́m đáp án nơi chính ḿnh tức là chân thật chấp nhận rằng ḿnh sai lầm, không bàn luận ǵ tới lỗi lầm của người khác.

Có những người tiền kiếp đă tạo ra rất nhiều sát nghiệp; ví dụ như săn bắn, lưới cá, giết gà, mổ trâu, thọc tiết heo, làm thịt chó. V́ những người ấy tạo sát nghiệp quá nhiều nên kiếp này họ mắc phải đủ thứ bịnh kỳ quái nan y, khó trị.

Phật pháp không tách rời tâm mỗi người, do đó Phật pháp chính là tâm pháp. Nếu tâm ta không có ḷng ích kỷ, vọng tưởng, ngă mạn cuồng loạn, tham vọng dă tâm, thói hư tật xấu, th́ đó chính là Phật pháp.

Tinh tấn: Không có nghĩa rằng khi bạn ăn uống nhiều hơn kẻ khác tức là bạn tinh tấn đâu. Tinh tấn cũng không phải rằng khi làm việc th́ bạn làm ít hơn người khác. Đến khi ngủ th́ người khác chưa ngủ, bạn đă ngáy; người ta đă thức dậy, mà bạn c̣n chưa tỉnh. Cũng không phải rằng bạn tinh tấn cầu danh cầu lợi, mà là tinh tấn phát đại bồ đề tâm.

Con quỷ vô thường chẳng kể người già con nít ǵ cả: Hễ tới lúc phải dẫn ḿnh đi gặp vua Diêm La th́ nó sẽ chẳng khách sáo ǵ đâu. Có câu rằng: Dương gian chẳng già trẻ, âm gian thường gặp mặt. (Trên đời này, thần chết chẳng nể nang ǵ kẻ già người trẻ. Ở dưới âm phủ, ai ai cũng thường gặp nó.)

Nếu bạn thích nghe kinh: Hăy khuyến khích các người khác cùng tới nghe.

Đi ngược lại lư âm dương của trời đất th́ sẽ sinh bịnh nan y bất trị.

Tu th́ đừng bao giờ tự ḿnh bào chữa (đính chính cho ḿnh), cũng chớ biện luận uốn éo (không thẳng thắn), cũng chớ nói chuyện thị phi (bàn luận chuyện đúng sai, tốt xấu của người).

Không có chúng sinh th́ sẽ không có kinh điển. Không có kinh điển th́ cũng không có việc giáo hóa chúng sinh thành Phật.

Nếu có ai mắng chửi tôi (ḥa thượng), bạn nên đảnh lễ kẻ ấy. Bất luận ai hủy báng tôi, bạn cũng chớ biện hộ cho tôi.

Càng để dành tiền cho con cháu bao nhiêu th́ bạn sẽ càng nuôi họa lớn bấy nhiêu. Chẳng để dành bao nhiêu tiền cho con cháu mà ngược lại, tránh được nhiều rắc rối.

Chớ lăng phí thời gian. Có giờ th́ hăy dụng công. Các bạn hăy nỗ lực, siêng năng tinh tấn.

Hộ pháp tức là đừng làm cho pháp diệt vong.

Bất kỳ người nào thuyết pháp, hay hoặc dở, bạn cũng không nên sinh ḷng chán ghét, phiền năo, khó chịu.

Trẻ không tu, chờ tới lúc bạc đầu mới tu, th́ sẽ chẳng kịp.

Khi trong tâm ḿnh không chấp trước, th́ tượng Phật lúc nào cũng khai quang. Nếu tâm ḿnh chấp trước, dù tượng Phật đă được khai quang, cũng chẳng khác ǵ chưa khai quang.

Ăn bớt chút thịt th́ sẽ bớt chút quái bịnh.

Phép tắc ở đời là ḿnh phải biết nguồn biết cội; hết ḷng lo lắng, một mực hiếu thảo với cha mẹ, cung kính với sư trưởng. Đó là lư tất nhiên của trời đất vậy.

Nếu bạn không nghe giảng kinh thuyết pháp, chỉ cắm đầu tu hành th́ đó gọi là tu mù, luyện bậy. Dù có tu đến số kiếp nhiều như bụi bặm, bạn cũng chẳng thể thành công.

Người thiện th́ có hào quang trắng sáng. Người ác th́ có khí đen đúa hắc ám. Do đó làm thiện làm ác đều tự nhiên hiện ra nơi h́nh tướng. Bạn có thể che mắt người, nhưng không thể che mắt Phật Bồ Tát và quỷ thần.

Bạn không nghe giảng kinh thuyết pháp, nhưng lại coi sách báo nhảm nhí khác th́ tức là không giữ quy củ rồi đấy.

V́ bạn nghe giảng mà chẳng hiểu nên bạn phải cần nghe. Nếu nghe mà hiểu th́ bạn chẳng cần nghe làm ǵ.

Thế nào là núi? Tức là ḷng cống cao ngă mạn của ḿnh. Thế nào là biển? Tức là tâm tự ty, cho ḿnh là thấp kém. V́ bạn có ḷng tự cao nên có núi cao. V́ bạn có ḷng tự ty nên có biển sâu.

V́ sao ḿnh cần phải thâu hồi ánh sáng, không chiếu rọi ra ngoài? Lấy cây đèn dầu làm ví dụ: Đốt đèn, ánh sáng tỏa. Nhưng thắp hoài th́ dầu cạn, đèn tắt. Nếu lúc cần mới thắp, không dùng th́ tắt, đèn sẽ c̣n dùng rất lâu. (Đừng đem ánh sáng, trí huệ, tài năng, ra phung phí; phải biết giữ ǵn. Tránh bị danh lợi dẫn dụ làm tiêu hao tiềm năng của ḿnh.)

Phật phóng quang là để phá trừ vô minh của chúng sinh.

Hoằng dương Phật pháp là việc của mọi người, ai ai cũng nên chia xẻ gánh nặng. Có tiền th́ đóng tiền, có sức th́ góp sức. Ḿnh phải nỗ lực đoàn kết nhất trí th́ mới có thể làm Phật giáo hưng thịnh được.

Ăn thịt th́ dục niệm sẽ nhiều, vọng tưởng cũng nhiều, rất khó nhập định. Không ăn thịt th́ dục vọng mới nhẹ, ḷng sẽ biết đủ, cũng sẽ bớt vọng tưởng. Đó là do khí huyết ḿnh nhẹ nhàng, không hỗn trược.

Người biết tụng kinh th́ chẳng những biết tụng kinh có chữ, c̣n biết tụng cả kinh không chữ. Người biết tụng kinh không chữ mới là người chân chính hiểu Phật pháp.

Rốt ráo, thế nào là kinh không chữ? Chính là lúc bạn không sinh ra một ư niệm nào. Khi không sinh ư niệm, lúc ấy bạn sẽ quay về với không tịch.

Người đời có câu nghe rất khắc bạc: Người xuất gia không ham tiền, nhưng càng nhiều càng tốt! Người xuất gia nghe vậy phải phản tỉnh, tự kiểm điểm, phải chăng ḿnh có ư nghĩ như thế? Có th́ sửa, không có th́ ngừa.

Niệm Phật một tiếng, sen nở lớn chút. Niệm niệm đều là Nam Mô A Di Đà Phật th́ sen nở lớn như bánh xe. Chờ tới khi bạn văng sinh thế giới Cực Lạc th́ linh tánh của bạn sẽ an trú nơi hoa sen ấy.

Thế giới Ta Bà th́ vạn khổ trùm bủa, vạn ác dẫy đầy. Ai cũng tranh chấp lẫn nhau, chẳng có lúc b́nh an yên ổn. Ở Cực Lạc th́ chẳng có phiền năo, chẳng rắc rối ǵ cả. V́ vậy ḿnh phải cầu sinh tịnh độ, hóa sinh từ hoa sen, diện kiến đức Di Đà, đạt tới quả vị không c̣n thụt lùi đọa lạc nữa.

Nhiều người làm tôi tớ cho thân xác này, thức khuya dậy sớm, là v́ sao? Cứu cánh v́ ḿnh mà bận rộn? Hay v́ bạn? Hay v́ người khác mà bận rộn? Tôi tin rằng nhiều người không sao giải đáp vần đề này.

Nên biết: Người quân tử chỉ lo nghĩ về Đạo, không lo nghĩ về ăn uống.

Trong đạo Phật, xử thế với người hay xử lư công việc, ḿnh đều phải dựa vào ḷng từ bi hỷ xả, bốn tâm thái không giới hạn. Chớ nên mượn chuyện công để trả thù riêng. Không nên v́ mối bất ḥa mà ḿnh vạch lông t́m vết, cố ư kiếm lỗi của người. Nhất định ḿnh phải dùng ḷng thẳng thắn, không thù oán, không thiên vị để giải quyết việc công.

Gơ mỏ theo đúng nhịp th́ sẽ có công đức. Vừa gơ mỏ vừa tức giận, nên gơ ầm ĩ, hoặc gơ nhẹ h́u đều là lỗi lầm.

Bởi v́ đời trước có tạo nghiệp chướng nên đời này, sẽ có lúc, quỷ tới đ̣i nợ. Cũng là lúc mà dương khí người này không đủ, âm thịnh dương suy nên quỷ mới thừa dịp tới t́m. Nếu bạn thường thường không chút phiền năo, trí huệ hiện tiền, th́ quỷ sẽ chẳng t́m thấy sơ hở để nhảy vào phá hại.

Chân thật niệm Phật tức là đi đứng nằm ngồi ǵ bạn cũng chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật, sáu chữ hồng danh. Nếu bạn nh́n nước chảy, biết rằng nước chảy; nh́n gió thổi biết rằng gió thổi, hết nh́n đông lại ngó tây, xem xét động tịnh khắp nơi, th́ bạn chẳng chân thật niệm Phật.

Nếu cứ lộ liễu khoe khoang (tài năng, trí huệ) th́ đó thật là hành vi ngu si.

Sinh mạng không phải là tiền bạc, mà là vô giá bảo. Sinh mạng chẳng thể dùng tiền bạc mua bán. Song có người ở trên đời bán rẻ sinh mạng của ḿnh, cam tâm t́nh nguyện hy sinh thân mạng để đổi lấy đồng tiền. Trong xă hội, (bất kỳ là người ở trong) tam giáo cửu lưu, ngũ phương bát đức, v́ đồng tiền họ có thể bán đứt linh hồn và sinh mạng.

Đại công vô tư nghĩa là không ích kỷ, không tự lợi, không có dục vọng. Đối với tiền tài, sắc đẹp, danh vọng, ăn uống và ngủ nghỉ th́ hoàn toàn không dính mắc, chẳng tham chẳng ái.

Do kiếp trước tu hành nên kiếp này chuyện ǵ cũng suông sẽ. Nếu kiếp này tu hành th́ kiếp sau c̣n tốt hơn nữa. Nếu không tu th́ tương lai tuyệt đối sẽ không thể như đời này. Đời sau thuận hay nghịch đều hoàn toàn do ḿnh quyết định. Phật Bồ Tát không thể giúp ǵ ḿnh được.

Một tô canh đầy thịt cá (tuy nhỏ), song chứa đựng ḷng oán hận, thù hằn sâu như biển. Nói chẳng hết nổi oán thù ấy.

Trong thịt có chứa một thứ khí ô trược. Đó là v́ nó phát xuất từ vật ô trược mà ra. V́ thế người ăn thịt th́ khó có thể tŕ giới, khó khai trí huệ, khó đắc tam muội.

Có bạn không xem việc học Phật pháp là trọng yếu, chuyện gia đ́nh mới quan trọng. Họ nói rằng: Tôi phải làm tṛn trách nhiệm của tôi đă. Đến khi y chết, ai gánh trách nhiệm đây? Rơ là y không biết tính toán!

Không phải chỉ có làm hai thời công phu sáng và tối rồi gọi là tu. B́nh thường, nhất cử nhất động, mỗi lời mỗi việc, ḿnh phải tuân theo tiết tấu, quy luật. Bởi v́ mỗi người ai cũng có âm nhạc của tự tánh.

V́ tâm không b́nh an nên ḿnh mới cần âm nhạc bên ngoài giúp điều ḥa tâm thái bên trong. Nếu tâm bạn lúc nào cũng yên ổn b́nh ḥa, tràn ngập một không khí ḥa điệu an lạc, th́ đó mới chân chính là âm nhạc.

Các bạn đă tới núi châu báu, chớ nên ra về tay không.

Đừng nên v́ bị chửi rủa, sàm báng mà khởi ḷng oán hận. Hăy xem kẻ oán người thân giống nhau, dùng ḷng nhân đối đăi. Nếu chẳng thế, làm sao bạn có thể diễn bày sức mạnh của ḷng từ bi phát sinh từ vô sinh pháp nhẫn (Tính nhẫn nại do chứng ngộ sự không tịch của cái ngă, của người và vạn pháp).

Mỗi ngày ḿnh phải phản tỉnh: Thời gian suy nghĩ, tính toán cho ḿnh nhiều hay cho kẻ khác nhiều? Hay cho chùa nhiều? Phản tỉnh như vậy bạn sẽ biết ḿnh có phá sự chấp ngă (chấp trước vào cái tôi) hay không.

Hăy phản tỉnh, xem công phu nhẫn nhục ra sao? Nếu bị người ta vô duyên vô cớ nhục mạ, đánh đập, ḿnh nhẫn nhục được chăng? Nổi giận chăng? Sinh tâm báo thù chăng? Nếu có th́ chấp ngă vẫn c̣n, chưa trừ.

Xin khuyên các vị giàu có: Hăy làm việc công ích, đạo đức, tế thế cứu đời. Đó mới là công đức vô lượng!

Có người nghĩ như vậy: Khi tôi già, không biết có chết đói, chết lạnh chăng? Ư nghĩ này thật kém cơi.

Các bạn biết chăng: V́ chẳng chịu buông bỏ, chẳng chịu bố thí, chẳng có ḷng đồng t́nh, không biết thương xót mà ḿnh phải luân chuyển không ngừng trong ṿng sinh tử.

Kinh Kim Cang dạy: Ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm (đừng trụ tâm vào bất kỳ thứ ǵ). Hễ có một chỗ (một đối tượng, một ư niệm, một cảm giác) th́ tức là c̣n trụ. Vô sở trụ tức là không nghĩ thiện cũng không nghĩ ác. Bạn hăy dụng công ngay nơi đây. Nếu tâm chú ư vào chuyện ǵ đó, nghĩ tốt hay xấu về nó th́ tức là chấp trước, là dính mắc rồi đó.

Có tôn giáo chủ trương rằng mọi sự đều do thần chi phối. Nếu do thần chi phối th́ làm thiện làm ác chẳng có liên can ǵ tới ḿnh. Nhưng tới khi chịu quả báo th́ ḿnh phải gánh, thần chẳng giúp ǵ được. Đây là chỗ chẳng hợp lư.

Tâm của chúng sinh th́ như cái nút bật đèn: Mở nút th́ ánh sáng của Phật chiếu sáng. Tắt đi th́ hào quang Phật chẳng thể chiếu rọi.

Người xuất gia nên cùng nhau ở trong một đại tùng lâm (chùa lớn) để cùng nhau tu đạo, khuyến khích và cảnh tỉnh lẫn nhau. Khi ở đơn độc trong một ngôi nhà (tịnh xá) nhỏ, nếu bạn không dụng công tu hành, cũng chẳng ai kiểm soát. Bạn muốn ăn ngon, cũng chẳng ai nói. Bạn muốn ăn thịt, uống rượu, đều chẳng rắc rối ǵ. Người cư sĩ cho rằng (ở đơn độc) như vậy là công đức lắm, kỳ thật họ chỉ giúp cho những người xuất gia ấy đọa địa ngục mà thôi.

Thịt ǵ ăn vào, thịt ấy sẽ duy tŕ mạng sống của thân bạn. Trải qua thời gian lâu lâu, khí chất thân bạn toàn do khí chất của những thứ thịt ấy làm ra: Nào là khí của heo, khí của ḅ... Máu của bạn cũng là máu của chúng. Do đó thịt của bạn cũng biến thành thịt của chúng. Xin các bạn có trí huệ hăy suy nghĩ thâm sâu về việc này.

Chớ nên đi đâu cũng nói lỗi người: Y làm vậy sai, làm kia trật. Làm vậy là bạn trồng nhân đau khổ (sai trái với luật nhân quả) đấy.

Thử hỏi rằng tâm bồ đề th́ ra sao? Tâm ấy vô h́nh vô tướng, chỉ là sự giác ngộ.

Các bạn hăy thành thật nghĩ xem: Mọi chuyện rắc rối, phiền năo từ đâu ra? Đều là do chấp trước (dính mắc) vào cái tôi mà ra.

Người xuất gia cần có nhân cách cao thượng, xuất sắc. Không nên a dua, chạy theo thói đời, ăn no ngồi rồi, làm Phật giáo khí độ trầm trệ u ám, chẳng chút sáng lạn.

V́ sao người tại gia không được nhận đồ cúng dường? V́ không xuất gia th́ bạn không phải là một trong Tam Bảo (chỉ có Tam Bảo th́ mới thọ cúng dường). Bạn không thể tự ḿnh sáng lập ra cái bảo thứ tư (Tứ Bảo).

Nhiều người không hiểu Tam Bảo là ǵ. Lại c̣n có cư sĩ muốn lập ra Tứ Bảo. Thế là không phải cư sĩ cúng dường Tam Bảo, mà là Tam Bảo phải cúng dường cư sĩ! Chẳng mấy chốc có lẽ sẽ sản sinh ra Ngũ Bảo, Lục Bảo, Thất Bảo...! Nếu đây không phải là biểu hiện của thời Mạt Pháp th́ là ǵ?

Không nên sát sinh! Tất cả chúng sinh từ kiếp vô thủy đến nay, đều là cha mẹ, thân bằng quyến thuộc của ta cả. Đời trước có thể là cha mẹ tạo tội nghiệp nên kiếp này họ đọa làm heo, ḅ, dê, ngựa... Nếu bạn mặc t́nh sát hại súc vật, th́ gián tiếp giết hại cha mẹ ḿnh rồi đó.

Hăy thuận theo tự nhiên, theo quy luật sinh lư mà phát triển (v́ thiên nhiên rất điều độ, quy củ, hài ḥa). Không nên ăn uống bất thường, nói năng loạn xạ. Hoặc uống rượu, hút thuốc, x́ ke ma túy, cho tới lạm dụng trong cái nh́n, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, và suy tư. Những việc ấy đều tổn hại đến thân thể và linh tánh của bạn.

Khi gặp kẻ nói thị phi, chuyên môn đặt điều, bêu xấu về bạn: Bất luận là oan uổng tới đâu, bạn phải nhẫn nhục. Đó đều là nợ nghiệp từ kiếp trước, đời này tới đ̣i. Do đó bạn chẳng thể chống đối không trả. Nợ trả hết rồi th́ trời xanh trong vắt, không c̣n phiền năo, hết âu lo.

Sáu tông chỉ: Không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối là pháp bảo cắt đứt dục vọng, khiến bạn hoạch đặng trí huệ chân chính.

Không phải chỉ có ngồi thiền, lạy Phật mới là tu. Ăn uống, mặc áo quần, nhất cử nhất động đều là tu cả.

Người tu phải: Chỉ biết việc cày cuốc, chớ hỏi chuyện thu hoạch. Bất luận làm ǵ, cũng phải hết ḷng hết sức, đừng suy tính tới kết quả sẽ hưởng được lợi ích ǵ.

Nếu suốt ngày bạn không phí phạm lời nói, không nghĩ chuyện vô vị; bạn điều ḥa tâm t́nh khiến cho yên ổn thái nhiên, không buộc trói, không quái ngại, không nhân ngă, không thị phi th́ đó không phải là âm nhạc rồi sao?

Chữ Tự và chữ Đại hợp lại thành chữ (hôi thối). Bạn mà cao ngạo tự đại th́ hôi thối rùm trời, không ai dám tới gần. Ai cũng muốn bịt mũi chạy trốn, không dám gần gũi.

Lăng Nghiêm đại định không phải do ngồi thiền luyện thành. Trong lúc đi đứng nằm ngồi, nếu bạn không bị cảnh giới bên ngoài làm tâm động, không bị vọng tưởng quấy nhiễu th́ đó mới là định.

Ḿnh không nên sợ nghèo cùng. Nghèo cùng không chướng ngại đạo. Chỉ sợ ma: Ma tức là tà tri tà kiến (kiến giải và cái nh́n sai lầm lệch lạc về chân lư). Hễ có tà tri tà kiến th́ tu pháp môn ǵ cũng sẽ không được tương ưng.

Nếu tám thứ gió: Khen ngợi, chê bai, đắng cay, ngọt ngào, lợi, suy, hủy nhục, vinh dự làm bạn động tâm th́ nền móng tu hành của bạn chưa vững chắc.

Người trẻ đừng để thứ dơ bẩn ràng buộc. Hăy có thái độ: Lạnh tới đâu, cũng hiên ngang ưởn ngực đón gió; đói tới đâu, cũng phây phây gồng bụng tiến bước. Hăy làm ngọn đuốc sáng trong cơn gió dữ, thứ vàng ṛng trong ngọn lửa đỏ. Không sợ ǵ hết.

Người chuyên tâm học đạo th́ bất luận ai thuyết pháp hay dở thế nào, y cũng chú mục ngưng thần, cung kính lắng nghe. Kẻ không chú ư th́ sẽ ngủ gật. Đó là thử thách để đào luyện giữa cái thật và giả.

(Để dành) tài sản cho lớn th́ sau này con cháu cũng lớn gan lắm: Chúng chẳng sợ ǵ cả, mặc t́nh làm càn cho tới tán gia bại sản, mới ngừng tay. Để lại gia sản ít ỏi th́ sau này con cháu cũng gan nhỏ: Chuyện ǵ cũng xong, (không tham vọng) do đó họa cũng ít.

Sự thành công của người đời là sự thất bại của thánh hiền. Do đó trương mục (nghiệp) của ḿnh phải thanh toán cho rơ ràng. Hăy làm người sáng suốt. Một khi sáng suốt th́ vĩnh viễn bạn sẽ sáng suốt. Hăy phá sập cửa sinh tử, nhảy thoát khỏi ṿng sinh tử. Đó mới thật là việc của đấng đại trượng phu.

Người quân tử t́m đáp án nơi chính ḿnh. Kẻ tiểu nhân th́ t́m cầu nơi kẻ khác. Kẻ tiểu nhân lúc nào cũng hướng ngoại.

Đời đời kiếp kiếp ḿnh trôi dạt trong biển khổ. Tuy muốn tu hành nhưng ḿnh lại không thể buông xả những thứ rác rưởi. Thủy chung không muốn ḿnh thanh tịnh, sạch bụi bặm. Thật đáng thương xót.

Giúp người là nguồn cội của khoái lạc hạnh phúc. Nếu bạn thường thường xem việc giúp người cũng quan trọng như giúp ḿnh th́ thế giới sẽ rất ḥa b́nh yên ổn.

Nhiều người làm đồ chay như thịt gà, vịt hay thịt cá, là v́ họ chưa quên được mùi vị của thịt thà. Cứ muốn nếm nó. Họ nói rằng ăn thịt giả như vậy để đở thèm, lừa cái khẩu vị. Trong Phật giáo, nhất định phải sửa đổi thói xấu này. Nếu không sửa đổi, trải qua thời gian lâu dài, e chẳng c̣n người xuất gia nào ăn chay nữa.

Tôi nghĩ rằng đă ăn chay th́ ngay cả tên món ăn cũng không nên đặt tên gà vịt ǵ đó vào. Tôi hy vọng rằng mỗi người tín đồ Phật giáo cần có con mắt hiểu biết chân lư (trạch pháp nhăn). Ḿnh phải hiểu nhân quả, chớ lầm lẫn trong quá tŕnh gieo nhân, thọ quả.

Ăn chay th́ ăn cho thanh tịnh, đừng nhớ măi mùi vị thịt. Người ta làm đồ ăn theo h́nh dáng con chim con cá, (tuy giả), th́ chẳng khác ǵ làm nhục đạo Phật. Người tín đồ không quan sát rơ ràng, tùy tiện cho là được. Căn bản làm vậy là thiếu trí huệ, không có mắt nhận biết chân lư, không thấu suốt nhân quả, chỉ mơ hồ mê muội mà thôi.

Khi động vật bị giết, trong tâm chúng chất chứa ḷng oán độc. Ngay lúc lâm chung, ḷng chúng sợ hăi, thù hằn, muốn báo thù. Tâm lư oán độc căm thù ấy sản sinh ra độc tố khiến người ăn thịt nó sẽ ăn độc tố ấy.

Người ta gặp tai nạn họa hoạn bất ngờ, đều do nói lời loạn xạ (vô trách nhiệm, ác độc, lếu láo...) mà ra.

Mọi chuyện trên đời đều hết sức vi diệu, nhưng ít người nhận ra. V́ như, bán thuốc giả th́ làm ăn khá lắm, c̣n bán thuốc thiệt th́ lại ế ẫm. V́ sao? Bởi v́ không mấy người thật sự nhận thức giá trị của thuốc thiệt.

Nếu ḿnh dịch hết kinh điển ra mọi thứ tiếng, đem Phật pháp tới tâm mỗi người th́ đó mới là việc vĩnh cửu.

Tại sao ở chùa nhỏ th́ không tốt? Bởi ở đó, bạn sẽ chẳng có ǵ ràng buộc. Tha hồ ăn mặc, ngủ nghỉ, đi đứng; rất dễ quên mất việc tu đạo. Mỗi ngày chỉ biết có phan duyên. Thói quen này là đ̣n phá hoại đạo Phật đến chí mạng.

Có người nghi: Thiệt có vua Diêm La và quỷ Vô Thường chăng?

Xem thử bạn có chết hay không? Nếu bạn chẳng chết th́ sẽ chẳng có quỷ vô thường. Nếu bạn khẳng định tự tin, cho rằng chẳng thọ quả báo, th́ chẳng có vua Diêm La.

Có định lực th́ động tỉnh đều không hai (không có khác biệt). Như lúc trong cảnh động, bạn không bị cảnh ấy chi phối, đó tức là tỉnh. Trong cảnh tỉnh, bạn không bị vọng tưởng quấy nhiễu, đó tức là động. Nếu bạn tu sao cho động và tỉnh như nhau, công phu sẽ đúc kết như thành một khối. Lúc ấy cũng không phải là động, cũng chẳng phải là tỉnh, chẳng phải không, chẳng phải có. Đó chính là trung đạo.

Ḿnh đừng nên vui thích nghe lời khen ngợi tán thán. Đừng nên tự ḿnh say sưa, tự quảng cáo ḿnh.

Nếu bạn biết sám hối, sửa ḿnh thành người mới, biết lỗi lầm ḿnh làm, giải kết tội nghiệp đă tạo th́ tội sẽ tiêu trừ hết sạch. Như bịnh mà toát mồ hôi rồi th́ bịnh sẽ từ từ thuyên giảm rồi lành hẳn.

Thời đại này người ta gọi là thời đại thái không. Rốt ráo thế nào là thái không? Thái không nghĩa là nh́n xuyên vạn sự, buông xả mọi thứ, đạt tới tự tại.

Khi bạn chấp trước vào vật chất, tài sản, thậm chí vào ăn mặc, th́ tức là bạn chấp trước vào tài sắc danh thực thùy rồi. Vậy tức không c̣n là thái không mà là thái hữu! (chữ thái c̣n có nghĩa là quá, quá mức: Không c̣n quá không mà là quá có!)

Tới chỗ bạn chẳng c̣n ǵ cả th́ bạn mới khôi phục lại bản lai diện mục.

V́ sao bạn chẳng có trí huệ, thần thông? Bởi v́ bạn cứ chạy khắp nơi lượm lặt rác rưởi. Ngọc ngà châu báu bạn chẳng thèm, thứ quư báu sẵn có không ham, lại đem vất đi. Vậy mà bạn vẫn cho rằng ḿnh thông minh lắm! Thật th́ ngu si quá vậy.

Có tội lỗi mà không sửa đổi, lại che dấu nó đi, khiến người không biết: Đó chính là tội đội thêm tội.

Không có chú Lăng Nghiêm trên đời th́ ma quỷ yêu quái tha hồ thao túng, chẳng chút úy kỵ, mặc t́nh hoành hành. Nếu c̣n có chú Lăng Nghiêm th́ những thứ bàng môn tả đạo, ly mỵ vọng lượng, sơn yêu thủy quái vẫn c̣n sợ hăi, không dám công nhiên xuất hiện trên đời.

Tu nhưng không phát nguyện th́ cũng như cây khai hoa nhưng không kết trái. Chẳng thể được.

Những đều ḿnh gặp và trải qua trong đời đều là do nghiệp lực kiếp trước tạo thành. Nếu muốn sửa đổi vận mạng của ḿnh th́ bạn phải làm thật nhiều việc công đức.

Phật không có ḷng sân giận. Ma mới có.

Ma do đâu mà thành? Do có năm thứ độc: Hận thù, oán ghét, phiền năo, tức giận, phiền muộn tạo thành.

Bạn cần lập đại chí, làm đại sự. Đừng nên nghĩ chuyện làm quan, kiếm nhiều tiền. Đó chỉ là để ḿnh hưởng thụ, không có cống hiến ǵ đến nhân loại.

Có người tới chùa cho rằng thắp càng nhiều nhang th́ càng được nhiều công đức. Đây là quan niệm sai lầm. Thắp nhang cúng Phật là biểu lộ ḷng thành, nên một nén là đủ. Sao cần dùng cho nhiều? Nếu tâm không thành khẩn th́ thắp nhiều cũng chẳng cảm ứng. Phật không đến để ngửi mùi hương đâu.

Đạo Phật không chủ trương đốt tiền giấy, (giấy vàng mạ, h́nh nộm xe cộ, tàu bè; áo quần giấy, dày dép vật dụng bằng giấy).

Các bạn xem xét, chỉnh đốn lại những kinh điển mà ḿnh đă phiên dịch trước kia. Cần chính xác, trung thật, khế hợp với ư Phật. Đó là nguyện vọng của tôi, hy vọng các bạn cùng nhau nỗ lực hoàn thành sứ mạng này.

Sân giận th́ như nước bị đông cứng thành băng. Ḿnh cần đem băng làm tan thành nước, v́ nước th́ lợi ích vạn vật.

Người xuất gia th́ phải nghiêm trang trong bốn oai nghi đi đứng nằm ngồi. Rằng: Đi nhẹ như gió thoảng, ngồi yên như chuông đồng, đứng thẳng như cây tùng, nằm gọn như cây cung.

Tu hành th́ phải tu trung đạo. Quá lố: Không phải trung đạo. Quá ít: Cũng không là trung đạo. Đức Phật dạy nghĩa rốt ráo của trung đạo th́ không rơi vào không cũng chẳng nghiêng về.

Không có giới lực th́ sẽ chẳng có định lực. Thiếu định lực th́ chẳng thể sinh huệ lực. Khi nền móng không vững th́ cột trụ dựng lên không thể chắc chắn, tường vách sẽ xiêu vẹo găy đổ. Giới định huệ, là ba môn học vô lậu, thiếu một, không xong. Các bạn hăy chú ư điểm này.

Niệm Nam mô A Di Đà Phật! Nam mô A Di Đà Phật! Chỉ một tiếng Nam mô A Di Đà Phật, đừng có vọng tưởng ǵ khác: Đó gọi là dùng độc để trị độc. Nếu bạn có quá nhiều vọng tưởng th́ tức là có quá nhiều độc. Nhất định phải chết thôi!

Ḿnh phải dưỡng khí, không nên sinh khí (nổi giận)!

Các bạn cho rằng xem truyền h́nh, nghe điện thoại, nghe radio, chơi computer là tốt lắm, nhưng các bạn nào biết rằng chúng làm tổn thương tâm can tỳ phế thận của ḿnh. Tương lai chúng sẽ làm ḿnh, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nếu đến độ như vậy th́ thế giới này hủy hoại mất. Do vậy, chúng ta sinh vào thời đại mà chúng sinh vô phước, khó điều phục này th́ thật không dễ ǵ giáo hóa.

Ngũ ấm chỉ là một thứ âm khí. Âm khí này có thể biến thành dương khí. Âm quỷ cũng có thể biến thành dương quỷ. Xem thử bạn có biết biến đổi hay không.

Nhất định ḿnh phải giữ giới luật cho thật tinh nghiêm. Đây là điều vô cùng trọng yếu, hết sức quan trọng.

Giảng kinh th́ phải giảng điều cốt yếu, không nên rườm rà. Phải giảng điều quan hệ tới kinh văn.

Bây giờ trên toàn cầu, ai cũng nói về khí công. Đúng là một thứ phong trào. Trong khí công cũng có nhiều loại khác nhau: có thật, có giả, có chính, có tà. Nếu gặp tà th́ bạn có thể bị điên loạn; điên đến độ bác sĩ tâm thần cũng bó tay không thể chữa.

Đừng lầm rằng ai học khí công th́ cũng là kẻ chính phái. Ai học khí công v́ muốn kiếm tiền, muốn phát tài, th́ đều là tà. Họ chẳng khác ǵ những kẻ đầu óc tràn ngập lợi dục.

Chữ khí công: tên và sự thật không phù hợp. V́ khí th́ chẳng có tri giác, nên căn bản nó không thể có công. Phải nói là thần công, quỷ công, ma công, yêu công mới đúng.

Thần công: thần nhi minh chi, tồn hồ kỳ nhân, (nghĩa là sự linh thông và sáng suốt được chân lư th́ kết tụ nơi con người, câu này trích trong Hệ Từ Thượng Truyện). Dùng sức mạnh do giữ vững một chính niệm để khiến thần chế ngự cái khí, th́ đó gọi là khí công. Thần công cũng do dụng công ở tâm ư. Song, v́ chưa đạt tới cứu cánh nên môn này vẫn c̣n dính mắc vào h́nh tướng. Thần công là do có vị thần bên ngoài tới chi phối, không phải dùng khí lực chi phối tinh thần. V́ thần công th́ văn nhă, nên khi vị thần tới nhập, người ấy không có nhảy nhót múa máy, cũng không nói lăng nhăng ǵ cả.

Quỷ công th́ khác: Khi quỷ tới nhập th́ người ấy sẽ nhảy nhót múa máy, cười khóc, hớt hăi bất định. Đây là một trong năm pháp điều động tụi quỷ. Pháp này phóng tụi quỷ vào thân người ta, gọi là phi tinh phú nhân, khiến kẻ ấy ăn nói bậy bạ tạp loạn. Đó là do tụi quỷ vốn chẳng có tánh an định và định lực.

Ma côngYêu công th́ không để ư ǵ tới đạo lư; chúng kiêu mạn, hại người, chuyên môn làm việc dâm dục. Tất cả khí công đều là biểu hiện của yêu ma quỷ quái.

Những loại khí công ngày nay đều có thứ tà khí. Bản lai nó phải là thứ chính khí, lấy thiền làm thức ăn, sung măn pháp hỉ, v́ nó là một thứ công phu thiền định. Song, giờ đây nơi nào có khí công nơi đó khí thật cuồng loạn. Bạn run lẫy bẫy, tôi cũng run lẫy bẫy. Rồi nói luông tuồng lăng nhăng toàn thứ tà khí. Chẳng có chút định lực, những thứ khí (do vị thầy khí công) phóng ra là từ tâm tán loạn, nhưng y cứ cho là tự ḿnh đă phát công, rồi có linh cảm như thế. Kỳ thật y đă điên cuồng! Chỉ có kẻ bịnh tâm thần mới nói lăng nhăng như vậy.

Hai câu để phê b́nh khí công: Người chính tu tà pháp, tà pháp cũng thành chính. Người tà tu chánh pháp, chánh pháp cũng thành tà. Không chính th́ là tà. Không tà tức là chính.

Răng cứng, lưỡi mềm: răng rụng nhưng lưỡi chẳng rụng.

Ngày nay nhiều người làm nô lệ cho cái thân: cho nó ở nhà tốt, ngồi xe sang. Họ bị vật chất chi phối như vậy th́ tự tâm có thật sung sướng chăng?

Đối với người già, họ càng lớn tuổi, tôi càng chiếu cố chăm sóc.

Bạn đuổi được bọn quỷ tham ăn, quỷ làm biếng, quỷ ham ngủ th́ đó là công phu tọa thiền sơ bộ nhất.

Chỉ biết người khác, quên mất ḿnh đi: tới tŕnh độ này th́ mới đáng là hiểu biết Phật pháp.

Phải niệm Quán Âm Bồ Tát ở mọi thời mọi chốn. Đi đứng nằm ngồi đều phải niệm. Ḷng mặc niệm hay miệng niệm đều có công đức như nhau. Do vậy đừng khởi tâm so sánh (công đức của tâm niệm và miệng niệm), mà phải tùy duyên niệm.

Chờ chết mới niệm danh hiệu đức Quán Âm th́ không c̣n cơ hội nữa. Nên nói rằng: Hăy nhớ tới lẽ vô thường, nên chớ có buông lung.

Ḿnh gặp người nào th́ người ấy hẳn phải có duyên với ḿnh. Hà tất ta phải tranh chấp cải vả. Thật chẳng có nghĩa lư ǵ.

Người chân chính tham thiền th́ cũng là chân chính niệm Phật. Người chân chính niệm Phật, cũng là người chân chính tham thiền.

Người có tánh nóng, dễ giận dữ, th́ từ sáng tới tối đầu như bốc khói, nộ khí xung thiên. Đó cũng là biểu hiện của sự thiếu đức hạnh.

Thiện và ác hai con đường: Tu th́ cứ tu, mà tạo tội th́ vẫn tạo tội. Nếu là đạo th́ hăy tiến bước, nếu không phải là đạo th́ hăy lùi lại. Hăy chọn nẻo lành mà theo. Trong nồi lửa bỏng mà rèn luyện thành thân kim cang bất hoại.

Nếu bạn muốn lập công, lập đức, lập ngôn th́ bạn phải dựa vào lục độ. Lục độ tức là bố thí, tŕ giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ bát nhă.

Thế giới này là thế giới của tiền giấy: Chỉ v́ tham tờ giấy lộn này mà người ta quên lăng mất nhân nghĩa đạo đức rồi. Cho rằng đồng tiền là thật: bạn nghĩ như vậy có ngu si chăng?

Tọa thiền tức là thu hồi cái tâm hướng ngoại, tán loạn. Tức là tâm này chạy đi đâu mất, bây giờ ḿnh t́m nó về lại.

Người tu nào chú trọng đến thần thông, người ấy là kẻ không có tri thức.

Nếu người ta không sinh phiền năo th́ họ sẽ thu hoạch được bảo bối.

Bạn phải canh chừng lửa vô minh trong ḷng. Lửa vô minh này cũng như con cọp khi nổi giận, cũng chính là gốc tội nghiệp của đời trước.

Đề pḥng lửa vô minh bên trong: trong không có lửa th́ ngoài không lửa ǵ đốt được bạn.

Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ư gọi là sáu tên giặc. Không biết xử dụng sáu căn th́ chúng biến thành sáu tên giặc. Biết xử dụng chúng th́ chúng biến thành hộ pháp.

Có người nuôi gà nuôi chó. Khi gà, chó chạy ra ngoài, họ liền chạy đuổi theo bắt về. Song khi tâm chạy ra ngoài, chẳng ai chạy theo bắt về lại! Đó là xả gốc theo ngọn: quên mất gốc (là tâm), thu nhặt ngọn (là phiền năo).

Tôi truyền thọ một yếu quyết cho các bạn. Yếu quyết ǵ? Khi gặp chuyện cấp bách nguy nan, bạn hăy b́nh tỉnh, không nên khẩn trương cấp bách, phải gác chuyện sống chết ra ngoài, nhất tâm niệm Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhất định chuyện nguy hiểm sẽ biến thành b́nh an, thoát khỏi nguy nan.

Người chân tu th́ chuyên tâm niệm đức Quan Âm cũng sẽ đắc tam muội. Trong cảnh tam muội, lạnh tới đâu cũng chẳng thấy lạnh, nóng cách mấy cũng không thấy nóng, đói khát cở nào cũng không cảm thấy đói khát. Nó kỳ diệu không thể diễn tả được.

Đừng sinh phiền năo, chớ nghi ngờ,

Kiểm soát chính ḿnh, đừng đụng người.

Nhận ḿnh sai nhiều, bớt cải lư,

An nhiên, thanh tịnh, trí huệ sinh.

Minh tâm: chẳng ngại việc ǵ khó,

Thấy tánh: đâu c̣n có lo buồn,

Phật quang nào phải không chiếu sáng,

Lo, nghĩ, hận, oán khiến nhiễu nhương.

Nếu bạn y theo lư bài thơ trên tu hành, th́ hẳn sẽ có cảm ứng đặc biệt.

Niệm danh hiệu đức Quan Âm, bạn nên học ḷng đại từ đại bi, đại hỷ đại xả, đại nguyện đại lực của ngài Quan Âm.

Nếu muốn tự tại th́ bạn phải quét sạch ba tâm và bốn tướng. Ba tâm là tâm suy nghĩ về hiện tại, quá khứ và vị lai. Ba tâm thái này đều không có thực tại, nên gọi là bất khả đắc, không thể nắm giữ.

V́ sao ở địa vị thánh nhân th́ mới có tự tại? V́ thánh nhân không có bốn tướng: không có quan niệm về cái tôi, quan niệm về người, quan niệm về chúng sinh, quan niệm về thọ mạng. Do đó họ đạt tới sự tự tại.

V́ sao ḿnh mê muội, chẳng giác ngộ? V́ bị trúng độc tham sân si quá sức sâu đậm. Do vậy chẳng thể giác ngộ.

Thời đại chánh pháp: Ai cũng tu. Thời đại mạt Pháp: Không ai tu. Nếu bây giờ ai cũng tu th́ thời mạt Pháp sẽ biến thành thời chánh pháp.

Định luật nhân quả là: khởi hoặc (tâm khởi vọng tưởng, si mê), đưa đến tạo nghiệp (thân ngữ ư phát ra hành động, lời nói, suy tư), kết cuộc là thọ báo (thân ngữ ư nhận chịu hậu quả của việc đă làm).

Từ sống tới chết: một đời người. Thân này như cái bọt trôi nổi đó đây trên mặt nước. Thật là hư vọng, không chân thật. Biến mất trong tích tắc. Vậy th́ cần ǵ phải lưu luyến? Cần ǵ phải chấp trước.

Không cầu đạo, không sao thoát đường mê. Muốn thoát lối mê, phải tu đạo.

Đời người vô thường, sự nghiệp vô thường, phú quư cũng vô thường. Rằng: Vui là nhân của khổ. Tất cả sự vui sướng khoái lạc trên đời đều ẩn chứa trong nó sự đau khổ.

V́ sao ḿnh không thể chuyên tâm niệm đức Quan Âm? V́ ḿnh không thể thâu nhiếp sáu căn: tai mắt mũi lưỡi thân ư; không kềm chế sáu tên giặc này. V́ vậy chúng mặc t́nh gây sóng gió, khiến vọng tưởng nổi dậy. Lúc ấy tâm chẳng thể yên lặng mà cứ hướng ngoại, tự t́m chuyện rắc rối.

Muốn giác ngộ th́ phải ngồi thiền. Ngồi thiền là không mê muội: đó là con đường thoát khỏi tam giới.

V́ người xuất gia xem nhẹ tánh trọng yếu của việc tụng kinh, (không nhấn mạnh vào việc tu tŕ chứng ngộ, chỉ chú trọng vào việc cúng tế, lễ lạc) nên thế hệ sau không bằng thế hệ trước. Họ nuôi dưỡng thói quen ham ăn, lười biếng. Thật là điều bất hạnh cho đạo Phật. Nếu không kịp thời sửa đổi quan niệm sai lầm th́ tiền đồ của Phật giáo khó có thể tưởng tượng sẽ ra sao.

Bạn nên v́ lợi ích toàn thế giới mà niệm danh hiệu đức Quan Âm. Hăy khiến thế giới tiêu trừ tai nạn. Do vậy làm mọi chuyện, chớ riêng nghĩ cá nhân ḿnh.

Trong trời đất, mọi sự sinh sinh bất tức, hóa hóa vô cùng (sinh hóa, biến đổi không ngừng) là bởi do có Phật tánh. Chẳng có Phật tánh th́ cái ǵ cũng phải hủy diệt. (Mọi sự tương đối đều chỉ tồn tại trong phạm vi của tánh tuyệt đối).

Người ta từ đâu tới? Có người nói từ khỉ tiến hóa thành. Song khỉ từ đâu ra? Nếu khỉ có thể biến thành người, sao giờ bây giờ chúng chẳng tiếp tục biến thành người? Lạ thật!

Có người một ngày không nói thị phi th́ giống như một ngày chẳng thể sống. Một ngày không nói dối th́ một ngày bức rứt, như không ăn cơm vậy. Sáng tối chỉ sống nhờ nói thị phi, nói dối trá. Bạn thấy có kỳ lạ chăng? Thật khiến ḿnh khó hiểu.

Hiện tại có người tu thích ở đơn độc nơi một ngôi nhà (tịnh xá). V́ sao? V́ họ không giữ giới luật. Khi chẳng có ai nh́n ngó, th́ có phạm giới cũng chẳng ai hay biết. Họ tha hồ muốn ǵ làm nấy, không ai quản thúc, tự do tự tại, không ràng không buộc. Thế rồi họ chiêu tập người tại gia tới làm lễ này, hội nọ: kỳ thật đó chính là nhờ Phật (đội lốt tu hành) để kiếm cơm ăn, áo mặc.

Công đức tŕ tụng chú Đại Bi không những đẩy lùi nạn trộm cướp, c̣n làm tiêu trừ trăm bịnh, dẹp tan ma nạn. Do đó ḿnh nên thành tâm tụng tŕ.

Kinh Hoa Nghiêm ở đâu th́ Phật ở đó. Nó như vầng mây sáng lạn tỏa chiếu khắp tam thiên đại thiên thế giới.

Người quân tử có cái học cải tạo vận mạng. Mạng do ḿnh tạo, phước cầu nơi ḿnh. Khi không làm việc ác th́ tự nhiên mạng xấu sẽ biến thành tốt. Không làm lành, chỉ làm ác th́ mạng tốt cũng thành xấu. Vận mạng th́ biến động, không phải cột trói người ta cứng nhắc, chẳng c̣n tự do. Đừng nên mê tín (về vận mạng đă an bài, sắp sẵn).

Sư phụ chỉ dắt dẫn người đệ tử tới cửa đạo. Tu hay không là ở mỗi người.

Pháp môn Tịnh độ thích hợp với căn cơ của mọi người. Dùng ít sức mà thành công lớn. Đúng là pháp môn khế hợp với chân lư, hợp mọi căn cơ.

Buddha nghe như là chữ Bất đại, không to lớn! Phật th́ không lớn hơn ai cũng không nhỏ hơn ai. Nên gọi bất đại chính là Phật!

Người tu đạo không được tranh chấp. V́ như người lên điện Phật sau th́ đứng sau, người tới trước th́ đứng trước. Người tới trễ không nên nói: Tôi có đắp y nên tôi phải đứng trước người chẳng đắp y. Tôi phải đẩy y đứng xuống dưới. Đó gọi là tranh.

Làm cha mẹ là trả nợ. Làm con cái là đ̣i nợ. Chúng sinh không hiểu điều đó nên cho rằng (quan hệ cha mẹ con cái) là vui lắm.

Đẻ ra th́ hai tay trắng. Chết đi th́ cũng trắng hai tay. Đem ǵ theo cũng không được. Ở lại cũng không xong.

Do Thái giáo cũng là Phật giáo, Thiên Chúa Giáo cũng là Phật giáo. Tên đổi nhưng ư không đổi. Tôi không xem tôn giáo là tôn giáo. Tôi nhận định rằng tôn giáo chỉ là do nhân tính biến hóa. Do vậy tôi gặp tôn giáo nào th́ tôi thuộc về tôn giáo ấy. Không có tôn giáo ǵ của riêng tôi.

Chữ bận rộn trong tiếng Hoa th́ gồm có chữ Tâm và chữ Vong (mất) ghép lại. Nó cũng giống như chữ quên mất, cũng gồm có chữ Tâm và chữ Vong ghép lại. Do vậy bận rộn đến độ mất tiêu luôn cái tâm, bận rộn tới mức quên bẵng cả chân tâm!

Phải làm sao tu? Trước hết, phải đoạn trừ dục vọng, cắt đứt t́nh ái. Không nên cách xa người ta quá, cũng không nên quá gần gũi. Quá xa cách th́ sẽ mất đi duyên lành với người. Quá gần gũi th́ bị cảm t́nh chi phối lư trí, chẳng thể tu hành đặng.

Tu th́ không được đeo mặt nạ, giả đ̣, đóng kịch để người ta xem. Tu th́ dựa hoàn toàn vào công phu chính ḿnh. Có thế mới có kết quả. Hễ có một phần thành tâm th́ được một phần cảm ứng. Mọi thứ đều nhờ vào ḷng thành khẩn, chân thật không hư dối. Đừng nên tự lừa ḿnh và lừa người.

Muốn cứu đời, bạn chẳng thể dùng bom nguyên tử, bom khinh khí hay tia laser, v́ chúng vốn là thứ hủy diệt thế giới. Chỉ có dùng bát đức: hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Tám thứ đạo đức này là linh đan cứu vớt linh hồn chúng sinh, cũng là thuốc mầu cứu sống sinh mạng người ta hữu hiệu nhất.

Bịnh tuyệt chứng nan y của thế giới là: Sự phá sản của giáo dục.

Có người nói: Tôi là Phật thiệt! A! Phật thiệt là bạn, vậy Phật giả là ai? Cũng như tổng thống, chẳng bao giờ ngài nói: Tôi là tổng thống thiệt! Nói vậy th́ ai là tổng thống giả? Từ đây mà suy ra: hễ nói cái ǵ thiệt, th́ hẳn việc đó có vấn đề.

Hăy làm mọi việc thiện: tức là bạn hăy tu hạnh thanh tịnh. Không thanh tịnh th́ không phải là thiện. Thanh tịnh tức là thiện.

Bạn cho rằng ăn chay th́ ăn trứng cũng được? Cũng được! Chờ tới khi bạn đầu thai làm gà rồi khi đó bạn sẽ hiểu (phận làm gà) chính do ăn trứng gà mà ra.

Nếu bạn chẳng thể đoạn trừ ái dục th́ dù bạn xuất gia tám vạn đại kiếp, bạn cũng chỉ phí thời giờ, tạo tội nghiệp ở trong đạo Phật.

Cây không gốc th́ sẽ khô héo. Người không gốc th́ phải chết.

Bất luận bịnh thống ǵ cũng do oan nghiệp, chủ nợ tới đ̣i nợ. Bịnh là sao? Bịnh cũng là cách thuyết pháp, giúp người ta biết thân thể này là khổ, sinh lăo bịnh tử là khổ. Lúc nào nó cũng có thể t́m đến bạn. Nó sẽ đánh điện tín, điện thoại hay gởi thư tới nhắn nhủ bạn (dưới h́nh thức là bịnh khổ). Chẳng những bạn có thể bị bịnh, mai này sẽ phải chết.

Có sinh ra th́ phải già đi, sinh bịnh rồi phải chết. Quá tŕnh ấy dạy ḿnh phải biết cái khổ của chuỗi sinh lăo bịnh tử, để ḿnh chuẩn bị làm sao giải thoát, không bị khí số ràng buộc. Do đó vô luận là có bịnh ǵ, bạn cũng phải phát tâm bồ đề, sinh ḷng giác ngộ, xem mọi thứ là vô thường, đau khổ, chân không và vô ngă. Làm được vậy th́ bịnh cũng là chuyện tốt.

Người biết Phật pháp th́ không tranh, không tham, không cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không nói dối. Những thứ như ngũ nhăn, lục thông, v.v... đều là thứ thừa thải, tu mà cầu những thứ đó th́ cũng tựa như leo cây để t́m cá.

Các bạn nếu học thuộc ḷng nhuần nhuyễn Kinh Lăng Nghiêm, th́ nhất định sẽ khai phát đại trí huệ, hoạch được biện tài vô ngại.

Trong thời Mạt Pháp, người bạch y công nhiên nhận đồ cúng dường, hoằng dương Phật pháp. Bạch y tức là người tại gia. Họ công nhiên tụng đám cho người, làm lễ siêu độ, giảng quẻ xăm. Họ lợi dụng Phật giáo để kiếm cơm ăn, áo mặc.

Quỷ th́ chỉ ăn cái tánh của đồ cúng; chúng chẳng cần tiền bạc, thực phẩm. Nếu có tiền, bạn nên làm chút chuyện công đức rồi hồi hướng cho các vong hồn. Nếu bạn mua những thứ xe hơi giấy, tiền giấy, tàu bay giấy, nhà giấy.... để đốt cúng th́ thật là mê muội tới cực điểm.

Đốt tiền giấy thành tro rồi th́ bạn làm sao biết nó có hiệu quả ǵ chớ? Nếu nói đốt rồi vẫn có hiệu quả (tức là người chết có thể dùng được tiền do bạn đốt), thế th́ người tây phương chẳng được bà con đốt tiền giấy cho họ, phải chăng họ đều trở thành những con quỷ nghèo mạt? Phải chăng: Tây phương không quỷ nghèo, đông phương không thần giàu!

Trọn đời, tôi không muốn đi tụng đám, phóng diệm khẩu, làm pháp hội Thủy Lục, là bởi v́ tôi chẳng có đức hạnh. Đạo không đủ để cảm hóa người, đức không đủ để dạy dỗ ai. Tự ḿnh chưa siêu độ được ḿnh th́ làm sao siêu độ được vong hồn. Đó là lư do tôi không có gan làm những chuyện ấy.

Pháp môn niệm Phật: người già v́ năm tháng chẳng là bao, nên tốt nhất là niệm Phật. Người trẻ, v́ đời c̣n dài nên cũng thích hợp để tu niệm Phật. Người trung niên, sau khi đă kinh nghiệm rơ ràng mọi chuyện trên đời rồi, cũng nên niệm Phật. Kẻ bịnh, không biết bao giờ sẽ chết, cần gấp niệm Phật. Lúc không bịnh, lợi dụng khi thân thể c̣n khỏe, tốt nhất là niệm Phật.

Mỗi người đều nên chính tâm tu thân. Chính tâm tức là không nghĩ loạn, nghĩ tạp nhạp lăng xăng, tưởng những chuyện không chính đáng. Tâm chính th́ quỷ chẳng tới t́m bạn. Ví như cái bát đồ ăn của con mèo đầy dẫy ruồi bu. Đó là bởi đồ ăn quá dơ dáy. Nếu không có cái bát ấy th́ ruồi nhặng chẳng bay tới. Nếu tâm bạn như thế nào th́ sẽ chiêu cảm thứ tương tự tới. Không phải quỷ từ ngoài tới, mà do trong tâm (tạp nhiễm của bạn) mời tới.

Không gặp ma, làm sao nh́n thủng hồng trần? Không chịu khổ, làm sao quyết chí chân tu? Không nên để trí óc thông minh lừa ḿnh, cho rằng cái ǵ ḿnh cũng biết. Kỳ thật ḿnh chẳng biết ǵ. Khi cảnh giới tới th́ ḿnh bị nó lay chuyển đến độ luống cuống cả tay chân!

Sau khi thọ giới rồi , bạn hăy nhất định làm sứ giả cho nhà Phật, làm đội ngũ của đạo Phật, làm vị đại tướng quân, đại anh hùng, đại hào kiệt trong Phật giáo. Không nên cẩu thả, tùy tiện, cứ theo thói hư tật xấu, ngày ngày đùa giởn nhởn nhơ, chẳng có vẻ ǵ là kẻ vừa thọ giới cả.

Không nên tán loạn: Gặp ai cũng rào đón xă giao, mà tự ḿnh chẳng chút dụng công tu hành. Bạn phải biết làm sao tu: Nói nhiều quá không tốt. Kẻ phú quư không nói nhiều. Nói nhiều th́ nhân cách thấp hèn. Thấp hèn th́ không có giá trị. Người quư lời nói chậm, là vậy.

Trong phạm vi của luật nhân quả th́ phạm tội tà dâm là nghiêm trọng nhất. Sự trừng phạt c̣n ghê gớm nữa: Một người lúc sống phạm giới tà dâm bao nhiêu lần, th́ khi chết sẽ bị một cái cưa lớn cưa thân người ấy từ đầu xuống chân bấy nhiêu lần. Sinh tiền kết hôn một trăm lần th́ chết rồi bị cưa một trăm lần.

Bởi v́ ḿnh chẳng thể nh́n xuyên suốt, không thể buông xả, do đó trong pháp hữu vi, pháp vô vi, thứ có tướng, thứ không tướng, ḿnh bị ràng buộc rối rắm. Lúc ấy v́ chẳng thể nhận thức rơ ràng (cảnh giới, hay kinh nghiệm trước mắt, hay chân lư bất biến) nên ḿnh cứ dật dờ (như lết chân lội bùn). Trong ṿng lục đạo luân hồi, cứ măi tiếp tục sinh tử.

Đọc Kinh Lăng Nghiêm là để khai trí huệ. Đọc Kinh Pháp Hoa là để thành Phật. Nên nói: Khai huệ là Lăng Nghiêm; thành Phật là Pháp Hoa. Kinh Hoa Nghiêm th́ quy nguyên: Trở về gốc. Ai ai cũng từ trong pháp giới này lưu xuất; ai ai cũng sẽ trở về với pháp giới. Các bạn nên tuyển lựa một bộ kinh mà các bạn cảm thấy vui thích nhất th́ nó mới khế cơ (hợp với căn cơ bạn). Đă có pháp khế cơ rồi , bạn hăy nghiên cứu nó, không nên ngày ngày cứ lo làm tiền, quên mất Phật pháp.

Việc lớn trong đời ḿnh: Quy y Tam Bảo.

Quy y Tam Bảo th́ dựa vào hai chữ chân thành. Không chân thành, bạn sẽ làm cho có lệ, cẩu thả vô trách nhiệm, chẳng có cảm ứng ǵ .

Mỗi sáng khi ngủ dậy, bạn hăy đối diện với Phật phát bốn điều thệ nguyện. Bốn lời nguyện này Bồ Tát nào cũng phát. Mỗi đêm bạn hăy kiểm thảo, tự hỏi xem: Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, ḿnh đă độ ai chưa? Nếu chưa, hăy ráng độ. Phiền năo vô tận thệ nguyện đoạn, ḿnh đă đoạn chưa? Nếu chưa, phải đoạn nó đi. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, ḿnh đă học chưa? Nếu chưa, hăy t́m thời gian rỗi rảnh giữa lúc bận bịu công việc để đọc chút kinh điển, xem sách Phật dạy. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành, ḿnh hiện tại là phàm phu, chưa thành Phật, phải mau tu hành th́ mới thành Phật được.

Người học Phật không nên chạy rong. Suốt đời cứ chạy cùng hết chùa này đến chùa khác, mà rốt cuộc chẳng chút sở đắc: Không biết giảng kinh, không biết niệm Phật, cũng chẳng biết lễ sám.

T́m cầu bái phỏng một vị thiện tri thức: Ngay trong giới xuất gia cũng rắn rồng lẫn lộn, không phân rơ ràng. Bạn đi lộn vào chốn bàng môn tả đạo th́ thật nguy hại. Nếu đi lầm lẫn vào chỗ kẻ tà sư thuyết pháp th́ nguy hại càng lớn hơn nữa.

trong chùa, bạn nên nói chuyện liên hệ đến phật lư, đến tu hành. Đừng nên nói người này thế này, người nọ thế kia, toàn chuyện thị phi. Càng nói th́ bạn càng đọa lạc. Càng đọa lạc th́ càng khó tu học Phật pháp. V́ sao bạn tŕ chú mà quên hoài? V́ bạn quá tán loạn. V́ sao tụng kinh mà không nhớ? V́ bạn quá tán loạn.

Biết lắng nghe th́ dù tôi có chửi bới người ta, bạn cũng nghe thành diệu pháp. Dù tôi có đánh người ta, bạn cũng cho rằng đó là pháp thức tỉnh họ thật đúng lúc. Không biết lắng nghe, th́ tôi có dùng cách ǵ gia tŕ bạn, giúp đỡ bạn, bạn cũng cảm thấy vô nghĩa, vô lư.

Muốn tôi lên trời: chẳng khó ǵ. Giáo hóa người Mỹ là khó nhất.

Muốn tôi độn thổ: chẳng khó ǵ. Giáo hóa người Mỹ là khó nhất.

Muốn gà trống đẻ trứng: chẳng khó ǵ. Giáo hóa người Mỹ là khó nhất.

Bạn cho rằng được người ta dập đầu đảnh lễ là ḿnh giỏi lắm sao? Bạn hăy tự hỏi ḿnh có đạo đức ǵ? Có trí huệ chăng? Có xứng đáng để người ta cung kính chăng? Đáng để người ta sùng bái chăng? Bạn hăy thường hồi quang phản chiếu như vậy.

Cúng dường người xuất gia, bạn cần có con mắt biết chân lư (trạch pháp nhăn). Nên cúng dường người tu hành thanh tịnh.

Phật thuyết tam tạng, mười hai loại kinh điển, đều không ngoài mục đích phá bỏ chấp trước của người ta. Song le ḿnh không chịu nghe lời Phật dạy, lại làm kẻ phản đồ: chấp trước măi cái TÔI.

Lúc tôi tới, chẳng có ǵ. Lúc ra đi, tôi cũng chẳng muốn ǵ. Tôi chẳng muốn lưu lại dấu vết ǵ trên trần gian. Tôi từ hư không tới, sẽ về với hư không.